Welkom

 

 

                          KBO SPRUNDEL

 

Info ledenpas

 

Door het Algemeen Bestuur is besloten dat de ledenpassen een ander uiterlijk zullen krijgen en wel hard plastic passen (bankpas kwaliteit).

Daarnaast dient de Algemene Vergadering van 28 juni 2018 een besluit te nemen over de geldigheidsduur van de ledenpassen. Dit betekent dat daarna voor alle KBO-leden nieuwe passen gemaakt kunnen worden. Dat worden dus hard plastic passen, die duurzamer zijn dan de huidige.

In de tussenliggende periode zullen er passen gemaakt worden met vermelding ‘tijdelijke pas 2018’ voor nieuwe leden en voor vervangende passen. Dit zullen passen zijn zoals u ze kent.

De verwachting is dat alle leden in september 2018 de vernieuwde pas zullen ontvangen.

 

Welkom op de website KBO-Sprundel

 

U bent te gast op de website van  KBO-St. Jan Sprundel,

de belangenorganisatie voor de 50 plusser van nu.

De Katholieke  Bond  van Ouderen (KBO
afdeling Sprundel is opgericht op 
13 september 1952.
 

 Doelstelling van de vereniging:

Op de eerste plaats belangenbehartiging voor alle senioren, maar ook het organiseren van lokale activiteiten zoals:

rikken, sjoelen, bingo, biljarten, fietsen, dagreizen, thema's, modeshow, zangkoor, computerbijeenkomsten, kunst en cultuur, jeu de boules, vakantie activiteiten, koersbal, bedevaarten, 1 oktober ouderendag, Paas- en Kerstviering.

En natuurlijk het feest van St. Jan waar onze vereniging naar is genoemd en wat jaarlijks op 24 juni wordt gevierd. 

                                                              

Onze activiteiten vinden plaats in Dorpshuis de "Trapkes" aan de Hertogstraat 1
(de voormalige St. Janskerk)
bestuur

 achter v.l.n.r.

 J. de Bont, C.v.Oorschot, K.vd Broek

 voor v.l.n.r.

 M. Roks, W. Bolluijt, C. Rens

 en J. Daemen

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Voorzitter:                        

Cees van Oorschot           

Hertogstraat 17a

4714 BW Sprundel

tel: 0165.381995              

email: ceesenrina@cs.com  

 

Secretaris:  

Kees van den Broek   

Groenstraat 13

4714 SK Sprundel

tel: 0165.382938

email:kbosprundel@kpnplanet.nl  

Penningmeester:

Wilna Bolluijt

Bosstraat 7

4714 SB Sprundel

tel: 0165.854654

email: wbolluijt@gmail.com

Bestuurslid- Ledenadministratie:

Cor Rens

St. Janstraat 142

4714 EK Sprundel

tel: 0165.382869

email: 4714EK142@hetnet.nl

Bestuurslid - Vice voorzitter:

Jack Daemen

Hoogakker 74

4714 GK Sprundel

tel: 0165.385796

email: a.j.m.sijmens@home.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurslid-Nieuwsbrief/zomeractiviteiten

Martha Roks

Thornerstraat 48

4714 CE Sprundel

tel: 0165.381995

email: arode@home.nl

bestuurslid-attentie zieken

Jack de Bont

Tussenakker 1

4714 HJ Sprundel

tel: 0165.382408

email: jackdebont@hotmail.com

 

  

 

 

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zangkoor

iedere maandagmiddag repeteert ons ouderenzangkoor "Levenvreugd"in dorpshuis de Trapkes.

Ledenservice