Welkom

 

 

 

 

 

 

 

Welkomstwoord Voorzitter

 Welkomstwoord Voorzitter Vinkel

 

Beste KBO-leden,

 

Van harte welkom op de website van de KBO afdeling: “De Vijf Gehuchten”.

 

Als het gaat om de informatievoorziening aan onze leden dan zijn het blad van de KBO,  ONS een vertrouwde naam.

 

Plaatselijke en regionale activiteiten worden regelmatig aangekondigd via de folders die bij de leden worden thuis bezorgd.

 

Maar tijden veranderen en daarmee ook de mogelijkheden om meer informatie op een efficiënte wijze te verspreiden of tot zich te nemen.

 

De computer wordt ook bij senioren steeds meer een onderdeel van de huiselijke inventaris en daarmee hun dagelijks leven.

 

Onze afdeling wil graag meegaan met de mogelijkheden die ons ter beschikking staan om het contact met de achterban te versterken en te verbreden.

 

Een eigen website is een aanvulling op datgene dat er al is en is dus geen vervanging van de huidige informatieverstrekking.

 

 

Hebt u nog suggesties dan kunt u deze sturen naar onze webmaster Piet van de Ven. 

Zijn emailadres: kbo5vinkel@gmail.com

We hopen dat de website vaak en met veel plezier bekeken zal worden!

 

Met vriendelijke groet,

 

Marietje Westerlaken van Grinsven

Voorzitter

 

 

Bestuursinformatie:

 

Voorzitter: Marietje Westerlaken, Vinkel tel. 06-49410833

 

Secretaris:  Lenie Hanegraaf,  e-mail: kbo5vinkel@gmail.com

                                                      Tel. 06-28760223

 

Penningmeester: Ger van den Hombergh,  tel. 073-5322592

                             e-mail: vdhombergh@ziggo.nl

 

Overige bestuursleden:

 

Antoon van den Elzen, Weerscheut 18  tel. 073-5321293

      
Marij Kappen, Vinkel tel. 06-18169512                                       

        

Christ van Leijden, Vinkel tel. 073-5322095

 

Tonnie Ploegmakers, Vinkel   tel. 06-53488189

Vinkel KBO nieuws