Welkom

                 

 

Welkom op de website van Senioren Vereniging Molenschot 
 
 
KBO Molenschot is opgericht op 1 december 1961.
De vereniging startte met 42 leden, nu 56 jaar later telt de
KBO Molenschot ruim 250 leden/donateurs.
 
Doelstelling van de vereniging is:
Op de eerste plaats het behartigen van de belangen van de leden.
Het opzetten en het draaiende houden van de plaatselijke activiteiten, zoals kaarten, bridge, biljarten bridge, volksdans, line-dans, jeu de boules, handwerken, gym, toneel, sjoelen, koersbal, fietsen, enz.
Al deze activiteiten bevorderd de leden om zo lang mogelijk actief te kunnen blijven binnen de samenleving.
Op deze website vind u alles over deze activiteiten.
Wij wensen u veel plezier met het bezoeken van onze website.
Koersbal

Koersbalkampioenen 2018

 

Rikken SVM

Tiny Kerremans rikkampioen 2018

?      Meer foto's in de fotoalbum op deze website

 

 

 

Alleenstaande 75+ dag

Geslaagde 75+-dag Senioren Vereniging Molenschot

Meer foto's in de fotoalbum op deze site.

 

Op donderdag 29 maart heeft de Senioren Vereniging Molenschot (SVM) een dag georganiseerd voor alle alleenstaande 75-plussers uit Molenschot. Dit initiatief kwam voort uit de samenwerking met Dorpsbelang.

 

Nadat de 75-plussers rond de klok van 10.00 uur thuis opgehaald waren door de leden van het bestuur van de SVM werden zij verwelkomd met koffie/thee en iets lekkers in De Molenwiek. Gesprekstof voldoende als je leeftijdgenoten bij elkaar zet en waarvan de meeste elkaar kennen, zelfs menigeen al van kinds af aan. Ook de oude foto’s droegen zeker bij tot een geanimeerd gesprek en er werden tal van herinneringen opgehaald.

“Helaas” moest dit onderbroken worden door een heerlijke en uitgebreide lunch. Nadat de inwendige mens voldoende voorzien was, werd het tijd om in de auto te stappen en naar het bedrijf Vero JES aan de Lijndonkseweg te rijden. Vero JES is het melkveebedrijf van Michiel Scherders, zijn ouders en René en Willie de Jong.

Het gezelschap werd hartelijk ontvangen door Michiel en Willie; later op de middag sloten ook René en de vader van Michiel aan.

In de kantine vertelde Michiel e.e.a. over het bedrijf met vooral melkvee (ruim 400 koeien) en kalveren (ruim 200 stuks). Het ontstaan van het bedrijf, hoe Michiel en zijn ouders hier terecht zijn gekomen, de werkwijze en de regelgeving kwamen aan bod. Het was te merken dat een aantal van de aanwezigen uit een agrarische nest kwam want er werden gerichte vragen gesteld.

Hierna was het tijd voor een rondgang over het bedrijf, Onder het genot van een lekker zonnetje werd gestart bij het jongvee, de kalverencrèche zoals Michiel het noemde. Er waren kalveren bij van 2 à 3 dagen oud.

De rondgang werd voortgezet door de andere stallen en eindigde in de laatste stal welke vorig jaar gebouwd is en waarin ook de moderne melkinstallatie zich bevind. Tijdens de rondgang werd door Michiel en Willie veel verteld over de voeding en de verzorging van de beesten.

Alle 75-plussers waren onder de indruk van het prachtige moderne bedrijf! Menig keer werd het gemengde bedrijf waarop sommigen opgegroeid waren aangehaald; een vergelijking met “die goeie oude tijd” was echter niet meer mogelijk.

 

Terug in de kantine werd het gezelschap een kopje koffie/thee met iets lekkers aangeboden. Cees Oomen, voorzitter SVM, dankte de familie Scherders en de Jong voor de enthousiaste ontvangst en de interessante rondleiding. Namens de 75-plussers en SVM bood hij een kleine attentie aan.

 

Tijd om terug te gaan naar De Molenwiek waar onder het genot van een hapje en een drankje nog gezellig nagepraat werd over deze fijne dag. Alle aanwezige hadden genoten en dankte de SVM hiervoor. Zij vonden het voor herhaling vatbaar!

 

Bestuur SVM.

 

Carnaval

Gezellige carnaval 

Meer foto's in de fotoalbum op deze site.

Kerstcreaties bij de handwerkclub

Kerstsfeer bij de handwerkclub

 

 

Sinterklaasmiddag KBO

Sinterklaas en Zwarte Piet bezoeken KBO

 

Rietzangers zingen 10 jaar samen.


Meezingkoor KBO Molenschot organiseert korenmiddag

 

Op een stralende zonnige zondagmiddag 15 oktober was er een korenmiddag in de Molenwiek te Molenschot.

Dit ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de Rietzangers.

Om 13.30 uur opende voorzitter Truus van Dongen deze middag. Een woord van welkom was er voor: de meezingkoren “De Old Stars”, “De Meezingers van Lief en Leed”, “De Rietzangers” en natuurlijk het publiek. Daarna gaf Truus de microfoon aan Ad Leenaars die verder de middag zou lijden.

Alle drie de koren zongen voor en na de pauze 20 minuten  uit hun repertoire. Er werd lustig meegezongen, hier en daar met een dansje erbij en natuurlijk mocht de polonaise niet ontbreken.

Het was gezellig met zoveel mensen samen te zingen, wat een eenheid en verbondenheid, goed voor het humeur en bovendien komt het je gezondheid ook nog ten goede.

We mogen terug kijken op een zeer geslaagde korenmiddag. Dit hebben we ook mede te danken aan het bestuur, de klusploeg en de barvrijwilligers van “De Molenwiek” die het werk voor tijdens en na zo’n activiteit belangeloos doen.

Bedankt voor jullie inzet!

Naast onze dirigent Ad en accordeonist Jos willen we Rini Marijnissen ook heel hartelijk bedanken voor de extra ondersteuning die wij van hem kregen.

De meezingkoren “De Old Stars”, “De Meezingers van Lief en Leed”, “De Rietzangers” ook bedankt. En natuurlijk willen we ook de genodigden en het publiek bedanken voor hun aanwezigheid. 

Bedankt allemaal!

 

Namens “De Rietzangers” Truus, Toos, An.

 

Meer foto's: zie de fotoalbum op deze site.

Dag voor de Ouderen

KBO Molenschot duikt in het verleden op de Dag van de Ouderen

Op 5 november waren er 90 KBO leden naar de Molenwiek gekomen om de dag voor de Ouderen mee te vieren. De dag stond in het teken van het verleden.  De leden werden om 9.45 uur verwelkomd met koffie en thee waarbij zij lekker konden snoepen van heerlijke muffins, noga en het zacht fruit. Voorzitter Cees Oomen opende de dag, waarna Jo Boemaars een zelf geschreven gedicht voorlas. In de foyer werd de fototocht geopend. Er hing een fotocollage van huidige en voormalige bestuursleden, van de oprichters van de KBO,  jeugdfoto’s van de leden van nu en van de Sint Annaschool en schoolmeesters en juffen. Bovendien moesten er ook nog vragen beantwoord worden over al die onderwerpen. Deze activiteit bracht veel leuke discussies op gang. Bij de foto’s van toen was het weleens raad het plaatje maar uiteindelijk kwamen er alle namen bij te hangen.

Tussendoor werden bij Carla Busselaar, de gymlerares van de KBO, de spieren los gegooid. 20 minuten intensief gymmen bleek menig zweetdruppel te creëren. Veel deelnemers hebben dan ook ervaren dat hun conditie niet geweldig was. Misschien toch een reden om bij de gym club te gaan?

Inmiddels was het 12.15 uur en tijd voor de inwendige mens. Een kop soep ging er wel in en de broodmaaltijd smaakte goed. Nell Amptmeijer en Jopie van Rijen, in moderne en ouderwetse kleding, hadden een ABC-verhaal over gebeurtenissen van leden van de KBO. Gezamenlijk werd nog een leuk lied over de KBO gezongen. ‘s Middags kwamen er vrijwilligers van de Heemkring Molenheide uit Gilze en Rijen vertellen over kadastrale gegevens van Molenschot en over genealogie. Ze hadden ook een aantal uitgewerkte stambomen bij van leden van de KBO. Voor de liefhebber was het een interessante uiteenzetting. De mensen van de Heemkring hebben een leuke hobby die ze heel graag aan geïnteresseerden door willen geven. Onder het genot van een glaasje werd er nog gezellig nagepraat. Rond 16.00 uur sloot de voorzitter de dag af met een dankwoord aan allen die deze dag hebben georganiseerd en een helpende hand hebben toegestoken. Ook dank aan de Rabobank voor de sponsoring en John voor alle lekkernijen.

De leden kregen nog een lekstokje mee met de spreuk: “geef dit stokje door en zeg, het was fijn om bij de dag voor de ouderen te zijn”.

Kortom, we kunnen terug kijken op een zeer geslaagde viering van de Dag van de Ouderen!

 

KBO leden midweek op vakantie

?De aankomst in Winterberg. Meer foto's in de fotoalbum op deze website

 

 

KBO/ basisschoolkinderen

KBO leden samen met de basisschoolkinderen
KBO leden hebben een gezellige ochtend met de basisschoolkinderen 

Dagreis KBO

Rietzangers op de sportieve toer

 

Uitleg van het golfspel

Voor meer foto's zie fotoalbum op deze site

Winnaars rikseizoen 2016/2017

Winnaars rikseizoen 2016/2017

Voor meer foto's ga naar het fotoalbum.

 

Handwerkclub

Leden van de handwerkclub genieten van een heerlijke lunch.

Voor meer foto's ga naar fotoalbum.

 

Afsluiting KBO Gemeentelijke biljartcompetitie

Gezellige afsluiting Gemeentelijke biljartcompetitie

 

Zilveren speld voor Jeanne Broeders

11 jaar was Jeanne Broeders bestuurslid bij KBO Molenschot.

Voor alle werkzaamheden binnen het bestuur kreeg Jeanne een oorkonde en de zilveren speld van KBO Brabant aangeboden.

Mevr. Truus Noy kwam deze uitreiken.

carnaval 2017

 

Gezellige carnavalsmiddag in de Molenwiek.

 

 

Eetpunt

Eetpunt Molenwiek vernieuwd

 

    

 

Al enkele jaren hebben we in de Molenwiek iedere vierde donderdag van de maand kunnen genieten van een drie gangen diner. Deze activiteit is ooit opgezet om zeker oudere alleenstaande molenschotters een gezellige gelegenheid te bieden om samen te eten.Enkele leden van de KBO hebben het idee opgevat om dat op een andere manier te gaan aanpakken. Het bestuur van KBO Molenschot heeft dat idee omarmd.

Dit betekent dat een viertal leden van de KBO zelf een maaltijd gaan klaar maken en dit gaan presenteren op de vierde donderdag van de maand.

25 januari was de eerste keer, met 40 opgave was de zaal goed gevuld.

Het eten was voortreffelijk en het was nog gezellig ook met zoveel mensen voor de eerste keer.

     

     

     

Koersbalclub 10 jaar

Koersbalclub viert 10 jarig bestaan.

meer foto's elders op deze site

Toneelclub de "Rietganzen"

De Rietganzen na hun optreden van

"Een schat van een Buste"

 

Kerstdrive KBO

Gezellige kerstdrive heeft 3 winnaars

Meerder foto's in de fotoalbum

Agenda KBO 2018

Agenda KBO 2018

4 januari                              Nieuwjaarsreceptie 

16 januari                           Seniorenbeurs Veldhoven 

25 januari                           Eetpunt Molenwiek

?7 februari                         Carnavalsmiddag

22 februari                         Eetpunt Molenwiek

10 maart                             Kerkdienst overleden leden KBO

15 maart                             Algemene ledenvergadering KBO Molenschot

22 maart                             Eetpunt Molenwiek

26 april                                 Eetpunt Molenwiek

1 mei                                    Start fietsseizoen KBO Molenschot

24 mei                                  Eetpunt Molenwiek

20 juni                                  Dagreis  

28 juni                                  Eetpunt

26 juli                                   Kermisbingo KBO Molenschot

27 september                   Eetpunt

4 oktober                           Dag voor de ouderen 

25 oktober                         Eetpunt

22 november                    Eetpunt

28 november                    Sinterklaasmiddag 

20 december                    Kerstviering 

Kerstconcert Rietzangers

De Rietzangers tijdens kerstconcert.

Meer foto's in de fotoalbum

 

 

 

 

 

Dag van de ouderen

Dag van de Ouderen was weer zeer geslaagd.

Met 114 leden vierde KBO Molenschot op 6 oktober de “Dag van de Ouderen”. Om 10.00 uur opende voorzitter Cees Oomen de feestelijke dag en gaf daarna het woord aan spreekstalmeester Sjaak Stoopen. Het is Sjaak wel toevertrouwd de dag aan elkaar te praten. Jopie v Rijen beet de spits af en las een mooi herfstgedicht voor. En toen was er koffie/thee met vlaai.

Het vervolg van programma was om met z’n allen naar Kids Wonderland te gaan.

Met de vraag of de ouderen eens een bezoekje aan Kids Wonderland mochten brengen, was het antwoord van Mirna heel graag. Mirna van de Berg (manager Kids Wonderland) vond het heel leuk dat de ouderen bij hun op bezoek wilde komen.

Ze werden daarom ook hartelijk ontvangen en werden rondgeleid door het prachtige Kids Wonderland.

Sommige oudere durfde nog wel het avontuur aan om gebruik te maken van een attractie. Na de rondleiding kregen de bezoekers nog een consumptie aangeboden en met een attentie in de vorm van een kinderboek werd dit bezoekje afgesloten. De mensen gingen met de wetenschap naar huis dat Molenschot op gebied van kinderattracties niet onder doet aan de grote parken in de omgeving. Nu weten de KBO leden dat ze niet ver weg hoeven om de kleinkinderen eens te verwennen.

Terug aangekomen in de Molenwiek stond er een heerlijk soep, broodje croquet en besmeerde broodjes te wachten, en ik mag concluderen dat het de deelnemers goed smaakte.

Met de vrijwilligers en de collega’s van Amarant werden in een sneltreinvaart de tafels schoongemaakt. Onze spreekstalmeester stond al te popelen om een verassende unieke modeshow aan te kondigen. Een show gepresenteerd door ongeschoolde mannequins. De kledij die zij dragen is gecombineerd met afval. Zo zien we dat je niet zo gauw iets weg moet gooien. Je kunt het nog vaak hergebruiken. Voor het 55 jaar bestaan van de KBO is een feestlied gemaakt, enkele clichés passeerden de revue in het lied.

Er was ook nog een grote loterij. Alle aanwezigen kregen een lotje aangeboden en  iedereen zou met een prijs naar huis gaan. En dat was ook zo, meer dan 100 prijzen werden er gratis aangeboden door mensen die de KBO een warm hart toe dragen.

Ons eigen meezingkoor was gevraagd de dag af te komen sluiten. Een half uur heeft het koor o.l.v. Ad Leenaars dirigent en Jos van Es accordeonist de aanwezigen laten genieten van Nederlandstalige liedjes.

De spreekstalmeester en de voorzitter sluiten de dag af met lovende woorden. Het was een leuke, gezellige, unieke dag van de ouderen.

Dank aan alle leden van de KBO die mee geholpen hebben, de klusploeg van de Molenwiek, cliënten en leiding van Amarant, Familie van de Berg van Kids Wonderland, bestuur en vrijwilligers van de Molenwiek, en iedereen die een helpende hand heeft gegeven om deze dag tot een mooie dag te maken.

Dank je wel allemaal!

Unieke modeshow

Unieke modeshow

 

Molenschot beleefd een primeur.

 

Een modeshow op de Catwalk in de Molenwiek. Maar waar haal je mannequins om dit te presenteren. Dat was gelukkig niet zo’n probleem. Met een korte opleiding bij Joke Boemaars aan de familietafel hadden we in korte tijd 10 mannequins opgeleid. Deze Molenschotse mannequins presenteerde (Haute Couture) het hoogtepunt van mode. Met afval kun je indruk maken recycling is een trend. Daarom dachten de Molenschotse couturiers een gat in de markt te kunnen slaan. We maken een show met gebruikte materialen van toen en nu. De afgelopen weken is er hard gewerkt om materialen te verzamelen en te verwerken op en aan de kleding. Het werd een unieke modeshow

Via debestespreker.nl .vonden we iemand die de microfoon in handen kon nemen om enige uitleg te geven over de verschillende modeontwerpen.

De mannequins Corrie, Jeanne, Jo, Joke, Jopie, Liesbeth, Marian, Ria, Riet, Toos, maakte er een mooie show van. Hun speciale, elegante looptechniek en de vriendelijkheid die van het gezicht afstraalde resulteerde tot een hartelijk applaus van het publiek.

Dank je wel Molenschotse KBO leden het was leuk!

Rietzangers

Optreden Rietzangers

opening minibieb


Wekelijkse activiteiten KBO Molenschot

 

Vanaf september iedere maandag Internationale dans aanvang 13.30 uur.

Vanaf september iedere maandag Line-dans aanvang 15.00 uur.

Vanaf september: iedere maandag bridge aanvang 19.00 uur.

Vanaf september: om de veertien dagen op dinsdag handwerkochtend aanvang 9.30 uur.

Vanaf september: iedere dinsdag gemeentelijke biljartcompetitie aanvang 13.00 uur.

Vanaf september om de veertien dagen zingen met de Rietzangers op woensdagavond aanvang 19.00 uur.

Vanaf 5 september: iedere donderdag ouderengym aanvang 9.30 uur.

Iedere maandag sjoelen, aanvang 14.00 uur.

Op maandag en woensdagavond van april t/m september jeu de boules aanvang 18.00 uur.

Op dinsdagavond van 1 oktober t/m maart koersbal aanvang 19.00 uur.

Vanaf 4 oktober tot eind april rikken op vrijdagmiddag aanvang 13.00 uur.

Vanaf 1 mei t/m september iedere dinsdag fietsen aanvang 9.30 uur of 10.30 uur.

Geschiedenis

Geschiedenis KBO Molenschot.

 

Op 1 december 1961 maakte de Molenschotse leden zich los van de afdeling Rijen om als zelfstandige vereniging verder te gaan.
Met als oprichters Sjaan Dikmans Voorzitter, Kees Roelen Secretaris en als leden Jo Jacobs - Wirken, To v Loon - Bastiaansen en Drik Kreeft. Zij hebben de kar in beweging gezet en nu vele jaren later rijd de kar nog steeds, al zijn de activiteiten aangepast aan de huidige tijd.
Bij de oprichting meldden zich meteen 42 leden aan, de afdeling Rijen gaf
f 1,00 per persoon als start kapitaal.
De eerste jaren van het bestaan van de Bond werd het patronaat ( nu de Annakapel ) afgehuurd voor een bedrag van f 25,00 per jaar. Men moest echter wel zelf de kolen en de olie kopen om het warm te maken.
Later werden de activiteiten uitgebreid naar de Drie Linden en ’t Kusterke (tegenwoordig ’t Engeltje) en op kleine schaal in de Rietakker.
Na de zoveelste verbouwing van de Rietakker is dit nu de huiskamer van de KBO maar uiteindelijk is het maar goed dat bij een activiteit niet alle 200 leden die we nu hebben komen, want dan is de Rietakker echt te klein.
In de begin jaren van het bestaan van de Bond waren de financiën een belangrijk agendapunt, hoe komen wij aan nodige gelden om de zaak goed draaiende te houden.
Men besloot b.v. dat ieder lid een cadeautje mee moest brengen naar de vergadering. Men kon lotjes kopen en het opgebrachte geld belandde in de verenigingskas.
Je had natuurlijk wel kans dat je, je eigen cadeautje won.
Met deze kleine dingetjes is de KBO Molenschot groot geworden.
We zijn een snel groeiende vereniging met zo’n 15 activiteitengroepen die zelfstandig draaien onder de vlag van KBO Molenschot
Dit alles is tot stand gekomen dankzij de grote inzet van de vele vrijwilligers.
Die we steeds weer dankbaar zijn voor hun inzet.
Werkwijze KBO Molenschot
Hoe gaan we te werk?
 
KBO afdeling Molenschot werkt vraaggericht. Dat betekent dat we de wensen van de leden op het vlak van sociale, culturele en sportieve activiteiten zoveel mogelijk proberen tegemoet te komen.
 

Waar we voor staan?

 

We komen op voor de collectieve en individuele belangen van de senioren in de Gemeente Gilze-Rijen, maar in het bijzonder voor de inwoners van de woonkern Molenschot.

We organiseren voorlichting en informatiebijeenkomsten.
We organiseren activiteiten in het kader van ontmoeting en sport ontspanning.
  

Wat we doen en waarom?

 

De KBO van Molenschot heeft als belangrijk uitgangspunt dat, senioren volwaardig en zelfbewust aan de samenleving moeten kunnen blijven deelnemen.

Dit betekent dat KBO afd. Molenschot samenwerkt met drie ouderenorganisaties uit Gilze, Hulten en Rijen, verenigt in het Verankeringgroep/Platform Ouderbeleid.
 
Waar zijn we actief?
 
Als het gaat om wensen en behoefte van de leden zijn wij actief in de woonkern Molenschot.

Voor het realiseren van de collectieve belangen in samenwerking met andere organisaties en instanties is ons werkgebied Gemeente Gilze-Rijen.

Statistieken
U bent vandaag de 1e bezoeker.
Gisteren gingen 1 personen u voor.
Vorige week werd Senioren Vereniging Molenschot bezocht door 4 bezoekers.
Secretariaat

Secretariaat Senioren Vereniging Molenschot:

 

An Roelen - Koijen

Schoolstraat 65 a

5124 RN Molenschot

Tel. 0161411297/0612096641

E-mail: svm.molenschot@gmail.com

Bestuurssamenstelling.SVM

 

Voorzitter

Cees Oomen

Tel. 0161.411875

oomencees@ziggo.nl

Secretaris

An Roelen

Tel. 06.12096641

aenwroelen@ziggo.nl

Penningmeester

Harrie Bongartz

Tel. 06.23589870

Hplbong47@ziggo.nl

Bestuurslid

Joke Boemaars

Tel. 0161.412310

cpg.boemaars@ziggo.nl

Bestuurslid

 

Bestuurslid

Ria Oostvogels

 

Ad Kemperman

Tel:06.30802778

p.oostvogels@home.nl

Tel: 06.51045877

kemperman5124@gmail.com

Bestuurslid

Piet Graumans

Tel. 0161.412043

phjgraumans@ziggo.nl

Verschijningsdata "ONS"

 

Verschijningsdata ONS 2018

 

1

8 januari

2

5 februari

3

5 maart

4

9 april

5

7 mei

6/7

11 juni

8

6 augustus

9

3 september

10

1 oktober

11

5 november

12

3 december

Statistieken
U bent vandaag de 1e bezoeker.
Gisteren gingen 1 personen u voor.
Vorige week werd Senioren Vereniging Molenschot bezocht door 4 bezoekers.
Molenschot