Welkom

WELKOM OP DE WEBSITE VAN SENIORENBELANG UDEN

   

Seniorenbelang Uden is een vereniging van en voor inwoners van Uden en telt ruim 2300 leden. De bond is toegankelijk voor alle 50-plussers in Uden ongeacht afkomst of religie.

 

 

Wij bieden onze leden en gastleden o.m. een wekelijks programma aan wat in, rondom of vanuit Cultureel Centrum Eigen Herd wordt georganiseerd. Iedere dag van de week is er wel wat te doen:

- Biljarten
- Bridge
- Volksdansen
- enz. enz. zie onder Activiteiten.

Verder bieden wij onder Evenementen ook regelmatig dagtrips aan naar musicals, concerten of bezienswaardigheden, organiseren wij etentjes en bieden wij ook meerdaagse reizen aan.

Doelstelling
Seniorenbelang Uden is een organisatie van senioren, die tal van activiteiten ontplooit. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en op het bevorderen van sociale contacten. Daarmee wil de bond het welzijn van senioren en hun participatie in de samenleving bevorderen.

Seniorenbelang Uden is een zelfstandige organisatie die aansluit bij de wensen en behoeften van de leden. Waar leden zich ook nuttig kunnen maken op basis van hun ervaringen, kennis en kwaliteiten.

Seniorenbelang Uden acht het ook van belang, dat steeds meer 50 plussers het nut van de organisatie inzien. Enerzijds als zijnde hun belangenbehartiger, anderzijds als aanbieder van diensten en producten die aansluiten bij de wensen en behoeften van hun leden.

Seniorenbelang Uden wil ook in de komende jaren een aantrekkelijke organisatie zijn en blijven voor alle senioren van Uden.

Seniorenbelang Uden wil activiteiten ontplooien die de volwaardige participatie van de senioren in de samenleving bevorderen; zelfstandigheid, zelfredzaamheid en saamhorigheid staan daarbij centraal.

Doelgroep
Seniorenbelang Uden rekent tot haar doelgroep; alle Udense senioren vanaf 50 jaar, ongeacht hun achtergrond, religie, ervaring en opleiding. 'Jonge' senioren die nog actief zijn in de samenleving. Vitale senioren, meer of minder actief, en oudere senioren die b.v. contacten willen met leeftijdgenoten.

        

Aantal bezoekers
Nieuwsbrieven Actueel