KBO Afd Stampersgat

 

Welkom

Welkom op de webside van kbo afd.Stampersgat.

  

Beste Leden.

Hieronder het weekprogramma van onze afdeling per 1-1-2014.

Dit programma kunt U bewaren,zodat als U zin heeft,U altijd bij een van de activiteiten kan aansluiten,en meedoen.

Maandagmiddag:van 13.00-16.00 uur Jule de Boule.ook op Donderdagmorgen:van 9.30-11.30 uur,op de banen bij Mini Camping  "onder de dijk”Bij de Fam.Biscop

Dinsdagmorgen:van 9.00 t/m 11.00 uur.Koersbal.(bovenzaal dorpshuis.)

Dinsdagmiddag:Van 13.30 t/m 16.30 uur.Hobbyclub.(tussenzaal dorpshuis.)

Woensdagmorgen:van 9.30 t/m 11.30 uur.Kaarten (rikken,jokeren)sjoelen of andere spelletjes.(tussenzaal dorpshuis)

Ook onze ouderenadviseur Ton Santegoeds zal regelmatig aanwezig zijn. Men kan Ton ook vragen bij U thuis,als U hem nodig heeft,voor b.v.zaken als een aanvraag voor taxi vervoer,huishoudhulp of andere zaken waarvan U niet weet,waar of bij wie U moet zijn.

Zijn telefoonnummer is 0165-513692.

 

Woensdagmiddag:van 13.30 t/m 16.00 uur Ouderengym onder leiding van Fysiotherapeut Kees van Leen.

Daarna van 14.30 t/m 16.30 uur. Bingo onder leiding van het bestuur.(tussenzaal dorpshuis)

Ook iedere middag van 13.00 t/m 16.30 uur.Biljarten in de Biljartzaal.

Fietstochten: in de zomermaanden staan ook op het programma van de KBO,meestal vanaf eind April tot ongeveer half September,

afwisselend op Woensdag en Donderdag vanaf 13.15 uur.( dorpsplein).

Ook een zevental keren per jaar een middag voor alle leden o.a.Toneel,Karnaval,Paasviering,Kerstviering en de viering van de dag van Ouderen en natuurlijk de jaarvergadering.

Bij voldoende belangstelling wordt er ook een busreis georganiseerd.

 

 

Namens het bestuur secretaris Ton Santegoeds

 

 

 

 

 

 

   

Inschrijving lidmaatschap KBO
makkelijke links
Bestuur

 

Voorzitter:   Jan Voet

                     L.P.van Mallandstraat 44

                     4754 AP Stampersgat

                     E-Mail-4754ap44@hetnet.nl

Vice-voorzitter:  Hr.Piet de Groot

                         Noordzeedijk 78

                         4754 AK Stampersgat

          E-mail-picodegroot@hotmail.com

 

Secretaris:            

Penningmeester:  Ton Santegoeds

                           Gastelsedijk-West 142

                           4754 RD Stampersgat

             E-mail-santegoeds45@kpnmail.nl

 

Bestuurslid:    Annelies Neelen-Gladdines

                     Kristalsingel 17

                     4754 BH Stampersgat

                E-mail-anneliesneelen@home.nl

 

Bestuurslid:         

 

Bestuurslid:           

 

Bestuurslid:         Jos Tax

                          L.P.van Mallandstraat 64

                          4754 AP Stampersgat

                       E-mal-jostax99@gmail.com

 

Bestuurslid          Lieneke de Waal

                          L.P.van Mallandstraat 28

                          4754 AN Stampersgat

                        E-mail-dewaaljjc@ziggo.nl