Welkom

Welkom op onze site van KBO Someren-Eind 

 

K.B.O. Someren-Eind is een actieve bloeiendevereniging met ruim430 leden met als doelstelling belangenbehartiging van de oudere inwoners van Someren op het gebied van welzijn, wonen en zorg.

Naast de belangenbehartiging is de KBO Someren-Eind ook zeer actief in het organiseren van allerlei activiteiten voor de ouderen, o.a. koersballen, kaarten,

fietsen, kienen, zwemmen, gymmen, zingen, wandelen en jeu de boules. Verder wordt er een dagreis en een ½ dagreis georganiseerd en vieren wij gezamenlijk het St.Annafeest en de Kerstviering.

Veel van onze leden nemen hieraan deel, toch zou het van groot belang zijn als er nog meer leden hiervan gebruik zouden maken.

Breng eens vrijblijvend een bezoek aan een of  meerdere van deze activiteiten,(zie datums in dit programmaboekje) het brengt ontspanning, gezelligheid en contact met anderen.

Onze K.B.O. is er voor iedereen(maak er gebruik van).

Bovendien hebben wij vrijwillige KBO ouderenadviseurs die U vooral met persoonlijke vragen behulpzaam kunnen zijn.

In dit verband is er goede samenwerking met de medewerkers van het wmo loket gemeente Someren waar we met de meeste vragen terecht kunnen.

 

 

Kerstviering 2016

De kerstmaand

 

December de feestmaand bij uitstek. Tijd voor warmte, sfeer en samenzijn. Het bestuur van de KBO heeft geprobeerd hier iets aan toe te voegen.

Er werd voor het eerst een middag georganiseerd voor het maken van kerststukjes. De inschrijving was buiten verwachting groot en het werd een heel gezellige middag. Iedereen had een heleboel groen en versierselen meegebracht en er werden schitterende creaties gemaakt. Koffie en kerstkransjes erbij en het is een middag geworden die zeker voor herhaling vatbaar is. Dit alles onder deskundige begeleiding van Dien van Horne, Elly de Leeuw en Ella Kessels. Dank jullie wel.

De kerstviering, het feest van samenzijn en geborgenheid was ook een groot succes. Meer dan 180 personen hadden zich opgegeven en de zaal was dan ook bomvol. Na de koffie werd de middag geopend door onze voorzitster Helga Overman en zij heette iedereen van harte welkom. Daarna werd er een kerstgedachte uitgesproken door Marij Klinckenberg. Vervolgens bracht ons eigen ouderenkoor “Levensvreugd” enkele prachtige kerstliederen ten gehore. Dit alles onder de deskundige begeleiding van Frans Overman.

Toen kwam er een optreden van Sjaco entertainment vulde de middag op met liedjes voor de “jeugd van vroeger”.

Ook stond de loterij  weer op het programma. Alle leden van het bestuur waren weer rond gegaan om prijzen bij elkaar te krijgen en ze leuk in te pakken. En ook dit jaar hebben onze sponsoren zich van hun gulle kant laten zien. Bijna iedereen ging met een prijs naar huis.

Tot slot een overheerlijk diner  en iedereen kon terugkijken op een sfeervolle, gezellige  middagen iedereen keerde voldaan huiswaarts.

Kring Someren

KBO-Kring-Gemeente Someren

Alle afdelingsoverstijgende informatie, die voor u van belang is, komt voortaan van KBO-Kring-Gemeente-Someren.

Voor een volledig overzicht van alle onderwerpen, die door de Kring worden behartigd kunt u op onderstaande Link klikken.

Nieuwe Organisatie en Nieuwe Site van de Kring Someren

Via onderstaande Link komt u op de site:

KBO-Kring-Gemeente-Someren

Jaarprogramma

Iedere 2e maandagmorgen van de maand bestuursvergadering 9.30 uur.

Iedere maandagmiddag zingen in den Herd 13.30-15.00 uur.

Iedere dinsdagmorgen gymen in de Einder 10.30-11.15 uur.

Iedere woensdagmorgen WANDELEN "De Einder" 10.00 uur

Iedere woensdag zwemmen (eigen vervoer) Nederweert. 9.30 uur.

Iedere 2e woensdag van de maand kienen. De Platte Vonder 14.00 - 17.00 uur

Iedere donderdagmorgen koersballen in den Herd 9.30-11.00

Iedere donderdagmiddag kaarten in den Herd 13.30 -16.30 uur.

Iedere vrijdagmiddag Jeu de boules in het "Parkje" 13.30-16.15

Statistieken