Welkom

KBO Kring "de Leijgraaf"

 

U bent op de website van Kring 17, "de Leijgraaf". De grootste kring van KBO-Brabant. Wij omvatten 18 afdelingen gezamenlijk met zo'n 11.000 leden. U kunt ons werkgebied vinden vanuit het noordoosten richting centrum van de provincie  Wij werken afdelingoverstijgend door het geven van voorlichting, cursussen, ondersteuning van afdelingsactiviteiten en het houden van culturele dagen.Ook kiezen de kringvertegenwoordiger op de Algemene Vergadering de hoofdbestuursleden van KBO-Brabant en stellen de rekening en begroting vast. Verder werken ze nog voor beleidsvraagstukken samen in de verschillende regio's. De Kring heeft als dagelijks bestuur minstens één vertegenwoordig uit elke cluster. In de Kringraad is iedere afdeling met minimaal één lid vertegenwoordigd.

 

Tekstblok

Voorbeeld Tekstblok


Op onze website zijn de volgende pagina's te vinden:

• overzicht activiteitenclubs
• bestuursgegevens
• algemene informatie over de afdeling
• onze afdelingsblad
• contactgegevens

 

Voor meer informatie over de website neem contact op met de webmaster

 

Groepspagina's