Uitleg welkom-logo

Het logo van onze website

Een agrariër, terugkerend van zijn land, met een mandje eieren, zeer tevreden uitkijkend over de uitgestrekte landerijen van ons dorp. Dit standbeeld staat op het plein bij onze kerk. Een zeer bekende agrariër uit ons dorp heeft model gestaan voor dit door beeldhouwer Toon Grassens uit Gemert, voortreffelijk gemaakte standbeeld, bij ons bekend als Pietje Buuts.

Het vaandel, met de afbeelding van Sint Jozef, onze patroonheilige, is ontworpen en gemaakt door ons KBO-lid Cobi de Groot-Kanters.

Het kapelletje met daarin geplaatst het beeld van Sint Christoffel staat vlakbij de rotonde op de z.g. Middenpeelweg. Het kapelletje is een idee van Pastoor van den Nieuwenhof, gebouwd door aannemersbedrijf Gebr. School en het beeld is gemaakt door hobbyist Harry Creemers uit Groeningen. Elsendorp is bekend als bedevaartplaats van Sint Christoffel, beschermheilige van alle verkeersdeelnemers.

Bij dit kapelletje is een rustplaats, met vlak daarbij een zeer toepasselijke tekst: “Wie gelooft haast zich niet”. Is het toeval dat juist deze plaats gekozen is als rustplaats en plaatsing van het kapelletje?

In de jaren vóór 1990 zijn op deze kruising Middenpeelweg - Elsendorpseweg, zeer veel ongelukken gebeurd, vaak met dodelijke afloop. Nu, al vele jaren, geen enkel ongeluk met lichamelijk letsel meer.

Kijkend naar de rotonde ziet men 4 wegen, inkomend van Noord, Oost, Zuid en West, en ook vertrekkend naar alle windrichtingen.

Het is goed rusten bij het kapelletje.

 

Welkom in ons mooie rustige dorp.

Th. Hubers, 9 oktober 2010

Samenstelling bestuur

Bestuur KBO-Elsendorp 2010:

 

Voorzitter:   Jan Hoevenaars
                   St. Christoffelstraat 11, 5424 TH Elsendorp. Tel. 351133
                   E-mail: janhoevenaars@zonnet.nl           

Secretaris:   Mevr. Ietje Zéguers

                   Kloostertuin 10, 5424 TW Elsendorp. Tel. 352324

                   E-mail: ietjezeguers@gmail.com

Penningmeester: Niels Plug

Bestuurslid:  Mevr. Mariet van der Kamp  

                   Rector Busscherstr.24, 5424 TK Elsendorp - Tel. 351274

                   E-mail: theovanderkamp@hetnet.nl

Bestuurslid:  Jan Fonken

                   Herman v.d. Asdonkstraat 24, 5424 VV, Elsendorp - Tel. 351466

Activiteiten:
Wekelijks en maandelijks terugkerende aktiviteiten,
die worden gehouden in “De Dompelaar” in Elsendorp:

Fietsen: Elke maandagmiddag, van april t/m oktober.

Biljarten: Dinsdag en donderdag van 13.30 uur tot 17.00 uur. 

Kaarten:  Dinsdag en donderdag van 13.30 uur tot 17.00 uur. 

Liederentafel: Tweede woensdag van de maand

Gymnastiek: Elke donderdag van 09.00 tot 10.00 uur.

Handwerken: Elke donderdag van 13.30 tot 16.00 uur.

Ouderen viering: Elke 1e woensdag van de maand. 

Inzameling oud papier: Maandelijks, de 1e vrijdag
                                          en zaterdagmorgen, tot 11.30 uur.

De andere activiteiten vind u terug in de kalender - zie boven.

KBO-Brabant Actueel

Voor het actuele nieuws klik op:

http://www.kbo-brabant.nl/

Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

Op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) hebben mensen met een indicatie voor langdurige zorg recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. 

 

De onafhankelijke cliëntondersteuner geeft informatie en advies en biedt ondersteuning bij het regelen of evalueren van zorg en het maken van afspraken hierover. Mensen met een Wlz-indicatie kunnen hiervoor kosteloos terecht bij Zorgbelang Brabant. De cliëntondersteuners werken vanuit de regio, waardoor zij de cliënt op maat kunnen informeren over de lokale (zorg)mogelijkheden. De cliëntondersteuners werken onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren. Ze werken altijd vanuit het belang van de cliënt en helpen om weloverwogen keuzes te maken voor zorg die op dat moment het beste past.  

 

Meer informatie over deze vorm van cliëntondersteuning vindt u op de website van Zorgbelang Brabant. Er is ook een folder over dit onderwerp. 

 

Als u hulp, zorg of hulpmiddelen nodig hebt op basis van de Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 kunt u terecht bij de gemeente. Ook dan is er recht op cliëntondersteuning. Cliëntondersteuners van de verenigde ouderenbonden (VBOB) zijn speciaal opgeleid om deze onafhankelijke ondersteuning te bieden. U vindt een cliëntondersteuner via de plaatselijke seniorenvereniging of met een e-mail naar clientondersteuning@kbo-brabant.nl. In deze folder staat meer informatie. 

 

Mantelzorg

SYMOBOUW / SYSTEEMBOUW

Onderwerp: Mantelzorgwoning
Tegen een financieel aantrekkelijk tarief blijven wonen in uw vertrouwde omgeving, dichtbij uw mantelverzorger(s). Veel senioren koesteren deze wens.
Bij opname in een zorginstelling is dit helaas niet mogelijk. Maar gelukkig is er nu een oplossing. Als specialist in de bouw voor de zorgsector heeft Symo-Bouw een aantrekkelijk alternatief ontwikkeld, middels een verplaatsbare mantelzorgwoning. Deze woning kan in korte tijd nabij de woning van uw mantelverzorger geplaatst worden. 

Onze mantelzorgwoning biedt de volgende voordelen:
- De woning kan worden aangepast aan de zorgbehoefte van de bewoner.
- Hulp van uw mantelverzorger dichtbij, met behoud van uw eigen privacy in uw zelfstandige woning.
- In de meeste gevallen goedkoper (fiscaal voordeel) dan wonen in een zorginstelling.
- Geen wachtlijsten of langdurige tijdelijke opvang buiten de eigen woonplaats.
- Leverbaar binnen enkele weken en in één dag geplaatst; makkelijk te herplaatsen.
- De Symo-Bouw mantelzorgwoning is zeer scherp geprijsd en waardevast.
- De zorgwoning wordt verkocht of verhuurd, bij beëindiging wordt een terugkoopgarantie geboden.
- U heeft geen omkijken naar het vergunningstraject voor realisatie. Dit verzorgen we graag voor u.
- De mantelzorgwoning van Symo-Bouw heeft een zeer hoge isolatiewaarde: gunstig voor de energiekosten en de behaaglijkheid in huis (Rc vloer =7,26, Rc gevel = 3,8, Rc dak = 6,17 W/m²K).

Meer informatie over de mantelzorgwoning kunt u vinden op onze website: www.symobouw.nl. Tevens kunt u bij ons bedrijf nadere info opvragen; onze contactgegevens staan onder deze brief vermeld. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om op afspraak een demonstratiemodel van de mantelzorgwoning te bezichtigen. Graag verwelkomen wij u hiervoor op Scheiweg 1 te Gemert.  Desgewenst kunnen we ook op locatie een vrijblijvende presentatie verzorgen.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak voor bezichtiging kunt u contact opnemen met Mevr. Elly Kamst of Dhr. Jasper Dekker. ( Tel. 0492-368357.) SYMO BOUW B.V. A.M. van Schijndel , Directeur.

KBO Elsendorp, Th. Hubers, Secretaris.

De OV-chipkaart, hoe werkt het?

Senioren van 65 jaar en ouder krijgen in de bus automatisch 34 procent korting met een persoonlijke OV-chipkaart. Heeft u een voordeeluren-abonnement bij de NS? Dan bent u al in het bezit van een persoonlijke OV-chipkaart. Als u die niet heeft, kunt u een chipkaart bestellen via een formulier dat verkrijgbaar is bij de NS-, Veolia-, Hermes- en Arriva­servicepunten in Breda, 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg. Of via internet: www.ov-chipkaart.nl. Op een persoonlijke OV-chipkaart is het mogelijk om dalkorting te zetten.

Boven op de 34 procent leeftijdskorting krijgt de senior-reiziger voor de bus nog eens 40 procent korting op werkdagen na 09.00 uur. In het weekend en op nationale feestdagen geldt de korting de hele dag. Met deze combinatie reist u in de daluren 60 procent goedkoper.

De dalkorting kunt u kopen voor € 10,50 per jaar bij de bovengenoemde servicepunten. Reizigers met een persoonlijke OV-chipkaart kunnen ervoor kiezen hun saldo automatisch op te laten laden. Dan is er nooit meer de zorg of er genoeg geld op de kaart staat. Ook hiervoor kunt u een formulier halen bij een servicepunt of via www.ov-chipkaart.nl.

Als uw KBO-Afdeling een voorlichtingsbijeenkomst over de OV-chipkaart wil organiseren, dan kunt u mailen naar info@reizigersoverlegbrabant.nl of bellen naar (073) 690 05 18.

Rijbewijskeuring aangepast (ook voor verlenging rijbewijs)

Vanaf 75 jaar (was voorheen 70) is het verplicht om je te laten keuren om je rijbewijs geldig te houden, dit moet om de 5 jaar gebeuren. De normale prijs voor een keuring is € 40,00.

 

KBO Gemert heeft een afspraak met Gert Bouten (gepensioneerd bedrijfsarts) uit Helmond die je volgens de geldende regels keurt voor € 30,00 (incl. BTW). De keuring vindtplaats in Ruijschenbergh.

Gert Bouten is ook bevoegd om i.t.t. een huisarts keuringen voor groep 2 rijbewijzen (vrachtauto en bus) te doen.

 

1. 70 jaar of ouder.

Als uw rijbewijs verloopt op of na uw zeventigste levensjaar bent u verplicht zich medisch te laten keuren voor verlenging van het rijbewijs. Controleert u dus altijd of uw rijbewijs ook daadwerkelijk verloopt wanneer u 70 jaar wordt, dat is niet altijd het geval. Aan te raden is om tenminste 3 maanden voor het verlopen van de geldigheid van uw rijbewijs een medische keuring te ondergaan, het mag echter al een jaar van te voren. U hoeft dus niet te wachten tot u een brief krijgt van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) dat uw rijbewijs gaat verlopen.

 

2. Hoe kunt u een afspraak maken voor een keuring?

Opgave, alleen voor leden van KBO Gemert, kan bij het secretariaat door tel. 0492-347458 te bellen op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur. Daarna neemt de arts persoonlijk contact met je op voor een afspraak.

 

Tip:Wanneer u langere tijd op vakantie gaat dient u goed te controleren of de geldigheid van uw rijbewijs niet tijdens of net na uw vakantie verloopt. Indien dit het geval is, adviseren wij u voor dien een keuringsafspraak te maken.

 

3. Voorbereiding op de keuring.

U dient naar de keuring de volgende zaken mee te nemen:

• Formulier “Eigen verklaring met geneeskundig verslag”.
  Deze moet u van te voren kopen op het gemeentehuis.
• Dit kost sinds 1 januari 2012 € 23,40.

  Deze Eigen verklaring vult u alvast zelf in.
• Schoon potje met urine (een vingerhoed vol is genoeg!)
• Eventueel een lijst met de namen van de medicijnen die u     gebruikt of de medicijnen zelf.
• Eventueel bril/contactlenzen
• Contactlenzen dient u te verwijderen tijdens het oogonderzoek
• Uw huidige rijbewijs
• Het honorarium (geld) voor de keuringsarts (gepast)

 

Tip:Indien van toepassing, is een bezoek aan de opticien voor (gratis) controle van de ogen aan te raden indien uw ogen of bril het laatste jaar niet zijn gecontroleerd. Nieuwe glazen / lenzen kan een eventuele herkeuring voorkomen.

 

4. De keuring zelf.

De bedrijfsarts praat met u over uw gezondheid en zal een aantal testen uitvoeren. Tenslotte zal de bedrijfsarts het Geneeskundig verslag bij de Eigen verklaring invullen, ondertekenen en aan u teruggeven, zodat u het meteen na de keuring naar het CBR kunt opsturen.

 

5. Na de keuring.

Het CBR beoordeelt de informatie en beslist vervolgens of u geschikt bent. U moet erop rekenen dat u mogelijk pas na 6 tot 8 weken bericht krijgt van het CBR. Indien u geschikt bent bevonden krijgt u een zgn. “Verklaring van geschiktheid”.
Echter, bij bepaalde medische aandoeningen kan het CBR vragen om een onderzoek door een medisch specialist, zoals een oogarts of neuroloog, of dient een rijtest te ondergaan. Het kan ook dat de medische dienst van het CBR aanvullende informatie vraagt bij de keuringsarts. Dit alles kan de procedure vertragen. Het kan ook zijn dat u niet geschikt wordt bevonden. U kunt hier tegen in beroep gaan.
Indien u de “Verklaring van geschiktheid” ontvangt en uw rijbewijs verloopt nog lang niet, dan kunt u dit (maximaal één jaar) bewaren tot een week voordat uw rijbewijs daadwerkelijk verloopt.

 

6. Uw nieuwe rijbewijs

Na de toekenning van de Verklaring van geschiktheid neemt u het volgende mee naar het gemeentehuis:
• Uw oude rijbewijs
• Een geschikte (kleuren) pasfoto
• Geld (kosten nieuw rijbewijs verschillen per gemeente)
Bij de gemeente duurt het uiterlijk een week alvorens u het rijbewijs kunt ophalen. Indien uw rijbewijs is verlopen hoeft u niet opnieuw examen af te leggen. U mag echter niet rijden en bent ook niet verzekerd.

 

Klik ook even hier

Met beperking op vakantie

De Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties (NBAV) geeft De Blauwe Gids uit; het meest complete vakantieaanbod voor mensen met een beperking.

U kunt De Blauwe Gids als volgt bestellen:

telefonisch: 0475 46 34 65 of

via www.deblauwegids.nl 

Inkomensgrens Wmo van de baan

De rechter heeft onlangs uitgesproken dat gemeenten, naast de wettelijke eigen bijdrage, geen andere financiële voorwaarden meer mogen opnemen in de Wmo-verordening.

Om de kosten van de Wmo te drukken, voeren steeds meer gemeenten een inkomensgrens in voor voorzieningen zoals een traplift, scootmobiel of hulp in de huishouding. In november heeft minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inde Tweede Kamer gezegd dat een inkomensgrens invoeren voor de Wmo niet kan. De Centrale Raad van Beroep heeft dit standpunt nu formeel bevestigd.

Goed om te weten: Mobiliteit

Veilig op weg

KBO-Brabant heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan. Leden van de KBO in Brabant kunnen een gratis cursus krijgen om de dode hoek te leren herkennen en veiliger de weg op te gaan. KBO-Brabant doet dit in het kader van het dodehoek-programma ‘Veilig op Weg’, dat ontwikkeld Is door Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Veilig Verkeer Nederland (VVN). Vele Afdelingen hebben de cursusmiddag inmiddels opgenomen in hun activiteitenprogramma voor leden in 2012.

Voor tips om ongelukken met de dode hoek te voorkomen kunt u onder andere terecht op www.kbo-brabant.nl en www.blijfveiligmobiel.nl. Deze tips zijn uitgewerkt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Op de website van de Stichting  Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid www.swov.nl vindt u ook diverse tips over verkeersveiligheid.

Goed om te weten: Inkomen

Ernstige zorgen over het pensioen

Het ziet er naar uit dat voor vele ouderen het pensioen vanaf 2012 of 2013 tot wel 7% gekort wordt. Ongeveer de helft van de 400 pensioenfondsen is qua positie onder de minimale dekkingsgraad gezakt en zit inmiddels in de problemen. Binnen de CSO is druk overlegd. De meeste zorg wordt geuit over ouderen in de meest kwetsbare financiële positie, zoals 65-plussers met alleen AOW of een klein aanvullend pensioen en hoge zorgkosten. Er wordt gedacht aan fiscale maatregelen of een eenmalige extra AOW-uitkering voor bepaalde groepen.

Om de belangen van de leden goed te kunnen behartigen -is KBO-Brabant via de website een discussie over deze problematiek gestart.

Voorlichting over de bus In Brabant

Wilt u weten hoe u het beste met de bus kunt reizen in uw regio? Dit jaar worden er, in navolging van de succesvolle OV Chipkaart-bijeenkomsten, weer nieuwe bijeenkomsten over reizen met de bus georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten komen zaken als reisinformatie, toegankelijkheid, dynamische reisinformatie en het lijnennet aan de orde. De bijeenkomsten worden, met uitzondering van het gebied Eindhoven en Helmond e.o., voor alle KBO's gehouden. De bijeenkomsten zijn gratis en worden gefinancierd door de samenwerkende gemeenten en de Provincie Noord-Brabant. Heeft u interesse om voor uw KBO-Afdeling deze bijeenkomst te organiseren? Neem dan contact op met Cornelie Verheugt van Reizigersoverleg Brabant, via cverheugt@reizigersoverlegbrabant.nl of 0161-295295.

Het laatste nieuws

De eigen bijdragen die gemeenten voor Wmo-voorzieningen vragen, leiden ertoe dat een kwart van de zorgvragers afhaakt. Burgers worden vooraf nauwelijks geïnformeerd over de hoogte van de eigen bijdrage, ook niet als deze omhoog gaat. Dit blijkt uit onderzoek ..........

Link: 
Hoge eigen bijdrage leidt tot mijden zorg

 

Op 18 februari stuurde de Minister van Veiligheid en Justitie antwoorden naar de Tweede Kamer op vragen van Ine Kooiman (SP) over het bericht dat er steeds meer brand is bij thuiswonende senioren. De minister geeft aan dat de minister voor Wonen en Rijksdienst in februari een brief zal sturen aan de Tweede Kamer over brandveiligheid en langer zelfstandig thuis wonen. In de antwoorden wordt gewezen op het belang van de 'brandveiligheidsapp' (klik voor de app hier) en de eigen verantwoordelijkheid van ouderen. Bij het antwoord is een aantal interessante rapporten te vinden over het onderwerp. Klik daarvoor hier.

Welkom

Welkom op de website van KBO-Elsendorp.

De website voor en door de senioren van ons mooie dorpje in de Peel.

Hier willen we u actief op de hoogte houden van de ontwikkelingen in ons fijne dorpje Elsendorp, met name van de ontwikkelingen binnen onze afdeling.

Om er iets moois van te maken hebben we materiaal nodig, dus.... insturen maar die foto's.... en andere wetenswaardigheden....

Maar niet meer naar mij....
Heb het 5 jaar met plezier gedaan, nu is een ander aan de beurt...

 

Veel plezier op jullie/onze website.
Namens afdeling Elsendorp,
de (ex)webmaster Giel van Kessel

 

Tip:

wie de letters groter wil hebben, houdt de toets control ingedrukt

en rol met het muiswieltje van je af....

Enkele belangrijke links....

www.seniorweb.nl


www.kbo-brabant.nl 

Klik hier op.

Om in te loggen moet u dan nog invullen:

Gebruikersnaam: Lidnummer (staat op uw pasje) en wachtwoord: (zelf maken).

Bent u hier ingelogd dan kunt u ook inloggen op Extranet.

 

Statistieken
U bent vandaag de 1e bezoeker.
Gisteren gingen 1 personen u voor.
Vorige week werd KBO Elsendorp bezocht door 1 bezoekers.