KBO Drunen

Welkom op de website van KBO Drunen

Mededelingen aan alle leden

Klik hier voor de nieuwsbrief van september 2018 

Klik hier voor de nieuwsbrief van augustus 2018

 

Nationale Ouderendag 2018: 

Een gezellig samenzijn met muziek en een bingo

Op 5 oktober organiseert KBO-Drunen in het kader van de Nationale Ouderendag een gezellig samenzijn voor haar leden en alle senioren in Drunen in partycentrum Remise. De bijeenkomst start om 14.00 uur en eindigt om 17.00 uur. U wordt ontvangen met koffie of thee met iets lekkers én 1 consumptie. De middag zal worden opgeluisterd door het Duo Saskia en John. Daarnaast vindt er een gratis Bingo plaats. Kortom, een middag die u niet mag missen! U bent van harte welkom, maar vol is vol! U dient zich aan te melden bij Johan Smits, telefonisch 06 42526222 of per email johanriasmits@gmail.com.

 

Open dag Seniorweb Heusden 

Zaterdag 29 september 2018 van 10:00 tot 12:00 uur in de Bibliotheek te Drunen.

Ook dit najaar worden er in de Bibliotheek weer verschillende cursussen gegeven op het gebied van de computer, tablet en smartphone. Op zaterdag 29 september vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur zijn de docenten van Seniorweb aanwezig in de Bibliotheek van Drunen voor de Open dag van Seniorweb Heusden Lees hier verder 

 

 

Rabo Clubkascampagne 2018

Van 2 t/m 14 oktober mogen leden van Rabobank De Langstraat hun stem uitbrengen op lokale verenigingen en stichtingen welke zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen een club krijgt hoe hoger het bedrag wordt dat die club ontvangt. Dankzij uw medewerking mocht KBO-Drunen vorig jaar een bedrag van ruim    € 900,- incasseren.

De KBO stelt het zeer op prijs als u uw stem aan haar geeft. Heeft u hierbij hulp nodig neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!

 

Met KBO Drunen naar de modeshow in Boskoop op 13 september 2018.

Om 9.00 uur vertrok de bus met 46 personen vanaf het Anton Pieckplein naar Boskoop. Daar werden we hartelijk ontvangen bij Van der Klooster Mode. Na een lekker kopje koffie of thee met een heerlijk gebakje showden de mannequins enthousiast de nieuwste herfst- en wintercollectie. Na een smakelijke lunch werd het gezelschap opgesplitst.

De ene groep kon in de winkel kleding bekijken, passen en kopen. De andere groep nam deel aan de bingo met prijzen. Daarna werd het programma omgedraaid. Er was ook nog even gelegenheid om in het magazijn een blik te werpen op de voorraad kleding. Iedereen kon raden hoeveel stuks kleding tezamen in het magazijn en de winkel hing en dat aantal invullen. Degene die het dichtste bij dat getal zat kreeg een waardecheque van Van der Klooster Mode. Tot slot werden we nog getrakteerd op een glaasje advocaat met slagroom. Daarna de bus in voor de terugreis en rond 17.15 uur kwamen we aan op het Anton Pieckplein. Het was een zeer gezellige en geslaagde dag gezien de vele aankopen en leuke reacties.

Foto's van deze dag staan in het fotoalbum in de rechterkolom van deze startpagina.

 

Van de KBO-Zomerreisjes en andere KBO-activiteiten  zijn fotoalbums gemaakt. Deze kunt u vinden in de rechterkolom van deze webpagina.

 

Dementievriendelijk Heusden.

In onze gemeente worden in de maanden augustus en september verschillende activiteiten georganiseerd waarbij het thema dementie centraal staat.

 

Vanaf 16 september activiteiten en tentoonstellingen op zondagen in de cultuurtoren van Abdij Mariënkroon

21 september Wereld Alzheimer Dag

24 september Film "Het doet zo zeer" en lezing van Heleen van Royen in Bibliotheek Vlijmen

25 september Wandeling met natuurbeleving vanuit Eetcafé de Klinkert in Drunen

26 september Gymmen in Oudheusden

27 september Nordic Walking vanuit Eetcafé de Klinkert in Drunen

27 september Feestelijke avond in het kader van Wereld Alzheimer Dag in Alzheimer Café Heusden

Klik hier voor meer informatie

 

Lezing en Film van Heleen v. Royen op maandag 24 september om 20.00 uur in bibliotheek Vlijmen.

De documentaire Het doet zo zeer, is gemaakt door de bekende schrijfster Heleen van Royen. Zij filmde gedurende een jaar hoe haar 84-jarige moeder door beginnende dementie van hulp afhankelijk raakt.

Heleen van Royen zal deze avond zelf aanwezig zijn om de documentaire toe te lichten en in gesprek te gaan over dementie en mantelzorg. De kaart-verkoop is bij de bibliotheken. Leden € 7,50 en niet-leden €10,-.

 

Nieuwe ledenpassen

KBO-Brabant zal eind september de nieuwe ledenpassen bezorgen aan KBO-Drunen. Tot die tijd blijven de oude pasjes gewoon geldig. Nieuwe leden die na juli dit jaar ingeschreven zijn ontvangen geen tijdelijk pasje maar de definitieve pas, tegelijk met de andere leden. Zodra alle passen ontvangen zijn zullen wij die zo snel mogelijk bezorgen.

U kunt met deze KBO-pas korting krijgen bij een aantal bedrijven in Drunen. Een overzicht van die bedrijven vindt u op onze website: www.kbodrunen.nl

Organisatie KBO Drunen

De KBO Drunen is een organisatie van senioren, die tal van activiteiten ontplooit in de kern Drunen. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en het bevorderen van de sociale contacten.

De KBO afdeling Drunen heeft meer dan 900 leden.

Als KBO lid ontvangt U 11 keer per jaar het blad ‘ONS’ van KBO-Brabant: http://www.KBO-Brabant.nl

Vanuit het bestuur, is de KBO Drunen vertegenwoordigd in organisaties die plaatselijk opereren, zoals SOGH (Senioren Overleg Gemeente Heusden) - Contour de Twern - Bijeen - Evenementencommissie Hunenhof: http://www.hunenhof.nl

 

Wij nodigen U uit zich als lid aan te melden. Ook als U niet kerkelijk bent, kunt u gewoon lid worden van KBO Drunen.

U bent van harte welkom.

  

KBO-Brabant

Op de website van KBO-Brabant is veel interessant nieuws te vinden over diverse onderwerpen zoals over de regio, belangenbehartiging, collectiviteit zorgverzekering, lezingen, etc.

Neem eens een kijkje op deze website: http://www.kbobrabant.nl

 

U kunt alle edities van het tijdschrift Ons digitaal lezen. Klik hier:

http://issuu.com/kbo-brabant-ons

 

Meer informatie over de zorgverzekering 2016 kunt u op deze website vinden.

Tot uw dienst

 

Collectief Ouderen Vervoer Heusden

Via KBO-Drunen, dat lid is geworden van het COVH, kunnen haar leden (ook met familie of de kleinkinderen) die met een groepje een uitstapje willen maken een busje huren. Dit kan ook ’s avonds en geldt ook voor korte ritjes voor senioren en gehandicapten (max. 3 rolstoelen + 2 tot 5 personen, afhankelijk van de zwaarte van de rolstoel). U wordt thuis opgehaald en teruggebracht. De chauffeur dient wel van eten en drinken voorzien te worden. Hij blijft bij de bus of gaat met zijn reizigers mee. COVH heeft 2 busjes die tijdig gereserveerd moeten worden. De kosten bedragen € 0,85 per km. plus eventuele parkeerkosten.

Aanmelden of informatie vragen kan bij Trudy Abels, per e-mail: secretariaatkbodrunen@gmail.com

of telefonisch: 0416 53 21 03  / 06-13646098

 

Het kan gebeuren dat u na lang zoeken en informeren nog steeds geen antwoord op uw zorg- of hulpvragen hebt gekregen over bijvoorbeeld de nodige voorzieningen, over zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren, individuele ondersteuning, klusjes in huis, informatie over het keukentafelgesprek, Wmo etc.

In Drunen zijn allerlei instanties waar u terecht kunt, zoals bijvoorbeeld:

KBO Drunen: Cliëntondersteuner:

O.a. bij een Wmo-aanvraag en desgewenst bij het zgn. keukentafelgesprek.

Mw. R. de Folter      06-11760048

dienstenkbodrunen@gmail.com

 

KBO Drunen: Vrijwillige Ouderenadviseurs:

Mw. R. de Folter       06-11760048

Dhr. P. van Hulten     0416-374509

Mw. N. de Poot         0416-372533

 

Contour de Twern: (voormailig Modus)

Voor: Mantelzorgondersteuning

Contact met vrijwilligers voor aanspraak, gezelligheid of een luisterend oor

Practische hulp bij vervoer, kleine klusjes in en om het huis, invullen van formulieren, administratie, belastingpapieren

Maar ook voor dagbesteding in de Stulp

www.contourdetwern.nl

Raadhuisplein 16

5151 JH Drunen
Telefoon: 0416-373670

infoheusden@contourdetwern.nl

 

Loket maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeentehuis Drunen
Raadhuisplein 16 
Telefoon:14073. U hoeft hier geen netnummer voor te zetten.

www.bijeenheusden.nl

 

Bijeen: is een netwerk van zorgaanbieders, die in de gemeente Heusden actief zijn op het terrein van zorg, jeugd en werk.

www.bijeenheusden.nl

073-7820178

 

Wijkwinkel Drunen

U kunt hier terecht met vragen o.a. op het gebied van veiligheid, zorg, welzijn, wonen, relaties, werk, etc

Locatie: In het Bijeenkantoor, Raadhuisplein 16, Drunen

Iedere vrijdag:    9.30 - 11.30 uur is er een vrij inloopspreekuur

Iedere dinsdag: 18.30 - 20.00 uur is er een juridisch spreekuur

Iedere dinsdag: 14.00 - 16.00 uur voor hulp  bij het invullen van formulieren

 

Informatie over de Wmo is te vinden op de sites: www.rijksoverheid.nl en http://www.Samenwmo.nl

 

U kunt ook veel informatie vinden over Bonden Ouderen, Ouderen - advies & hulp, Ouderen - recreatie en Ouderenvoorzieningen in de Gemeentegids Heusden.

Nuttige informatie

Hulp nodig bij Aangifte Inkomstenbelasting?

De mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van hulp bij het invullen van aangifteformulieren inkomstenbelasting en/of het aanvragen van diverse toeslagen.

www.contourdetwern.nl

Raadhuisplein 16

5151 JH Drunen
Telefoon: 0416-373670

infoheusden@contourdetwern.nl

 

Met Elkaar: een ontmoetingsplek in De Stulp

voor iedereen die daar zin in heeft.

Eventjes eruit en de gezelligheid opzoeken? Behoefte aan een praatje? Een spelletje doen met anderen, potje biljarten, kaarten? Samen leerzame activiteiten ondernemen, knutselen of breien? Het kan allemaal bij De Stulp. De nieuwe ontmoetingsplek heet "Met elkaar".

Met elkaar is open iedere dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur. Deelnemen is gratis, iedereen is welkom.

Maakt u gebruik van de maaltijd dan zijn de kosten voor de hele dag € 5,= inclusief consumpties.

Bel voor meer informatie naar Marieke van Rooij op nummer 06 5794 3836

 

 

Medische keuring verlengen  BE Rijbewijs.

Indien u binnenkort gekeurd moet worden voor het verlengen

van uw BE rijbewijs, dan kunt u o.a. terecht bij keuringsarts:

 

Dhr P.J.G.M. Nelen. Adres: De Merwede 6, Drunen Tel.0416-382066

E-mail arbopraktijknelen@home.nl

Kosten: € 30,--

of

 

Mw. JCC Engelenburg-van Dorst

Rijbewijskeuring op afspraak 06-22692553

Kosten: € 25,-- bij normale keuring voor het verlengen van het rijbewijs voor 75 jaar en ouder.

of

 

Rijbewijskeuring senioren in Vlijmen en omliggende gemeenten

Senioren die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen eens per maand in het Woonzorgcentrum Sint Janshof, Pastoor van Akenstraat 30 in Vlijmen.

Klik hier voor meer informatie

 

Hulp bij het invullen van allerlei formulieren en aanvragen  door Contour de Twern

De mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van de hulp bij het invullen van aangifteformulieren inkomstenbelasting en/of het aanvragen van diverse toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag.

www.contourdetwern.nl

Raadhuisplein 16

5151 JH Drunen
Telefoon: 0416-373670

infoheusden@contourdetwern.nl

 

 

HeusdenPas ook voor lidmaatschap KBO

De HeusdenPas kan ook voor een lidmaatschap ouderenverenigingen gebruikt worden. Op https://www.heusden.nl/Digitale_balie/Producten_op_alfabet/H/HeusdenPas is te lezen dat de HeusdenPas vergoeding geeft op het lidmaatschap van ouderenverenigingen.

Contactgegevens KBO Drunen

Contactgegevens KBO Drunen:

 

Secretariaat:

Mw. G. Abels

E-mail secretariaatkbodrunen@gmail.com

Tel. 0416-532103

 

KBO Drunen: Cliëntondersteuner:

O.a. bij een Wmo-aanvraag en desgewenst bij het zgn. keukentafelgesprek.

Mw. R. de Folter     06-11760048

E-mail dienstenkbodrunen@gmail.com

 

KBO Drunen: Vrijwillige Ouderenadviseurs:

Mw. R. de Folter       06-11760048

Dhr. P. van Hulten     0416-374509

Mw. N. de Poot         0416-372533

 

Ledenadministratie: Om lid te worden, een adreswijziging door te geven

of een e-mailadres door te geven of te wijzigen

E-mail nannydepoot@hotmail.com

Tel. 0416-372533

Kalender KBO Drunen

13 september:   Busreis Modeshow in Boskoop

 

5 oktober:         Nationale Ouderendag

                        In Partycentrum  Remise

                        Informatie volgt nog

 

18 oktober:       KBO Najaarsbijeenkomst

                        In Partycentrum  Remise

                        Informatie volgt nog

KBO-Praatje

Alle voorbereidingen zijn getroffen om vanaf 1 september 2018 een KBO-praatje mogelijk te maken. Drie enthousiaste leden hebben zich beschikbaar gesteld om bij leden thuis een KBO-Praatje te maken. Het gaat dan om een gesprek op basis van gelijkwaardigheid. Reden voor het aanvragen van zo'n praatje kan zijn de behoefte aan gezelligheid, je verhaal kunnen doen of informatie.

De procedure is als volgt: U vraagt telefonisch een KBO-Praatje aan bij één van onze twee coördinatoren. Die geven uw verzoek door, waarna contact met u opgenomen wordt om een afspraak te maken over het tijdstip van bezoek.

De achterliggende reden van het KBO-Praatje is: "Voor leden - door leden"

Aarzel dus niet om een KBO-Praatje aan te vragen.

De coördinatoren zijn:

Nanny de Poot     Frans Baars

0416-372533      0416-375897           

KBO Drunen Ledenpas wordt voordeelpas

                                           

               

 

 

 

 

 

 

 

KBO Drunen: Ledenpas wordt voordeelpas

Vanaf december 2014 kunt u op vertoon van uw ledenpas (en eventuele legitimatie) korting krijgen bij verschillende winkeliers, middenstand en kleine zelfstandigen in Drunen. Voor het overzicht deelnemende bedrijven, klik hier

Facebookpagina

Facebook

KBO Drunen heeft ook een Facebookpagina.

Klik hier om naar die pagina te gaan.

Stichting Hunenhof

Stichting Hunenhof, Afrikalaan 104, Drunen,

0416-377251

Voor meer informatie en een overzicht van vaste activiteiten, klik op de link

http://www.hunenhof.nl

Nieuws andere (KBO) organisaties

Alzheimer Café Heusden: 

Het Alzheimer Café is meestal open op elke 4e donderdag van de maand.

Sint Janshof, De Hop, Pastoor van Akenstraat 30,

5251 BE, Vlijmen

19.30 uur opening Alzheimer Café

20.00 uur aanvang programma

 

27 september 2018

Feestelijke avond in het kader van Wereld Alzheimer Dag in Alzheimer Café Heusden

 

Vergeet-mij-liedje

7 oktober 2018

Mariënkroon

Lees hier verder

 

 

Disclaimer

Het Bestuur van KBO Drunen verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Het Bestuur aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie op deze website.