Nieuwjaarsbijeenkomst als vanouds! (10 januari 2018)

 

Nieuwjaarsbijeenkomst als vanouds!

 

De nieuwjaarsbijeenkomst van onze vereniging op woensdag 10 januari, kan weer de geschiedenisboeken in als bijzonder geslaagd.

Een grote opkomst (ruim 130 leden), gezellige ambiance, erg leuke bingo, mooie prijzen, koffie/thee met worstenbrood, lekkere hapjes en drankjes, alle ingrediënten waren er om er een leuke middag van te maken.

 

Voorzitter André Moors verwelkomde alle aanwezigen en bracht hen - namens het bestuur - de beste wensen over voor het nieuwe jaar.

In zijn woordje wees André er op dat we veel energie moeten gaan steken in de werving van nieuwe leden. “We moeten voorkomen dat ons ledenbestand door overlijden, verhuizingen en dergelijke terugloopt. Sterker, we moeten met elkaar een groei zien te realiseren om een dynamische vereniging te blijven.  In de loop van dit jaar zal het bestuur een actieplan presenteren. Daarin zal komen staan dat een beroep wordt gedaan op senioren die al lid zijn, om andere senioren aan te spreken ook lid te worden van onze prachtige vereniging,” aldus André.

 

Met deze nieuwjaarsbijeenkomst staan wij weer aan het begin van een, naar wij hopen, succesvol jaar van KBO Baarle.

 

De foto-impressie geeft, denken we, een goed beeld van deze fijne middag!

 Terug naar de vorige pagina