Welkom
Welkom op de website van KBO Heesch

 

 

 

KBO Heesch draagt er aan bij dat senioren kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.

In de Pas bieden we wekelijks een breed aanbod als dans, zang, toneel, biljarten, bridge en sjoelen etc.  Daarnaast kunt u deelnemen aan de wekelijkse fiets en/of wandeltochten. Voorts bieden we excursies, lezingen en dagtochten aan. Onder Activiteiten en in de Agenda vindt u alle informatie. Ouderenadviseurs helpen u bij zaken op het gebied van mobiliteit, zorg (wmo), wonen en participatie. Kijk hiervoor onder het tabblad Belangenbehartiging.

Nieuws

DE DIGITALE INFO VAN NOVEMBER STAAT ONLINE

Vanaf heden hoeft u de digitale Info niet meer eerst te downloaden maar kunt u hem rechtstreeks online lezen. Downloaden blijft uiteraard mogelijk.

 

Koffiemiddag WMO Heesch

Gezellig samen koffie of thee drinken, elkaar ontmoeten en daarnaast informatie vergaren. Dit zijn de ingrediënten van de koffiemiddag die op vrijdag 7 december 2018 plaatsvindt in de Pas. Onderwerp is dit keer het levenstestament en het schenkingsrecht. Lees verder . . . .

 

Kerststukjes maken /  workshop  / do 13 dec. 2018

Kerststuk op vaas (pot). Deze mag ongeveer 25-30cm hoog zijn en ongeveer 15cm doorsnede. Liefst geen glas.
Doe, als U dat heeft onderin tot half weg de vaas hydrokorrels of piepschuim of plastic. De vaas wordt dan niet zo zwaar en het scheelt onnodig veel gebruik van oasis.

Lees verder . . . . .

 

Van het bestuur: De Penningmeester

Deze keer is de penningmeester weer aan de beurt en ik ga dat gebruiken om te attenderen op enkele punten die voor mijn vrijwilligerswerk van belang zijn.

Het einde van het jaar komt er weer aan en dan kijk ik altijd weer met extra belangstelling naar de cijfers. Komen we uit met de begroting? Wordt het winst of verlies?
Zoals ik het nu inschat houden we weer een klein positief saldo over en ik hoop dat we voor 2019 weer kunnen volstaan met de huidige contributie.

Lees verder . . . .

 

Lezing "gezonde voeding en de schijf van vijf"

Op woensdag 14 november is er een interactieve lezing in de bibliotheek Heeswijk-Dinther over gezonde voeding en de nieuwe schijf van vijf.
‘Weet u wat werkelijk gezonde voeding is?’

De lezing
Boeken over voeding gaan als warme broodjes over de toonbank. Koolhydraatarm, superfoods, glutenvrij en vegan zijn de meest recente voedingstrends.  Lees verder . . . . .

 

De fietstocht van maandag 1 oktober

Op het programma stond een tocht van ruim 50 km. rond de Stippelberg met als startplaats Landhorst. Met 32 personen vertrokken we met auto’s om 9.00 uur vanaf de kerk in Heesch.

Lees verder . . . . .

 

 

Fietsen met de fietsclub

Fotoimpressies staan bij de foto albums

De Peel route op 06 augustus, Oirschot route op 03 september, Rosmalen route op 17 september

 

Commissie “Lief en leed” zoekt uitbreiding!

In verband met een tijdelijke uitval van één van de dames vanwege een operatie is deze groep naarstig op zoek naar versterking!
Wie is bereid dit mooie werk mede te komen ondersteunen? Meld je aan bij Ton de Wit, telefoon 06 19037216

 

"Als het leven ten einde loopt"
door oud-internist dr. Harry Hulsteijn

Er zijn heel wat belangstellenden voor dit toch wel beladen onderwerp en daarom ook een goede keuze van werkgroep "Identiteit en Zingeving" van de KBO kring alhier. Namens deze werkgroep heet Peter v.d. Hurk iedereen welkom en legt hij even het programma van deze middag uit:
       --palliatieve sedatie
       --euthanasie
       --problematiek rondom euthanasie bij voltooid leven

Lees verder . . . .

 

Mijn hobby

Deze keer wil ik iets over mijn hobby vertellen.


Naast mijn werk als onderwijzer ben ik in de jaren 70 de opleiding MO handenarbeid gaan volgen en uit die periode is mijn liefde voor klei, - en met name draaien op de schopschijf, ontstaan. Het boeide mij dermate dat ik middels prive-lessen mij verder ben gaan verdiepen in de kunst van het draaien.

 

Lees verder . . . .

 

Nieuws van KBO koor Con Amore.
Zingen is leuk! Van zingen word je blij! Dat ervaren de leden van het KBO koor elke donderdag, als zij van 10.00 uur tot 12.00 uur gaan zingen in De Pas.
Op 4 oktober j.l. hebben wij ons eerste lustrum gevierd.
Na opening met koffie en iets lekkers, nam Mimi de Leeuw het woord. Zij schetste het ontstaan van dit koor. Zelf had ze in 2013 bij het KBO bestuur ingebracht, dat het leuk zou zijn als er vanuit de senioren een zangkoor kon worden opgericht. Lees verder . . . .

 

Vrijwilligersdag 2018

Bedankt     !!!!! ????? !!!!!
Vrijdag 26 oktober was het weer zo ver: De jaarlijkse bedankmiddag voor de vele vrijwilligers binnen onze KBO.  Enkele weken geleden werden de kartrekkers van de diverse activiteiten gevraagd om te inventariseren wie van de vele vrijwilligers wilden deelnemen aan een gezellige dankmiddag.

Foto impressie van de vrijwilligersdag zie foto albums

Lees verder . . . .

 

Verkeersdag VVN afd. Maasland bij Verkeersschool van Iersel

Bij KBO Heesch was al vaker nagedacht over een opfriscursus in het verkeer. Mede omdat de meesten van ons al lang hun rijbewijs hebben en er sindsdien veel is veranderd. Als dan blijkt dat Veilig verkeer Nederland afdeling Maasland een verkeersdag aan het organiseren is sluiten wij ons hier graag bij aan. Op 17 oktober is het zover. Lees verder . . . .

 

Computer Helpdesk

De donderdagochtend inloop vervalt en wordt verplaatst naar maandagochtend van 10.00 uur - 12.00 uur. Vanaf 17 september bent u van harte welkom.

Het verheugt ons dat we de vrije inloop van de computerhoek op maandagmorgen weer kunnen openen.  Vanaf as maandag 17 september tot Kerstmis zijn we wekelijks weer voor u ter beschikking om u met uw computerproblemen of vragen te helpen. Lees verder . . . .

 

Vrijwilligers gezocht

Onze KBO is continu op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Op dit moment hebben we de volgende vacatures:

Activiteiten, ICT, Bestuur, VER: Vakanties, Evenementen en Reizen en Communicatie: 4 tal medewerkers

Lees verder voor uitgebreide informatie . . . . .

 

Ouder nieuws:  lees verder . . . .

Website

Indien u informatie over KBO activiteiten op de website geplaatst wil hebben, kunt u zich wenden tot Dhr Cees Snellen: communicatie.kboheesch@gmail.com

Webmaster: Henry Thijssen

Mededelingen

Agenda

Vrijdag 7 december van 14.00 – 16.00 uur:
WMO-koffiemiddag Onderwerp: Levenstestament en schenkingsrecht.
Woensdag 12 december: Kerst-Kook-workshop in de Eijnderic van 16.00 – 19.00 uur.
Donderdag 13 december: Kerststukjes maken in de Pas, aanvang 14.00 uur.

 

Iedere maandag van 10- 12 uur
PC Helpdesk in CC De Pas.
Vrije inloop computerhoek Creapas
Iedere tweede maandag van de maand:  19-21.30 uur:  
Alzheimer-café in ontmoetingscentrum Meteoor,
Oude Litherweg 20  Oss, tel. 638897
Iedere dinsdagavond 19-22 uur:    Avondsoos Den Herd in CC De Pas.
Elke tweede woensdag van de maand om 17.30 uur: “Eten bij De Waard”.
Donderdagmiddag van 13.00 - 16.00:  Formulierenbrigade
van Ons welzijn in CC De Pas.
Donderdagavond:  19.30 - 21.00 uur:   Inloopspreekuur  
“schuldhulpmaatje”. Alleen op afspraak  in CC De Pas tel.: 0412-474550.
Donderdagavond: 20.00-22.30 uur:  Café Brein in Buurthuis
De Kortfoort, Floraliastraat 93 te Oss.