Welkom

Welkom op onze site van KBO Someren-Eind 

 

K.B.O. Someren-Eind is een actieve bloeiendevereniging met ruim430 leden met als doelstelling belangenbehartiging van de oudere inwoners van Someren op het gebied van welzijn, wonen en zorg.

Naast de belangenbehartiging is de KBO Someren-Eind ook zeer actief in het organiseren van allerlei activiteiten voor de ouderen, o.a. koersballen, kaarten,

fietsen, kienen, zwemmen, gymmen, zingen, wandelen en jeu de boules. Verder wordt er een dagreis en een ½ dagreis georganiseerd en vieren wij gezamenlijk het St.Annafeest en de Kerstviering.

Veel van onze leden nemen hieraan deel, toch zou het van groot belang zijn als er nog meer leden hiervan gebruik zouden maken.

Breng eens vrijblijvend een bezoek aan een of  meerdere van deze activiteiten,(zie datums in dit programmaboekje) het brengt ontspanning, gezelligheid en contact met anderen.

Onze K.B.O. is er voor iedereen(maak er gebruik van).

Bovendien hebben wij vrijwillige KBO ouderenadviseurs die U vooral met persoonlijke vragen behulpzaam kunnen zijn.

In dit verband is er goede samenwerking met de medewerkers van het wmo loket gemeente Someren waar we met de meeste vragen terecht kunnen.

 

 

Collectieve korting bij Zorgverzekering

Zorgverzekeringen en korting voor leden van KBO-Brabant voor het jaar 2018

 

Ook voor het jaar 2018 kunnen leden van de KBO korting krijgen bij het afsluiten van een zorgverzekering. Dit kan bij de volgende zorgverzekeringen:

 

CZ

Geeft u 5% korting op uw basisverzekering aanvraag via bestuur KBO-Someren-Eind

 

VGZ

Leden van KBO-Brabant krijgen bij VGZ 8% korting op de basisverzekering en 5% korting op de aanvullende verzekering.

Leden nemen zelf contact op met VGZ. Telefoonnummer 0900–8490.

Geef bij de aanmelding het volgende collectiviteitsnummer door: 11649.

 

IAK

Leden van KBO-Brabant kunnen via IAK een zorgverzekering afsluiten.

Leden die voor een IAK basis + aanvullende verzekering kiezen, ontvangen de  volgende extra voordelen:

 • 8 extra behandelingen voor beweegzorg (fysiotherapie).
 • € 500,-- extra vergoeding op eigen bijdrage voor geneesmiddelen.
 • Vergoeding van uw rijbewijskeuring bij de door KBO-Brabant geselecteerde keuringsartsen.
 • Eenmalige KBO-Brabant lidmaatschapsbijdrage van € 20,--.

Voor meer informatie over de zorgverzekering via IAK kunnen de leden contact opnemen met IAK. Telefoonnummer 040-2611888

Geef bij de aanmelding het volgende collectiviteitsnummer door: 8086.

 

Zilveren Kruis Achmea (ZKA)

Leden van KBO-Brabant krijgen bij ZKA 8% korting op de basisverzekering, 10% korting op de aanvullende verzekeringen, 10% korting op de tandartsenverzekeringen.

Bovendien krijgen leden bij het afsluiten van de Basis Plus Module of Aanvullend (1, 2, 3 of 4 sterren) het pakket Extra Aanvullend KBO.

Aan het gratis pakket Extra Aanvullend KBO zijn de volgende voordelen verbonden:

 • Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck (artikel 10):
  maximaal 6 behandelingen per persoon per kalenderjaar bij een door ZKA gecontracteerde zorgverlener.
 • Hulp aan huis voor verzekerden van 18 jaar en ouder bij ADL uitval na ziekenhuisverblijf (artikel 39):
  maximaal € 250,-- per persoon na verblijf in een ziekenhuis (afhankelijk van de mate van ADL uitval).
 • Hulp bij mantelzorg (artikel 42):
  Maximaal € 250,-- per persoon per kalenderjaar voor verzekerden met Aanvullend 2, 3 of 4 sterren. De vergoeding is afhankelijk van het bedrag dat nodig is voor de noodzakelijke ondersteuning.
 • Lidmaatschap KBO (artikel 48):
  ZKA geeft een tegemoetkoming in de kosten in het eerste verzekeringsjaar in het KBO lidmaatschap. Dit geldt voor bestaande en nieuwe leden; maximaal € 20,-- per lid.
 • Rijbewijskeuring (artikel 49):
  ZKA vergoedt de kosten van een rijbewijskeuring; maximaal € 35,--.
  Voorwaarde voor vergoeding: de keuring moet plaatsvinden bij een keuringsarts.
  ZKA vergoedt niet de kosten van aanvullende medische keuringen, anders dan rijbewijskeuringen.

Leden nemen zelf contact op met Zilveren Kruis Achmea.

Telefoonnummer 071–7510052 (toets 3 als u een (nieuwe) zorgverzekering wilt afsluiten, wijzigen of opzeggen)

Geef bij de aanmelding het volgende collectiviteitsnummer door: 207000837.

Kring Someren

KBO-Kring-Gemeente Someren

Alle afdelingsoverstijgende informatie, die voor u van belang is, komt voortaan van KBO-Kring-Gemeente-Someren.

Voor een volledig overzicht van alle onderwerpen, die door de Kring worden behartigd kunt u op onderstaande Link klikken.

Nieuwe Organisatie en Nieuwe Site van de Kring Someren

Via onderstaande Link komt u op de site:

KBO-Kring-Gemeente-Someren

Jaarprogramma

Iedere 2e maandagmorgen van de maand bestuursvergadering 9.30 uur.

Iedere maandagmiddag zingen in den Herd 13.30-15.00 uur.

Iedere dinsdagmorgen gymen in de Einder 10.30-11.15 uur.

Iedere woensdagmorgen WANDELEN "De Einder" 10.00 uur

Iedere woensdag zwemmen (eigen vervoer) Nederweert. 9.30 uur.

Iedere 2e woensdag van de maand kienen. De Platte Vonder 14.00 - 17.00 uur

Iedere donderdagmorgen koersballen in den Herd 9.30-11.00

Iedere donderdagmiddag kaarten in den Herd 13.30 -16.30 uur.

Iedere vrijdagmiddag Jeu de boules in het "Parkje" 13.30-16.15

Statistieken