24 oktober 2022

Blog: Oude liefde roest niet

Landelijk krachtig én lokaal verankerd

Leo Bisschops, voorzitter KBO-Brabant, 24 oktober 2022

 

“Oude liefde roest niet” is een spreekwoord dat ook in seniorenland opgaat. Na onze uittreding uit de Unie KBO, alweer twaalf jaar geleden, hebben we de goede relaties met collega-bonden in andere provincies weten te behouden. Terwijl landelijke bonden centralisatie en schaalvergroting nastreefden, constateerden wij een heel andere tendens: de verantwoordelijkheid voor wonen, zorg, welzijn, armoede, eenzaamheid en zingeving wordt door de rijksoverheid steeds meer in handen gelegd van lokale of regionale partijen en netwerken, zoals gemeenten, zorgkantoren, woningcorporaties of zorgaanbieders.

Het zwaartepunt van een seniorenvereniging moet in onze visie dan ook niet liggen bij een landelijk bureau in Utrecht, maar bij lokale afdelingen in Almelo, Elst, Geleen, Heiloo of Hilvarenbeek en die moeten zich op hun beurt gesteund en vertegenwoordigd weten door hun provinciale koepel. Weten welke problemen senioren in de praktijk ervaren, maar ook met voorstellen voor werkbare oplossingen komen, dát is waar Den Haag behoefte aan heeft.

Inmiddels zijn ook KBO Gelderland, KBO Limburg, KBO Noord-Holland en KBO Overijssel voornemens per 1 januari 2023 uit de Unie KBO te treden. Samen met de besturen van deze bonden willen we onze samenwerking verder formaliseren en uitbouwen onder de vlag: landelijk krachtig én lokaal verankerd. Voor deelname van andere provinciale of regionale partners die deze aanpak delen, staat de nieuwe samenwerkingsstructuur open. De belangstelling groeit en het ziet er naar uit dat we binnenkort met meer dan 200.000 deelnemers het grootste seniorennetwerk van Nederland worden. Groot worden door klein te blijven, dat is ons gedeelde motto.

Inmiddels hebben we informeel al de nodige stappen gezet. Zo trokken we gezamenlijk op bij de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan ABP met als resultaat: de grootste fractie gepensioneerden in dit pensioenfonds. Ook gingen we deze zomer samen met Omroep MAX, Claimstichting Pensioen en de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen gesprekken aan met Tweede Kamerleden om hen te overtuigen van de groeiende onrust in onze achterbannen over de voornemens voor nieuwe pensioenwetgeving. En onze juridische strijd voor een geïndexeerd pensioen is inmiddels een gezamenlijke strijd geworden, omdat ze ook in Gelderland, Limburg, Noord-Holland en Overijssel het polderen beu zijn.