Welkom

Tekstvak:

Welkom op de website van KBO-Kring Deurne.

U vindt op deze site, informatie over KBO-Kring Deurne een overkoepelende organisatie voor 50-plussers in de Gemeente Deurne.

In een snel veranderende samenleving meedoen en meebeslissen dat is wat veel ouderen willen, liefst met gelijkgestemden.

Ouder worden is namelijk geen eindstation. Je kunt geen jaren aan het leven toevoegen, maar zeker wél leven aan de jaren.

De KBO`s in Kring Deurne organiseren daarom gezellige en informatieve bijeenkomsten. Ook is de KBO in dorpen en wijken actief als belangenbehartiger, zowel individueel als collectief. 

Samenwerken is de kracht van onze organisatie, door en voor ouderen. 

De KBO-Kring Deurne heeft 9 afdelingen verspreid over de gemeente Deurne. Deze afdelingen werken samen in een overkoepelend orgaan “KBO-Kring Deurne”

 

Deze website biedt u veel informatie over wat de Kring apart en in samenwerking met de afdelingen doet en over de functie van de Kring.


KBO-Kring Deurne is officieel opgericht tijdens de algemene ledenvergadering van 15 september 2015 en telt momenteel ca. 3000 leden.
Wij willen u graag actief op de hoogte houden van de ontwikkelingen en activiteiten binnen onze Kring.Namens KBO-Kring Deurne,

voorzitter; Leo Verberne 

Wensen wij u veel plezier op onze website.

 

 

Welkom op de website van Kring Deurne.

 

Het wapen van de gemeente Deurne

Het huidige gemeentewapen van Deurne werd vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 16 mei 1928 nr. 27.
Het wapen bestaat uit een wapenschild (wapen van het geslacht Van Doerne, de voormalige heren van Deurne) en een schildhouder (H. Willibrordus).

De officiële beschrijving van dit wapen is: "In sabel drie drielingbalken van goud en een gouden schildhoofd met drie St. Andrieskruisjes van keel naast elkander.

Achter het schild en met den linkerarm daarop steunende, de figuur van den Heiligen Willibrordus met aangezicht en handen van natuurlijke kleur gekleed in bisschoppelijke toga van sabel, waaroverheen een misgewaad (planeta) van keel, afgezet met goud, gedekt met eenen bisschopsmijter van keel, afgezet met goud, houdende in de rechterhand het model van een kerkgebouw met toren van natuurlijke kleur en in de linkerhand een gouden kruisstaf."

 

KBO-KRING DEURNE,

De KBO-Kring Deurne is een van de vele gemeentelijke Kringen welke samen de provinciale KBO-Brabant vormen.

Onze KBO-Kring Deurne wordt gevormd door de samenwerking tussen de 9 KBO-afdelingen in de gemeenten Deurne en vormt zo een overkoepelend orgaan voor de afdelingen. Tot deze Kring behoren de volgende afdelingen; Deurne Centrum, Deurne Heilige Geest, Sint Jozefparochie, Helenaveen, Liessel, Neerkant, Vlierden, Walsberg en Zeilberg
De KBO is een seniorenvereniging voor 50 plussers en telt in onze Kring ruim 3000 leden. Zij zet zich in voor de collectieve en individuele belangen van senioren. Daarnaast organiseert de Kring, sociale en culturele activiteiten.

Op deze wijze wil de Kring, de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en het kunnen behouden van de regie over het eigen leven van ouderen  bevorderen met het doel om zolang mogelijk actief te kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. 

 

Wie zijn we en waar horen we bij?

Het lidmaatschap van een afdeling betekent tegelijkertijd het lidmaatschap van KBO-Brabant.

KBO-Brabant is sinds 1 januari 2011 een zelfstandige provinciale ouderenorganisatie in Noord-Brabant met een gezamenlijk ledental van +/- 132.000. 

KBO-Brabant is hierdoor een serieuze gesprekspartner voor provinciale en landelijke overheid. Het grote ledental stelt KBO-Brabant in staat de belangen van de senioren op zowel provinciaal als landelijk niveau te behartigen.

 

Samenwerking

De KBO-Kring Deurne bundelt eventueel haar krachten met andere ouderenorganisaties in de gemeente Deurne.
Voor meer informatie over KBO-Kring Deurne kijkt u maar eens rustig door onze website.
 

Veel leesplezier in onze website.
namens,
KBO-KRING DEURNE
Voorzitter: Leo Verberne