Welkom
Welkom op de website van KBO Heesch

 

 

 

KBO Heesch draagt er aan bij dat senioren kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.

In de Pas bieden we wekelijks een breed aanbod als dans, zang, toneel, biljarten, bridge en sjoelen etc.  Daarnaast kunt u deelnemen aan de wekelijkse fiets en/of wandeltochten. Voorts bieden we excursies, lezingen en dagtochten aan. Onder Activiteiten en in de Agenda vindt u alle informatie. Ouderenadviseurs helpen u bij zaken op het gebied van mobiliteit, zorg (wmo), wonen en participatie. Kijk hiervoor onder het tabblad Belangenbehartiging.

Nieuws

DE DIGITALE INFO VAN MEI STAAT ONLINE

Vanaf heden hoeft u de digitale Info niet meer eerst te downloaden maar kunt u hem rechtstreeks online lezen. Downloaden blijft uiteraard mogelijk.

 

Van het bestuur even voorstellen

Hallo, ik ben Ton de Wit.

Sinds kort bestuurslid bij de KBO voor Zorg en Welzijn. 
Wie en wat ben ik? Ik ben 70 jaar oud, getrouwd en heb 2 kinderen. Ook ben ik opa van 3 kleinkinderen. Ik woon al zo'n 36 jaar in Heesch. Voordien in Oss, waar ik vanuit Eindhoven ben komen wonen, omdat ik als ambtenaar een zogenaamde voorkeurswoning kreeg.

Lees verder . . . .

 

 

Rinie Leemhuis: Einde tijdperk bestuurslid en kartrekker

Na ruim 6 jaar als bestuurslid te hebben gefunctioneerd en ca 4 jaar diverse activiteiten te hebben ondersteund, heb ik onverwacht, door omstandigheden, met pijn in het hart,  mijn kartrekkersfunctie moeten neerleggen.
Vooral de evenementencommissie was een grote uitdaging en, doordat Frans Eijsink eind 2017 stopte, was dit een mooie klus. Een haast nieuwe commissie opzetten, met 3 nieuwe mensen  daarin, hadden we een eind op de rit staan.
Een ieder weet, dat dit dan gestalte moet krijgen, maar helaas is dit voor mij nu gestopt.
Lees verder . . . .

 

De Algemene Ledenvergadering

                                                                                         

Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 8 maart 2018

Deze vindt u in de info van April. Zie link bovenaan

 

 

Van het bestuur: Cees Snellen

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: mijn naam is Cees Snellen en sinds de jaarvergadering van de KBO donderdag 8 maart jl. ben ik de opvolger van Theo van Haren die de afgelopen drie-en-een half jaar de portefeuille Communicatie met veel toewijding en deskundigheid heeft beheerd.

Hij was onder andere verantwoordelijk voor de maandelijkse INFO en het wekelijkse artikeltje in de Mooi Bernhezer.
Deze taken ga ik nu overnemen.

 

Lees verder . . . .

 

Bestuurswissel communicatie: Theo van Haren

Weggaan als bestuurslid terwijl er een goede vervanger is, is een gebeurtenis zonder schaduwkanten. Cees Snellen had zich tijdig gemeld om de werkzaamheden over te nemen en kon zich in die weken al een beetje inwerken. Cees, ik wens je veel succes en werkplezier in je nieuwe functie!

 

In mijn bestuursperiode ben ik vooral bezig geweest met de interne en externe communicatie. 

Lees verder . . . . .

 

Vijfdaagse reis Sauerland all-inclusive

Gezellig samen op reis met de bus naar het mooie Sauerland!

Hieronder leest u wat de reiscommissie tezamen met Bolderman reizen u te bieden heeft. Het wordt een afwisselende reis met regelmatig een excursie.

Maar ook in de bus kunt u genieten van een afwisselend landschap door bergen en dalen. Met bossen, grazige weiden, beekjes en rivieren maar ook pittoreske dorpjes.  

Wij vertrekken op 10 september 2018 en de terugkomst datum is 14 september.

Lees verder . . . .

 

KBO Heesch ledenwerf actie 2018 (herhaalde oproep)

De aanwas van ons ledenaantal lijkt te stoppen en de werving van vrijwilligers wordt met de maand moeilijker; vandaar dat wij als bestuur aan jullie vragen hieraan de komende maanden extra aandacht te besteden.

Lees verder . . . .

 

Museum voor Nostalgie en Techniek

Het Museum voor Nostalgie en Techniek in het Brabantse Langenboom is een uniek museum voor jong en oud.
Een bijzondere collectie oude gereedschappen en gebruiksvoorwerpen van meer dan 70 ambachten en beroepen met duizenden voorwerpen en machines uit het verleden zijn door Wim van Schayik in ruim 70 jaar verzameld, gerestaureerd en tentoongesteld. Lees verder . . . .

 

Asperge dagtocht naar Limburg

woensdag 23 mei 2018.

Onze dagtocht gaat dit jaar naar Zuid Limburg en staat in het teken van het zgn. witte goud ofwel de koningin onder de groente: de asperges.
We vertrekken om 8.45 uur naar Thorn, waar de koffie met de Limburgse vlaai voor ons klaarstaat. Daarna maken we een wandeling onder leiding van een stadsgids door het prachtige witte dorpje Thorn. Lees verder . . . .

 

Ouder nieuws:  lees verder . . . .

Website

Indien u informatie over KBO activiteiten op de website geplaatst wil hebben, kunt u zich wenden tot Dhr Theo van Haren: communicatie.kboheesch@gmail.com

Webmaster: Henry Thijssen

Mededelingen

Agenda

Vrijdag 18 mei 13.15 uur  (Kerkplein):    Uitstapje naar het
Museum voor Nostalgie en Techniek. Inschrijven woensdag
16 mei van 13.30 uur -14.30 uur in De Pas.
Woensdag 23 mei Asperge – dagtocht Limburg 08.45 uur.
Inschrijven woensdag 9 mei van 13.30 uur -15.00 uur.

Woensdag 23 mei: Kennismakingsbijeenkomst nieuwe
leden KBO in CC De Pas om 19.30 uur.


Dinsdag 29 mei KBO-dag. 10.30 uur eucharistieviering in de
Petrus-Emmauskerk. Vervolg om 12.15 uur in CC De Pas.
 

Maandag 10 september vertrek 5-daagse reis Sauerland.
Inschrijven op donderdag 24 mei van 14.00 u – 15.30 u.

 

Iedere dinsdagavond 19-22 uur:    Avondsoos Den Herd in CC De Pas.
Tweede maandag van de maand:  19-21.30 uur:  
Alzheimer-café in ontmoetingscentrum Meteoor,
Oude Litherweg 20  Oss, tel. 638897
Donderdagavond:   20-22.30 uur:  Café Brein in Buurthuis
De Kortfoort, Floraliastraat 93 te Oss.
Donderdagavond:  19.30 - 21.00 uur:   Inloopspreekuur  
“schuldhulpmaatje”.    
Alleen op afspraak  in CC De Pas 0412-474550.
Donderdagmiddag van 13.00 - 16.00:  
Formulierenbrigade van Ons welzijn in CC De Pas.