KBO Drunen

Welkom op de website van KBO Drunen

Mededelingen aan alle leden

Klik hier voor de nieuwsbrief van oktober 2017

 

Klik hier voor het activiteitenverslag 2017 van

de Zomerschool voor Senioren

 

Facebook

KBO Drunen heeft ook een Facebookpagina.

Klik hier om naar die pagina te gaan.

 

Foto's van de najaarsbijeenkomst.

Op de website van "Heusden in beeld"  staan heel veel foto's "(3 series) van de najaarsbijeenkomst d.d. donderdag 12 oktober 2017 gemaakt door Dhr. Dick Buskermolen. Op deze avond heeft iedereen volop kunnen genieten van het optreden van het Boskant cabaret "Tis aalt wa”. 

http://www.heusdeninbeeld.nl/indexdrunen.html

Ga naar "Verenigingen" en kies dan voor "KBO"

 

Najaarsreis op donderdag 26 oktober 2017 met een smokkeltocht en een tonprater

Op donderdag 26 oktober vertrekken we om 9.00 uur vanaf het Anton Pieckplein naar Soerendonk, een dorp in de Brabantse Kempen. Daar worden we om 10.00 uur ontvangen met koffie/thee en een lekker stukje “smokkelvlaai”. Daarna is er een presentatie waarin u terugkijkt naar vroegere tijden toen in de avond en nacht nogal wat gesmokkeld werd. Na de presentatie krijgt u een optreden van een bekende tonprater en rond 13.00 uur staat er een heerlijke koffietafel klaar.
Daarna gaan we met de touringcar een prachtige smokkelroute rijden waarbij een gids ons de bezienswaardigheden wijst en ons de anekdotes vertelt.

Ook is er een kleine stop bij de Achelse Kluis met diverse leuke winkeltjes en hun eigen Trappistenbrouwerij.
Na de smokkelroute rijden we weer richting Soerendonk waar we eerst nog genieten van een heerlijk diner voordat we terugrijden naar Drunen. Rond 20.00 uur zijn we weer terug op het Anton Pieckplein.

Deze dag kost voor onze leden € 50,00 en voor niet-leden € 55,00.

 

Rabo Clubkascampagne 

Rabobank de Langstraat organiseert ook dit jaar weer de Rabobank Clubkas Campagne. Deze campagne is voor onze vereniging een mooie kans om extra geld in de clubkas te krijgen voor het organiseren van activiteiten. In 2016 kregen we 167 stemmen die samen goed waren voor een sponsorbedrag van bijna € 600,-. 

Bent u lid van of rekeninghouder bij Rabo De Langstraat houd dan de komende weken publicaties rond de clubkascampagne in de gaten en breng uw stem uit op KBO-Afdeling Drunen. Daarmee maakt u nóg meer informatieve, culturele, verrijkende en verstrooiende activiteiten door KBO-Drunen mogelijk.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun.

 

Fotoalbums

Kijk eens voor een impressie van KBO activiteiten in een van de fotoalbums in de rechterkolom van deze pagina.

 

Alzheimer Café Heusden

Het Alzheimer Café is meestal open op elke 4e donderdag van de maand.

Sint Janshof, De Hop, Pastoor van Akenstraat 30, 5251 BE, Vlijmen

19.30 uur opening Alzheimer Café

20.00 uur aanvang programma

Meer informatie: Sjef van Herpt,  tel. 06-37614842          

e-mail: alzheimercafeheusden@gmail.com

26 oktober 2017 Intimiteit / sexualiteit bij dementie

 

Mis voor overleden leden van KBO-Drunen:

Op zondag 5 november a.s. zullen om 11.00 uur de misintenties in de kerk te Drunen voor de overleden leden van de KBO afdeling Drunen zijn.

 

Magnifest: Red ons Pensioenstelsel

(Bericht van KBO-Brabant)

In dit manifest pleit men voor behoud van het huidige pensioenstelsel. Eventueel noodzakelijke verbeteringen kunnen ook binnen het huidige stelsel gerealiseerd worden, hiervoor is geen radicale verandering nodig, zoals nu wordt voorgesteld. http://red-ons-pensioenstelsel.nl.

KBO Drunen Ledenpas wordt voordeelpas

                                           

  Afbeeldingsresultaat voor kbo logo              

 

 

KBO Drunen: Ledenpas wordt voordeelpas

Vanaf december 2014 kunt u op vertoon van uw ledenpas (en eventuele legitimatie) korting krijgen bij verschillende winkeliers, middenstand en kleine zelfstandigen in Drunen. Voor het overzicht deelnemende bedrijvenklik hier

Organisatie KBO Drunen

De KBO Drunen is een organisatie van senioren, die tal van activiteiten ontplooit in de kern Drunen. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en het bevorderen van de sociale contacten.

De KBO afdeling Drunen heeft meer dan 900 leden.

Als KBO lid ontvangt U 11 keer per jaar het blad ‘ONS’ van KBO-Brabant: http://www.KBO-Brabant.nl

Vanuit het bestuur, is de KBO Drunen vertegenwoordigd in organisaties die plaatselijk opereren, zoals SOGH (Senioren Overleg Gemeente Heusden) - Contour de Twern - Bijeen - Evenementencommissie Hunenhof: http://www.hunenhof.nl

 

Wij nodigen U uit zich als lid aan te melden. Ook als U niet kerkelijk bent, kunt u gewoon lid worden van KBO Drunen.

U bent van harte welkom.

  

KBO-Brabant

Op de website van KBO-Brabant is veel interessant nieuws te vinden over diverse onderwerpen zoals over de regio, belangenbehartiging, collectiviteit zorgverzekering, lezingen, etc.

Neem eens een kijkje op deze website: http://www.kbobrabant.nl

 

U kunt alle edities van het tijdschrift Ons digitaal lezen. Klik hier:

http://issuu.com/kbo-brabant-ons

 

Meer informatie over de zorgverzekering 2016 kunt u op deze website vinden.

Tot uw dienst

Het kan gebeuren dat u na lang zoeken en informeren nog steeds geen antwoord op uw zorg- of hulpvragen hebt gekregen over bijvoorbeeld de nodige voorzieningen, over zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren, individuele ondersteuning, klusjes in huis, informatie over het keukentafelgesprek, Wmo etc.

In Drunen zijn allerlei instanties waar u terecht kunt, zoals bijvoorbeeld:

KBO Drunen: Cliëntondersteuner:

O.a. bij een Wmo-aanvraag en desgewenst bij het zgn. keukentafelgesprek.

Mw. R. de Folter      06-11760048

dienstenkbodrunen@gmail.com

 

KBO Drunen: Vrijwillige Ouderenadviseurs:

Mw. R. de Folter       06-11760048

Dhr. P. van Hulten     0416-374509

Mw. N. de Poot         0416-372533

 

Contour de Twern: (voormailig Modus)

Voor: Mantelzorgondersteuning

Contact met vrijwilligers voor aanspraak, gezelligheid of een luisterend oor

Practische hulp bij vervoer, kleine klusjes in en om het huis, invullen van formulieren, administratie, belastingpapieren

Maar ook voor dagbesteding in de Stulp

www.contourdetwern.nl

Raadhuisplein 16

5151 JH Drunen
Telefoon: 0416-373670

infoheusden@contourdetwern.nl

 

Loket maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeentehuis Drunen
Raadhuisplein 16 
Telefoon:14073. U hoeft hier geen netnummer voor te zetten.

www.bijeenheusden.nl

 

Bijeen: is een netwerk van zorgaanbieders, die in de gemeente Heusden actief zijn op het terrein van zorg, jeugd en werk.

www.bijeenheusden.nl

073-7820178

 

Wijkwinkel Drunen

U kunt hier terecht met vragen o.a. op het gebied van veiligheid, zorg, welzijn, wonen, relaties, werk, etc

Locatie: In het Bijeenkantoor, Raadhuisplein 16, Drunen

Iedere vrijdag:    9.30 - 11.30 uur is er een vrij inloopspreekuur

Iedere dinsdag: 18.30 - 20.00 uur is er een juridisch spreekuur

Iedere dinsdag: 14.00 - 16.00 uur voor hulp  bij het invullen van formulieren

 

Informatie over de Wmo is te vinden op de sites: www.rijksoverheid.nl en http://www.Samenwmo.nl

 

U kunt ook veel informatie vinden over Bonden Ouderen, Ouderen - advies & hulp, Ouderen - recreatie en Ouderenvoorzieningen in de Gemeentegids Heusden.

 

Vertrouwenspersoon Veilig Thuis: Mevrouw Marij van Wanroij

073-6444066

vertrouwenspersoonveiligthuis@kbo-brabant.nl

O.a. voor vragen over: Ouderen mishandeling, financiële uitbuiting, ontspoorde mantelzorg, grensoverschrijdend gedrag etc.

Nuttige informatie

Hulp nodig bij Aangifte Inkomstenbelasting?

De mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van hulp bij het invullen van aangifteformulieren inkomstenbelasting en/of het aanvragen van diverse toeslagen.

www.contourdetwern.nl

Raadhuisplein 16

5151 JH Drunen
Telefoon: 0416-373670

infoheusden@contourdetwern.nl

 

 

Medische keuring verlengen  BE Rijbewijs.

Indien u binnenkort gekeurd moet worden voor het verlengen

van uw BE rijbewijs, dan kunt u o.a. terecht bij keuringsarts:

 

Dhr P.J.G.M. Nelen. Adres: De Merwede 6, Drunen Tel.0416-382066

E-mail arbopraktijknelen@home.nl

Kosten: € 30,--

of

 

Mw. JCC Engelenburg-van Dorst

Rijbewijskeuring op afspraak 06-22692553

Kosten: € 25,-- bij normale keuring voor het verlengen van het rijbewijs voor 75 jaar en ouder.

of

 

Rijbewijskeuring senioren in Vlijmen en omliggende gemeenten

Senioren die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen eens per maand in het Woonzorgcentrum Sint Janshof, Pastoor van Akenstraat 30 in Vlijmen.

Klik hier voor meer informatie

 

Hulp bij het invullen van allerlei formulieren en aanvragen  door Contour de Twern

De mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van de hulp bij het invullen van aangifteformulieren inkomstenbelasting en/of het aanvragen van diverse toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag.

www.contourdetwern.nl

Raadhuisplein 16

5151 JH Drunen
Telefoon: 0416-373670

infoheusden@contourdetwern.nl

 

 

HeusdenPas ook voor lidmaatschap KBO

De HeusdenPas kan ook voor een lidmaatschap ouderenverenigingen gebruikt worden. Op https://www.heusden.nl/Digitale_balie/Producten_op_alfabet/H/HeusdenPas is te lezen dat de HeusdenPas vergoeding geeft op het lidmaatschap van ouderenverenigingen.

Contactgegevens KBO Drunen

Contactgegevens KBO Drunen

E-mail secretariaatkbodrunen@gmail.com

Tel. 0416-532103

 

KBO Drunen: Cliëntondersteuner:

O.a. bij een Wmo-aanvraag en desgewenst bij het zgn. keukentafelgesprek.

Mw. R. de Folter     06-11760048

E-mail dienstenkbodrunen@gmail.com

 

KBO Drunen: Vrijwillige Ouderenadviseurs:

Mw. R. de Folter       06-11760048

Dhr. P. van Hulten     0416-374509

Mw. N. de Poot         0416-372533

 

Ledenadministratie: Om lid te worden, een adreswijziging door te geven

of een e-mailadres door te geven of te wijzigen

E-mail nannydepoot@hotmail.com

Tel. 0416-372533

Kalender KBO Drunen

Najaarsbusreis-smokkeltocht KBO Drunen

Donderdag 26 oktober

 

Mis voor overleden leden van KBO Drunen:

Op zondag 5 november a.s. zullen om 11.00 uur de misintenties in de kerk te Drunen voor de overleden leden van de KBO afdeling Drunen zijn.

Nieuws andere (KBO) organisaties

Met Elkaar: een ontmoetingsplek in De Stulp

voor iedereen die daar zin in heeft.

Eventjes eruit en de gezelligheid opzoeken? Behoefte aan een praatje? Een spelletje doen met anderen, potje biljarten, kaarten? Samen leerzame activiteiten ondernemen, knutselen of breien? Het kan allemaal bij De Stulp. De nieuwe ontmoetingsplek heet "Met elkaar".

Met elkaar is open iedere dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur. Deelnemen is gratis, iedereen is welkom.

Maakt u gebruik van de maaltijd dan zijn de kosten voor de hele dag € 5,= inclusief consumpties.

Bel voor meer informatie naar Marieke van Rooij op nummer 06 5794 3836

 

8-Daagse bedevaartreis met het Bisdom van 's-Hertogenbosch naar Lourdes van 14 t/m 21 oktober 2017

Lees hier verder

Thuisbasis van KBO Drunen

Stichting Hunenhof, Afrikalaan 104, Drunen,

0416-377251

Voor meer informatie en een overzicht van vaste activiteiten, klik op de link

http://www.hunenhof.nl

Disclaimer

Het Bestuur van KBO Drunen verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Het Bestuur aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie op deze website.