Lokale ondersteuningsnetwerken

KBO-Afdelingen en -Kringen onderhouden een uniek ondersteuningsnetwerk met vrijwilligers die lokaal begeleiding bieden op het gebied van langer thuis wonen, gezondheid, sociaal-maatschappelijke of financiële zaken. Zij geven met name kwetsbare ouderen een ‘steun in de rug’.  Deze vrijwilligers worden opgeleid door KBO-Brabant. Het gaat om vrijwillige ouderenadviseurs, Wmo-cliëntondersteuners, thuisadministrateurs en belastinginvulhulpen.

Vrijwillige ouderenadviseurs

Vrijwillige ouderenadviseurs

Een vrijwillige ouderenadviseur is op de eerste plaats een vraagbaak en een wegwijzer. Iemand die senioren helpt de weg te vinden in het woud van regels, regelingen en instanties of om inzicht te krijgen in vragen waar hij of zij mee zit. Een vrijwillige ouderenadviseur is een generalist met kennis over heel veel onderwerpen. Als specialistische kennis nodig is, stuurt de ouderenadviseur u door naar een andere vrijwilliger binnen onze vereniging, bijvoorbeeld een belastinginvulhulp, Wmo-cliëntondersteuner, thuisadministrateur of een expert van onze juridische helpdesk.  Zo nodig draagt de ouderenadviseur zorg voor een warme overdracht aan een gespecialiseerd dienstverlener buiten onze vereniging. Ook biedt de ouderenadviseur een luisterend oor, bijvoorbeeld bij verlies, zingevingsvragen of eenzaamheid.

U kunt een vrijwillige ouderenadviseur inschakelen via de KBO-Afdeling in uw woonplaats of u kunt bellen met KBO-Brabant, telefoon (073) 64 44 066.

Wmo-cliëntondersteuners

Wmo-cliëntondersteuners

Stel u hebt zorg of hulpmiddelen nodig om langer thuis te kunnen blijven wonen. Dan kunt u zich wenden tot de gemeente en een Wmo-melding doen. De gemeente start dan een onderzoek om vast te stellen wat u nodig heeft. Bij de start van het onderzoeksproces kan het helpen om een persoonlijk plan op te stellen. Onze vrijwillige Wmo-cliëntondersteuners kunnen hierbij helpen. De Wmo-cliëntondersteuner verricht bijvoorbeeld de volgende werkzaamheden voor de cliënt:

 • voorbereiding op een Wmo-aanvraag, informatie over de procedure en desgevraagd aanwezig zijn bij het keukentafelgesprek
 • met de cliënt het verslag van het onderzoeksgesprek doornemen en desgewenst hulp bieden bij eventueel noodzakelijke correcties
 • ondersteuning bieden indien bezwaar noodzakelijk is;
 • de (vrijwillige) juristen van KBO-Brabant voor u inschakelen indien beroep bij de rechter noodzakelijk is

U kunt een Wmo-cliëntondersteuner inschakelen via de KBO-Afdeling in uw woonplaats of u kunt bellen met KBO-Brabant, projectleider Marieke Pette, telefoon (073) 64 44 066.

Thuisadministrateurs

 

Thuisadministrateurs

Het bijhouden van de administratie is voor de één eenvoudig en voor de ander een psychische belasting (geworden). Zeker voor mensen die nooit met administratieve zaken van doen hadden, kan het bijhouden van de administratie een stressverhogende bezigheid zijn. Ondersteuning door vrijwillige thuisadministrateurs is er steeds op gericht dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dus hebt u hulp nodig bij het ordenen van uw post, het bijhouden van uw betalingen of met budgetteren? Onze vrijwillige thuisadministrateurs, opgeleid door KBO-Brabant, helpen u er graag bij.

U kunt een thuisadministrateur inschakelen via uw lokale KBO-Afdeling, of u kunt bellen met KBO-Brabant: (073) 64 44 066.

 

Belastinginvulhulpen

Belastinginvulhulpen

De vrijwillige belastinginvulhulp helpt senioren bij de aanvraag of wijziging van een eventuele huur- of zorgtoeslag en bij de belastingaangifte. Jaarlijks worden deze vrijwilligers op de hoogte gebracht van de nieuwe belastingregels. KBO-Brabant coördineert deze cursussen. Als lid van KBO-Brabant kunt u een belastinginvulhulp inschakelen als u voldoet aan een leeftijds- en inkomensgrens: minimaal de AOW-leeftijd met een jaarinkomen van maximaal 35.000 euro voor een alleenstaande en 50.000 euro voor gehuwden/samenwonenden. De invulhulp ondersteunt alleen bij het doen van eenvoudige aangiften inkomstenbelasting: een aangifte van AOW- en pensioeninkomen, eigen woning, aftrekposten voor specifieke zorgkosten en giften en eventueel bezittingen in box 3.

Uw lokale Afdeling kan u in contact brengen met een belastinginvulhulp. U kunt ook bellen naar KBO-Brabant op (073) 64 44 066, dan verwijzen wij u door.

Ons Platform

Ons Platform

Ons Platform is ontwikkeld om het gebruik van internet op zowel een computer als tablet te vergemakkelijken en is helemaal afgestemd op senioren. Door de intuïtieve opzet en het gebruiksgemak is het door iedereen te gebruiken, zelfs wanneer elke ervaring met internet ontbreekt. Op Ons Platform kunt u niets fout doen, nooit de weg kwijtraken, maar wel toegang krijgen tot ontmoeting, beeldbellen, lokaal nieuws, recreatie, zorg, spelletjes, radio, het weer, en nog veel meer. Of minder, want u bepaalt zelf aan welke functies u behoefte heeft. Zelfs met de grootste computervrees, helpen we u via Ons Platform gewoon het internet op. Het is voor iedereen gratis te gebruiken, maar alleen leden van KBO-Brabant kunnen alle functies gebruiken.

Wilt u weten of er een tabletcursus in uw buurt is, neem contact op met onze projectleider Karen Roelofs, (073) 64 44 066.

Juridische helpdesk

 

Juridische helpdesk

Leden van KBO-Brabant kunnen heel laagdrempelig en eenvoudig met vragen over hun rechten en plichten, notariële zaken en verzekeringen terecht bij onze juridische helpdesk.

De helpdesk heeft zeven leden: gepensioneerde professionals met een achtergrond als rechter, advocaat, notaris of verzekeringsexpert. Zij beantwoorden uw vragen veelal telefonisch of per e-mail. Veel vragen blijken daarmee opgelost te kunnen worden. Als een gang naar de rechter nodig is, kan zo nodig worden doorverwezen. Een eventuele juridische procedure tegen Wmo-beschikkingen wordt – kosteloos voor u als cliënt – gevoerd door oud-rechter Bert van ’t Laar.

Welke vragen?

U kunt de juridische helpdesk benaderen met vragen over:

 • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • notariële zaken als erfrecht, (levens)testamenten, schenkingen
 • al uw verzekeringen
 • uw salaris, pensioen of een andere uitkering of toeslag
 • huurproblemen
 • curatele, bewind en mentorschap
 • consumentenzaken als (mogelijke) oplichting of garantie
 • bemiddeling in familie- of burenruzies
 • werken, wonen en winkelen

Lees hier hoe u de juridische helpdesk kunt bereiken en wie onze experts zijn.