WMO 2015

Wat doe ik als gemeente mijn huishoudelijke hulp stopt of wijzigt?

Veel gemeenten stoppen met de huishoudelijke hulp of willen de bestaande indicaties veranderen. In dit artikel leggen we uit wat u tegen het stopzetten of wijzigen van de hulp kunt doen.

 

Wat mag de gemeente?
De gemeente mag de algemene regels voor huishoudelijke hulp veranderen. Ook voor mensen die al hulp hebben. Maar vervolgens moet de gemeente dan via een persoonlijk gesprek onderzoeken of deze algemene regels passend zijn voor uw specifieke situatie. Is dat niet het geval, dan moet de gemeente u de mogelijkheid bieden om een maatwerkvoorziening aan te vragen. Dit geldt voor alle vormen van huishoudelijke hulp (1 en 2).

De gemeente mag de hulp ook onderbrengen in een algemene voorziening, waarbij mensen bijvoorbeeld tegen gereduceerd tarief zelf hulp kunnen inkopen. Maar ook hier geldt dat vervolgens met u samen moet worden bekeken of dat in uw geval passend is.

Kortom, het zonder enig onderzoek of motivering hulp schrappen of wijzigen mag dus niet. Het feit dat de gemeente moet bezuinigen, geldt niet als afdoende motivering!

Wat kunt u doen?

lees verder

KBO Activiteiten 2015

03 juni                   Zomerreis

18 juni                   Vrijwilligersdag

26 juni                   Middaguitstapje Willemstad

 

10 juli                    Jeu des boules / High Tea

23 juli                    Inloop café

 

04 augustus            Inloop café  (Koch)

20 augustus            Inloop café  (de Commerce)

03 september           Middaguitstapje

18 september           Dansen met Dré Koens

27 september           Bingo

 

02 oktober               Dag van de ouderen

15 oktober               Modeshow

25 oktober               Bingo

 

13 november            Middaguitstapje Seppe

29 november            Bingo

 

10 december            Kersthapjes maken bij Koch

20 December            Kerstbingo