30 november 2021

Blog: De aanhouder wint, toch?

De aanhouder wint, toch?

Leo Bisschops, voorzitter KBO-Brabant, 22 november 2021

 

Gestegen huurprijzen, duurdere energie, aanvullende pensioenen die sinds 2008 al ruim 20 procent aan koopkracht verloren hebben. Geen opwekkende geluiden zo aan het eind van het jaar. De oorspronkelijke doelstelling van ons pensioenstelsel – ervoor zorgen dat mensen hun levenswijze na pensionering kunnen voortzetten – wordt niet meer bereikt; veel gepensioneerden zijn nu armer dan toen ze werkten.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen in een land met relatief het grootste pensioenvermogen ter wereld? Onze handelsgeest en spaarzaamheid gaan terug tot diep in de 17e eeuw. Hollandse obligaties waren de eerste internationaal erkende financiële producten, de Amsterdamse aandelenbeurs is de oudste ter wereld en de VOC de eerste beursgenoteerde onderneming. Een van onze toenmalige minister-presidenten, destijds nog toepasselijk genaamd ‘Raadspensionaris’ Johan de Witt, was een van de eerste moderne actuarissen in de wereld. We hebben een reputatie en traditie hoog te houden op financieel-economisch vlak. Maar waar het onze hedendaagse troefkaart betreft, ons pensioenstelsel met bijna 2.000 miljard aan gespaard vermogen, zijn we al twaalf jaar de weg kwijt.

Het is een grote uitdaging gebleken om aan Nederlanders duidelijk te maken dat ze te veel hebben gespaard. Een nog grotere uitdaging is om duidelijk te maken dat het teveel gespaarde geld eigenlijk best uitgegeven kan worden. Dat gaat bijna tegen onze natuur in. Maar pensioenexpert Rob de Brouwer doet het. En niet alleen dat, hij weet in zijn nieuwste boek Het pensioendrama ontrafeld; waarom je te veel spaart en te weinig krijgt ook nog eens haarfijn uit te leggen dat dit geld moet toevallen aan degenen die het bij elkaar sparen en hebben gespaard. Hoe logisch dat ook voor ons klinkt, De Brouwer doorbreekt hiermee vakkundig een modern politiek taboe, wat nooit een taboe had mogen worden. Het was me een eer om als voorzitter van KBO-Brabant zijn boek overhandigd te krijgen tijdens een studiemiddag van de stichting Sociale Christendemocratie op 6 november jl. Die eer kwam ons toe als ‘meest strijdvaardige seniorenvereniging op pensioengebied’, aldus de auteur. Vanzelfsprekend gaan wij door met onze strijd en gelukkig krijgen we daarin steeds meer medestanders.

Ik wens u zalig kerstmis en een gelukkig en vooral gezond jaar.