KBO Drunen

Welkom op de website van KBO Drunen

Mededelingen aan alle leden

Klik hier voor de nieuwsbrief van november 2016

 

 

 

Woensdag 14 december Kerstshow bij de Kaasboerin in Postel met medewerking van o.a. Mieke en Koos Alberts.

Verder omvat het programma een 3-gangen-diner en een avondlunch (+ kroket).

De prijs van dit uitstapje inclusief busretour is € 50,- voor leden en € 55,- voor niet-leden.

De kaartverkoop vindt plaats op dinsdag 15 november van 13.30 tot 14.30 uur in seniorensociëteit Hunenhof.

 

Kerstvieringen KBO Drunen

16 december

Hunenhof

 

Uitnodiging kerstconcerten KBO-Brabant.

De werkgroep Identiteit & Zingeving van KBO-Brabant organiseert in december twee kerstconcerten. Beide concerten zijn voor leden en niet-leden gratis toegankelijk. Wel wordt na afloop een donatie voor het betreffende koor en/of muzikanten op prijs gesteld.

Klik hier voor meer informatie

 

Consumentenbond waarschuwt voor abonnementen kortingssites

Klik hier voor meer informatie

 

Dank aan penningmeester Cees van Drunen.

De Najaarsbijeenkomst donderdag 13 oktober in de seniorensociëteit Hunenhof startte met een korte ledenvergadering waarin we afscheid namen van onze penningmeester Cees van Drunen.

Daarna volgde een mooi optreden van 1 Miss met 2 heren. Kijk voor een fotoimpressie van deze geslaagde avond in het fotoalbum: "KBO Najaarsbijeenkomst 13 oktober" in de rechterkolom

 

Lidmaatschap van KBO Drunen 

Lid worden van KBO Drunen is nu extra aantrekkelijk. U betaalt namelijk voor de resterende periode van 2016 géén contributie. U ontvangt het blad ONS van KBO-Brabant.

Ook kunt u deelnemen aan de activiteiten van KBO Drunen.

Het lidmaatschap voor 2017 bedraagt € 24, -

Meer informatie kunt u lezen onder het tabblad: “Lidmaatschap KBO Drunen” op deze website. 

We hopen u graag als nieuw lid te kunnen verwelkomen.

Bestuur KBO Drunen

 

Senioren Expo 2017

Van 10 t/m 15 januari 2017 vindt de vijftiende editie plaats

van de Senioren Expo in Veldhoven.

Voor meer informatie klikt u op http://seniorenexpo.nl/

 

 

Alzheimer Café Heusden

Het Alzheimer Café is open op elke 4e donderdag van de maand.

Sint Janshof, De Hop, Pastoor van Akenstraat 30, 5251 BE, Vlijmen

19.30 uur opening Alzheimer Café

20.00 uur aanvang programma

Alzheimer Café Heusden

 

 

Fotoalbums

Regelmatig worden van de KBO activiteiten en reisjes foto's gemaakt die geplaatst worden in fotalbums. U vindt die albums in de rechterkolom van deze startpagina.

KBO Drunen Ledenpas wordt voordeelpas

                                           

  Afbeeldingsresultaat voor kbo logo              

 

 

KBO Drunen: Ledenpas wordt voordeelpas

Vanaf december 2014 kunt u op vertoon van uw ledenpas (en eventuele legitimatie) korting krijgen bij verschillende winkeliers, middenstand en kleine zelfstandigen in Drunen. Voor het overzicht deelnemende bedrijven, klik hier

Organisatie KBO Drunen

De KBO Drunen is een organisatie van senioren, die tal van activiteiten ontplooit in de kern Drunen. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en het bevorderen van de sociale contacten.

De KBO afdeling Drunen heeft meer dan 950 leden.

Als KBO lid ontvangt U 11 keer per jaar het blad ‘ONS’ van KBO-Brabant: http://www.KBO-Brabant.nl

Vanuit het bestuur, is de KBO Drunen vertegenwoordigd in organisaties die plaatselijk opereren, zoals SOGH (Senioren Overleg Gemeente Heusden) -  MODUS (Stichting Kompas in Zorg en Welzijn) http://www.modusheusden.nl – Evenementencommissie Hunenhof: http://www.hunenhof.nl

 

Wij nodigen U uit zich als lid aan te melden. Ook als U niet kerkelijk bent, kunt u gewoon lid worden van KBO Drunen.

U bent van harte welkom.

  

KBO-Brabant

Op de website van KBO-Brabant is veel interessant nieuws te vinden over diverse onderwerpen zoals over de regio, belangenbehartiging, collectiviteit zorgverzekering, lezingen, etc.

Neem eens een kijkje op deze website: http://www.kbobrabant.nl

 

U kunt alle edities van het tijdschrift Ons digitaal lezen. Klik hier:

http://issuu.com/kbo-brabant-ons

 

Meer informatie over de zorgverzekering 2016 kunt u op deze website vinden.

Tot uw dienst

Het kan gebeuren dat u na lang zoeken en informeren nog steeds geen antwoord op uw zorg- of hulpvragen hebt gekregen over bijvoorbeeld de nodige voorzieningen, over zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren, individuele ondersteuning, klusjes in huis, informatie over het keukentafelgesprek, Wmo etc.

In Drunen zijn allerlei instanties waar u terecht kunt, zoals bijvoorbeeld:

 

KBO Drunen: Cliëntondersteuner:

O.a. bij een Wmo-aanvraag en desgewenst bij het zgn. keukentafelgesprek.

Mw. R. de Folter

06-11760048

dienstenkbodrunen@gmail.com

 

KBO Drunen: Vrijwillige Ouderenadviseurs:

Mw. R. de Folter

06-11760048

 

Dhr. P. van Hulten

0416-374509

 

Mw. N. de Poot

0416-372533

 

Stichting Modus: Steunpunt voor mantelzorgers en ouderen

E-mail: info@modusheusden.nl

Raadhuisplein 16

5151 JH Drunen
Telefoon: 0416-373670  

www.modusheusden.nl

 

Loket maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeentehuis Drunen
Raadhuisplein 16 
E-mail: info@heusden.nl

Telefoon:14073. U hoeft hier geen netnummer voor te zetten.

Lees verder

 

Bijeen: is een netwerk van zorgaanbieders, die in de gemeente Heusden actief zijn op het terrein van zorg, jeugd en werk.

www.bijeenheusden.nl

 

Wijkwinkel Drunen

U kunt hier terecht met vragen o.a. op het gebied van veiligheid, zorg, welzijn, wonen, relaties, werk, etc

Locatie: In het Bijeenkantoor, Raadhuisplein 16, Drunen

Iedere vrijdag:     9.30 - 11.30 uur is er een vrij inloopspreekuur

Iedere dinsdag: 18.30 - 20.00 uur is er een juridisch spreekuur

Iedere dinsdag: 14.00 - 16.00 uur voor hulp  bij het invullen van formulieren

 

Informatie over de Wmo is te vinden op de sites: www.rijksoverheid.nl en http://www.Samenwmo.nl

 

U kunt ook veel informatie vinden over Bonden Ouderen, Ouderen - advies & hulp, Ouderen - recreatie en Ouderenvoorzieningen in de Gemeentegids Heusden.

 

Vertrouwenspersoon Veilig Thuis: Mevrouw Marij van Wanroij

073-6444066

vertrouwenspersoonveiligthuis@kbo-brabant.nl

O.a. voor vragen over: Ouderen mishandeling, financiële uitbuiting, ontspoorde mantelzorg, grensoverschrijdend gedrag etc.

Nuttige informatie

Medische keuring verlengen rijbewijs.

Indien u binnenkort gekeurd moet worden voor het verlengen

van uw rijbewijs, dan kunt u o.a. terecht bij keuringsarts:

 

Dhr P.J.G.M. Nelen. Adres: De Merwede 6, Drunen Tel.0416-382066

E-mail arbopraktijknelen@home.nl

Kosten: € 30,--

of

 

Mw. JCC Engelenburg-van Dorst

Rijbewijskeuring op afspraak 06-22692553

Kosten: € 25,-- bij normale keuring voor het verlengen van het rijbewijs voor 75 jaar en ouder.

of

 

Rijbewijskeuring senioren in Vlijmen en omliggende gemeenten

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen eens per maand in het Woonzorgcentrum Sint Janshof, Pastoor van Akenstraat 30 in Vlijmen.

Klik hier voor meer informatie

 

Hulp bij het invullen van allerlei formulieren en aanvragen  door Stichting Modus.

De mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van de hulp bij het invullen van aangifteformulieren inkomstenbelasting en/of het aanvragen van diverse toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag.

Stichting Modus: Steunpunt voor mantelzorgers en ouderen

E-mail: info@modusheusden.nl

Raadhuisplein 16

5151 JH Drunen
Telefoon: 0416-373670  

www.modusheusden.nl

 

Informatie Huishoudelijke Hulp Toelage 2016.

Deze informatie is ook op www.bijeenheusden.nl terug te vinden.

Bent u inwoner van Heusden en kunt u hulp bij het huishouden gebruiken? Dan kunt u een beroep doen op de Huishoudelijke Hulp Toelage.

Lees hier verder

 

Gemeentepolis voor minima 2016.

Ook in 2016 hebben inwoners van Heusden met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum de mogelijkheid om deel te nemen aan de gemeentepolis. Hiervoor wordt samengewerkt met de zorgverzekeraars CZ en VGZ. Bij beide zorgverzekeraars kan naast de basisverzekering worden gekozen uit drie aanvullende pakketten. Kijk op  www.gezondverzekerd.nl welke pakketten dit zijn. De meest uitgebreide pakketten zijn vooral bedoeld voor personen die hoge zorgkosten verwachten of voor personen die chronisch ziek of gehandicapt zijn.

Contactgegevens KBO Drunen

Contactgegevens KBO Drunen

E-mail secretariaatkbodrunen@gmail.com

Tel. 0416-532103

 

Lid worden

Adreswijzigingen doorgeven

E-mailadres doorgeven of wijzigen:

Ledenadministratie

E-mail nannydepoot@hotmail.com

Tel. 0416-372533

Kalender KBO Drunen 2015

Kaartverkoop Kerstshow Postel

15 november 13.30 - 14.30 uur

Hunenhof

 

Kerstshow in Postel

14 december

 

Kerstvieringen KBO Drunen

16 december

Hunenhof

Nieuws andere (KBO) organisaties

Alzheimer Café Heusden

 

 

Kerstconcert Hoeven: donderdag 15 december 2016

Locatie: Conferentiecentrum Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven

Zaal open:              13.30 uur

Start programma:    14.00 uur

Einde:                    16.30 uur

Klik hier voor meer informatie

 

Kerstconcert Den Bosch: vrijdag 23 december 2016

Locatie: H. Nicolaaskerk, Markt 55, 5554 CA Valkenswaard

Zaal open vanaf: 19.00 uur

Start programma:19.30 uur

Einde: 21.30 uur

Klik hier voor meer informatie

 

Thuisbasis van KBO Drunen

Stichting Hunenhof, Afrikalaan 104, Drunen,

0416-377251

Voor meer informatie en een overzicht van vaste activiteiten, klik op de link

http://www.hunenhof.nl

Disclaimer

Het Bestuur van KBO Drunen verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Het Bestuur aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie op deze website.