Welkom

 

 

KBO afdeling Someren-Heide is een vereniging voor senioren.

 

Onze afdeling stelt zich als doel het ontplooien van activiteiten ,

die gericht zijn op het behartigen van de belangen van senioren,

en het bevorderen van sociale contacten.

Verder bieden wij onze leden vanaf 55 jaar gevarieerde ,

gezellige educatieve en sportieve ontspanningsmogelijkheden aan.

Voor vragen tips en ideeën kunt u terecht bij het bestuur.

Kijk regelmatig op deze site voor informatie.  

Woordje van de voorzitter.

 

Beste leden, 

 

Met trots kunnen wij onze KBO website presenteren.

In januari 2013 is deze in de lucht gegaan.

Door veel inspanning en inspiratie hebben we dit kunnen realiseren.

Deze website zal onderhouden worden door Annie Hendriks waar u altijd voor inlichtingen terecht kunt.

We hopen dat velen van deze informatie gebruik maken, en er zo veel plezier aan mogen beleven.

 

Voorzitter KBO

H. Boerekamp.

Tiny van de Tillaar KBO prins 2017
Afgelopen zaterdag was de traditionele carnavalsmiddag voor de leden van de KBO in het land van de Keijepaol, Someren-Heide. Hier kwam Tiny van den Tillaar tevoorschijn als de nieuwe prins van de KBO. Tiny is geen onbekende in het carnavalswereldje, zo was hij al eens prins in de Keijepaol en heeft hij een zoon die ook al eens prins is geweest. Ook is hij jarenlang vorst geweest van de Keijepaol. Kortom: natuurlijk de ideale KBO prins in dit jubileumjaar van de Keijepaol!
 
Prins Tiny heeft zijn lijfspreuk van vroeger een klein beetje aangepast aan nu:
 
Ouderen kom op, zet hem op!
 

 

Prins Tiny 1 hartelijk gefeliciteerd met je uitverkiezing tot KBO prins.

Geniet ervan.

 

 

De handdruk van de KBO

DE HANDDRUK VAN KBO - SOMEREN-HEIDE

 

 

 

14 januari 2017

 

 

KBO Someren-Heide wil jaarlijks symbolisch een handdrukbeeldje geven aan een lid dat een schouderklopje-compliment-opsteker of een bemoediging heeft verdiend.

Ouder worden is niet altijd gemakkelijk en als samenleving kunnen we elkaar hierin steunen.

De zesde uitreiking van onze handdruk is voor Mevr. Annemie van de Moosdijk van Mierlo.

Zij is een bezorgde moeder, lieve oma en ze is erg behulpzaam in onze samenleving.

Zij speelt een rol in alle activiteiten in en rondom haar omgeving.

Annemie is altijd heel actief geweest in verschillende werkgroepen van de kerk.

Deze werkgroepen zijn opgestart in 1987. De werkgroep communie heeft ze geleid van 1989 tot september 1993.

Vanaf 1963 poetste Annemie als meisje van 14-15 jaar de kerk al mee.

Vanaf 1991 verrichtte Annemie het kopieerwerk en het in elkaar zetten van kindervieringen, communievieringen, vormselvieringen, kerstvieringen enz.

Vanaf 1994 is Annemie als lid van het kerkkoor altijd paraat bij repetities alsmede bij uitvaarten en jubileumdiensten.

Sinds 1996, dus al meer dan 20 jaar, is Annemie secretaresse van het bestuur van het kerkkoor.

Zij zorgt voor de ledenadministratie, plakboeken en oorkondes bij jubilea, en verzorgt de uitnodigingen voor uitstapjes. Sinds 2016 is Annemie ook penningmeester van het kerkkoor en ze is al jaren lid van de gymclub van de woensdagavond in de Bunt. Ze is al weer 5 jaar de vaste leidster van de gymclub en laat daarbij niets aan het toeval over.

Annemie is ook jaren mantelzorger geweest voor haar ouders, eerst voor haar moeder tot 1979 en later voor haar vader tot 1984.

In familieverband, bij de buurt, de kerk en het koor, als collectant en al jaren bezorgster van het Dorpsblad kun je een beroep op haar doen, Annemie staat altijd klaar.

Ook voorziet ze haar familie in Canada van alle informatie uit de Hei.

Kortom een hele lijst van verdiensten waar Annemie zeker de Handdruk van de KBO voor verdient.

 

Annemie is een betrokken persoon in ons dorp. Altijd bereid om te helpen waar nodig.  Vriendelijk en attent t.o.v. anderen.

Kortom: ze verdient deze handdruk ten volle!

We hopen dat deze handdruk een mooi plekske bij haar in huis krijgt.

 

Iemand zijn……te ervaren dat je iemand bent en te merken dat je gezien wordt.

Te voelen dat je herkend wordt als een mens met geschiedenis, als een mens met een levensverhaal als een uniek mens.

Te ervaren dat mensen om je geven. Te merken dat mensen voor je zorgen.

Te voelen dat er liefde is voor je. Dat maakt deze plaatst tot een goede plek om te zijn.

Bestuur KBO

Annemie proficiat, met deze welverdiende Handdruk van de KBO.

Zummerse mens 2016 Diny van de Broek

De Zùmmerse Mens 2016 is:

Diny van den Broek

Gijsberdina Johanna Maria (1944)...
Kerkendijk 105, 5712 ET Someren

Diny is geboren op 28 mei 1944 en is getrouwd met Wim. Samen hebben ze drie kinderen en drie kleinkinderen.
Diny is als 25e Zùmmerse Mens gekozen omdat zij zich al jarenlang belangeloos inzet als vrijwilliger op diverse terreinen binnen de Somerense samenleving. Zij doet dit in al haar bescheidenheid, met liefde en plezier. Kortom: een vrijwilliger zoals Stichting SomereN natuurlijk zich die voorstelt.

Op de lijst van vele verdiensten van Diny als vrijwilliger staat het volgende:
• ze helpt al 25 jaar in het Museum Klok en Peel in Asten. Met haar groene vingers steekt Diny graag de handen uit de mouwen bij alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van bloemen en planten, zoals werken in de tuin, verzamelen van zaadjes van vele bloemen of zakjes met tamme kastanjes vullen, die dan vervolgens verkocht worden;
• Diny is sinds 1993 lid van Groei en Bloei, afdeling Asten-Someren en actief in de werkgroep vaste planten;
• ze zet zich al 22 jaar in voor de oudere medemens. Zo gaat ze elke week naar Huize Witven, waar ze als activiteitenbegeleidster knutselt en buurt met de mensen, er mee gaat wandelen, naar de vlindertuin gaat en Gradjes Hof. Diny gaat ook regelmatig naar Eegelshoeve waar ze mensen bezoekt en met hen koffie drinkt en een praatje maakt.
Dat ze ontzettend goed om kan gaan met oudere mensen bleek ook bij het laatste Ziekentriduüm in Someren-Eind, waar ze heeft geholpen als gastvrouw;
• in de 90-er jaren heeft ze ook meegewerkt aan het per eigen auto rondbrengen van maaltijden via “Tafeltje Dekje”;
• van 1988 tot 2014 heeft Diny de collecte voor de Hartstichting gecoördineerd voor Someren-Heide. Ze zorgde dat de collectanten de bussen en de lijsten met de straten op tijd in huis hadden en nam ook de collectebussen weer in;
• Diny is al 35 jaar lid van kerkkoor Sint Jozef. Zij is daarmee het langste nog actieve lid. Elke week gaat ze naar de repetitie en op zondagmorgen zingt ze in de mis (sinds medio 2015 om de veertien dagen);
• al sinds jaar en dag poetst Diny de kerk samen met drie andere dames;
• sinds vier jaar is er een mooie sint Jozefkapel bij het kerkhof, die mede door Diny schoon wordt gehouden.

Naast al deze verdiensten kan vermeld worden dat je altijd een beroep kunt doen op Diny als er iets gedaan moet worden en vandaar dat de selectiecommissie van Stichting SomereN natuurlijk van mening is dat de kandidaat aan alle criteria voldoet en mevrouw Diny van den Broek graag heeft benoemd tot de Zùmmerse Mens 2016.

Namens bestuur en alle KBO leden hartelijk gefeliciteerd Diny

Koninklijk lintje en KBO speld bij afscheid Annie Hendriks.

Bedankt voor mijn koninklijk lintje,

 

 

Langs deze weg wil ik iedereen die er bij betrokken is geweest om voor mij deze

koninklijke onderscheiding aan te vragen,

heel hartelijk bedanken.

Overvallen bij de jaarvergadering van de KBO.

Een mooier afscheid van mijn bestuursperiode bij de KBO

had ik me niet voor kunnen stellen. Het deed me goed,

eerst het speldje van de KBO , maar de verassing werd nog groter

toen burgemeester Veldman en mijn familie, vrienden, en buren binnen kwamen.

Ik wil hier alle KBO leden, en besturen tijdens mijn periode bedanken,

voor de fijne samenwerking die ik tijdens mijn bestuursperiode heb mogen ondervinden.

Vooral het huidige bestuur die dit volgens mij toch aangekaart hebben.

Verder Iedereen die met een kaartje bloemetje of een ander presentje

mij feliciteerden heel hartelijk bedankt.

Het thuis komen voelde als een warm bad,

wat hebben onze kinderen en kleinkinderen mij ook verwend.

Het huis was versierd, voor een natje en droogje was gezorgd,

met buren, familie en vrienden, KBO bestuur, 

en met ons gezin was het nog een gezellig samenzijn.

 

Nogmaals dank, ook namens Martien

 

Annie Hendriks-Swinkels

 
 

 

PS. Voor de foto's zie jaarvergadering 2016

 

 

 

Wandelen met de bewoners van Witven.

Ook dit jaar in 2014 gaan we weer wandelen met de bewoners van Witven, in de vacantie tijd van 3 juli t/m 28 augustus.

U kunt u aanmelden bij Helmi Verhees Tel:0493-491864

Of u kunt gewoon om 14.00 uur naar het Witven komen en er zit altijd iemand te wachten om mee naar buiten te kunnen.

Zie hier onder de brief van een dankbare zoon ,zijn vader ging ook mee uit wandelen.

 

 

Liefdevolle ontmoeting bij ’t Witven in Someren

Op een van de top zomerdagen deze maand 1 augustus 2013  jaar bezocht ik samen met mijn zoon mijn vader in ’t Witven in Someren. De mussen vielen van de warmte van het dak en zelfs met de airco aan was het een vreselijke rit van Midden Limburg naar Someren. De thermometer was van slag en gaf op momenten zelfs 36 graden aan. Toen we aankwamen in Someren hadden we verwacht mijn vader bezweet aan te treffen op zijn kamer of bij de dagopvang. Hij zit al heel lang in een rolstoel en het is best lastig voor ons als familie om een gesprek met hem aan te knopen, laat staan voor anderen. Dat betekent dat hij vaak alleen en eenzaam is. Gelukkig bezoekt mijn moeder hem bijna elke dag, maar ook zij heeft wel eens andere verplichtingen. Die dag was het zo warm dat ik me niet voor kon stellen dat er iemand op bezoek kwam die er niet perse hoefde te zijn. De deuren stonden tegen elkaar open om de weinige wind de ruimte te geven en het verzorgend personeel probeerde er het beste van te maken, zoals altijd trouwens. Mijn vader was echter spoorloos. Hij was niet op zijn kamer, niet bij de dagopvang en ook buiten zag ik hem niet zwetend in zijn rolstoel zitten.

Ik was zeer verbaasd toen ik hoorde dat iemand met hem wandelen was. Ik volgende de beschreven route en trof hem aan in het bos, zittend in de schaduw van een notenboom. Samen met anderen genoot hij van de schaduw, een glas koud water, een vogellied en de liefdevolle aandacht die men kreeg van een aantal mensen die ik niet kende.

Navraag leerde me dat het vrijwilligers waren van de KBO-afdeling Someren-Heide die zo nu en dan met de cliënten van het zorgcentrum gaan wandelen. De ene keer naar  dierenpark Gradjes Beestenboel, dan het Zuiderparkje, de Vlindertuin of de vijver. Ik werd heel stil en verlegen. En ook nu ik dit schrijf vind ik het een bijna spirituele ervaring. Op een dag dat iedereen logischerwijs kiest voor zijn eigen terras, koelkast en douche, kozen deze geweldige Somerse mensen er voor om naar ’t Witven te gaan om hun medemensen, waaronder mijn vader, gewoon een uurtje als mens te behandelen en al duwend achter de rolstoel de warmte te trotseren.

Heel lang geleden noemde we dit een Christelijke daad. Nu we het geloof hebben verloren of dreigen te verliezen zoeken we naar woorden om deze heldendaden te beschrijven.  Ik kom woorden tekort, maar wil de KBO afdeling Someren-Heide complimenteren met het goede werk dat men doet. Zelf ben ik 52 jaar oud, heb een druk gezin en een drukke baan, maar ik realiseer me nu pas dat het echte leven nog lang niet begonnen is en dat we als samenleving enorm dankbaar moeten zijn op deze ouderen en de naastenliefde die ze met daden laten zien, ook bij zulke Somerse of Zomerse temperaturen. 

Thijs Vossen

Linne

Belangrijk

>>> <<< KBO lid worden geef je op bij een van de bestuursleden. >>>

Nieuws

 

Nieuwe bestuursleden voor KBO Someren-Heide

Tijdens de jaarvergadering op 26 januari, zijn er twee nieuwe kandidaten naar voren gebracht, en met stemmen aangenomen in het bestuur.

Berthy Henkes-Hendriks gaat de taak als secretaris waarnemen, en Frans van de Boogaert gewoon bestuurslid. Tijdens deze vergadering werd op passende wijze afscheid genomen van Frans Venmans.

 

http://www.kring-gemeente-someren.nl

Hier vindt u alle gezamenlijke activiteiten van Groot Someren, en alle voordelen die de KBO u biedt. Op deze site van Kring Someren staat veel nieuws over WMO en pensioenen. De moeite waard om deze eens te openen.

 

Het nieuwe mail adres van de KBO Someren-Heide is:

kbo.someren-heide@hotmail.com

 

Vind je dat hier iets moet staan of weet je nieuws,

meld het aan de webmaster.

 

annyhendriks@hotmail.com

 

Belangrijke E-Mail adressen

http://www.kring-gemeente-someren.nl

Deze belangrijke site verwijst u naar Kring gemeente Someren, waarop alle gezamelijke voordelen en activiteiten staan vermeld die er in Kringverband plaatvinden. Alles over zorg, belasting en nog veel meer kunt u hierop vinden.

 

 

https://www.someren.nl/

 

http://www.heemkundekringdevonder.nl

 

http://www.siris.nl

 

 

Kijk ook eens dit filmpje over Someren van de Heemkunde kring.

Een filmpje van de hagelschade over Someren.

Een maand na de hagelbui.

 

Webmaster KBO Someren-Heide

 

annyhendriks@hotmail.com

Statistieken
U bent vandaag de 1e bezoeker.
Gisteren gingen 1 personen u voor.
Vorige week werd KBO Someren Heide bezocht door 2 bezoekers.
Kringen en Afdelingen
Klik op onderstaande kaart om de KBO bij u in de buurt te vinden.