KBO Drunen

Welkom op de website van KBO Drunen

Mededelingen aan alle leden

Klik hier voor de nieuwsbrief van juni 2018

 

KBO ZOMERREISJES 2018

Ook dit jaar organiseert KBO-Drunen tijdens de zomervakantie vijf leerzame en ontspannende reisjes voor haar leden. Deze excursies worden gemaakt met de bus en vinden telkens plaats op donderdagmiddag. Vertrek is steeds om 13.00 uur vanaf het Anton Pieckplein in Drunen. Afhankelijk van de afstand en de verkeersdrukte zijn we weer terug tussen 17.30 en 18.00 uur.

De prijs van elke uitstapje bedraagt € 22,-  per persoon. Neemt u aan alle 5 excursies deel dan betaalt u als lid € 100,-. Ook niet-leden kunnen deelnemen. Omdat de gemiddelde kostprijs aanmerkelijk hoger is betalen zij€ 27,- en bij deelname aan de 5 uitstapjes € 120,-.We worden steeds ontvangen met koffie of thee met wat lekkers erbij en voor we naar huis gaan krijgen we nog een consumptie. Dat kan zijn op de bezochte locatie of op een terras onderweg naar huis.

26 juli Hortensiakwekerij Strijbeek 
Onder de rook van Breda en vlak bij de Belgische grens krijgt u uitleg over verschillende kleuren en soorten hortensia’s. 
2 augustus Dorpsdokter Hilvarenbeek 
Museum de dorpsdokter toont u een medisch­ historische collectie instrumenten en aanverwante artikelen van een plattelandsdokter in 
Brabant om zijn beroep uit te kunnen oefenen. 
9 augustus Weverijmuseum Geldrop 
In het Weverijmuseum staan de weefgetouwen, vaak volop te kletteren. Ze worden bediend door vrijwilligers die vroeger al actief waren bij de textielindustrie. 
16 augustus Kaartenmuseum Turnhout 
Demonstratie van oude technieken op historische drukpersen.  
23 augustus Middagrondvaart op de Maas  
Wij vertrekken vanaf Neer. 

We zijn deze dag pas om 18.30 uur terug in Drunen

 

Algemene informatie KBO zomerreisjes:

Rollators kunnen worden meegenomen.

Deelname aan deze uitstapjes is voor eigen risico. 

Er zijn nog kaartjes te koop voor deze KBO Zomerreisjes. U kunt die telefonisch bestellen bij Johan Smits 06-42526222

In de nieuwsbrief van juni 2018 vindt u nog meer informatie over de uitstapjes. Klik hier  

 

Korte terugblik Concert André Rieu.

 

Woensdag 4 juli j.l. hebben veel leden van KBO Drunen een prachtige reis gemaakt naar André Rieu. Om 15.00 uur vetrok de bus uit Drunen met 61 personen richting Vijlen waar voor hen een diner klaarstond. Na het diner werd de reis vervolgd naar het Vrijthof in Maastricht waar men een geweldig mooie avond beleefde op de klanken van André Rieu en zijn orkest.                                                        

 

 

 

Modeshow  te  Boskoop,  13  september. 

Om  9.00  uur  vertrekken  we  vanaf  Anton  Pieckplein  richting  Boskoop  waar  we  om  10.15  uur  worden  ontvangen  met  koffie  en  gebak  van  de  plaatselijke  bakker.  Om  11.00  uur  wordt  er  een  eigentijdse 

modeshow  gepresenteerd  met  muziek.  Vervolgens  krijgt  u  een  lunch  geserveerd. De  hele  dag  wordt  er  koffie  en  thee  geschonken.  Na  de  lunch  vindt  er  een  leuke  activiteit  plaats    waarbij  aardige  prijsjes  te  winnen  zijn. Natuurlijk  is  er  ook  de  mogelijkheid  om,  zonder  koopverplichting,  kleding  te  bekijken  en  te  passen.  Tevens  vindt  er  een  kort  bezoek  plaats  aan  het  distributiecentrum/atelier. 

De  dag  wordt  om  15.30  uur  afgesloten  met  een  advocaatje  met  slagroom.  De  kosten  zijn  €  17,50  pp. Er  kunnen  45  personen  deelnemen  en  vol  is  vol.  

Inlichtingen: Johan Smits 06 42 52 62 22.

 

Heeft u een ledenpas van 2015/2016/2017? 

Deze ledenpas blijft geldig tot het najaar van 2018.

Daarna ontvangen alle leden van de KBO een nieuwe hard plastic ledenpas (zoals een bankpas), die duurzamer is dan uw huidige pas. Voor nieuwe leden en ter vervanging van b.v. een verloren pas worden vanaf nu passen met de melding 'tijdelijke pas 2018' gemaakt. www.kbo-brabant.nl
 

 

 

 

 

 

 


http://www.zomerschoolsenioren.nl/inschrijven/

Zondag 22 juli: Zomerschool/muziekmiddag

In het Zomerschoolprogramma is dit jaar een muzikale zondagmiddag opgenomen. Hiervoor zijn nog een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar. Inschrijven via Ria de Folter: tel. 06-11760048       

Het wordt een gezellige middag met een muzikaal optreden van The Voices. Kosten: € 5,- inclusief twee consumptiebonnen en gratis meedoen aan een loterij.

De muziekmiddag wordt gehouden in ’t Rad, Kerkstraat 39 in Elshout van 14.00-16.00 uur.

Organisatie KBO Drunen

De KBO Drunen is een organisatie van senioren, die tal van activiteiten ontplooit in de kern Drunen. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en het bevorderen van de sociale contacten.

De KBO afdeling Drunen heeft meer dan 900 leden.

Als KBO lid ontvangt U 11 keer per jaar het blad ‘ONS’ van KBO-Brabant: http://www.KBO-Brabant.nl

Vanuit het bestuur, is de KBO Drunen vertegenwoordigd in organisaties die plaatselijk opereren, zoals SOGH (Senioren Overleg Gemeente Heusden) - Contour de Twern - Bijeen - Evenementencommissie Hunenhof: http://www.hunenhof.nl

 

Wij nodigen U uit zich als lid aan te melden. Ook als U niet kerkelijk bent, kunt u gewoon lid worden van KBO Drunen.

U bent van harte welkom.

  

KBO-Brabant

Op de website van KBO-Brabant is veel interessant nieuws te vinden over diverse onderwerpen zoals over de regio, belangenbehartiging, collectiviteit zorgverzekering, lezingen, etc.

Neem eens een kijkje op deze website: http://www.kbobrabant.nl

 

U kunt alle edities van het tijdschrift Ons digitaal lezen. Klik hier:

http://issuu.com/kbo-brabant-ons

 

Meer informatie over de zorgverzekering 2016 kunt u op deze website vinden.

Tot uw dienst

 

Collectief Ouderen Vervoer Heusden

Via KBO-Drunen, dat lid is geworden van het COVH, kunnen haar leden (ook met familie of de kleinkinderen) die met een groepje een uitstapje willen maken een busje huren. Dit kan ook ’s avonds en geldt ook voor korte ritjes voor senioren en gehandicapten (max. 3 rolstoelen + 2 tot 5 personen, afhankelijk van de zwaarte van de rolstoel). U wordt thuis opgehaald en teruggebracht. De chauffeur dient wel van eten en drinken voorzien te worden. Hij blijft bij de bus of gaat met zijn reizigers mee. COVH heeft 2 busjes die tijdig gereserveerd moeten worden. De kosten bedragen € 0,85 per km. plus eventuele parkeerkosten.

Aanmelden of informatie vragen kan bij Trudy Abels, per e-mail: secretariaatkbodrunen@gmail.com

of telefonisch: 0416 53 21 03  / 06-13646098

 

Het kan gebeuren dat u na lang zoeken en informeren nog steeds geen antwoord op uw zorg- of hulpvragen hebt gekregen over bijvoorbeeld de nodige voorzieningen, over zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren, individuele ondersteuning, klusjes in huis, informatie over het keukentafelgesprek, Wmo etc.

In Drunen zijn allerlei instanties waar u terecht kunt, zoals bijvoorbeeld:

KBO Drunen: Cliëntondersteuner:

O.a. bij een Wmo-aanvraag en desgewenst bij het zgn. keukentafelgesprek.

Mw. R. de Folter      06-11760048

dienstenkbodrunen@gmail.com

 

KBO Drunen: Vrijwillige Ouderenadviseurs:

Mw. R. de Folter       06-11760048

Dhr. P. van Hulten     0416-374509

Mw. N. de Poot         0416-372533

 

Contour de Twern: (voormailig Modus)

Voor: Mantelzorgondersteuning

Contact met vrijwilligers voor aanspraak, gezelligheid of een luisterend oor

Practische hulp bij vervoer, kleine klusjes in en om het huis, invullen van formulieren, administratie, belastingpapieren

Maar ook voor dagbesteding in de Stulp

www.contourdetwern.nl

Raadhuisplein 16

5151 JH Drunen
Telefoon: 0416-373670

infoheusden@contourdetwern.nl

 

Loket maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeentehuis Drunen
Raadhuisplein 16 
Telefoon:14073. U hoeft hier geen netnummer voor te zetten.

www.bijeenheusden.nl

 

Bijeen: is een netwerk van zorgaanbieders, die in de gemeente Heusden actief zijn op het terrein van zorg, jeugd en werk.

www.bijeenheusden.nl

073-7820178

 

Wijkwinkel Drunen

U kunt hier terecht met vragen o.a. op het gebied van veiligheid, zorg, welzijn, wonen, relaties, werk, etc

Locatie: In het Bijeenkantoor, Raadhuisplein 16, Drunen

Iedere vrijdag:    9.30 - 11.30 uur is er een vrij inloopspreekuur

Iedere dinsdag: 18.30 - 20.00 uur is er een juridisch spreekuur

Iedere dinsdag: 14.00 - 16.00 uur voor hulp  bij het invullen van formulieren

 

Informatie over de Wmo is te vinden op de sites: www.rijksoverheid.nl en http://www.Samenwmo.nl

 

U kunt ook veel informatie vinden over Bonden Ouderen, Ouderen - advies & hulp, Ouderen - recreatie en Ouderenvoorzieningen in de Gemeentegids Heusden.

Nuttige informatie

Hulp nodig bij Aangifte Inkomstenbelasting?

De mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van hulp bij het invullen van aangifteformulieren inkomstenbelasting en/of het aanvragen van diverse toeslagen.

www.contourdetwern.nl

Raadhuisplein 16

5151 JH Drunen
Telefoon: 0416-373670

infoheusden@contourdetwern.nl

 

Met Elkaar: een ontmoetingsplek in De Stulp

voor iedereen die daar zin in heeft.

Eventjes eruit en de gezelligheid opzoeken? Behoefte aan een praatje? Een spelletje doen met anderen, potje biljarten, kaarten? Samen leerzame activiteiten ondernemen, knutselen of breien? Het kan allemaal bij De Stulp. De nieuwe ontmoetingsplek heet "Met elkaar".

Met elkaar is open iedere dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur. Deelnemen is gratis, iedereen is welkom.

Maakt u gebruik van de maaltijd dan zijn de kosten voor de hele dag € 5,= inclusief consumpties.

Bel voor meer informatie naar Marieke van Rooij op nummer 06 5794 3836

 

 

Medische keuring verlengen  BE Rijbewijs.

Indien u binnenkort gekeurd moet worden voor het verlengen

van uw BE rijbewijs, dan kunt u o.a. terecht bij keuringsarts:

 

Dhr P.J.G.M. Nelen. Adres: De Merwede 6, Drunen Tel.0416-382066

E-mail arbopraktijknelen@home.nl

Kosten: € 30,--

of

 

Mw. JCC Engelenburg-van Dorst

Rijbewijskeuring op afspraak 06-22692553

Kosten: € 25,-- bij normale keuring voor het verlengen van het rijbewijs voor 75 jaar en ouder.

of

 

Rijbewijskeuring senioren in Vlijmen en omliggende gemeenten

Senioren die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen eens per maand in het Woonzorgcentrum Sint Janshof, Pastoor van Akenstraat 30 in Vlijmen.

Klik hier voor meer informatie

 

Hulp bij het invullen van allerlei formulieren en aanvragen  door Contour de Twern

De mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van de hulp bij het invullen van aangifteformulieren inkomstenbelasting en/of het aanvragen van diverse toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag.

www.contourdetwern.nl

Raadhuisplein 16

5151 JH Drunen
Telefoon: 0416-373670

infoheusden@contourdetwern.nl

 

 

HeusdenPas ook voor lidmaatschap KBO

De HeusdenPas kan ook voor een lidmaatschap ouderenverenigingen gebruikt worden. Op https://www.heusden.nl/Digitale_balie/Producten_op_alfabet/H/HeusdenPas is te lezen dat de HeusdenPas vergoeding geeft op het lidmaatschap van ouderenverenigingen.

Contactgegevens KBO Drunen

Contactgegevens KBO Drunen:

 

Secretariaat:

Mw. G. Abels

E-mail secretariaatkbodrunen@gmail.com

Tel. 0416-532103

 

KBO Drunen: Cliëntondersteuner:

O.a. bij een Wmo-aanvraag en desgewenst bij het zgn. keukentafelgesprek.

Mw. R. de Folter     06-11760048

E-mail dienstenkbodrunen@gmail.com

 

KBO Drunen: Vrijwillige Ouderenadviseurs:

Mw. R. de Folter       06-11760048

Dhr. P. van Hulten     0416-374509

Mw. N. de Poot         0416-372533

 

Ledenadministratie: Om lid te worden, een adreswijziging door te geven

of een e-mailadres door te geven of te wijzigen

E-mail nannydepoot@hotmail.com

Tel. 0416-372533

Kalender KBO Drunen

22 juli 2018: Zomerschool/muziekmiddag

't Rad in Elshout

14.00-16.00 oor

 

KBO Zomerreisjes 2018:

26 juli:           Hortensiakwekerij Strijbeek

2   augustus: Dorpsdokter Hilvarenbeek    

9   augustus: Weverijmuseum Geldrop

16 augustus: Kaartenmuseum Turnhout  

23 augustus: Middagrondvaart  op  de  Maas    

 

 

 

KBO Drunen Ledenpas wordt voordeelpas

                                           

  Afbeeldingsresultaat voor kbo logo              

 

 

KBO Drunen: Ledenpas wordt voordeelpas

Vanaf december 2014 kunt u op vertoon van uw ledenpas (en eventuele legitimatie) korting krijgen bij verschillende winkeliers, middenstand en kleine zelfstandigen in Drunen. Voor het overzicht deelnemende bedrijven, klik hier

 

 

Facebookpagina

Facebook

KBO Drunen heeft ook een Facebookpagina.

Klik hier om naar die pagina te gaan.

Nieuws andere (KBO) organisaties

SOGH: Meerdaagse reis naar het Sauerland

5 tot 10 augustus 2018

 

 

 

 

Alzheimer Café Heusden: 

Het Alzheimer Café is meestal open op elke 4e donderdag van de maand.

Sint Janshof, De Hop, Pastoor van Akenstraat 30,

5251 BE, Vlijmen

19.30 uur opening Alzheimer Café

20.00 uur aanvang programma

26 juli 2018

Thema: Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Langdurige Zorg en Zorgval

23 augustus 2018

Thema: Dilemma's in de zorg voor mensen met dementie

 

Vergeet-mij-liedje

7 oktober 2018

Mariënkroon

Lees hier verder

 

 

Thuisbasis van KBO Drunen

Stichting Hunenhof, Afrikalaan 104, Drunen,

0416-377251

Voor meer informatie en een overzicht van vaste activiteiten, klik op de link

http://www.hunenhof.nl

Disclaimer

Het Bestuur van KBO Drunen verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Het Bestuur aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie op deze website.