Welkom bij KBO afdeling Riel

 Hartelijk welk om

op de site van

KBO afd. Riel

U bent te gast op de website van KBO afd. Riel. De site is aangesloten op de collectieve KBO Brabant-site.  Klikt u hierboven op KBO Brabant, dan komt u op de site van KBO Brabant. U vindt hier informatie over algemene zaken die de senioren in Brabant aangaan.

 

Tip: Wilt u de letters wat groter, druk dan op Ctrl+. Met Ctrl- gaat u weer naar de oorspronkelijke instelling.

Introductie

Waarom KBO?

Door de toenemende vergrijzing neemt het aantal senioren in Nederland sterk toe. Sinds enige jaren overtreft het aantal senioren in ons land het aantal jongeren. Ook in Riel wonen steeds meer 50plussers. Om sterker te staan ten opzichte van de politiek en de samenleving is het wenselijk dat de ouderen hun krachten bundelen. Dat kan bij de KBO.

 

De dorpskern Riel heeft haar eigen KBO-afdeling, bestemd voor mensen van 50 jaar en ouder. KBO afd. Riel vormt samen met KBO-Goirle een cluster als onderdeel van KBO Brabant, kring Beekland.  

 

Wij willen u op deze site kennis laten maken met KBO Riel, u inlichten over de organisatie en informeren over de activiteiten die georganiseerd worden. Spreekt KBO Riel u aan en wilt u zich bij ons aansluiten dan bent u natuurlijk van harte welkom. Voor meer informatie, een aanmeldformulier  en  machtigingsformulier klik hier

 

Dorpscollectief zorg en welzijn Riel

Elke donderdagmiddag van 13.00 – 15.00 uur inloopspreekuur door Karin de Bruin (Thebe) en Marleen van Esch (Contour de Twern) in de Leybron in Riel.

 

Het Dorpscollectief is te bereiken op 06-38692845.

 

Verandering in persoonlijke gegevens
Oefengroep Riel: Bedankt voor nieuwe gegevenBelangrijk. 

Om de ledenadministratie up-to-date te houden vragen wij de medewerking van onze leden. Ook voor de bezorging van onze nieuwsbrief en het magazine van KBO Brabant "Ons"  moeten veranderingen in uw gegevens bij de ledenadministratie bekend zijn. 

 

Wilt u a.u.b. wijzigingen zoals verhuizing, opzegging lidmaatschap, verandering email-adres en overlijden zo snel mogelijk aan de ledenadministratie doorgeven?  Uw     UwU kunt het mutatieformulier hier downloaden en verzenden. Schriftelijk of telefonisch kunt u het melden bij de ledenadministratie op onderstaand adres.

 

Ledenadministratie KBO Riel

Toon Schellekens

Kempenland 2, 5133 CR Riel

telefoon 013- 518 1449

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap opzeggen? Meld dit bij de ledenadministratie. Opzegtermijn is minimaal 1 maand. Reeds betaalde jaarcontributie kan niet worden gerestitueerd.

Inloggen niet meer nodig!

 

Per 21 augustus 2014 is het niet meer nodig om in te loggen. Het besloten gedeelte is opgeheven. Alle tekst en foto's vindt u hier.

KBO Brabant-Kring Beekland
Contact

Uw vragen en/of reactie op deze site zijn altijd welkom op kboriel.secr@gmail.com

   KBO Riel 


 

KBO afdeling Riel