Welkom

 

 

                          KBO SPRUNDEL

 

 

U bent te gast op de website van  KBO-St. Jan Sprundel, de belangenorganisatie voor de 50 plusser van nu.

De Katholieke  Bond  van Ouderen (KBO) afdeling Sprundel is opgericht op 
13 september 1952.
 

 Doelstelling van de vereniging:

Op de eerste plaats belangenbehartiging voor alle senioren, maar ook het organiseren van lokale activiteiten zoals:

rikken, sjoelen, bingo, biljarten, fietsen, dagreizen, thema's, modeshow, zangkoor, computerbijeenkomsten, kunst en cultuur, jeu de boules, vakantie activiteiten, koersbal, bedevaarten, 1 oktober ouderendag, Paas- en Kerstviering.

En natuurlijk het feest van St. Jan waar onze vereniging naar is genoemd en wat jaarlijks op 24 juni wordt gevierd. 

                                                              

Onze activiteiten vinden plaats in Dorpshuis de  ("nieuwe") Trapkes aan de Hertogstraat 1
(de voormalige St. Janskerk)
bestuur

 achter v.l.n.r.

 J. de Bont, C.v.Oorschot, K.vd Broek

 voor v.l.n.r.

 M. Roks, W. Bolluijt, C. Rens

 en J. Daemen

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Voorzitter:                        

Cees van Oorschot             

Hertogstraat 17a

4714 BW Sprundel

tel: 0165.381995              

email: ceesenrina@cs.com  

 

Secretaris:  

Kees van den Broek   

Groenstraat 13

4714 SK Sprundel

tel: 0165.382938

email:kbosprundel@kpnplanet.nl  

Penningmeester:

Wilna Bolluijt

Bosstraat 7

4714 SB Sprundel

tel: 0165.854654

email: wbolluijt@gmail.com

Bestuurslid- Ledenadministratie:

Cor Rens

St. Janstraat 142

4714 EK Sprundel

tel: 0165.382869

email: 4714EK142@hetnet.nl

Bestuurslid - Vice voorzitter:

Jack Daemen

Hoogakker 74

4714 GK Sprundel

tel: 0165.385796

email: a.j.m.sijmens@home.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurslid:

Martha Roks

Thornerstraat 48

4714 CE Sprundel

tel: 0165.381995

email: arode@home.nl

bestuurslid:

Jack de Bont

Tussenakker 1

4714 HJ Sprundel

tel: 0165.382408

email: jackdebont@hotmail.com

 

  

 

 

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zangkoor

iedere maandagmiddag repeteert ons ouderenzangkoor "Levenvreugd"in dorpshuis de Trapkes.

Ledenservice