Welkom

Welkom bij de KBO afdeling 's-Hertogenbosch Centrum-Zuid.

Voor informatie kunt u terecht bij onze voorzitter Pieternell van de Korput : tel: 073 - 8505765

Of per email: pieternell.v.d.korput@home.nl

  

                    

50-jarig JUBILEUM KBO afdeling Centrum-Zuid

         ’s-Hertogenbosch,  4 juni  2018

 

Geachte dames en heren,

 

Op 15 en 16 mei 2018 hebben wij als afdeling ons 50-jarig bestaan gevierd.

Op dinsdag hadden we een geanimeerde receptie met een drietal sprekers.

Op woensdag 16 mei hadden we eerst een jubileumviering in de Kapucijnenkerk met daarna in Hotel van der Valk in Vught een gezellige middag met aansluitend een jubileumbuffet, opgeluisterd door het Troubadoursduo “WIJ TWEE”, waaraan 75 leden hebben deelgenomen.

De reacties op beide dagen waren erg positief zowel van onze leden als van de genodigden.

Wij als bestuur kijken er met zeer positieve gevoelens op terug.

Wij danken u zeer hartelijk voor uw bijdrage.

Het geeft ons als Bestuur voldoende motivatie om de komende jaren met dit mooie werk voor onze senioren door te gaan.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur KBO ’s-Hertogenbosch afd. Centrum – Zuid

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

50 jaar KBO: en nou nog een eigen honk

Met 400 leden is KBO Centrum-Zuid een bruisende vereniging. Binnenkort wordt het 50-jarig

jubileum gevierd. Dat gebeurt helaas niet in een eigen honk. “Als iemand nog een idee heeft voor

een gebouw…”

 

Pieternell van de Korput neemt binnenkort een duik in de archieven van de Katholiek Bond van Ouderen. “Want als we ons jubileum vieren, wil ik natuurlijk terugblikken op de geschiedenis”, vertelt ze. Dat feest wordt op 15 en 16 mei gevierd. Op 15 mei is er in Motel Van der Valk ‘s-Hertogenbosch een receptie van 14.00 tot 17.00 uur. De dag daarna is er een viering in de Kapucijnenkerk, gevolgd door een gezellige middag en diner voor leden.

 

Activiteiten

Wat die leden betreft: dat zijn er volgens Cor Kluijtmans 400. Hij kan het weten, want behalve penningmeester en beheerder van de website, is Cor ook ledenadministrateur. Net als Pieternell is hij bij veel activiteiten van de KBO aanwezig. En dat zijn er nogal wat. “We organiseren lezingen, spelletjesmiddagen, contactmiddagen en bieden programma’s aan voor de verpleeghuizen. Die zijn vanzelfsprekend ook toegankelijk voor de bewoners die geen lid zijn”, vertelt hij. De activiteiten zorgen voor een stabiel aantal leden, ondanks dat er afhaken vanwege verhuizingen, ouderdom of overlijden. “Maar net zo belangrijk als de activiteiten, is het werk dat we doen ophet gebied van collectieve en individuele belangenbehartiging”, weet Pieternell. “We helpen bijvoorbeeld bij het invullen van belastingformulieren.” Cor: “Ook bieden we ouderenadviseurs aan, die leden met raad en daad bijstaan. En dan is er nog de cliëntondersteuning. Wie tijdens een keukentafelgesprek hulp in het kader van de Wmo aanvraagt, kan somsondersteuning gebruiken. Wij bieden dat, overigens ook voor niet-leden.”

 

 

Springlevend

Na een halve eeuw is KBO Centrum-Zuid volgens de twee bestuursleden nog springlevend. Het katholicisme mag dan aan invloed en aanhang hebben ingeboet, de KBO heeft daar geen last van. Er zijn wel andere zorgen. Cor: “De gemiddelde leeftijd van onze afdeling is 75 en dat mag wel wat lager. Vanaf 55 jaar kunnen mensen lid worden. We zien dat ouderen steeds langer vitaal zijn en daardoor het lidmaatschap pas op latere leeftijd de moeite waard vinden. Aan de andere kant van het spectrum zijn er senioren die te weinig mobiel zijn om nog mee te doen. Wij moeten het vooral hebben van de groep daar tussenin.”En dan is er nog de huisvesting. Het jubileum komt op een moment dat de KBOdakloos wordt. Pieternell: “We hadden een plek in het Franciscushuis aan de Van der Does de Willeboissingel. Nu de fraters verhuizen naar Tilburg, moeten wij ook op zoek naar een nieuwe locatie. Voorlopig zoeken we ons heil op diverse plekken in het centrum en in Zuid, maar een vaste plek zou fijn zijn. Dus als iemand nog eenidee heeft…”

 

Wie lid wil worden of meer informatie wenst over de KBO, kan contact opnemen met

Cor Kluijtmans, 073 613 5017,

email:  corkluijtmans@hetnet.nl.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Alle informatie op één plaats

Alle informatie van de gemeente 's-Hertogenbosch op één plaats. Van "Mantelzorg tot Organisaties & gegevens".

De sociale kaart van de gemeente 's-Hertogenbosch. socialekaart073

Alzheimer Nederland Afdeling Regio 's-hertogenbosch

Bijgaand de link naar de nieuwsbrief van regio 's-Hertogenbosch.

december 2017

Activiteiten en Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Centrum-Zuid: juni/juli 2018

Boekje: Jaarkalender 2018

 

De komende maanden kunnen de leden van onze afdeling deelnemen aan de volgende activiteiten.9

9 juli

t/m

27 juli

Zomerschool door de SAS

18 juli

Wandelen in de Vughtse heide

25 juli

Opterden van "De Bossche Blummkes" in Nieuwenhagen

22 aug

Hobbymiddag in het gebouw van KBO-Brabant

24 aug

Bingo in 'In de Roos"

6 en 14 sept

Contactmniddag 

Link naar foto,s

Foto,s van de meidenkist: 20-4-2018

 

Foto,s van onze Jubileum viering.

15 en 16 mei 2018

 

De foto,s van de wandelingen met Else-Marie en Gerrit:

Den Dungen en Boxtel

KAMERADEN

Jong en Oud. Vriendschap zonder leeftijd.

 Kameraden is een initiatief in Den Bosch. Kameraden koppelt ouderen (65+) aan een groepje van 3 tot 4 jongeren van 20-35 jaar. Zijkomen regelmatig bij de oudere langs om gezellige dingen te doen.

Kijk op www.kameraden.nl Meedoen? Laat het ons weten via info@kameraden.nl

KBO Jaarkalender 2018

Beste bezoeker van onze website,  

In de  jaarkalender 2018  van onze afdeling vindt u alle geplande activiteiten in 2018.

In onze nieuwsbrief krijgen de leden van onze afdeling maandelijks nadere details en ook wijzigingen van het jaarprogramma.