30 september 2021

Blog: Woonschaamte?

Woonschaamte?

Leo Bisschops, voorzitter KBO-Brabant, 27 september 2021

 

 

Kent u het woord woonschaamte al? Het duikt de laatste tijd geregeld op in opiniepagina’s van landelijke dagbladen en heeft vaak betrekking op senioren, van wie de kinderen uit huis zijn en de woning eigenlijk te groot is geworden. Tegen de achtergrond van een stagnerende woningmarkt waarin starters niet meer aan bod komen, wordt de suggestie gewekt dat het eigenlijk asociaal is om in een te groot huis te blijven zitten terwijl anderen daar om schreeuwen.

Woonschaamte doet denken aan vliegschaamte: is het niet beschamend om in een vliegtuig te stappen gelet op de alarmerende cijfers van de klimaatcrisis? Maar van schaamte kan hooguit sprake zijn als je iets doet (of niet doet) waarvan je eigenlijk weet dat je het beter niet (of juist wel) had kunnen doen. Het suggereert een keuzevrijheid: je kunt wel of niet in een vliegtuig stappen. Soms zul je dat vliegtuig móeten nemen, vaak is er een duurzamer alternatief.

De keuzevrijheid om van een grotere woning naar een kleinere over te stappen is echter aanmerkelijk beperkter in een woningmarkt die volkomen op slot zit. Die kleinere woningen, met essentiële voorzieningen op loopafstand en met behoud van je sociale netwerk in wijk of dorp, zijn er gewoon te weinig of ze zijn er helemaal niet. Ministeries, gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en woningcorporaties hebben recent keihard vastgesteld dat er voor senioren de komende tien jaar tenminste 110.000 nul-treden woningen, 50.000 geclusterde woningen en 50.000 verpleeghuisplaatsen gebouwd moeten worden.

Gaat dat lukken? Alleen maar als we weer een overheid krijgen die bereid is de fouten uit het verleden te herstellen. Die inziet dat het opheffen van het ministerie van volkshuisvesting in 2010 een historische fout was, omdat volkshuisvesting daarmee in handen kwam van marktpartijen, van vraag en aanbod dus. Een overheid ook die in diezelfde periode de slagkracht van woningcorporaties verlamde door ze zware verhuurdersheffingen op te leggen en ze daarmee dwong ook marktpartij te worden ten koste van hun sociale wortels: bouwen voor sociaal kwetsbaren.

Een nieuw kabinet heeft de zware plicht deze fouten te herstellen en zijn grondwettelijke verantwoordelijkheid voor goede huisvesting weer op te pakken en niet over te laten aan het vrije krachtenspel van de markt. Een verantwoordelijkheid die niet kan worden overgelaten aan het schaamtegevoel van de burgers!

 

Ook nieuwsbrief Ons Actueel ontvangen?

Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws dat wij publiceren? Schrijf u in voor de nieuwsbrief Ons Actueel, die tweewekelijks verschijnt. Klik hier om u aan te melden.