Welkom
Welkom op de website van KBO Heesch

 

 

 

KBO Heesch draagt er aan bij dat senioren kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.

In de Pas bieden we wekelijks een breed aanbod als dans, zang, toneel, biljarten, bridge en sjoelen etc.  Daarnaast kunt u deelnemen aan de wekelijkse fiets en/of wandeltochten. Voorts bieden we excursies, lezingen en dagtochten aan. Onder Activiteiten en in de Agenda vindt u alle informatie. Ouderenadviseurs helpen u bij zaken op het gebied van mobiliteit, zorg (wmo), wonen en participatie. Kijk hiervoor onder het tabblad Belangenbehartiging.

Nieuws

DE DIGITALE INFO VAN FEBUARI STAAT ONLINE

 

Darten nieuws
Het dartseizoen 2016 is weer afgesloten, het was een leuk en spannend jaar. De winnaar was met voorsprong onze Jo. OP de foto dhr Jo Bosma met kartrekker Emile Bonte.

 

Informatie over darten

 

Piet Ceelen, KBO voorzitter?!

Het was op de 14e december dat één van onze leden (aan tafel bij restaurant De Waard) tegen me zei: “dan doe je het toch zelf, dan word jij toch de nieuwe voorzitter van onze KBO”!

 

Ik heb het even laten bezinken om vervolgens op de 21e bij de commissie werving en selectie mede te delen, dat ik voorzitter van de KBO wilde worden.
De komende ledenvergadering hoop ik door de vergadering officieel als voorzitter te worden benoemd en Loet Kuijlaars, die op deze datum aftreedt, op te volgen.

 

In mijn 1e jaar bij de KBO, als secretaris, heb ik de KBO leren kennen als een organisatie die bruist van de activiteiten. 

Lees verder . . . .

 

De bridgeclub van de KBO bestaat 10 jaar.

 

Hoe is het 10 jaar geleden allemaal begonnen, vraag ik me af dus ik ga op onderzoek uit!!

 

Tijdens een bestuursvergadering van de KBO kwam Jan van den Akker met het voorstel om een bridgeclub op te richten.

Een goed idee en vervolgens: wáár vinden we de ruimte, wie gaat mee helpen de boel op poten te zetten, er moeten commissieleden benoemd worden etc. lees verder . . . .

Een fotoreportage van de jubileum drive bij de foto albums

 

De Fietsclub

Geslaagde jaarvergadering fietsclub
Met grote tevredenheid kijken we terug op een geslaagde jaarvergadering op maandag 9 januari jongstleden met een goede opkomst, 46 van de 66 leden. Voorafgaand aan deze vergadering werd de cursus voor verkeersregelaars gegeven door de buurtcoördinator Wim Kluessjen.
 

Een van onze leden, Jan Eijsvogels, werd in het zonnetje gezet, omdat hij op 1-1-2017 vijfentwintig jaar lid was van onze fietsclub.

Lees verder . . . .

 

Club kampioen Jeu-de-boules 2016
Er wordt al bijna 30 jaar in KBO-verband jeu-de-boules gespeeld. De laatste 3 jaar wordt door het jaar heen de score van iedere speler bijgehouden. Dit moet leiden tot een heuse club kampioen.

Het was tot op de laatste speeldag in 2016 onzeker wie met de eer ging strijken. Na zorgvuldig rekenwerk van kartrekker Kees de Leeuw kwam Jo Bosma uit de bus met het hoogste jaar-gemiddelde over 2016.

Lees verder . . . .

Belastingservice voor ouderen
De belastingservice is een dienst voor senioren van 65 jaar en ouder met een laag inkomen. Zij kunnen hulp krijgen bij hun aangifte, bij een verzoek om teruggave inkomstenbelasting of bij het aanvragen van toeslagen. In Noord-Brabant werken ongeveer 600 vrijwillige belastinginvullers.
Waarom een belastingservice?
Deze service die al 10 jaar bestaat, is opgezet, omdat bleek dat veel ouderen geld van de belasting terug kunnen krijgen, maar geen verzoek tot teruggave indienen. Zij weten niet, dat zij geld terug kunnen krijgen, omdat zij geen aangifte hoeven te doen of vinden het teruggave formulier ingewikkeld. Ook het doen van aangifte vinden sommige senioren ingewikkeld. Daarom helpen de vrijwillige belastinginvullers senioren bij uw aangifte. Lees verder . . . .
 

Lince dance

Elke vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur, komt een enthousiaste groep
mensen bijeen in De Pas om onder de bezielende leiding van Gerrit van Hal te
gaan Line Dancen! 

 

De dansers staan  opgesteld in rijen (lines) en maken dezelfde pasjes. Dit alles op hedendaagse muziek.

Lees verder . . . .

 

Open inloop KBO Heesch met Seniorweb

De computerhoek van KBO Heesch werkt al jaren samen met Seniorweb. 

Voor alle leden van KBO Heesch maar ook niet leden organiseerde de computerhoek een open inloop op donderdag 19 januari. Het werd gezellig druk.

Een fotocollectie ziet u bij foto albums.

Men kon vrijblijvend informeren wat de computerhoek voor u kan betekenen.

Presentatie seniorweb 20 jaar

 

 

Ouder nieuws:  lees verder . . . .

Agenda

Vrijdag 10 maart: Algemene Ledenvergadering KBO-Heesch

Zondag 12 maart: Vriendenconcert door Maasland Senioren Orkest in het Sociale Culturele Centrum in Oss (zie MBK).
Dinsdag 14 maart om 14.00 uur in Den Herd (CC De Pas):
Informatiemiddag over “moeite met verstaan”.
Dinsdag 21 maart van 19.30 u tot 21.00 u:
Gezondheidsvoorlichting in CC De Pas.
 

Dinsdag 3 april van 19.30 u tot 21.00 u:
Gezondheidsvoorlichting, onderwerp Osteoperose.

 

** Iedere donderdag 10-12 uur: PC-helpdesk in CC De Pas.
Vrije inloop computerhoek.
** Iedere dinsdagavond 19-22 uur: Avondsoos Den Herd in CC De Pas.
** Tweede maandag van de maand: 19-21.30 uur:
Alzheimer-café in ontmoetingscentrum
“De Binnenstad”, St. Barbaraplein 6 Oss, tel. 638897
** Donderdagavond: 20-22.30 uur: Café Brein in Buurthuis
De Kortfoort, Floraliastraat 93 te Oss.
** Donderdagavond: 19.30 - 21.00 uur: Inloopspreekuur
Alleen op afspraak in CC De Pas.
** Donderdagmiddag van 13.00 - 16.00:
Formulierenbrigadevan Ons welzijn in CC De Pas

Website

Indien u informatie over KBO activiteiten op de website geplaatst wil hebben, kunt u zich wenden tot Dhr Theo van Haren: communicatie.kboheesch@gmail.com

Webmaster: Henry Thijssen

Mededelingen

 

KBO Heesch dankt haar sponsoren van het Begeleid Fietsen