Welkom

 

          

Welkom op de website van KBO Breugel.                            

 

 

 

 Sint Genovevakerk Breugel

 

KBO Breugel is een zelfstandige afdeling binnnen de KBO Brabant.

Wij zijn opgericht in 1982. Samen met alle andere ouderenbonden binnen onze gemeente behartigen wij de belangen van onze senioren.

 

Doelstelling:

De doelstelling is belangenbehartiging en organiseren van activiteiten (klik hiervoor rechts op de diverse activiteiten)voor en door 55-plussers.

Verder schenken wij aandacht aan: 

Excursies, reizen, themabijeenkomsten, cursussen, en ondersteuning bij het invullen van belastingformulieren en ouderenadvies. Maandelijks ontvangen de leden het blad ONS, van KBO Brabant, met daarnaast onze nieuwsbrief. Tevens heeft onze KBO een signalerende functie voor senioren die zorg en aandacht nodig hebben. Hierbij wordt samengewerkt met de LEVgroep en het CMD.

Verder:

A. Maken wij deel uit van de Adviesraad WMO.

B. Wij zijn vertegenwoordigd in de Seniorenraad.

C. Belangenbehartiging van de ouderen in onze samenleving in de breedste zin.

D. Alle activiteiten zijn er op gericht de ouderen te activeren na hun arbeidzaam leven, de saamhorigheid te verhogen en elkaar te helpen binnen de mogelijkheden.

Door de medewerking van een groot aantal vrijwilligers kunnen wij ook diverse ontspanningsactiviteiten organiseren. 

 

Onze afdeling acht het van belang dat steeds meer 55-plussers het nut en belang van de KBO ervaren.

 

DOELGROEP: 

KBO Breugel rekent alle Breugelse 55-plussers ongeacht achtergrond, ervaring en opleiding tot haar doelgroep.

 

Kring KBO Son en Breugel:

Onze afdeling maakt sinds 1 januari 2015 deel uit van Kring KBO Son en Breugel, welke naast onze afdeling bestaat uit de afdeling KBO Son.

De belangrijkste functie van de Kring is:

1. Onderlinge informatieuitwisseling.

2. De afdelingen zijn vertegenwoordigd door het Kringbestuur naar de algemene vergadering van KBO Brabant.

Groepspagina's
Groepspagina's
Veel gestelde vragen
Rijbewijskeuring
Verschijningsdata ONS in 2018
Meer veel gestelde vragen...