Welkom

                                                                               

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE KBO UDEN

   

 

 

Seniorenvereniging KBO-Uden is een vereniging van en voor inwoners van Uden en telt ruim 2300 leden. De bond is toegankelijk voor alle 50 plussers in Uden ongeacht afkomst of religie.

 

Luchtfoto van ziekenhuis Bernhoven uit 2013

 

 

Meer dan 50 jaar is KBO-Uden een afdeling van KBO-Brabant, een zelfstandige ouderenbond voor Noord-Brabant.

 

Luchtfoto van de Petruskerk uit 2013

 

Wij bieden onze leden o.m. een wekelijks programma wat in, rondom of vanuit Cultureel Centrum Eigen Herd wordt georganiseerd. Iedere dag van de week is er wel wat te doen:

- Biljarten
- Bridge
- Volksdansen
- enz. enz. zie onder activiteiten.

Doelstelling
De KBO is een organisatie van senioren, die tal van activiteiten ontplooit. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en op het bevorderen van sociale contacten. Daarmee wil de bond het welzijn van senioren en hun participatie in de samenleving bevorderen.

KBO afd. Uden is een zelfstandige organisatie die aansluit bij de wensen en behoeften van de leden. Waar leden zich ook nuttig kunnen maken op basis van hun ervaringen, kennis en kwaliteiten.

KBO afd. Uden acht het ook van belang, dat steeds meer 50 plussers het nut van de organisatie inzien. Enerzijds als zijnde hun belangenbehartiger, anderzijds als aanbieder van diensten en producten die aansluiten bij de wensen en behoeften van hun leden.

KBO afd. Uden wil ook in de komende jaren een aantrekkelijke organisatie zijn en blijven voor alle senioren van Uden.

KBO afd. Uden wil activiteiten ontplooien die de volwaardige participatie van de senioren in de samenleving bevorderen; zelfstandigheid, zelfredzaamheid en saamhorigheid staan daarbij centraal.

Doelgroep
KBO afd. Uden rekent tot haar doelgroep; alle Udense senioren vanaf 50 jaar, ongeacht hun achtergrond, ervaring en opleiding. 'Jonge' senioren die nog actief zijn in de samenleving. Vitale senioren, meer of minder actief, en oudere senioren die b.v. contacten willen met leeftijdgenoten.

 

Aantal bezoekers
Nieuws
KBO helpt bij uw belastingaangifte 
Nieuwsbrief Actueel maart 2017 
Langer thuis wonen en hulp nodig? 
Meer nieuwsberichten...
Agenda
Cursussen

Levenskunst toen en nu (voorjaar 2017)

Cubigo

 

Nieuwsbrieven Actueel