Uw KBO-contributie retour via VGZ in 2021

Als u bij VGZ voor 2021 een aanvullende verzekering onder het collectief van KBO-Brabant heeft afgesloten, kunt u uw contributie tot maximaal 25 euro terug ontvangen.

Hiervoor dient u een bewijs van lidmaatschap bij VGZ in. Op 1 januari 2021 zullen wij hieronder het formulier dat u hierbij moet gebruiken online zetten. Dus komt u ná 1 januari terug.

U ontvangt dan ná het invullen van dat formulier van KBO-Brabant een betalingsbewijs van uw lidmaatschap via de e-mail. Dit bewijs kunt u indienen bij VGZ op dezelfde manier als u uw facturen voor zorgkosten declareert.

Let op
Indien u én uw partner beiden KBO-lid en bij VGZ aanvullend verzekerd bent, dient u het formulier voor ieder van u apart in te vullen en in te dienen.