Welkom
Welkom op de website van KBO Heesch

 

 

 

KBO Heesch draagt er aan bij dat senioren kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.

In de Pas bieden we wekelijks een breed aanbod als dans, zang, toneel, biljarten, bridge en sjoelen etc.  Daarnaast kunt u deelnemen aan de wekelijkse fiets en/of wandeltochten. Voorts bieden we excursies, lezingen en dagtochten aan. Onder Activiteiten en in de Agenda vindt u alle informatie. Ouderenadviseurs helpen u bij zaken op het gebied van mobiliteit, zorg (wmo), wonen en participatie. Kijk hiervoor onder het tabblad Belangenbehartiging.

Nieuws

DE DIGITALE INFO VAN NOVEMBER STAAT ONLINE

 

Vrijwilligersdag 2017

Zaterdag 18 november in de Pas: de fotoreportage door Bert Wijnen


Wat zou de KBO zijn zonder haar kartrekkers en vrijwilligers! Onze vereniging zou het dan niet redden en alle activiteiten zouden niet zo kunnen draaien zoals zij nu doen.

Zie rechts in de fotogalerij

Daarom wilde het KBO bestuur de vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Het bestuur organiseerde daarom een feestelijke bijeenkomst: De Vrijwilligersdag. Lees verder . . . .

 

Van het bestuur: Theo van Orsouw

 

Ben ik zo druk met de financiën van de KBO en met de normale dingen van een gepensioneerde en dan wordt er ook
nog verwacht dat ik een stukje schrijf voor de INFO.
Dat moet er dan ook nog bij.

 

Maar vooruit. Ik ben nu ongeveer een jaar penningmeester en begin een beetje ingewerkt te raken.

Lees verder . . . .

Sinterklaasfeest in de Pas 2017

Op vrijdag 1 december a.s. gaan we weer een mooi sinterklaasfeest beleven in de Grote Zaal van de Pas.
Om 13.30 uur is de zaal open en kunt u uw stoel gaan bezetten.
Dit jaar . . . . . 

Lees verder . . . .

 

 

 

 

PC-helpdesk in De Pas

Achter in de Info zien we dat elke maand weer staan, maar wat houdt dat eigenlijk in?  Vandaag de dag wordt er heel veel met computers gewerkt zoals internet bankieren, boodschappen bestellen en thuis laten brengen, maar ook contact onderhouden met kinderen die wat verder weg wonen. Eigenlijk kunnen we er niet meer buiten en de maatschappij verwacht toch wel van ons dat we met de tijd meegaan en daar zit bij diverse mensen toch wel het probleem. We zijn er niet mee opgegroeid en zien er vreselijk tegen op!!

Lees verder . . . .

 

Cubigo / Ons Platform.

Met ingang van 15 november 2017 er weer een cursus start waarbij in vier middagen een training zal worden gegeven over  het gebruik van “Ons Platform”.
Ons Platform is er op gericht om met gebruik van internet, met een computer of tablet,  op een eenvoudige wijze zelfstandig gebruik te  maken van de aangeboden gedigitaliseerde informatie en diensten zoals deze in de directe omgeving beschikbaar zijn. Het grote voordeel van een tablet computer is dat er geen grote hoeveelheid knopjes of toetsen gebruikt hoeven te worden om met de tablet te kunnen omgaan. Lees verder . . . .

 

Rabo – Clubkas

Ook dit jaar heeft de bank een bedrag van 300.000 euro beschikbaar gesteld voor de Rabobank Clubkas Campagne. Leden van de Rabobank konden in oktober hun stem uitbrengen. Omdat onze leden de KBO een warm hart toedragen waren er maar liefst 516 stemmen voor KBO-Heesch.

Lees verder . . .

 

 

Ouder nieuws:  lees verder . . . .

 

 

Website

Indien u informatie over KBO activiteiten op de website geplaatst wil hebben, kunt u zich wenden tot Dhr Theo van Haren: communicatie.kboheesch@gmail.com

Webmaster: Henry Thijssen

Mededelingen

Agenda

Donderdag 23 november: Toekomstbestendig wonen voor ouderen om 19.00 uur in De Pas.
Woensdag 29 november: excursie Museum De Dorpsdokter 12.30 uur vanaf de kerk.
Woensdag 22 november: Inschrijven De Dorpsdokter tussen 13.00 uur en 13.39 uur
Donderdag 30 november: Geschiedenis van de fotografie.
“Het ordenen van foto’s”. Bibliotheek Heesch.
Vrijdag 01 december: Sinterklaasfeest in De Pas. 13.30 uur.
Woensdag 13 december: Kersteten bij De Waard.
Maandag 18 december: Kerstbloemstukken maken.

Iedere donderdag 10-12 uur:
PC-helpdesk in CC De Pas. Vrije inloop computerhoek.
Iedere dinsdagavond 19-22 uur:    Avondsoos in Den Herd.
Tweede maandag van de maand:  19-21.30 uur:  
Alzheimer-café in ontmoetingscentrum Meteoor,
Oude Litherweg 20  Oss, tel. 638897
Donderdagavond:   20-22.30 uur:  Café Brein in Buurthuis
De Kortfoort, Floraliastraat 93 te Oss.
Donderdagavond:  19.30 - 21.00 uur:   Inloopspreekuur  
“schuldhulpmaatje”. Alleen op afspraak  in CC De Pas.
0412-474550.
Donderdagmiddag van 13.00 - 16.00:  Formulierenbrigade
van Ons welzijn in CC De Pas.