Zo organiseert u veilig uw KBO-activiteiten

Wilt u aanvullende maatregelen nemen? Check dan een dag voor, of bij aanvang van de bijeenkomst de gezondheid. Klik op de poster om de tekst te lezen.

Algemene regels

De rijksoverheid stelt algemene regels vast voor activiteiten, op basis van informatie van het RIVM. De veiligheidsregio’s nemen deze algemene regels op in een noodverordening. Dat is de officiële regelgeving en de juridische onderbouwing van de maatregelen. Omdat elke regio een eigen noodverordening maakt, kunnen de regels lokaal enigszins verschillen. Bij twijfel is het dus verstandig om contact op te nemen met uw gemeente. En overleg altijd met de verhuurder van de accommodatie of bepaalde activiteiten zijn toegestaan.

Wat zijn risicogroepen?

In het begin van de corona-uitbraak kregen mensen uit risicogroepen het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en geen bezoek te ontvangen. Nu het virus beter onder controle is, is dat niet meer nodig. Wel wordt mensen uit riscogroepen aangeraden om extra voorzichtig te zijn en de maatregelen goed op te volgen. Ook voor bezoekers van mensen die tot een risicogroep behoren is het extra belangrijk om de basisregels goed op te volgen. Informeer dus naar de gezondheid van aanwezigen.

Aanvullende adviezen

Voor mensen uit risicogroepen is het belangrijk om oncontroleerbare situaties te vermijden. Dit zijn situaties waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden en waar ook niet gecontroleerd wordt of mensen klachten hebben. 

Meer weten? Lees verder op de website van het RIVM.  

Houd ook bij huisbezoeken altijd 1,5 meter afstand

Huisbezoeken door KBO-vrijwilligers

Wezenlijk onderdeel voor elke lokale KBO-vereniging is het contact met de leden, soms ook in de thuissituatie, bijvoorbeeld in de vorm van huisbezoeken. Voor huisbezoeken gelden geen bijzondere regels. Wel dient ook bij mensen thuis de basiregels in acht genomen te worden. Dus ook op huisbezoek geldt: houd 1,5 meter afstand en check vooraf de gezondheid.

Ook wordt mensen uit risicogroepen (iedereen ouder dan 70 jaar) aangeraden om extra voorzichtig te zijn en de maatregelen goed op te volgen en oncontroleerbare situaties te vermijden. Ook voor bezoekers van mensen die tot een risicogroep behoren is het extra belangrijk om de basisregels goed op te volgen.

Overleg uiteraard ook met de vrijwilliger die het huisbezoek doet. Hij of zij moet zich er goed bij voelen!

Lees verder op de website van het RIVM.

 

 

Tip

Organiseert u een activiteit waarbij materialen worden doorgegeven?

 1. Vraag dan vooraf aan de deelnemers of er gezondheidsklachten zijn
 2. Zie toe op het naleven van basisregels
  • 1,5 meter afstand
  • geen gezondheidsklachten
  • nies in elleboog

Hoe zit het met doorgeven materialen? 

De kans dat u besmet raakt doordat u materialen doorgeeft, is heel klein, maar niet uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel af buiten het lichaam. Desinfecteer materialen en was regelmatig uw handen wassen. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel.  

Hoe lang het virus op atributen overleeft, hangt af van het materiaal, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde en gladde materialen zoals plastic, metaal en glas. En minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton.

Lees verder op de website van de rijksoverheid.

Binnenactiviteiten

Wilt u een binnenactiviteit aanbieden? Zonder doorstroom?

 1. We houden 1,5 meter afstand van anderen.
 2. Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).
 3. Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.
 4. Let op de verkeerstromen

Mét doorstroom?

 1. In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Buitenactiviteiten

Wilt u een buitenactiviteit zonder doorstroom organiseren? Maximaal 250 deelnemers, drukte moet worden vermeden

 1. Deelnemers hoeven niet te reserveren
 2. Niet verplicht, maar wel wijs: vraag deelnemers vooraf naar hun gezondheid, in geval van verkoudheid of koorts is deelname niet toegestaan
 3. Niet verplicht, maar wel wijs: vaste zitplaats
 4. Houd altijd 1,5 meter afstand
  • ook bij aanvang en einde van de activiteit
  • ook bij het verzamelpunt
  • Neem de algemene regels in acht en wijs elkaar daarop: handen wassen, niezen in binnenkant elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken

Algemeen sport

Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport. 

 1. Doe een gezondheidscheck vooraf
 2. Normaal spelcontact mag. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 3. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
 4. Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
 5. Publiek is toegestaan, geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.