Welkom

U bent op de website van vereniging KBO Kring Beekland.

Kring Beekland is een bovengemeentelijke kring.

Hier willen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de kring.

Kring Beekland bestaat uit 3 gemeentes: Goirle met de afdelingen Goirle en Riel, Hilvarenbeek met de afdelingen Hilvarenbeek en Diessen, Oisterwijk met de afdelingen Oisterwijk en Moergestel.

 

 
Diessen Goirle Hilvarenbeek Moergestel Oisterwijk  Riel

 

                       

Veel plezier op de website en we houden ons aanbevolen voor uw reacties.

Reacties naar de webmaster per e-mail  e-mail

 

Namens KBO Kring Beekland,

de Webmaster.
 

Wat vindt u op deze pagina.
  • De samenstelling van het kringbestuur en de kringraad.
  • ICT nieuws en activiteiten.
  • De vergaderkalender van het kringbestuur en de kringraad.
KBO Kring Beekland: kringbestuur-kringraad

Samenstelling van het bestuur van KBO Kring Beekland.

Kringbestuur: 

Dhr. F. Monchen,         Oisterwijk         (voorzitter)

Dhr. J. Geerts,             Moergestel       (secretaris,                  

                                                         ICT-adviseur, webmaster)

Dhr. W Bles,               Hilvarenbeek     (penningmeester)

Kringraad:

?                                   Oisterwijk         (lid)

Dhr. A. Schoenmakers, Moergestel       (lid)

                                  Hilvarenbeek     (lid)

Dhr. J. Linnemans,       Diessen            (lid)

Mevr. G. Schilders        Diessen            (lid)

Dhr. F. de Vroomen,     Goirle               (lid)

                                  Goirle               (lid)

Dhr. F. van Dongen,     Riel                  (lid)

Dhr. J. Houtepen          Riel                  (lid)

 

 

 

 

De volledige adresseringen van de leden treft u aan op het besloten deel.

  

Secretariaat KBO Kring Beekland:

Secretaris Kring Beekland, de Beemacker 2,

5066 AC Moergestel, tel. 013-5131833, e-mail

 

De adressen van de secretariaten van de afdelingen treft u aan op het besloten deel; of ga naar de website van de afdeling.

ICT in Kring Beekland

De ICT-adviseur van kring Beekland is Jan Geerts  tel. 013-5131833     e-mail    

 

Tenminste twee keer per jaar komen de ICT-adviseurs van KBO-Brabant bijeen. Elke kring heeft een ICT-adviseur. De verslagen staan voor de ICT-advieurs op de website van KBO-Brabant. ICT staat op de agenda van het kringbestuur, de kringraad en de ICT-adviseur informeert het kringbestuur, de kringraad over de ICT-ontwikkelingen. 

In 2017 worden de ontwikkelingen op het gebied van ICT gevolgd: LeaWeb ledenadministratie, LeaWebFin, de website van KBO-Brabant, van de kringen en die van de afdelingen; ONS Platform de mogelijkheden en de voortgang.

 

Als er behoefte aan is, vindt er overleg plaats met de webmasters van de afdelingen van de kring.

 

Voor het aanbod aan ICT (computercursussen en helpdesk) voor de leden van de afdelingen verwijzen we naar de websites en de Nieuwsbrieven van de afdelingen.

Kalender 2017

De vergaderingen van het Kringbestuur, de Kringraad vinden plaats in den Boogaard in Moergestel.

 

De agenda en de verslagen van de vergaderingen van het kringbestuur zijn opgenomen in het besloten deel.

In onderstaand rooster zijn ook andere bijeenkomsten vermeld zoals die van het regio-overleg Midden-Brabant en van KBO-Brabant.

vergaderrooster 2015 kring

vergaderrooster 2016 kring Beekland

vergaderrooster 2017 Kring Beekland

Nieuws

Met ingang van 1 januari 2015 vormen de afdelingen van de gemeentes Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk een bovengemeentelijke kring.

Op 17 november 2015 is de akte van oprichting van de vereniging KBO Kring Beekland getekend. 

 

De kring heeft als naam "KBO Kring Beekland".

www.kringbeekland.nl

 

De eerstvolgende vergadering van het kringbestuur / de kringraad is op woensdag 29 augustus 2018 om 9.30 uur in den Boogaard te Moergestel. 

Informatie

Cursussen in de kring en de afdelingen.

  • In vervolg op eerdere bijeenkomsten van de webmasters en ledenadministrateurs van kring Beekland worden vervolgbijeenkomsten gepland, als daaraan behoefte is. De bijeenkomsten zijn in de regel om 9.30 in den Boogaard in Moergestel. 
  • Voor VOA's en cliëntondersteuners vindt een bijeenkomst plaats, als daartoe aanleiding bestaat.
Cursussen KBO-Brabant

Cursusaanbod van KBO Brabant.

Op de website van KBO-Brabant staat informatie over het aanbod van cursussen voor VOA, belastinginvullers en thuisadministratie. Daarnaast wordt onder de kop van VBOB een aanbod gedaan.

 

In een enkel geval nemen we hier aanbevelingen op voor cursussen en bijeenkomsten.

Magazine ONS KBO-Brabant

De verschijningsdata 

van het magazine ONS

van KBO-Brabant in 2017:

maand  bezorgdatum

           rayonbezorger

1           2 januari

2           6 februari

3           6 maart

4           3 april

5           1 mei

6         12 juni

7/8        7 augustus

9           4 september

10         2 oktober

11         6 november

12         4 december

Links

Links naar de sites van de afdelingen van KBO Kring Beekland

 

www.senioren-moergestel.nl

www.kbo-goirle.nl

www.kbo-hilvarenbeek.nl

www.vso-oisterwijk.nl

www.kbo-diessen.nl

www.sb-riel.nl