Welkom bij KBO afdeling Riel

 Hartelijk welk om

op de site van

KBO afd. Riel

U bent te gast op de website van KBO afd. Riel. De site is aangesloten op de collectieve KBO Brabant-site.  Klikt u hierboven op KBO Brabant, dan komt u op de site van KBO Brabant. U vindt hier informatie over algemene zaken die de senioren in Brabant aangaan.

 

Tip: Wilt u de letters wat groter, druk dan op Ctrl+. Met Ctrl- gaat u weer naar de oorspronkelijke instelling.

Snelkoppeling tablet

Met een bezoek aan de website van KBO Riel bent u als eerste op de hoogte van ontwikkelingen en nieuws binnen onze vereniging. U bent de nieuwsbrief vooruit! Lees nu hier al hoe u een snelkoppeling naar de website van KBO Riel maakt op uw tablet.

 

Ga boven aan de website naar "Formulieren". Hier klikt u op "Handleidingen". U kunt ook direct hier klikken. Volg stapsgewijs de beschrijving en voila!

 

Mocht het nou niet lukken, geen nood! Bel me gerust en we doen het samen.

Officile opening Jeu de Boules baan

In het voorjaar van 2015 is het enthousiasme voor het jeu de boules onder KBO-leden op gang gekomen. Er bestond een baan op het Dorpsplein. Hierop kon slechts met 12 personen gespeeld worden. Omdat we vaak met meerdere spelers waren, moesten we uitwijken naar de parkeerplaats aan de Oude Tilburgsebaan. Zo is het idee ontstaan om aan de Gemeente een verzoek te doen, het stukje grond naast het kerkhof te mogen gebruiken voor de aanleg van 3 banen. Met financiële steun van de KBO konden we starten. Bovendien hadden we een verzoek ingediend bij de Gemeente voor de subsidie van “Samen buurten” die ter beschikking wordt gesteld voor burgerinitiatief. Ook die is ons voor het jaar 2016 (voor de aanleg) en voor 2017 (voor de openingsfestiviteiten) toegekend.

 

Eind november 2016 kregen we veel steun van onze sponsoren voor de aanleg van de banen. Het terrein werd door Ad Verhoeven en zijn zoon als eerste onder handen genomen met het uitzetten, afgraven en aanbrengen van puingranulaat e.d. Voor het stellen van de betonranden en het egaliseren van de banen kregen we hulp van Henk Lanslots en Ad Timmermans. Wil van Weert heeft tenslotte de baan met de trilmachine bewerkt. Maar zeker moeten we daarbij de vele senioren niet vergeten die veel werkzaamheden hebben verricht.

 

En toen naderde dan de datum van 6 april, de officiële opening, die we feestelijk wilden laten verlopen. Met veel enthousiasme werden de plannen gemaakt. Hierin was Jack Kouwenberg toch echt wel de gangmaker. Als vaste groep besloten we om baretten aan te schaffen en alles zoveel mogelijk in Franse sferen te laten verlopen. Jan de Rooij maakte twee kraampjes en prachtige decoraties om alles kleur te geven. Een tent werd opgezet en Franse muziek klonk de hele middag uit de luidsprekers.

De KBO-voorzitter, Frans van Dongen, heeft voor ons de uitnodiging aan de Gemeente uit laten gaan en wethouder Marijo Immink was om 13.00 uur ter plaatse om op een ludieke manier de banen te openen. Er waren speciale oorkondes gemaakt voor de wethouder en de voorzitter als dank voor hun medewerking.

 

Toen konden de wedstrijdjes gespeeld worden. De inschrijving was gratis en ook de drankjes en hapjes werden gratis verstrekt. Om 16.00 uur waren de sponsoren aanwezig en werden zij bedankt voor hun werkzaamheden. Daarna werden de finales gespeeld en hebben ook de sponsoren nog een balletje gegooid. De winnaars waren Treesje Bartels, Wil van Weert en Ton van Gulik. Zij kregen als prijs een fles wijn en eveneens een mooie ingelijste oorkonde.

Al met al kunnen we terugkijken op een heel geslaagde middag. De temperatuur was niet echt Frans, maar de sfeer was in elk geval wel goed.

 

Hopelijk hebben we nog jaren plezier van de banen!

Introductie

Waarom KBO?

Door de toenemende vergrijzing neemt het aantal senioren in Nederland sterk toe. Sinds enige jaren overtreft het aantal senioren in ons land het aantal jongeren. Ook in Riel wonen steeds meer 50-plussers. Om sterker te staan ten opzichte van de politiek en de samenleving is het wenselijk dat de ouderen hun krachten bundelen. Dat kan bij de KBO.

 

De dorpskern Riel heeft haar eigen KBO-afdeling, bestemd voor mensen van 50 jaar en ouder. KBO afd. Riel vormt samen met KBO-Goirle een cluster als onderdeel van KBO Brabant, kring Beekland.  

 

Wij willen u op deze site kennis laten maken met KBO Riel, u inlichten over de organisatie en informeren over de activiteiten die georganiseerd worden. Spreekt KBO Riel u aan en wilt u zich bij ons aansluiten dan bent u natuurlijk van harte welkom. Voor meer informatie, een aanmeldformulier  en  machtigingsformulier klik hier

 

Dorpscollectief zorg en welzijn Riel

Elke donderdagmiddag van 13.00 – 15.00 uur inloopspreekuur door Karin de Bruin (Thebe) en Marleen van Esch (Contour de Twern) in de Leybron in Riel.

 

Het Dorpscollectief is te bereiken op 06-38692845.

 

Verandering in persoonlijke gegevens
Oefengroep Riel: Bedankt voor nieuwe gegevenBelangrijk. 

Om de ledenadministratie up-to-date te houden vragen wij de medewerking van onze leden. Ook voor de bezorging van onze nieuwsbrief en het magazine van KBO Brabant "Ons"  moeten veranderingen in uw gegevens bij de ledenadministratie bekend zijn. 

 

Wilt u a.u.b. wijzigingen zoals verhuizing, opzegging lidmaatschap, verandering email-adres en overlijden zo snel mogelijk aan de ledenadministratie doorgeven?  Uw     UwU kunt het mutatieformulier hier downloaden en verzenden. Schriftelijk of telefonisch kunt u het melden bij de ledenadministratie op onderstaand adres.

 

Ledenadministratie KBO Riel

Toon Schellekens

Kempenland 2, 5133 CR Riel

telefoon 013- 518 1449

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap opzeggen? Meld dit bij de ledenadministratie. Opzegtermijn is minimaal 1 maand. Reeds betaalde jaarcontributie kan niet worden gerestitueerd.

Vragen over de website

Wij willen deze KBO-Riel website graag zo interessant mogelijk voor u maken. Als u van mening bent dat wij iets over het hoofd zien, dat er meer onderwerpen aangekaart zouden moeten worden of dat er inlichtingen specifiek over KBO Riel ontbreken, dan horen wij dat graag van u. U kunt met al uw vragen en opmerkingen terecht bij mij.

 

 Groetjes,

 

 Patricia van de Louw

 Webmaster KBO Riel

 patriciavandelouw@ziggo.nl

 06-43035784


counter for tumblr

Bezoekers op de website
U bent vandaag de 1e bezoeker.
Gisteren gingen 2 personen u voor.
Vorige week werd KBO Riel bezocht door 3 bezoekers.