Laatste Nieuws

 

Kringreis 2015.

De kringreis 2015 is weer achter de rug. Het verslag met groepsfoto van deze laatste kringreis Kring Dommel en Aa kunt u vinden onder de knop Evenementen-Kringreis 2015.

 

 ..  ...... ...Alleen maar winnaars!

Onder deze titel organiseren Paladijn, organisatie voor welzijn en KBO Kring Dommel en Aa in samenwerking met het UWV een middag, speciaal voor de werkzoekende 55-plussers. Deze middag op 21 januari 2014 staat in het teken van het vrijwilligerswerk. Meer weten klik hier.

VOOR EEN KORT VERSLAG zie tabblad PROJECTEN==>UWV

 

Onderstaand een impressiefoto van deze middag:

aandachtig gehoor

 

HH 

      WELKOM OP DE SITE VAN KRING DOMMEL EN AA

 

 

     en       

Deze site is een onderdeel van de website van KBO-brabant.

 

De kring Dommel en Aa heet u van harte welkom op onze website. 

            

Kring Dommel en Aa omvat vier Gemeenten, waarin tien KBO-afdelingen actief zijn, te weten:

Gem. Cranendonck met de afdelingen: Budel en Maarheeze. 

Gem. Heeze - Leende met de afdelingen: Heeze, Leende en Sterksel. 

Gem. Valkenswaard met de afdelingen: Valkenswaard, Borkel en Schaft en Dommelen.

Gem. Waalre met de afdelingen: Waalre en Aalst. 

 

Deze afdelingen tezamen hebben op 1 januari 2014 4614 leden geregistreerd.

 

KBO-Budel behoort geografisch gezien tot onze kring, maar de afdeling heeft op 25 november 2011 besloten om niet meer te participeren in de kring. Voor meer informatie gelieve op de website van de afdeling te kijken. Leden van KBOBudel worden wel in de gelegenheid gesteld om met activiteiten georganiseerd door het kringbestuur mee te doen.

 

Een werkplan, waarin de activiteiten van de kring voor het lopende jaar zijn vastgelegd en welk is goedgekeurd door de afdelingen via de kringraad, dient als leidraad voor het  bestuur om de  afdelingen te ondersteunen. Het actuele werkplan en de voortgang van de projecten is terug te vinden op tabblad "PROJECTEN"

 

Hebt  U interesse in meer informatie, neem dan contact op met het ( tijdelijk ) secretariaat van de Kring t.w.

 

        Johan Martens

        Vullinghspark 18

        5591 DB Heeze.

        telefoon: 040 - 226 0000       Email: kbokringdommelenaa@gmail.com

       

Heeft u opmerkingen of suggesties over onze website, stuur deze dan svp aan 5591plus50@gmail.com

Dit moet U lezen.....

 

Maakt U gebruik van AWBZ-zorg ??

===============================

 

Alle  organisaties verenigd in de CSO (PCOB, Unie KBO, NOOM en NVOG) hebben een brochure uitgebracht, "De AWBZ in beweging, beweegt U mee?".

Hierin wordt uiteengezet wat er de afgelopen jaren aan de AWBZ is veranderd en wat dit betekent voor betrokkenen. 

Klik voor brochure op :   www.gepensioneerden.nl

 

 

 

 

Veiligheid aan de deur.

-------------------------------- 

 

 Veel senioren zijn bezorgd over hun veiligheid, vooral omdat zij het gevoel hebben een grotere kans te lopen slachtoffer te worden van criminaliteit.

Politiecijfers geven aan dat senioren juist minder vaak slachtoffer worden van een misdrijf dan andere leeftijdgroepen.

Desalniettemin is het altijd verstandig om voorzichtig te zijn. Hier volgen enkele tips voor veiligheid aan uw voordeur. (samengesteld door de politie)

 

1. Doe nooit zomaar open. Niemand verplicht U om open te doen. Het is uw voordeur.

2. Kijk eerst wie er voor staat via het raam,  deurspion of gebruik de intercom.

3. Vraag wie de persoon is en wat hij komt doen. Vraag om een legitimatie.

4. Als u het niet vertrouwt, bel dan het bedrijf of instantie waarvoor hij op pad is ter controle.   

5. Ga niet in op "ziele praatjes" of smoezen die oplichters gebruiken om binnen te komen.

6. Geef nooit uw bankpas of pincode af. Bankmedewerkers komen niet aan de deur.

7. Als u denkt slachtoffer te zijn geworden, laat dan direct uw bankpas blokkeren.  Uw bank kan dit voor U regelen.

8. Leg kostbaarheden niet in het zicht.

9. Als u het tenslotte niet vertrouwt: bel meteen de politie via 1 1 2.

 

Uw lokale politie is gaarne bereid om u nader te informeren tijdens een voorlichtings bijeenkomst of veiligheidsmarkt. (uit KBO-wegwijzer nr.5) 10/4

 

Willens en Weetjes.....

 

 

CHOLESTEROL  !!!

+++++++++++++++ 

Wat is cholesterol ?  Meer weten?? klik op:  www.cholesterol.nl  

 

Nieuwe mogelijkheid om niet meer telefonisch te worden lastig gevallen.

 

Als u thuis niet meer lastig gevallen wilt worden met telefonische verkoop van bijvoorbeeld energiebedrijven of telefoonaanbieders e.d. dan kunt u dit met ingang van 1 oktober voorkomen door zich te registreren of door iemand te laten registreren via de website www.bel-me-niet.nl . U wordt nooit meer lastig gevallen door bedrijven. Deze nieuwe website wordt ook ondersteund door de overheid. Intussen maken meer dan 4.000.000 nederlanders gebruik van deze mogelijkheid. 

 

 WMO   wat is dat ook weer ??

-----------------------------------------

Wmo is:  DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING.

De wet vormt de basis van het gemeentelijk welzijnsbeleid. Kern van de wet is dat gemeenten burgers in staat moeten stellen om mee te doen aan de samenleving. De opdracht aan gemeenten is vorm gegeven in een aantal "velden". In feite beslaat de WMO de voormalige Wvg (woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen) en het oude welzijnsbeleid, aangevuld met de huishoudelijke verzorging. De wet gaat in eerste instantie uit van eigen initiatief en verantwoording. De burger moet zelf zijn zaken regelen indien nodig b.v. via familie en omgeving. Daarna kan de burger gebruik maken van de bestaande organisaties en algemene mogelijkheden. Is dat onvoldoende, dan kan maatwerk worden geleverd. (uit KOL)

De Kbo-er die hulp nodig heeft in deze soms moeilijke materie, kan gelukkig hulp vragen bij de ouderenadviseur. (25/3 pb)    

 

Gewoon willen / moeten weten....

Dit is een rubriek die informatie geeft over zaken die we willen of moeten weten. Soms op z'n Brabants, soms in het algemeen. Soms ernstig, soms vol humor !!

 

      

Nooit te jong voor de KBO

 

Je ziet de kop boven artikelen nogal eens staan."Te jong voor Ouderenbond". Dat kan men dan wel vinden, maar te jong voor de KBO ben je nooit. Als iemand op jonge leeftijd zich geroepen voelt om zich aan te sluiten bij een afdeling van de KBO omdat hij denkt iets voor die afdeling te kunnen betekenen, dan kan dit altijd. Bestuurswerk, projectbegeiding en ouderen adviseren of helpen bij het invullen van belastingopgave zijn niet leeftijd gebonden. Leden helpen die al een respectabele leeftijd hebben bereikt, kan bij KBO altijd. Het geeft een lekker gevoel als je kunt helpen. Interesse.... eerlijk gezegd...wij hebben U hard nodig,(PB)

 

  

COPD.

---------

Als u zich inspant en dat leidt tot benauwdheid en hoestbuien, is het begrijpelijk dat u lichamelijke activiteiten liever mijdt.

Maar als u chronische bronchitis of longemfyseem heeft, kortweg COPD, is het extra belangrijk dat uw conditie niet in een neerwaartse spiraal trecht komt. Als u minder beweegt zullen uw klachten juist eerder optreden en uw mogelijkheden steeds verder afnemen. Dus de boodschap is Blijf bewegen en werk aan uw conditie.23/12 

 

Verschijningsdata van KBO-Brabant magazine ONS

 

Het ledenblad ONS verschijnt  in 2015 11 keer en wordt op de volgende data bij de afdelingen aangeleverd.

 

Ons verschijnt in 2015 steeds op de eerste maandag van de maand met uitzondering van april (eerste maandag van april is Tweede Paasdag). In juli verschijnt er geen Ons in verband met het dubbelnummer in augustus. 

 

Editie 1 maandag 05 januari
Editie 2 maandag 02 februari 
Editie 3 maandag 02 maart
Editie 4 maandag 13 april
Editie 5 maandag 04 mei
Editie 6 maandag 01 juni
Editie 7/8 maandag 03 augustus
Editie 9 maandag 07 september 
Editie 10 maandag 05 oktober
Editie 11 maandag 02 november
Editie 12  maandag 07 december  

  

Op deze data zal het magazine Ons bezorgd worden bij de rayonbezorgers. Deze rayonbezorgers bezorgen het magazine in de loop van de week bij de Afdelingen. 

 

Veel leesplezier!!

 

Terug naar boven    

Vergaderschema 2015

Dit schema is definitief voor vergaderingen in 2015 van het kringbestuur, de kringraad en de besturendag. 

Zie vergaderschema 2015.

Mededelingen van het bestuur.

9 augustus 2012.

Gebruik website.

De KBO afdelingen Borkel en Schaft, Dommelen, Leende en Sterksel  beschikken (nog) niet over een eigen website. De Kring biedt deze afdelingen aan om via deze pagina hun mededelingen kenbaar te maken. Deze mededelingen zijn dan te zien onder de knop Nieuws van afdelingen - Afdelingen zonder website.  Stuur uw bericht naar de webmaster Johan Martens,  5591plus50@gmail.com

 

Draaglintje

 

Het heeft zijne Majesteit de Koning behaagt om:

De heer J.M.A. (Jacques) Spoorenberg  te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn verdiensten op verschillende terreinen. Zo was hij van 1994 tot januari 2015 medeoprichter en dirigent van kinderkoor de Korennoot en is hij vanaf 2005 organist/dirigent in de parochie St. Petrus Banden in Leende. Verder zet hij zich vanaf 2004 in als bestuurslid voor de KBO Borkel en Schaft. In deze jaren vervulde hij het vice-voorzitterschap en door wisseling van functie in het bestuur was hij regelmatig ook 1e en 2e secretaris.
In het verleden was hij onder andere voorzitter afdeling Eindhoven van de Nederlandse Ingenieurs vereniging NIRIA, organist van het St. Servatius mannenkoor en plaatsvervangend dirigent, lid van de parochieraad van de St. Servatius in Borkel en Schaft en tevens lid van het dekenale bestuur van het dekenaat, voorzitter van de werkgroep Ouderenproof in Borkel en Schaft en lid van het SBV, een werkgroep belast met de invoering van het rapport ‘Valkenswaard langs de Meetlat

 

 

diversen
U bent vandaag de 1e bezoeker.
Gisteren gingen 1 personen u voor.
Vorige week werd Kring Dommel en Aa bezocht door 1 bezoekers.
Tips en nog meer informatie

Hebt u uw  I.C.E. nummer(s) al opgeslagen in uw GSM?

 

wereldwijd wordt gebruik gemaakt door politie, veiligheidsdiensten en zorgdiensten van de ICE-nummers op GSM's. 

ICE staat voor "in case of emergency" ofwel in geval van nood. U moet op uw GSM onder inbrengen "contacten" de letters ICE plaatsen. Daaraan hangt U een of meerdere telefoonnummers die gebeld kunnen worden bij noodgevallen. Bijvoorbeeld U bent betrokken bij een ongeval en niet bij machte of kennis om iemand te bellen. De politie zal,  als u een gsm bij U heeft altijd eerst kijken of onder de contacten de letters ice voorkomen. Het nummer zal worden ingelicht over Uw situatie.   

 

Staat de website van onze Kring al tussen uw bladwijzers of favorieten?

==>Gewoon even doen, echt handig!!

 http://www.kbo-brabant.nl/grouppage.php?action=view&Groep_Id=6

Leuk

 

Uw telefoon al ingesteld voor als U afwezig bent??

Klik op: Automatisch antwoordapparaat van Opa en Oma.

 

Het brabants als voertaal. U bespaart  ook tijd

 Klik op :   Brabants

 

Ook lekker met pensioen...?? 

Klik op :  Verzuchting van een gepensioneerde.

 

Goud waard?!

Dat wisten we wel.

Voor u gelezen

Heeft U iets aardigs gezien?

 

Meldt het bij de kring-webmaster Johan Martens,

5591plus50@gmail.com en deze zal het onder deze kop doorgeven en tevens uw reactie vermelden.