Welkom

 

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons bestuurslid

Gerry Schilders - Frik

Bijna 9 jaren was Gerry als secretaresse voor KBO-Diessen het middelpunt en steunpunt van de groep. Wij zijn Gerry dank verschuldigd  voor haar jarenlange inzet en zullen haar ontzettend gaan missen.

Haar man Jan, haar kinderen, kleinkinderen en familie wensen wij heel veel sterkte toe om dit grote verlies te verwerken.

Bestuur en leden                                           KBO-Diessen

 

 

 

Gemeente HILVARENBEEK

       

KBO-Diessen heet u van harte welkom op haar site.

Via deze web-site willen we u actief op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij KBO-Diessen.

Wat is er te vinden op onze website?

Bovenaan op de eerste regel vindt u de menuknoppen.  

Klik erop en u ziet welke onderdelen daar te vinden zijn.

 

KBO- Diessen:

Jac Linnemans Baarschotsestraat 5 5087 KV Diessen.

jaclinnemans@outlook.com 

 

 
 
 
 
Beste KBO -leden en andere geïnteresseerden,
 
De KBO is met ruim 650 leden eeen van de grootste vereniging van Diessen-Haghorst-Baarschot.
Naast ontspanning en activiteiten, waarvan u hiernaast alle informatie vindt, richten wij ons ook op voorlichting en educatie. Al deze zaken vinden voornamelijk plaats in de Eenhoorn en Hercules.  
 Dankzij zeer veel vrijwilligers kunnen wij al deze activiteiten doen. Zonder de inzet van deze mensen konden wij dit allemaal niet doen.

  

In onze snel veranderende maatschappij is het goed dat er een organisatie is die, met inschakeling van koepelorganisaties en andere deskundigen, haar leden wil helpen en adviseren in het maken van noodzakelijke keuzes bij maatschappelijke veranderingen. Ons uitgangspunt is deze website te voorzien van de meest actuele informatie. Bezoek daarom regelmatig deze site en stel u op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen.
 
Voorzitter  Jac Linnemans
 
Veel plezier op onze website en we zien u graag in de toekomst terug. 

 

Namens de afdeling KBO-Diessen is de webmaster:

Jac Linnemans    jaclinnemans@outlook.com            013-5041497 


 

Agenda

Alleen de belangrijkste datums

17 maart Algemene Ledenvergadering 

Foto van de maand

Onze jongste deelnemer bij

de Dag van de Ouderen

Paardenhoef smit

Adwin Nooijens

 

Ons zangkoor bij H.Eik

 

 

De grens muzikanten bij 

Jaarvergadering 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

KBO-Diessen doet mee aan de actie Tanken bij PEUT.

voor meer informatie --> lees info

Lid worden?

Neem contact op Wilma Paulissen 0135041695

Wilt u het lidmaatschap van KBO-Diessen opzeggen?

Neem contact op met Jac Linnemans 013 5041497

jaarstukken

 

Jaarboekje 2017

 

uitnodiging jaarvergadering 2016

(met jaar- en financieelverslag)