Welkom

                          KBO SPRUNDEL

 

 

U bent te gast op de website van  KBO-St. Jan Sprundel, de belangenorganisatie voor de 50 plusser van nu.

De Katholieke  Bond  van Ouderen (KBO) afdeling Sprundel is opgericht op 
13 september 1952.
 

 Doelstelling van de vereniging:

Op de eerste plaats belangenbehartiging voor alle senioren, maar ook het organiseren van lokale activiteiten zoals:

rikken, sjoelen, bingo, biljarten, fietsen, dagreizen, thema's, modeshow, zangkoor, computerbijeenkomsten, kunst en cultuur, jeu de boules, vakantie activiteiten, koersbal, bedevaarten, 1 oktober ouderendag, Paas- en Kerstviering.

En natuurlijk het feest van St. Jan waar onze vereniging naar is genoemd en wat jaarlijks op 24 juni wordt gevierd. 

                                                              

Onze activiteiten vinden plaats in Dorpshuis de  ("nieuwe") Trapkes aan de Hertogstraat 1
(de voormalige St. Janskerk)
bestuur

 achter v.l.n.r.

 J. de Bont, C.v.Oorschot, K.vd Broek

 voor v.l.n.r.

 M. Roks, W. Bolluijt, C. Rens

 en J. Daemen

 

 

 

zangkoor

iedere maandagmiddag repeteert ons ouderenzangkoor "Levenvreugd"in dorpshuis de Trapkes.

Ledenservice