Alle hulp van KBO-Brabant op een rij

KBO-Afdelingen en -Kringen onderhouden een uniek ondersteuningsnetwerk met vrijwilligers die lokaal begeleiding bieden op het gebied van langer thuis wonen, gezondheid, sociaal-maatschappelijke of financiële zaken. Zij geven met name kwetsbare ouderen een ‘steun in de rug’.  Deze vrijwilligers worden opgeleid door KBO-Brabant. Het gaat om vrijwillige ouderenadviseurs, Wmo-cliëntondersteuners, thuisadministrateurs en belastinginvulhulpen. Bij elkaar zo’n 1500 man in heel Brabant.

Naast de ondersteuning via de lokale netwerken biedt KBO-Brabant ook centrale hulp aan: hulp bij levensvragen en juridische hulp. Ook dit gaat met vrijwilligers die door ons zijn opgeleid, of, in het geval van de juridische helpdesk, mensen die voor hun pensioen werkzaam waren op juridische gebied.

Hieronder treft u meer informatie per dienst aan.

 

 

Wmo-cliëntondersteuners

Wmo-cliëntondersteuners

Stel u hebt zorg of hulpmiddelen nodig om langer thuis te kunnen blijven wonen. Dan kunt u zich wenden tot de gemeente en een Wmo-melding doen. De gemeente start dan een onderzoek om vast te stellen wat u nodig heeft. Bij de start van het onderzoeksproces kan het helpen om een persoonlijk plan op te stellen. Onze vrijwillige Wmo-cliëntondersteuners kunnen hierbij helpen. De Wmo-cliëntondersteuner verricht bijvoorbeeld de volgende werkzaamheden voor de cliënt:

 • voorbereiding op een Wmo-aanvraag, informatie over de procedure en desgevraagd aanwezig zijn bij het keukentafelgesprek
 • met de cliënt het verslag van het onderzoeksgesprek doornemen en desgewenst hulp bieden bij eventueel noodzakelijke correcties
 • ondersteuning bieden indien bezwaar noodzakelijk is;
 • de (vrijwillige) juristen van KBO-Brabant voor u inschakelen indien beroep bij de rechter noodzakelijk is

U kunt een Wmo-cliëntondersteuner inschakelen via de KBO-Afdeling in uw woonplaats of u kunt bellen met KBO-Brabant telefoon, 073 – 644 40 66.

 

Vrijwillige ouderenadviseurs

Vrijwillige ouderenadviseurs

Een vrijwillige ouderenadviseur is op de eerste plaats een vraagbaak en een wegwijzer. Iemand die senioren helpt de weg te vinden in het woud van regels, regelingen en instanties of om inzicht te krijgen in vragen waar hij of zij mee zit. Een vrijwillige ouderenadviseur is een generalist met kennis over heel veel onderwerpen. Als specialistische kennis nodig is, stuurt de ouderenadviseur u door naar een andere vrijwilliger binnen onze vereniging, bijvoorbeeld een belastinginvulhulp, Wmo-cliëntondersteuner, thuisadministrateur of een expert van onze juridische helpdesk.  Zo nodig draagt de ouderenadviseur zorg voor een warme overdracht aan een gespecialiseerd dienstverlener buiten onze vereniging. Ook biedt de ouderenadviseur een luisterend oor, bijvoorbeeld bij verlies, zingevingsvragen of eenzaamheid.

U kunt een vrijwillige ouderenadviseur inschakelen via de KBO-Afdeling in uw woonplaats of u kunt bellen met KBO-Brabant, telefoon 073 – 644 40 66.

 

Belastinginvulhulpen

Belastinginvulhulpen

De vrijwillige belastinginvulhulp helpt senioren bij de aanvraag of wijziging van een eventuele huur- of zorgtoeslag en bij de belastingaangifte. Jaarlijks worden deze vrijwilligers op de hoogte gebracht van de nieuwe belastingregels. KBO-Brabant coördineert deze cursussen. Als lid van KBO-Brabant kunt u een belastinginvulhulp inschakelen als u voldoet aan een leeftijds- en inkomensgrens: minimaal de AOW-leeftijd met een jaarinkomen van maximaal 35.000 euro voor een alleenstaande en 50.000 euro voor gehuwden/samenwonenden. De invulhulp ondersteunt alleen bij het doen van eenvoudige aangiften inkomstenbelasting: een aangifte van AOW- en pensioeninkomen, eigen woning, aftrekposten voor specifieke zorgkosten en giften en eventueel bezittingen in box 3.

Uw lokale Afdeling kan u in contact brengen met een belastinginvulhulp. Maar u kunt ook bellen naar KBO-Brabant op 073 – 644 40 66, dan brengen wij u in contact met de Afdeling.

 

Thuisadministrateurs

 

Thuisadministrateurs

Het bijhouden van de administratie is voor de één eenvoudig en voor de ander een psychische belasting (geworden). Zeker voor mensen die nooit met administratieve zaken van doen hadden, kan het bijhouden van de administratie een stressverhogende bezigheid zijn. Ondersteuning door vrijwillige thuisadministrateurs is er steeds op gericht dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dus hebt u hulp nodig bij het ordenen van uw post, het bijhouden van uw betalingen of met budgetteren? Onze vrijwillige thuisadministrateurs, opgeleid door KBO-Brabant, helpen u er graag bij.

U kunt een thuisadministrateur inschakelen via uw lokale KBO-Afdeling, of u kunt bellen met KBO-Brabant: 073 – 644 40 66.

 

Vrijwilligers levensvragen
Ons Gesprek

Vrijwilligers levensvragen

Met het ouder worden ontstaan er vaak levensvragen. U blikt terug op uw leven, op dingen die zijn gebeurd, op keuzes die u heeft gemaakt. In deze tijd van corona kunnen zich nog intensere levensvragen aandienen, bijvoorbeeld doordat u niet op een voor u passende manier afscheid heeft kunnen nemen van een geliefde. Dan kan het fijn zijn om daar met iemand over te praten. Speciaal daarvoor is het project Ons Gesprek opgezet.

Heeft u behoefte aan een goed gesprek over uw leven? Neem dan contact op met beleidsmedewerker Eva Geelen van KBO-Brabant. U kunt met haar in het kort bespreken welke vragen u bezighouden, waarna Eva u in contact brengt met één van onze, speciaal daarvoor opgeleide, vrijwilligers. Op deze pagina vindt u meer informatie. Wilt u direct iemand spreken, bel dan met KBO-Brabant op 073 – 644 04 66.

 

Juridische helpdesk

 

Juridische helpdesk

Leden van KBO-Brabant kunnen heel laagdrempelig en eenvoudig met vragen over hun rechten en plichten, notariële zaken en verzekeringen terecht bij onze juridische helpdesk.

De helpdesk heeft zeven leden: gepensioneerde professionals met een achtergrond als rechter, advocaat, notaris of verzekeringsexpert. Zij beantwoorden uw vragen veelal telefonisch of per e-mail. Veel vragen blijken daarmee opgelost te kunnen worden. Als een gang naar de rechter nodig is, kan zo nodig worden doorverwezen. Een eventuele juridische procedure tegen Wmo-beschikkingen wordt – kosteloos voor u als cliënt – gevoerd door oud-rechter Bert van ’t Laar.

Welke vragen?

U kunt de juridische helpdesk benaderen met vragen over:

 • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • notariële zaken als erfrecht, (levens)testamenten, schenkingen
 • al uw verzekeringen
 • uw salaris, pensioen of een andere uitkering of toeslag
 • huurproblemen
 • curatele, bewind en mentorschap
 • consumentenzaken als (mogelijke) oplichting of garantie
 • bemiddeling in familie- of burenruzies
 • werken, wonen en winkelen

Lees hier hoe u de juridische helpdesk kunt bereiken en wie onze experts zijn.