Welkom

 


Foto's Oisterwijk

 

Welkom op de website van KBO Oisterwijk

 

 Wapen van Oisterwijk

Gemeente Oisterwijk

 

Omdat in de huidige maatschappij functioneren zonder de computer steeds meer tot het verleden gaat behoren willen wij zo goed mogelijk de nieuwe ontwikkelingen volgen en waar nodig deze ontwikkelingen ook toepassen.

Daarvoor hebben wij in 2010 een start gemaakt met het opzetten van een eigen website.

Op deze website willen we u actief op de hoogte houden van nieuws dat belangrijk is voor u en van de ontwikkelingen en activiteiten binnen onze fantastische vereniging! 


KBO Oisterwijk, 

Wervingsactie

Senioren van de K.B.O. Oisterwijk kijken terug op een geslaagde wervings actie voor nieuwe leden.

 

Vorig jaar werd in oktober een extra leden vergadering gehouden, die goed werd bezocht. De bestuursleden hadden gemerkt dat het leden aantal langzaam terugliep. Ze hadden gemerkt dat vooral de nieuwe senioren, die van 60 + zich niet aansloten bij hun senioren vereniging. Uit de vergadering kwamen opmerkingen als oubollig en dat is nu juist voor die groep mensen een reden om zich niet aan te sluiten.

 

Besloten werd om gezamenlijk de schouders er onder te zetten, met het voorlopige resultaat dat zich meer dan 50 nieuwe leden lieten inschrijven voor de senioren vereniging Oisterwijk. In november was een groep eigen leden met een kraam gaan werven op de Dorpstraat in Oisterwijk. Daar werd dikwijls verteld dat de K.B.O. maar voor een bevolkings groep was, dus mensen die katholiek zijn. Het mag gezegd worden dat vooral de leden van het bestuur er op hameren dat hun senioren organisatie is bestemd voor iedere inwoner van Oisterwijk. Daarom gaan zij in de komende jaarvergadering aan de leden een voorstel doen.

 

Zij gaan voorstellen om de naam te veranderen in Senioren die in Oisterwijk wonen. Dan staat de deur open voor iedereen van 50 +. Dan kan iedereen voortaan profiteren van al die voordelen, die het lidmaatschap met zich meebrengen. Er mag wel gezegd worden dat de Oisterwijkse senioren organisatie blijft werken onder de K.B.O. centrale in Den Bosch. In Noord Brabant gaat het om honderd duizenden leden die lid zijn van die club. 

 

De naam zal vanzelf door druk van onder af veranderen in SENIOREN BRABANT, maar dat bestuur praat met leden van onze landelijke regering om op te komen voor onze belangen de senioren.

Uit telling is gebleken dat 1900 leden nu lid zijn van de Oisterwijkse senioren en dat zij streven in het jaar dat de vereniging 60 jaar bestaat, naar 2000 leden. Daarom vragen wij aan iedereen denk na. Oisterwijk vergrijst en dat heeft ver gaande consequenties voor alle inwoners van Oisterwijk. Denk met ons mee over uw toekomst, sluit u aan bij die grote groep van 1900 senioren. Samen kunnen we alleen de problemen van de toekomst aan. Welkom!!! 

Doelstelling van de KBO

KBO, de katholieke bond van ouderen, is een organisatie van en voor senioren, die vanuit haar levensovertuiging tal van activiteiten ontplooit.

 

Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van belangen en het bevorderen van sociale contacten. Daarmee wil de KBO het welzijn van haar leden en hun participatie aan het maatschappelijke leven bevorderen.

 

KBO wil een organisatie zijn die activiteiten ontwikkelt die aansluiten bij de wensen en behoeften van de leden. Een organisatie ook waar leden zich nuttig kunnen maken op basis van hun ervaring, kennis, kwaliteiten en levenservaring.

Wat biedt het lidmaatschap van KBO?
 • Een vereniging die opkomt voor uw belangen op politiek, lokaal, provinciaal en landelijk niveau
 • Uiteenlopende, onderhoudende activiteiten in uw vertrouwde omgeving en daarbuiten
 • Nieuwe contacten
 • Indien gewenst een zinvolle tijdsbesteding en nieuwe uitdagingen als vrijwilliger
 • Uitwisseling van leuke en relevante informatie in een beschermde omgeving op de website van KBO-Brabant
 • Het ledenblad voor en door leden: KBO ZieZo! en het blad Ons van KBO-Brabant
 • Ledenservice op persoonlijk gebied zoals hulp bij het invullen van belastingformulieren en antwoord op vragen op praktisch persoonlijk gebied
 • Kortingen op diverse diensten en producten waaronder een speciale ziektekostenpolis voor senioren

Een lidmaatschap van de KBO houdt in dat u in eerste instantie lid wordt van  KBO-Oisterwijk.

Als lid van KBO-Oisterwijk bent u automatisch lid van KBO-Brabant.

Wilt u lid worden van KBO Oisterwijk?

Via de link

aanmeldingsformulier

kunt u zich aanmelden als lid van KBO-Oisterwijk.

Een vrijwilliger van KBO-Oisterwijk neemt contact met u op om u informatie te geven en uw aanmelding verder op te nemen.

 

Beëindigen lidmaatschap

lidmaatschap beëindigen

Vanaf 1 december 2011 zijn verenigingen wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat informatie over opzeggen van het lidmaatschap eenvoudig te raadplegen is.

Beëindigen lidmaatschap: U kunt uw lidmaatschap op elk gewenst moment beëindigen.
Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen stuurt u een brief met uw ledenpas naar de ledenadministratie met vermelding van de datum van beëindiging.
Na ontvangst van deze schriftelijke melding en uw ledenpas wordt uw lidmaatschap beëindigd.

Dagelijks bestuur KBO-Oisterwijk.

Voorzitter

 • Frans Monchen

Secretaris

 • Fons Klaasen

Penningmeester

 • Léon Heidanus

Verschijningsdata Ons

 

De Nieuwsbrief  2016 + Ons wordt bij u aangeleverd rond:

 

Editie 1    Woensdag 6 januari

Editie 2    Woensdag 3 februari

Editie 3    Woensdag 9 maart

Editie 4    Woensdag 6 april

Editie 5    Woensdag 4 mei

Editie 6    Woensdag 8 juni

Editie 7/8 Woensdag 3 augustus

Editie 9    Woensdag 7 september

Editie 10  Woensdag 5 oktober

Editie 11  Woensdag 9 november

Editie 12  Woensdag 7 december

 

NB.: KBO Brabant heeft deze data doorgegeven. Indien hier op een later tijdstip wijzigingen in worden aangebracht zullen wij u opnieuw informeren.

Hoe inloggen op het besloten gedeelte?

U bent nu op het openbare gedeelte van de KBO-Oisterwijk site.

Alleen leden van KBO Oisterwijk hebben toegang tot het besloten en beveiligde gedeelte.

Niet-leden en ook leden van andere afdelingen hebben daar geen toegang.

 

Om als lid van KBO-Oisterwijk in te kunnen loggen heeft U een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.

U dient hiervoor eenmalig, via online aanmelden bij de centrale ledenadministratie van KBO-Brabant in Den Bosch uw inloggegevens aan te vragen.