25 mei 2021

Blog: Verschil en overeenkomst

‘Niet dat we geen verschillen kennen. We zijn bepaald geen klonen van elkaar!’

Leo Bisschops, voorzitter KBO-Brabant, 25 mei 2021

 

 

Het was geen fraai gezicht, senioren die op het toneel van de landelijke politiek over elkaar heen buitelden en meningsverschillen opkrikten tot bijna persoonlijke vetes. Het lijkt de laatste tijd een beetje een synoniem te worden: senioren en ruzie. Natuurlijk, meningsverschillen bestaan en hangen samen met het gegeven dat we nu eenmaal niet hetzelfde zijn, verschillen in karakter, opvoeding en voorkeuren. Met het bieden van een podium aan die verschillen, zowel in persoonlijke gesprekken als in groepsverband, is niks mis. Sterker nog, ik betrap me er op dat ik graag praat met mensen bij wie de  buiten- en binnenkant dicht bij elkaar liggen, bij wie ik niet steeds hoef te denken wat ze nu eigenlijk precies bedoelen en waar niet ‘met meel in de mond’ gepraat wordt.

Ik prijs me gelukkig dat in de talloze bijeenkomsten waaraan ik bij KBO-Brabant de afgelopen jaren heb deelgenomen, ik dergelijke verhitte discussies niet heb meegemaakt. Niet dat we geen verschillen kennen. We zijn bepaald geen klonen van elkaar! Ook schuiven we onze meningsverschillen niet subtiel onder het tapijt omwille van de lieve vrede. Maar naast verschillen, hebben we gelukkig vooral oog voor overeenkomsten, het gemeenschappelijke. En dat is vaak een verademing, een keerpunt in een gesprek.

Zo heb ik de laatste weken, kort achter elkaar, kennismakingsgesprekken gevoerd met de nieuwe directeuren van KBO-PCOB en ANBO en de nieuwe voorzitter van de Koepel Gepensioneerden. Niet onze verschillen – zoals grootte, werkgebied, zichtbaarheid in de media – waren de rode draad in die gesprekken. Integendeel, we deelden onze zorgen over een dalend ledenaantal, de moeite die we hebben om jonge senioren te bereiken, de beschikbaarheid van zorg voor onze steeds ouder wordende senioren, het tekort aan verpleeghuiscapaciteit en de maatschappelijke beeldvorming over ouderen. Ik vond het erg plezierig te constateren dat het besef groeide dat wij, seniorenverenigingen, geen doel op zich zijn, maar een verantwoordelijkheid dragen om onze verschillen ondergeschikt te maken aan het gedeelde belang van de Nederlandse senioren.

Zou dit een van de lessen van het coronatijdperk kunnen zijn? Ik hoop het!

 

Ook nieuwsbrief Ons Actueel ontvangen?

Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws dat wij publiceren? Schrijf u in voor de nieuwsbrief Ons Actueel, die tweewekelijks verschijnt. Klik hier om u aan te melden.