Wat is KBO-Brabant?

Wij zijn een actieve vereniging voor mensen vanaf 50 jaar. Onze circa 130.000 leden zijn tevens lid van een Afdeling: een lokale seniorenvereniging. Onze 300 Afdelingen vormen het hart van onze organisatie. Daar ontmoeten onze leden elkaar, doen ze samen aan ontspanning en sport, nemen ze deel aan culturele en zingevingsactiviteiten en kunnen ze terecht voor individuele hulp en ondersteuning. Vooral de vrijwillige inzet van een groep actieve leden maakt dit alles mogelijk.

Het lidmaatschap van een lokale Afdeling betekent tegelijkertijd het lidmaatschap van KBO-Brabant. Ons grote ledenaantal maakt ons tot een serieuze gesprekspartner voor partijen, waaronder de overheid. Het stelt ons in staat de belangen van senioren op alle niveaus te behartigen: lokaal, provinciaal, landelijk.

Als er meerdere Afdelingen binnen een gemeente zijn, vormen zij gezamenlijk een gemeentelijke KBO-Kring. Als representatieve vertegenwoordiger, komt de Kring op voor de belangen van senioren richting gemeente en andere instanties. Ook vertegenwoordigt de Kring de leden in de Algemene Vergadering van KBO-Brabant.

Visie

Naastenliefde, zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar, solidariteit en rechtvaardigheid zijn belangrijke waarden binnen onze vereniging. Wij zijn van én voor alle senioren.

 

Missie

Samen met onze gemeentelijke Kringen en lokale Afdelingen zorgen we voor ontmoeting, ondersteunen we individuele senioren en komen we op voor hun collectieve belangen.

Beleid

Klik voor ons beleidsplan 2016-2020 hier.

Groot door klein te blijven

Sinds 1948 zijn we uitgegroeid tot de grootste vereniging van onze provincie en een van de grootste seniorenverenigingen van ons land. Toch zijn we altijd dichtbij – dankzij onze circa 300 lokale Afdelingen.

Bloeiende en actieve vereniging van senioren

  • representatief gesprekspartner voor overheden en (maatschappelijke) organisaties
  • breed aanbod van activiteiten, producten en diensten
  • stimulans en inspiratiebron voor senioren die zich verder willen ontwikkelen
  • behartiger van de materiële en immateriële belangen van senioren
  • strijdbaar en actief voor de meest kwetsbare senioren

Zingeving

Zingeving is een belangrijke factor om goed en gezond ouder te worden. Dat wordt meer en meer erkend, ook door wetenschap en politiek. Maar wat is zingeving eigenlijk? Zingeving gaat letterlijk over dingen die het leven zin geven. Zingeving gaat niet over geld of spullen. Zingeving gaat over dingen die je niet vast kunt pakken.

Zingeving gaat bijvoorbeeld over:

  • geluk en gelukkig zijn, ook als het tegenzit
  • relaties, eenzaamheid en verbondenheid
  • geloof, ook als kerken leeglopen
  • omgaan met ziekte en verlies

Eigentijdse invulling

Vanwege onze oorspronkelijk katholieke wortels, hebben wij een bijzondere affiniteit met deze levensvragen. En toch is het juist voor ons een zoektocht om dit mooie en inspirerende thema op een eigentijdse manier vorm te geven.

 

Veel mensen geloven niet of niet meer op dezelfde manier als vroeger. Een groeiende groep senioren zoekt naar alternatieve manieren om betekenis aan het leven van alledag te geven.

Lezingen

Een werkgroep houdt zich bij ons met het thema identiteit en zingeving bezig. De werkgroep streeft naar een aanbod dat recht doet aan de grote diversiteit binnen onze achterban. Zo organiseert de werkgroep een lezingencyclus ‘In gesprek over het levenseinde’. Sterven is de enige zekerheid die het leven biedt aan elk mens. Naarmate we ouder worden, komt er meer interesse voor het levenseinde, willen we weten hoe een sterfbed – dat van onszelf of van een naaste – kan verlopen, hoe we ons daarop kunnen voorbereiden.