Welkom

U bent op de website van de KBO-Mill

Hier willen wij u actief op de hoogte houden van de ontwikkelingen en activiteiten in onze afdeling

Als u ook lid wilt worden van onze afdeling dan kan dat door contact op te nemen met onze secretaris zijn contactgegevens vindt u onderaan deze pagina

Veel plezier op onze website en wij zien u graag terug in de toekomst

Claim zo nodig uw huishoudelijke zorg terug!

Maandag 23 mei verscheen een paginagrote advertentie in een aantal landelijke en regionale dagbladen over de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over het recht op huishoudelijke zorg. Voor de advertentie zelf kunt u de volgende link aanklikken: /download/314293-FNV+ad+thuiszorg+DEF+AD+266x398mm.pdf

In de uitspraak wordt bevestigd dat gemeenten maatwerk moeten leveren bij Wmo-aanvragen voor huishoudelijke hulp.
De advertentie richt zich op alle gedupeerden in Nederland (jong, oud, lid, niet-lid) die contact kunnen opnemen met een belteam voor het kosteloos sturen van een brief naar hun gemeenten waarmee ze zo nodig alsnog aanspraak maken op het aantal uren huishoudelijke hulp waar zij recht op hebben.
Dit initiatief van FNV wil KBO-Brabant graag ondersteunen.

Senioren van Mill en Sint Hubert kunnen lokaal terecht bij onze Cliëntondersteuners voor hulp. Dit zal zeker gelden voor de wat meer complexere vragen. 

KBO-Brabant lanceert Ons Platform

Vanaf woensdag 20 mei  kunnen alle senioren in Brabant gebruik maken van Ons Platform, een online platform ontwikkeld door KBO-Brabant en Cubigo. Ons Platform is een digitaal bureaublad dat is afgestemd op de behoeften van senioren. KBO-Brabant heeft dit platform ontwikkeld om het gebruik van internet op zowel een computer als tablet te vergemakkelijken. Door de intuïtieve opzet en het gebruiksgemak is het door iedereen te gebruiken, zelfs wanneer iemand geen ervaring heeft met internet.

Het platform bevat allerlei gebruiksmogelijkheden op het gebied van ontmoeting, nieuws, recreatie en zorg. Senioren kunnen zelf kiezen aan welke functies zij behoefte hebben. De functies zijn gebruiksvriendelijk waardoor ook degenen met de grootste drempelvrees Ons Platform kunnen gebruiken. Kortom, zelfstandig het internet op binnen een veilige omgeving.

Deze online toepassing biedt senioren de kans om dagelijkse contacten te onderhouden via e-mail of videobellen, allemaal binnen het systeem. Bovendien biedt Ons Platform senioren een bron aan informatie over de eigen buurt, wijk en woonplaats. Naast het sociale aspect ondersteunt het platform zorg op afstand met behulp van technologie. Ons Platform zorgt ervoor dat middelen en zorg efficiënter worden ingezet waardoor mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Verschillende diensten zijn gebundeld in één gebruiksvriendelijk platform. Zo kan je met de tablet of computer via het platform maaltijden bestellen, een videogesprek met de verpleegkundige voeren of hulp van de buren inroepen. In de nabije toekomst zijn ook medische toepassingen mogelijk, zoals je bloeddruk doorsturen of een afspraak maken met je huisarts. Ons Platform ondersteunt maximaal, is gratis en erg eenvoudig in gebruik.

Het platform van Cubigo won in 2014 de publieksprijs voor het meest innovatieve product in de zorg, en werd door Google benoemd tot één van de 15 meest technologische start-ups ter wereld. Met recht dus een waardevolle tool voor de senioren in Brabant. Op www.kbo-brabant.nl is een pagina ingericht met meer informatie over Ons Platform en doorverwijzingen naar online registratie en de app. 

Bezuiniging op huishoudelijke hulp

In veel gemeenten vallen momenteel brieven bij senioren op de deurmat met de aankondiging dat de huishoudelijke hulp minder wordt of zelfs helemaal vervalt na 1 januari 2015.

Als u van mening bent dat u deze hulp niet kunt missen kunt u het beste direct de Wmo afdeling van uw gemeente bellen en een 'onderzoek' gesprek aanvragen.

De gemeente is verplicht met u in gesprek te gaan. Daarnaast dienen uw lopende rechten gerespecteerd te worden.

Voor advies kunnen KBO leden aankloppen bij hun KBO Afdeling.

Koopkrachttegemoetkoming voor mensen met alleen AOW

Senioren met alleen AOW, komen voor de koopkrachttegemoetkoming 2014 in aanmerking. Deze tegemoetkoming bedraagt 100 euro voor een echtpaar en 70 euro voor een alleenstaande. Bij de toekenning wordt geen rekening gehouden met eventueel spaargeld. AOW gerechtigden moeten deze tegemoetkoming bij de eigen gemeente aanvragen. Raadpleeg de website van de eigen gemeente hoe de aanvraagprocedure verloopt. 

Afschaffing ouderentoeslag

In het belastingplan 2015 is het voorstel opgenomen om de ouderentoeslag af te schaffen. Deze ouderentoeslag houdt in dat ouderen met een inkomen van maximaal € 19.895 recht hebben op een extra belastingvrij vermogen van maximaal € 27.984. Het kabinet wil het vrijgelaten vermogen voor ouderen nu gelijkschakelen met dat voor belastingplichtigen die de AOW-leeftijd no niet bereikt hebben. Deze maatregel heeft gevolgen voor senioren met een huurwoning en spaargeld. Zij kunnen bij de afschaffing van deze ouderentoeslag namelijk opeens te hoog vermogen hebben, waardoor zij geen huurtoeslag meer krijgen. 

Term "keukentafelgesprekken" bedrieglijk gemoedelijk

Op 25 november is een persbericht uitgegaan naar de landelijke, provinciale en lokale pers en naar Brabantse Kamerleden.

Hierin pleit KBO-Brabant voor echt onafhankelijke adviseurs die burgers bijstaan als zij bij hun gemeenten aankloppen voor zorg of ondersteuning.

Voor het hele persbericht zie:/download/175392-25-11-2013+Opini%C3%ABrend+artikel+keukentafelgesprekken.docx

Betrokkenheid KBO's bij het seniorenbeleid.

Ouderenbeleid in Mill en Sint Hubert

De vier KBO Afdelingen zijn sterk betrokken bij het ouderenbeleid in onze gemeente. Zo namen zij in 2013 het initiatief tot deconferentie ‘Ontwikkelen van seniorenbeleid; lokaal en regio.

Het resultaat van de conferentie: de gemeenten in het Land van Cuijk laten een onderzoek laten uitvoeren naar de behoeften van ouderen. Het onderzoek moet aan het licht gaan brengen hoe mensen van 60 jaar en ouder in het leven staan en wordt uitgevoerd door prof. dr. Tnie Kardol van de Vrije Universiteit van Brussel met ondersteunen van de KBO's.

De resultaten van dit onderzoek vormde de basis voor de Nota Oudernbeleid in onze gemeeente: /download/144150-Nota+lokaal+ouderenbeleid+2013%284%29HV.docx

 

LOKAAL BERAAD

De uitvoering van het ouderenbeleid wordt mede aangestuurd vanuit het Lokaal Beraad dat 2 maal per jaar bijeenkomt onder voorzitteschap van wethouder Erik van Daal. In het Lokaal Beraaad nemen de verschillende gremia deel, waaronder dus de KBO's, die in Mill en Sint Hubert voor en met ouderen werken.

De uitvoering van het ouderenbeleid geschiedt op basis van de Uitvoeringsnota Oudernbeleid 2013-2016:

/download/229995-1803uitvoeringsplan2013-2016+ovz.doc

 

Onder het Lokaal Beraad vallen 5 werkgroepen (Gezondheid, Wonen, Leefbaarheid, Vrijwilligers, Communicatie) die voor de uitwerking van de 26 beleidsvoornemens zorgen. 

 

??een behoefte onderzoek onder semioren in onzegemente  NuNuOndeOnderOnOOOpOpOIpOp

Geslaagd zomerfeest KBO Mill met enorme belangstelling.

Dinsdag 9 augustus j.l. hield KBO Mill haar jaarlijkse Zomerfeest bij Zaal Royal.

Terwijl men in de Kerkstraat al druk bezig was met de opbouw voor de Vakantiejaarmarkt kwamen de deelnemers vanaf 12.30 uur binnenlopen. De eersten kwamen terwijl het nog mooi weer was, maar de laatsten kwamen binnen met een natte jas!  Rare zomer zo.

De 133 deelnemers werden verwelkomd door bestuursleden, die zorgden, dat iedereen een geschikt plaatsje kreeg. De tafels stonden al gedekt  met lekkere broodjes en beleg en de koffie was bruin!

Namens het bestuur opende Anneke Punt de middag, zij verwelkomde  iedereen en wenste allen een smakelijke koffietafel en een prettige middag toe.

In een prima samenwerking met Broer en Ineke van Thiel en onze extra vrijwilligers Hannie  Hermsen en Annemie Kampert werd het vervolgens een gezellige en goed verzorgde middag. Vanaf 14.30 uur verzorgde Theo Josemanders uit Langenboom een optreden met rustige achtergrond muziek, waarbij men ruimschoots de gelegenheid had om bij te praten.  Om ca 16.30 uur ging een ieder voldaan en goed gemutst weer naar huis en kunnen wij terugkijken op een geslaagd Zomerfeest.

Mooie dagfietstocht KBO-Mill.

Op dinsdag  21 juni j.l. hadden we onze jaarlijkse dagfietstocht. Om 9.30 uur werd onder wat vochtige omstandigheden met 39 personen gestart bij Myllesweerd. Het eerste stuk ging naar Uden via het Achteroventje en de oude Udenseweg naar de “Eigen Herd”  voor de koffie met vlaai. Inmiddels was het droog en over rustige wegen door de mooie natuur reden we via Vorstenbosch en Loosbroek naar Nistelrode. Daar werd de lunch gebracht door Pieta Selten en Nellie v.d. Weem. Daar werd van genoten met een kopje koffie en een glaasje fris. Ondertussen regende het iets meer en hebben we de regenpakken aangedaan. Tijdens deze pauze hadden ongewenste personen getracht twee fietsen te stelen wat niet was gelukt. Wel waren de sloten vernield die bij de dichtsbijzijnde fietsenmaker met een slijptol moesten worden verwijderd. De rest van de groep reed via de mooie slingerpad naar Zeeland voor de laatste stop. Door snel handelen van de fietsenmaker kon het tweetal nog aansluiten voor het drankje in Zeeland. Via de Logtschedijk en Vliesweg naar ‘t Hoekske en langs de Graafseweg reden we terug naar Mill waar we ± 16.45 uur arriveerden. Ondanks het wat druilerige weer had iedereen genoten van de mooi tocht. Deze was uitgezet door Gerrit v. Hout, Tien Weren en Adriaan v. Hout. Dank aan de groep voor de prettige dag. 

Een bijzonder sfeervolle Mariaviering van de KBO-Mill

Vrijdagmiddag 20 mei genoten 156 bezoekers van een bijzonder sfeervol optreden van Lya de Haas en Henny Korsten. Dit optreden werd georganiseerd in het kader van de Meimaand Mariamaand door de KBO-Mill in samenwerking met de Zonnebloem. Het programma bestond uit een mix van Maria- en levensliederen afgewisseld met vrolijke liedjes uit het dagelijks leven. Odes werden gebracht aan Maria, moeders, mantelzorgers en oma’s. Maar ook meer aardse zaken werden met het lied Poepen met een puzzelke bezongen.
Kortom een zeer gevarieerd programma met de mooie stem van Lya en de schitterend gitaarmuziek van Hennie.
Tussendoor kon men genieten van een kopje koffie of thee met heerlijk krentenbrood. De medewerkers van Fitland zorgden weer voor de adequate ondersteuning en een goede bediening .
Tijdens deze middag werd ook aandacht besteed aan de Acaciahof waar op initiatief van KBO leden een Mariakapel wordt gebouwd.  Men kon Noveenkaarsen kopen waarvan de opbrengst ten goede komt voor de bouw van de kapel. Velen maakten van deze gelegenheid gebruik waarvoor onze hartelijke dank.
Het bestuur van de KBO-Mill en de Zonnebloem kijken met tevredenheid terug op deze middag en zien alweer uit naar volgend jaar. 

De voorzitter KBO-Mill ontvangt Lya de Haas en Hennie Korsten

Lya en Hennie treden voor een volle en enthousiaste zaal

Gezellige asprgemaaltijd bij Jack en Francine

Op dinsdag 10 mei organiseerde de KBO-Mill weer de jaarlijkse aspergemaaltijd in restaurant t’ Centrum. Nu al weer voor het derde jaar genoten we van de Asperge á la Jack en stond Francine met haar dames weer garant voor de adequate bediening.
Dit jaar namen 16 leden deel aan deze altijd weer bijzonder gezellige avond.  

Druk bezochte jaarvergadering KBO-Mill

Op dinsdag 8 maar werd in zaal Royal de jaarvergadering an de KBO-Mill gehouden. Ook dit jaar was die weer een grote opkomst met 118 leden. Om 13.30 uur werd de vergadering geopend door onze voorzitter Aart Plas die iedereen hartelijk welkom heette. Begonnen werd met het herdenken van de 28 leden die in 2015 zijn overleden. Hun namen werden geprojecteerd op het scherm met een passende achtergrondmuziek.

Het ledenbestand is het afgelopen jaar maar met 1 lid toegenomen. Weinig ten opzichte van de laatste drie jaren. We hebben nu 644 leden en we hopen dat nog meer 50 plussers zich zullen aansluiten. De voorzitter begon met een toelichting op de belangenbehartiging. Dat betreft algemene en individuele belangenbehartiging. Omdat we als 4 KBO’s sinds januari 2015 de KBO Kring gemeente Mill en Sint Hubert zijn geworden nemen we voortaan ook deel aan de Algemene Vergaderingen van KBO-Brabant. Zodoende hebben we nu ook rechtstreeks invloed op het beleid van KBO-Brabant. Door KBO-Brabant worden ook onze Vrijwillige Ouderenadviseurs, Clientondersteuners, Belastinginvullers en Thuis administrateurs opgeleid en samen et het bestuur ondersteund. Op deze vrijwilligers kunnen de ouderen een beroep doen als zij hulp nodig hebben op diverse gebieden. Dus voor de Wmo, zorg, wonen, belastingen alsook voor het huishoudboekje. Voor meer informatie hebben onze leden de mooie Informatiemap van de KBO-Mill ontvangen. Ook op onze website is veel vinden en anders kan altijd een van onze bestuursleden worden geraadpleegd.
Alle activiteiten werden kort doorgenomen, alsook het financieel resultaat door de penningmeester Hans va Baal.

Pastoor v. d. Meijden sprak nog zijn dank uit voor het initiatief van de KBO-Mill om een Mariakapel te bouwen op Acaciahof. De voorzitter lichtte toe dat we nu zover zijn dat de Omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. In het totale plan is naast de bouw van een kapel ook voorzien in het verplaatsen van het Herinneringsmonument en krijgt de Acaciahof nog meer het karakter van een park. Voor deze doelen is de Stichting Acaciahof opgericht en is al geld gestort op de rekening van de stichting. De voorzitter doet een beroep op de leden om ook financieel een bijdrage te leveren zodat het een kapel wordt van ons en voor ons. 

Vier leden werden gehuldigd voor het 25 jarig lidmaatschap van KBO-Brabant: mevr. H. Roijendijk- v. Melis, dhr. P. Roijendijk,  mevr. G. Schaap en J. Fleuren. De vrijwilliger van het jaar werd Leo Josemanders die altijd de Ons en d’n Booi en insteekbladen gereed maakt en naar de bezorgers brengt. Daarvoor onze hartelijke dank. 
Na de sluiting van de vergadering trad de onlangs opgerichte muziekgroep Recall van het SHC op. Zij zorgden voor een mooi optreden en de middag werd afgesloten met koffie of thee, een broodje en een kroket.

Voor het volledige jaarverslag zie:/download/310701-Jaarverslag+KBO-Mill+2015.doc

 

Foto's van onze jubilarissen

Dhr. en mw. Fleuren

De heer Roijendijk met onze voorzitter

Mw. Roijendijk met bestuurslid Wiilemien Raijmakers

Mw. Schaap

 

Onze vrijwilliger van het jaar Leo Josemanders met zijn vrouw Annie.

Recall de band van het Senioren Hobby Centrum.

Uitverkochte zaal Zomeerfeest

Op dinsdag 11 augustus werd voor het 5de jaar, voor 119 leden, het Zomerfeest georganiseerd in zaal ’t Heike. De belangstelling was zo groot dat we stoelen te kort kwamen en enkele leden op de wachtlijst moesten worden geplaatst. Omdat we een paar afmeldingen kregen kon uiteindelijk iedereen aan dit feest deelnemen. Begonnen werd met soep waarna met kon genieten van een uitgebreide Brabantse koffietafel. Na de koffietafel  was  het tijd voor het optreden van “d’n Valkenswirtse Twilling”. Heerlijk om deze dames op humoristische wijze te horen vertellen, afgewisseld met mooie tweestemmige liedjes met eigen teksten. Er werd zeer aandachtig geluisterd en veel gelachen. Het goed optreden sloeg dus goed aan en ook de artiesten hadden er plezier in. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde middag. 

d'n Valkenwirtse Twilling

Geslaagde dagfietstocht op disndag 16 juni.

Op dinsdag 16 juni was onze jaarlijkse fietsdag met enkele deelnemers uit St. Hubert. Dit jaar met een lengte van 67  km. Met 51 deelnemers werd gestart bij onze sponsor AH van ondernemer Luc van de Ven. Onze eerste stop was in Zeeland met de koffie en vlaai.  Daarna ging de tocht over prachtige fietspaden door de bossen langs Nistelrode en Oss en via Herperduin naar Herpen. Daar werd onze gesponsorde lunch gebracht door de dames Derks en van Boxtel. Na de lunch ging de tocht via Overlangel en Neerlangel en over de dijk langs het gemaal naar Grave. Daar werd in het  verzorgingshuis St. Elizabeth  een laatste drankje genuttigd.  Tot slot ging de tocht rond fr Kraaijenbergse plassen via Linden naar Beers en via mooie landwegen naar Mill. Helaas moest een deelnemer halverwege opgeven en is door familie opgehaald. Al met al een prachtige tocht waar de deelnemers  van hebben genoten,. Dus veel waardering voor de uitzetters van deze mooie tocht. Op hun beurt danken zij de deelnemers voor het oplettende en gedisciplineerde rijden en kunnen dan ook tevreden terugkijken op een geslaagde dag. 

Sfeervolle Maria-viering

Op dinsdag 19 mei organiseerde de KBO-Mill i.s.m. de Zonnebloem een Mariaviering in Fitland. Iedereen was welkom en het bleek een schot in de roos. De belangstelling overtrof onze verwachtingen want er waren 140 toeschouwers. MarieChristien trad die middag op met haar programma “Die Bijzondere vrouw”. Prachtig zoals zij de liederen ten gehore bracht met tussendoor enkele verhalen die uit het leven waren gegrepen. Soms aangrijpende verhalen die een diepe boodschap inhielden. Het was muisstil tijdens haar optreden, een teken dat de zaal geboeid was. Bij enkele liederen werd de zaal uitgenodigd om mee te zingen en dat werd uit volle borst gedaan. Het was een zeer mooie middag met in de pauze leuke gesprekken onder het genot van koffie of thee. Veel complimenten waren er na afloop en we hoorden zeggen dat het zeker voor herhaling vatbaar is. Dus al bij al een zeer geslaagde middag en we wensen de deelnemers aan de bedevaart naar Beauraing veel devotie.

 

Wederom geslaagde aspergemaaltijd in 't Centrum

Op donderdag 7 mei organiseerde de KBO-Mill voor het derde jaar een aspergemaaltijd in het restaurant van Grandcafé ’t Centrum. Gekozen kon worden voor een maaltijd om 12.00 of om 18.00 uur. ‘s middags waren 12 en ’s avond 26 aspergeliefhebbers aanwezig die genoten van een aspergemaaltijd à la Jack Rooijakkers. Met vooraf een gebonden aspergesoep en ter afsluiting een kop koffie en voor sommigen die het niet laten konden een heerlijke coupe ijs met slagroom. Kortom een weer zeer geslaagde activiteit die ook volgend jaar weer op onze activiteitenkalender komt te staan.

KBO-Mill aanwezig op open dag Myllesweerd

Zondag 3 mei werd in Myllesweerd het theaterprogramma voor het komend seizoen gepresenteerd. Deze dag kregen de gebruikers van Myllesweerd de kans zich te presenteren. De KBO-Mill was aanwezig met een stand omdat zij 2 x per maand het kienen organiseert in de Tuinkamer van Myllesweerd. Het begin dit jaar aangeschafte elektronische kien-apparaat was in deze stand aanwezig. Met dit apparaat is het ook voor gehoorgestoorden mogelijk om mee te doen met het kienen. Hannie Hermsen, die samen met Jeanne van de Lockand, het kienen organiseert was aanwezig om dit mooie apparaat te demonstreren.
Ook werd aandacht besteed aan de fietstochten die ook 2x per maand worden georganiseerd en steeds bij Myllesweerd vertrekken en terugkomen. De vorig jaar in september opgenomen film van een fietstocht werd getoond samen met de modernste elektrische fietsen die voor deze gelegenheid ter beschikking waren gesteld door fietsenhandelaar Peter van Boekel. Deze dag was het ook mogelijk om in te schrijven voor een voorlichtings-bijeenkomst over elektrische fietsten op vrijdag 22 mei. 

Hannie Hermesen, achter het eletronische kien-apparaat en Marietje van den Elzen,

 

Marietje van den Elzen en Aart Plas op zoek naar nieuwe leden.

Fantastische busreis KBO's Mill en SintHubert

Op dinsdag 28 april zijn we om 8.25 uur met twee bussen vertrokken naar de Belgische Ardennen. Onder het genot van het voorjaarszonnetje reden we via een toeristische route naar Vaals. Daar stond de koffie klaar met heerlijke Limburgse vlaai. Vergezeld van een gids reden we daarna door de Belgische Ardennen via Eupen naar de Weserstuwdam waar we genoten hebben van een heerlijke lunch. Daarna ging de tocht verder via Robertville, Waims, Lignueville en Bellevaux door de dalen van de Ambleve en de Warsche naar het stadje Malmedy. Daar zijn we nog even gebleven en via een andere route terug naar Vaals voor een geweldig drie-gangen diner. Via de snelweg weer naar huis waar we om 21.25 uur arriveerden. Dat het ieder naar de zin was geweest was ook te merken in de bus, waar geweldig werd meegezongen met de liederen op de CD’s. We kunnen terugzien op een geslaagde dag en hopen in het najaar weer met een groot gezelschap te kunnen vertrekken. Binnenkort wordt die busreis uitgezocht en hoort u daar meer van. Dank aan ieders bijdrage namens de reiscommissie.