Informatie

Kunt bepaalde zaken zelf niet meer doen!

Maak gebruik van deze dienst, meer lezen


Hartelijk Halderberge,

heeft een nieuwe website waarop je alles kunt vinden over Toeristische en recreatief nieuws uit de regio en en ook de UITagenda. Nieuiwsgierig klik hier om naar de website te gaan


Meeshoeve

ZorgSaam-inloop voor ouderen, zaterdag 7 juli 2018.

workshop voor mensen met een beperking, van 13.30 tot 16.30 uur.

Programma Meeshoeve t/m oktober 2018

Schilderij van de maand

Alweer een maand om. Voor je het weet vliegen de maanden aan je voorbij. Het ene schilderij van de maand is nog niet droog of het andere staat weer te springen om van de rug van de ezel af te komen. Dit keer de aquarel van Adje de Jong, voorstellende…. ja wat? Daar ging al een hele discussie aan vooraf. Adje zelf hield het op pioenrozen, maar nadat er zich meerdere bloemdeskundigen over hadden gebogen was iedereen er uiteindelijk over eens dat het Chinese rozen waren. Hoe het ook zij: Ze zijn prachtig geschilderd. Niets is moeilijker dan de hele tere kleur roze te combineren met de juiste kleur groen van het blad en daarnaast ook het balans in het coloriet te bewaren. De kracht van de compositie, diagonaals gewijs, geeft juist de charme aan deze mooie aquarel.

In verband met de zomerstop kunt u het bloementafereel van Adje pas in september bewonderen. Dan komt het een maand lang in de K.B.O. ruimte te hangen en starten we weer vol goede moed met een nieuwe reeks teken- of schilderavonden. 

Piet Bruijns

Klik hier om het schilderij te zien.

 

inloggen op onze website

Inloggen op onze website “kbo-hoeven.nl”

KBO-leden beschikken over de mogelijkheid om in te loggen op hun website. Daar kunnen zij informatie vinden die alleen bestemd is voor leden, zoals bijvoorbeeld foto’s, informatie over activiteiten e.d. Ook KBO Hoeven heeft foto's op de gesloten pagina van hun website geplaatst, om deze te kunnen lezen moet je inloggen met je account. Maar dan moet je eerst een account maken, hoe je dat kunt doen vind je hier.

Hier staat een uitgebreid stappenplan “hoe maak een account aan” Kom je er niet uit? Neem dan contact op met onze webmaster Kees Braspenning email kees.braspenning@ziggo.nl of tel. 0165 502112


 

Inloopspreekuren in 'Het Punt' klik hier

 

Foto's van Koningsdag zijn toegevoed aan het foto album.

Let op; je moet wel ingelogd zijn om foto's te kunnen bekijken

Extra activiteiten

juni, juli en augusgtus 2018

Datum

Plaats

Activiteit

tijd

16-24 juni

 

Meerdaagse reis naar Zwitserland

 

18 juni

Het Punt

Kennismaking wijkzuster

13.00 uur

02 juli

Het Punt

Inloopspreekuur fysiotherapeut

13.30 uur

03 juli

Het Punt

Eerste vrijdagviering

10.00 uur

10-12 juli

Oud Gastel

Triduüm

 

02 aug.

Het Punt

Inloopspreekuur fysiotherapeut

13.30 uur

03 aug.

Het Punt

Eerste vrijdagviering

10.00 uur

Welkom bij KBO-Hoeven

Welkom

KBO-afdeling Hoeven is een lokale senioren belangenvereniging in de woonkern Hoeven van de gemeente Halderberge met ruim 600 leden.  
Zij zet zich in voor de collectieve en individuele belangen van senioren. Daarnaast organiseert de vereniging sociale en culturele activiteiten. Op deze wijze wil de vereniging de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en het kunnen behouden van de regie over eigen leven bevorderen met het doel om zolang mogelijk actief kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.

 
Wie zijn we?

De KBO-afdeling Hoeven is een van de 300 afdelingen die samen de provinciale vereniging KBO-Brabant vormen. Het lidmaatschap van een afdeling betekent gelijkertijd het lidmaatschap van de vereniging KBO-Brabant. KBO-Brabant is sinds 1 januari 2011 een zelfstandige provinciale ouderenorganisatie in Noord-Brabant. Met een ledental van ruim 132.000 is KBO-Brabant een serieuze gesprekspartner voor provinciale en landelijke overheid. Het stelt KBO-Brabant in staat de belangen van de senioren op zowel provinciaal als landelijk niveau te behartigen.

Vraaggericht werken

De KBO-afdeling Hoeven is een vereniging die de wensen en behoeften van haar leden als uitgangspunt neemt voor haar beleid. Leden (vrijwilligers) kunnen zich nuttig maken op basis van ervaringen, kennis en kwaliteiten.

Samenwerking

De KBO-afdeling Hoeven bundelt haar krachten met de andere ouderenorganisaties in de gemeente Halderberge in het ´Samenwerkingsverband Ouderenorganisaties Halderberge´ (SOH) i.o.
Met meer dan 600 leden levert de KBO-afdeling Hoeven in het samenwerkingsverband een wezelijke bijdrage.

Over ons
De KBO-afdeling Hoeven heeft een duidelijk visie en doel voor ogen.

  Waar we voor staan

  Wat we doen en waarom

  Hoe we te werk gaan
  Waar we actief zijn

Lid worden van KBO Hoeven
Opzeggen lidmaatschap
Belangrijke links

Algemeen

  consuwijzer

  juridischloket

  rijksoverheid


Gemeente

  Gemeente Halderberge

  Samenstichting Hoeven


Zorginstellingen

  groenhuysen

  ContourdeTwern

  surplusgroep


Uitleenpunten hulpmiddelen

  kruisvereniging Noord Brabant

  kruisvereniging Hoeven

  medicura

  welzorg


Ziektekostenverzekeringen

  cz

  vgz

  zilverenkruisachmea


Website
Website/Webmaster

De website van de KBO-afdeling Hoeven is sinds 28 mei 2008 in de ´lucht´.   Als u suggesties heeft voor verbetering van site, dan kunt u contact opnemen met de webmaster Kees Braspenning. Hij is bereikbaar via zijn mailadres:

 kees.braspenning@ziggo.nl