Aanmelden voor cursus Kennis maken met KBO-Brabant voorjaar 2023

 

Komend vooorjaar houden wij in de vier regio’s weer bijeenkomsten voor nieuwe bestuursleden, om kennis te maken met de organisatie van KBO-Brabant. Het programma beslaat een halve dag, van 09.30 uur tot 12.30 uur (inloop vanaf 09.00 uur). Er zijn geen kosten aan verbonden.

De regiocontactbestuurders uit het Algemeen Bestuur geven samen met een medewerker van het bureau presentaties over de diverse werkzaamheden van KBO-Brabant. Ook voorzitter en/of directeur gaan in gesprek met de deelnemers. De reacties naar aanleiding van vorige bijeenkomsten zijn zeer enthousiast. Men vindt de presentaties overigens ook geschikt voor bestuurders die al langer in functie zijn. U bent allen van harte welkom!

Onderwerpen: organisatiestructuur van de vereniging, taken en werkzaamheden van het bureau, informatievoorziening, projecten, cursusaanbod, vrijwilligers.

U kunt kiezen uit:

  • West-Brabant: dinsdag 7 maart, 09.30 – 12.30 uur, Oudenbosch
  • Noordoost-Brabant: dinsdag 14 maart, 09.30 – 12.30 uur, Oelbroeck, Sint Anthonis
  • Midden-Brabant, woensdag 22 maart, 09.30 – 12.30 uur, ’t Plein, Udenhout
  • Zuidoost-Brabant, woensdag 29 maart, 09.30 – 12.30 uur, Smeltkroes, Maarheeze

Hebt u nog andere vragen, neem dan contact op met Marieke Hageman, telefoon 073 – 644 40 66 of e-mail: mhageman@kbo-brabant.nl.

Hieronder kunt u zich digitaal aanmelden. Kies voor een van de data.

U krijgt een afschrift van wat u heeft ingevuld in uw mailbox. Ongeveer een week voor de bijeenkomst krijgt u een herinnering en eventueel nog huishoudelijke mededelingen.

Formulier cursus kennis maken KBO-Brabant najaar 2022
  • Let op de juiste spelling, anders kunnen we u niet bereiken!
  • Let op juiste vermelding, anders kunnen we u niet bereiken!