KBO Drunen

Welkom op de website van KBO Drunen

Mededelingen aan alle leden

Klik hier voor de nieuwsbrief van februari 2017

 

 

Muziekcafé Senioren Heusden met “ ’t Elshouts AkKOORdje

Zondag 19 mrt. organiseert KBO-Drunen samen met KBO Elshout een muzikale middag in Hunenhof  te Drunen van 14.00 tot 16.00 uur. U kunt er genieten van een optreden van “ ’t Elshouts AkKOORdje”.

Toegang: leden € 3,- en niet-leden € 4,- inclusief een kopje koffie.

 

Met KBO Drunen naar de musical Soldaat van Oranje op woensdag 12 april 2017

Vanaf het Anton Pieckplein vertrekken we tussen 14.00 en 14.30 uur naar het restaurant waar voor u een heerlijk driegangendiner klaar staat. Hierna wordt u naar Vliegveld Valkenburg in Katwijk gebracht, waar u gaat genieten van een ruim drie uur durende voorstelling.  Na afloop van de musical brengt de bus u retour naar uw opstapplaats, waar u rond 02.00 uur zult arriveren.

Voor leden en niet-leden is de prijs: € 110,--  inclusief: busreis, diner + entreekaart 1e rang musical Soldaat van Oranje.

Opgeven kan op dinsdag 21 februari tussen 13.00 en 14.00 uur

in de Hunenhof door inlevering invulstrookje dat u vindt onderaan de Nieuwsbrief van februari 2017.

 

Symposium ‘Eenzaamheid en zingeving’

Op woensdag 8 maart 2017 organiseert de werkgroep Identiteit & Zingeving van KBO-Brabant een symposium met als onderwerp ‘Eenzaamheid en zingeving’.

Klik hier voor meer informatie

 

Automatische Incasso

In de tweede helft van maart zal de contributie voor 2017 via automatische incasso van uw rekening worden afgeschreven. De contributie bedraagt

€ 24,00 per jaar per persoon.

 

SOGH -  6-daagse busreis naar Vledder 8 t/m 13 juli                                

Het Senioren Overleg Gemeente Heusden organiseert in 2017 wederom een

6-daagse busreis. Op veler verzoek gaan we dit jaar weer naar het gezellige familiehotel Brinkzicht in Vledder, van zaterdag 8 t/m donderdag 13 juli

Klik hier voor meer informatie

 

Alzheimer Café Heusden

23 februari 2017

Thema: Ervaringen van de mantelzorgers delen

23 maart 2017

Thema: Begeleiding en hulp in de thuissituatie

 

Het Alzheimer Café is open op elke 4e donderdag van de maand.

Sint Janshof, De Hop, Pastoor van Akenstraat 30, 5251 BE, Vlijmen

19.30 uur opening Alzheimer Café

20.00 uur aanvang programma

KBO Drunen Ledenpas wordt voordeelpas

                                           

  Afbeeldingsresultaat voor kbo logo              

 

 

KBO Drunen: Ledenpas wordt voordeelpas

Vanaf december 2014 kunt u op vertoon van uw ledenpas (en eventuele legitimatie) korting krijgen bij verschillende winkeliers, middenstand en kleine zelfstandigen in Drunen. Voor het overzicht deelnemende bedrijven, klik hier

Organisatie KBO Drunen

De KBO Drunen is een organisatie van senioren, die tal van activiteiten ontplooit in de kern Drunen. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en het bevorderen van de sociale contacten.

De KBO afdeling Drunen heeft ongeveer 950 leden.

Als KBO lid ontvangt U 11 keer per jaar het blad ‘ONS’ van KBO-Brabant: http://www.KBO-Brabant.nl

Vanuit het bestuur, is de KBO Drunen vertegenwoordigd in organisaties die plaatselijk opereren, zoals SOGH (Senioren Overleg Gemeente Heusden) -  MODUS (Stichting Kompas in Zorg en Welzijn) http://www.modusheusden.nl – Evenementencommissie Hunenhof: http://www.hunenhof.nl

 

Wij nodigen U uit zich als lid aan te melden. Ook als U niet kerkelijk bent, kunt u gewoon lid worden van KBO Drunen.

U bent van harte welkom.

  

KBO-Brabant

Op de website van KBO-Brabant is veel interessant nieuws te vinden over diverse onderwerpen zoals over de regio, belangenbehartiging, collectiviteit zorgverzekering, lezingen, etc.

Neem eens een kijkje op deze website: http://www.kbobrabant.nl

 

U kunt alle edities van het tijdschrift Ons digitaal lezen. Klik hier:

http://issuu.com/kbo-brabant-ons

 

Meer informatie over de zorgverzekering 2016 kunt u op deze website vinden.

Tot uw dienst

Het kan gebeuren dat u na lang zoeken en informeren nog steeds geen antwoord op uw zorg- of hulpvragen hebt gekregen over bijvoorbeeld de nodige voorzieningen, over zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren, individuele ondersteuning, klusjes in huis, informatie over het keukentafelgesprek, Wmo etc.

In Drunen zijn allerlei instanties waar u terecht kunt, zoals bijvoorbeeld:

 

KBO Drunen: Cliëntondersteuner:

O.a. bij een Wmo-aanvraag en desgewenst bij het zgn. keukentafelgesprek.

Mw. R. de Folter      06-11760048

dienstenkbodrunen@gmail.com

 

KBO Drunen: Vrijwillige Ouderenadviseurs:

Mw. R. de Folter       06-11760048

Dhr. P. van Hulten     0416-374509

Mw. N. de Poot         0416-372533

 

Stichting Modus: Steunpunt voor mantelzorgers en ouderen

E-mail: info@modusheusden.nl

Raadhuisplein 16

5151 JH Drunen
Telefoon: 0416-373670  

www.modusheusden.nl

 

Loket maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeentehuis Drunen
Raadhuisplein 16 
E-mail: info@heusden.nl

Telefoon:14073. U hoeft hier geen netnummer voor te zetten.

Lees verder

 

Bijeen: is een netwerk van zorgaanbieders, die in de gemeente Heusden actief zijn op het terrein van zorg, jeugd en werk.

www.bijeenheusden.nl

 

Wijkwinkel Drunen

U kunt hier terecht met vragen o.a. op het gebied van veiligheid, zorg, welzijn, wonen, relaties, werk, etc

Locatie: In het Bijeenkantoor, Raadhuisplein 16, Drunen

Iedere vrijdag:     9.30 - 11.30 uur is er een vrij inloopspreekuur

Iedere dinsdag: 18.30 - 20.00 uur is er een juridisch spreekuur

Iedere dinsdag: 14.00 - 16.00 uur voor hulp  bij het invullen van formulieren

 

Informatie over de Wmo is te vinden op de sites: www.rijksoverheid.nl en http://www.Samenwmo.nl

 

U kunt ook veel informatie vinden over Bonden Ouderen, Ouderen - advies & hulp, Ouderen - recreatie en Ouderenvoorzieningen in de Gemeentegids Heusden.

 

Vertrouwenspersoon Veilig Thuis: Mevrouw Marij van Wanroij

073-6444066

vertrouwenspersoonveiligthuis@kbo-brabant.nl

O.a. voor vragen over: Ouderen mishandeling, financiële uitbuiting, ontspoorde mantelzorg, grensoverschrijdend gedrag etc.

Nuttige informatie

Medische keuring verlengen  BE Rijbewijs.

Indien u binnenkort gekeurd moet worden voor het verlengen

van uw BE rijbewijs, dan kunt u o.a. terecht bij keuringsarts:

 

Dhr P.J.G.M. Nelen. Adres: De Merwede 6, Drunen Tel.0416-382066

E-mail arbopraktijknelen@home.nl

Kosten: € 30,--

of

 

Mw. JCC Engelenburg-van Dorst

Rijbewijskeuring op afspraak 06-22692553

Kosten: € 25,-- bij normale keuring voor het verlengen van het rijbewijs voor 75 jaar en ouder.

of

 

Rijbewijskeuring senioren in Vlijmen en omliggende gemeenten

Senioren die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen eens per maand in het Woonzorgcentrum Sint Janshof, Pastoor van Akenstraat 30 in Vlijmen.

Klik hier voor meer informatie

 

Hulp bij het invullen van allerlei formulieren en aanvragen  door Stichting Modus.

De mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van de hulp bij het invullen van aangifteformulieren inkomstenbelasting en/of het aanvragen van diverse toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag.

Stichting Modus: Steunpunt voor mantelzorgers en ouderen

E-mail: info@modusheusden.nl

Raadhuisplein 16

5151 JH Drunen
Telefoon: 0416-373670  

www.modusheusden.nl

 

HeusdenPas ook voor lidmaatschap KBO

De HeusdenPas kan ook voor een lidmaatschap ouderenverenigingen gebruikt worden. Op https://www.heusden.nl/Digitale_balie/Producten_op_alfabet/H/HeusdenPas is te lezen dat de HeusdenPas vergoeding geeft op het lidmaatschap van ouderenverenigingen.

Contactgegevens KBO Drunen

Contactgegevens KBO Drunen

E-mail secretariaatkbodrunen@gmail.com

Tel. 0416-532103

 

KBO Drunen: Cliëntondersteuner:

O.a. bij een Wmo-aanvraag en desgewenst bij het zgn. keukentafelgesprek.

Mw. R. de Folter     06-11760048

E-mail dienstenkbodrunen@gmail.com

 

KBO Drunen: Vrijwillige Ouderenadviseurs:

Mw. R. de Folter     06-11760048

Dhr. P. van Hulten   0416-374509

Mw. N. de Poot       0416-372533

 

Ledenadministratie: Om lid te worden, een adreswijziging door te geven

of een e-mailadres door te geven of te wijzigen

E-mail nannydepoot@hotmail.com

Tel. 0416-372533

Kalender KBO Drunen

Opgeven voor de musical Soldaat van Oranje

Dinsdag 21 februari 2017 tussen 13.00 en 14.00 uur

Hunenhof

 

Muziekcafé Senioren Heusden met “Akkoordje”

Zondag 19 maart van 14.00 tot 16.00 uur

Hunenhof 

 

Musical Soldaat van Oranje in Katwijk

Woensdag 12 april 2017

 

 

Nieuws andere (KBO) organisaties

Alzheimer Café Heusden

23 februari 2017

23 maart 2017

 

SOGH 6-daagse busreis naar Vledder

8 t/m 13 juli 2017

Inschrijven

6 maart 2017: 10.00 - 11.00 uur

Caleidoscoop, Jan Steenstraat, Vlijmen

Klik hier voor meer informatie

 

Symposium ‘Eenzaamheid en zingeving’  - KBO-Brabant

8 maart 2017 9.30 - 15.00 uur

Cultureel Centrum De Schakel, Kerkstraat 104 in Gilze

Klik hier voor meer informatie

Thuisbasis van KBO Drunen

Stichting Hunenhof, Afrikalaan 104, Drunen,

0416-377251

Voor meer informatie en een overzicht van vaste activiteiten, klik op de link

http://www.hunenhof.nl

Disclaimer

Het Bestuur van KBO Drunen verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Het Bestuur aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie op deze website.