Welkom

 

 

KBO-afdeling Nieuw Vossemeer is een lokale senioren belangenvereniging, met momenteel 239 leden in de woonkern Nieuw Vossemeer van de gemeente Steenbergen. Zij zet zich in voor de collectieve en individuele belangen van de senioren. Daarnaast organiseert de vereniging sociale en culturele activiteiten. Op deze wijze wil de vereniging de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en het kunnen behouden van de regie over eigen leven bevorderen met het doel om zolang mogelijk actief kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.

 

Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Hans van der Ster mijn e-mail adres is: jvds@towingline.com Als er iets niet goed op deze site is, of je wil dat er iets bij komt mail het me dan. Uiteraard bepaalt het bestuur of het geplaatst wordt. Bellen kan ook naar: 0167 502397

Bestuur

Samenstelling van het bestuur

 

 
Voorzitter P.Timmermans Kloosterstraat 9 0167-502058
Secretaris A.van Tilburg Kloosterstraat 13 0167-502532
Penningmeester M.Verhagen v.Treslonglaan 2 0167-502510
Vice Voorzitter R. van Loenhout  Schoolstraat 73  0167-502923
Bestuurslid B. ten Hove A.M. de Jongstraat 9 0167-503195
Bestuurslid A. van den Beemd Hogedijk 8 0167-502918
Besturrslid A. van Gaal Reynolduslaan 4 0167-502943
Notuliste R. van Loenhout Schoolstraat 73 0167-502923
Ledenadministratie

Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt bijgehouden door de Hr. P. Timmermans e-mailadres: pctimmermans@ziggo.nl

De financiële administratie is in handen van Mart Verhagen

e-mailadres: m.h.j.verhagen@kpnmail.nl

 

Iedereen, ouder dan 50 jaar, kan lid worden van KBO-Nieuw Vossemeer. De partner van een lid mag jonger zijn dan 50 jaar.

 

Per 1 april 2013 had de KBO afdeling Nieuw Vossemeer 210 leden.

 

Momenteel bedraagt de contributie over de periode van 1 januari tot en met 31 december €18,00

 

Betaling van het bedrag dient bij voorkeur te geschieden door een af te geven machtiging tot automatische afschrijving van bank- of girorekening.

Het banknummer van KBO afdeling Nieuw Vossemeer is NL04RABO0148838529

 

Privacyverklaring KBO Nieuw Vossemeer

Privacyverklaring

Advertenties
De moderne versie van de contactadvertentiepagina uit Ons. Hier kunt u een oproep plaatsen of reageren op een oproep als u op zoek bent naar een hulpmaatje, levensmaatje, reismaatje of stapmaatje.

Reismaatje Levensmaatje Hulpmaatje Stapmaatje
Overzicht Groet & Ontmoet
Wekelijkse activiteiten

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN IN DE VOSSENBURCHT

maandagmorgen 10:15 - 11:30 uur

volksdansen

maandagmiddag 13:00 - 16:30 uur biljarten
dinsdagmorgen 09:30 - 11:30 uur zangkoor Eigen Wijs
dinsdagmiddag 13:00 - 16:30 uur biljarten
dinsdagmiddag 13:30 - 16:30 uur rikken en jokeren
woensdagmorgen 09:00 - 10:15 uur wandelen
donderdagmorgen 09:30 - 11:30 uur huisvrouwengroep
donderdagmiddag 13:00 - 16:30 uur biljarten
Word lid van KBO Nw Vossemeer

 Als je lid wil worden dan kan dat door middel van het inschrijfformulier geheel in te vullen en op te sturen door te klikken op verzenden.

  naar het inschrijfformulier>>

Nieuwe leden krijgen een boek als welkomst geschenk.

Agenda 2018

Agenda 2018.

 

KBO Nieuw-Vossemeer nu ook op Facebook en Twitter

Activiteiten Agenda 2018

Zaterdag

23 juni

BBQ/Bingomiddag

Zondag

15 juli

Bingomiddag

Maandag

10 september

Kermisbingo

Dinsdag

11 september

Hoffmanss mode

Donderdag

20 september

Halfdaagse reis

Woensdag

3 oktober

Dag v/d Ouderen

Woensdag

17 oktober

Bingo/Mosselen

Woensdag

14 november

Bingomiddag

Woensdag

28 november

St. Nicolaas middag

Woensdag

19 december

Kerstviering

 Op zondagmiddag 18 augustus houden wij onze laatste bingoOp

PPPPDe zaal gaat open om 13:00 uur en de bingo begint om 13:30 uur         De zaal gaat open om 13:00 uur en de bingo begint om 13:30 uur          

Opzeggen Lidmaatschap

Hoe te handelen bij opzegging

Als u uw lidmaatschap bij de KBO-Afdeling Nieuw Vossemeer op wilt zeggen dan kunt u contact opnemen met: 

Jos van Tilburg, secretaris, telefoon 0167-502532 

of u kunt uw opzegging mailen naar: vantilburgkraa@home.nl