Schilderij van de maand

Het Schilderij van de maand

Onze schidersclub kiest iedere maand het schiderij van de maand.

Voor de naand oktober 2017 is gekozen voor het schilderij van René van Zitteren. 

Hij schilderde een jong meisje met witte schort dat voor haar moeder een kool uit het veld snijdt, terwijl  de moeder met haar kinderen op de achtergrond bij het hekje staat te kijken. Dit schilderij heeft een mooi bescheiden coloriet door het gebruik van veridiaan groen en een bijna impressionistische penseelvoering. Heel knap geschilderd door René, met een sfeer die ons dichtbij de Franse schilder Monet brengt. 

Klik hier voor het schilderij te zien.

inloggen op onze website

Inloggen op onze website “kbo-hoeven.nl”

KBO-leden beschikken over de mogelijkheid om in te loggen op hun website. Daar kunnen zij informatie vinden die alleen bestemd is voor leden, zoals bijvoorbeeld foto’s, informatie over activiteiten e.d. Ook KBO Hoeven heeft foto's op de gesloten pagina van hun website geplaatst, om deze te kunnen lezen moet je inloggen met je account. Maar dan moet je eerst een account maken, hoe je dat kunt doen vind je hier.

Hier staat een uitgebreid stappenplan “hoe maak een account aan” Kom je er niet uit? Neem dan contact op met onze webmaster Kees Braspenning email kees.braspenning@ziggo.nl of tel. 0165 502112


 

Informatie

Kunt bepaalde zaken zelf niet meer doen!

Maak gebruik van deze dienst, meer lezen


Hartelijk Halderberge,

heeft een nieuwe website waarop je alles kunt vinden over Toeristische en recreatief nieuws uit de regio en en ook de UITagenda. Nieuiwsgierig klik hier om naar de website te gaan.


 

Besloten website

Voor de KBO-leden van Hoeven is er meer informatie over deze extra activiteiten te lezen als ze zijn ingelogd. Ook kunt u dan de foto albums inzien.

Extra activiteiten

datum

waar

activiteit

tijd

Extra activiteiten okt./nov. 2017

21 okt Bovendonk

Enschede ’s Byzantijns Kozakkenkoor

19.30 uur
27 okt Het Punt Filmavond 19.30 uur
02 nov Het Punt

Inloopspreekuurfysiotherapeut

13.30 uur
03 nov Het Punt Eerste vrijdagviering 10.00 uur
05 nov De Kring

Jubileumshow Zilver van Muzikaèl

14.30 uur
24 nov Het Punt Filmavond 19.30 uur

 

Welkom bij KBO-Hoeven

Welkom

KBO-afdeling Hoeven is een lokale senioren belangenvereniging in de woonkern Hoeven van de gemeente Halderberge met ruim 600 leden.  
Zij zet zich in voor de collectieve en individuele belangen van senioren. Daarnaast organiseert de vereniging sociale en culturele activiteiten. Op deze wijze wil de vereniging de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en het kunnen behouden van de regie over eigen leven bevorderen met het doel om zolang mogelijk actief kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.

 
Wie zijn we?

De KBO-afdeling Hoeven is een van de 300 afdelingen die samen de provinciale vereniging KBO-Brabant vormen. Het lidmaatschap van een afdeling betekent gelijkertijd het lidmaatschap van de vereniging KBO-Brabant. KBO-Brabant is sinds 1 januari 2011 een zelfstandige provinciale ouderenorganisatie in Noord-Brabant. Met een ledental van ruim 132.000 is KBO-Brabant een serieuze gesprekspartner voor provinciale en landelijke overheid. Het stelt KBO-Brabant in staat de belangen van de senioren op zowel provinciaal als landelijk niveau te behartigen.

Vraaggericht werken

De KBO-afdeling Hoeven is een vereniging die de wensen en behoeften van haar leden als uitgangspunt neemt voor haar beleid. Leden (vrijwilligers) kunnen zich nuttig maken op basis van ervaringen, kennis en kwaliteiten.

Samenwerking

De KBO-afdeling Hoeven bundelt haar krachten met de andere ouderenorganisaties in de gemeente Halderberge in het ´Samenwerkingsverband Ouderenorganisaties Halderberge´ (SOH) i.o.
Met meer dan 600 leden levert de KBO-afdeling Hoeven in het samenwerkingsverband een wezelijke bijdrage.

Over ons
De KBO-afdeling Hoeven heeft een duidelijk visie en doel voor ogen.

  Waar we voor staan

  Wat we doen en waarom

  Hoe we te werk gaan
  Waar we actief zijn

Lid worden van KBO Hoeven
Opzeggen lidmaatschap
Belangrijke links

Algemeen

  consuwijzer

  juridischloket

  rijksoverheid


Gemeente

  Gemeente Halderberge

  Samenstichting Hoeven


Zorginstellingen

  groenhuysen

  kruisvereniging Hoeven

  thuiszorgwestbrabant
  ContourdeTwern

  surplusgroep


 

Uitleenpunten hulpmiddelen

  medicura

  welzorg


Ziektekostenverzekeringen

  cz

  vgz

  zilverenkruisachmea


Website
Website/Webmaster

De website van de KBO-afdeling Hoeven is sinds 28 mei 2008 in de ´lucht´.   Als u suggesties heeft voor verbetering van site, dan kunt u contact opnemen met de webmaster Kees Braspenning. Hij is bereikbaar via zijn mailadres:

 kees.braspenning@ziggo.nl