Welkom

 

 
 
Welkom
U bent hier op bezoek bij de afdeling Deurne Centrum. Onze afdeling is één van de 9 afdelingen in Deurne en is met ongeveer 650 leden de grootste.

 

 
Wat doet KBO Deurne Centrum?
KBO Deurne Centrum zet zich voor haar leden in op verschillende manieren.
 • Belangenbehartiging: voor alle leden gezamenlijk maakt onze afdeling deel uit van de Kring Deurne en deze Kring heeft regelmatig overleg met de wethouder. Voor individuele leden zijn er ouderen- en belastingadviseurs.
 • Activiteiten organiseren zoals kaarten, kienen, koersballen, wandelen, fietsen, ouderenviering, advent- en kerstviering, eucharistieviering, nieuwjaarsontmoeting, uitstapjes, museumbezoek. En ook ....
  - is er een seniorenkoor 2000
  - is er een toneelvereniging Bejato
  - worden er computercursussen gegeven via SeniorWeb
  - is er een zangkoor Shanty
 • Het contactblad Ons Blèèjke bevat naast vaste gegevens en rubrieken allerlei interessante artikelen en wordt maandelijks bezorgd bij de leden.
 • Huiskamerproject: elke maandagmiddag van 14:00 tot 16:00 u staat de deur van de Nieuwenhof open voor alle ouderen van Deurne, dus ook niet-leden. Voor een kop koffie, een gewillig oor om tegen te praten, om een krant te lezen en om te borduren. Er wordt niet gekaart, er is geen koersbal, er wordt vooral gekeuveld. Een open huis dus voor iedere ouder!
   
Waar vindt u de afdeling KBO Deurne Centrum?
 • Op papier vindt u alles over de afdeling met haar activiteiten in het contactblad Ons Blèèjke en in het welkomstboekje.
 • Op internet vindt u ons op www.kbo-deurnecentrum.nl, een site die valt onder de paraplu van KBO-Brabant.
 • Letterlijk kunt u bestuurders en leden tegenkomen bij lezingen en allerlei bijeenkomsten in de soos Asteffekan, Visser 25 in Deurne.
 
Wie vormen het bestuur van KBO Deurne Centrum?
De bestuursleden van de afdeling KBO Deurne Centrum zijn (klik op de naam om een bericht te versturen):
- de heer B. Beulens, voorzitter
- de heer T. de Kruijf, secretaris
- de heer J. Swaen, penningmeester en ledenadministratie
- de heer J. van Geffen
 
 
Wilt u meer weten?
Stuurt u een e-mail naar het secretariaat of bel de secretaris.