Welkomstwoord

Welkom op de site KBO Cuijk - Centrum.

 

Onze vereniging bestaat reeds meer dan 60 jaar en is gezamenlijk met de andere afdelingen van de KBO in de gemeente Cuijk de grootste vereniging die zich vooral bezig houdt met belangenbehartiging niet alleen voor haar leden maar voor alle ouderen in deze gemeente. Onze doelstellingen zijn vastgelegd in de statuten van KBO - Brabant en in de statuten van onze vereniging.

 

Doelstellingen:

  • Een volwaardige, zelfbewuste, waardige en ontspannen deelname van ouderen aan de samenleving te bevorderen.
  • Zowel materiële als immateriële collectieve belangen van ouderen in het algemeen en van zijn leden in het bijzonder te behartigen.

  • Zowel materiële als immateriële individuele belangen van zijn leden behartigen

  • Het ontplooien van activiteiten die de volwaardige participatie van ouderen bevorderen  

 Wij trachten deze doelen te bereiken door het:

  • Verlenen van diensten en behartigen van individuele belangen van de leden.

  • Collectieve belangenbehartiging van ouderen.

  • Vertegenwoordigen van belangen van ouderen bij overheden en andere instanties.

  • Samenwerken met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel.

  • Organiseren van sociaal – culturele activiteiten.

  • Aanwenden van andere wettige middelen.

Deze principes zijn verder uitgewerkt in het beleidsplan 2018 - 2022 en het daarbijbehorende Plan van Aanpak. (Voor leden op te vragen bij de secretaris of zelf downloaden "Beleidsplan" en "Plan van Aanpak").

 

Natuurlijk werken wij nauw samen met de overkoepelende organisatie de SWOC, Stichting Welzijn Ouderen Cuijk, op het gebied van "vrijwillige ouderenadvisering", "belastingservice", "administratieve ondersteuning" en "cliëntondersteuners". Deze diensten worden uitgevoerd door de VBOB/KBO opgeleide vrijwilligers. Zie ook voor verdere informatie de folder "Hulp nodig": Hulp nodig

 

Het merendeel van onze activiteiten vindt plaats in het Ontmoetingscentrum "'t Fort", Cantheelen 6-20, 5431 MC te Cuijk. Voor nadere informatie zoals openingstijden etc. klikt u hier.

 

 

 

Interesse in onze vereniging?

Onze Afdeling organiseert vele activiteiten op het gebied van cultuur, educatie, ontmoeting, sport en zingeving. Ook worden uw belangen op lokaal niveau behartigd richting gemeente en overige instanties en kunt u gebruik maken van de diensten van vrijwillige ouderenadviseurs, belastinginvulhulpen, administratieve ondersteuners en cliëntondersteuners. 

Meer informatie over het lidmaatschap vindt U hier.

 

 

Belangrijke bestuurlijke stukken

Vindt U de statuten van onze vereniging of de statuten van KBO-Brabant belangrijk en interessant klik dan op de onderstreepte tekst.

Informatie

Voor verdere informatie verwijzen wij U door naar het pagina's Nieuws en  Nieuwsbrieven. Op deze pagina vindt U alle verschenen Nieuwsbrieven van de afgelopen jaren. De activiteiten van dit jaar die we gaan organiseren treft u aan op de pagina Activiteiten 2017. Het Beleidsplan 2013-2017, en andere interessante onderwerpen van o.a. het Kringbestuur KBO Land van Cuijk treft U eveneens aan op de pagina Nieuws.

Hoe de site gebruiken?

Op deze welkomstpagina vindt u o.a. het welkomstwoord, belangrijke bestuurlijke stukken etc. en een deel waar aangegeven staat hoe u informatie op deze site kunt raadplegen.

Daar waar een stukje tekst blauw gedrukt is en onderstreept kunt u met de muis hierop klikken zodat U op de site meer informatie over dat onderwerp kunt vinden. Staat er tussen de onderstreepte tekst een @ dan is dat een e-mailadres.

Het is mogelijk dat de pagina meer tekst bevat dan U kunt zien. U kunt met het wieltje op de muis naar beneden scrollen.

Op de pagina’s, links onder staat in blauw aangegeven “Terug naar de startpagina” of "Terug naar de vorige pagina". Als u hierop klikt komt U vanzelf weer op het blad uit. Ook kunt U op de tabbladen klikken boven in het scherm. Alle onderliggende informatie wordt in een .pdf file weergegeven. Als U nog geen mogelijkheid heeft een .pdf file te openen dan kunt U het programma Adobe Reader hier downloaden.

Met het wieltje op de muis en tegelijkertijd de “Ctrl” toets ingedrukt houden kunt U de pagina op uw scherm vergroten of verkleinen.

Wanneer u als bezoeker informatie mist of aanvullingen prettig zou vinden, neem dan contact op met de secretaris de heer René Siroen, via email: Secretariaat@kbocuijkcentrum.nl. Hij is de coördinator van onze website en zorgt dat uw opmerkingen bij de juiste mensen terecht komen. Alle op- en aanmerkingen zijn welkom.

Kringen en Afdelingen
Klik op onderstaande kaart om de KBO bij u in de buurt te vinden.
Fotoalbum

Klik op het plaatje om alle foto albums te bekijken

Nieuwsbrieven

Klik op het plaatje om alle nieuwsbrieven in te zien.