Welkom

 

 

SENIORENVERENIGING MAARHEEZE

 

"Samen actief en gezond oud worden"

 

Welkom op de website van de Seniorenvereniging Maarheeze.

 

Onze vereniging is opgericht op 10 maart 1960 en bestaat nu meer dan 55 jaar.

 

Onze verenigingaktiviteiten vinden plaats in  "Ons Kwartier"van "ONZE SCHOOL"

 

 

 

Activiteiten Seniorenvereniging augustus 2017 in “Ons Kwartier”

 

Biljarten; competitie,  zomerstop tot donderdag 7 september, start om 13.30u   Meer info competitie: Martien Heesterbeek tel 592255. Er kan dagelijks gebiljart worden vanaf 10.00u .Er ligt een intekenlijst bij de biljarts zodat u speeltijd kunt reserveren.  De kosten bedragen € 0,50 per half uur..

 

Eetpunt;  Een initiatief van de Helpende Hand en de Seniorenvereniging.  Iedere derde dinsdag van de maand,  volgende keer dinsdag 15 augustus   start om 12.30 uur.  Het menu ligt in Ons Kwartier, u kunt inschrijven tot vrijdag 11 augustus 12.00 uur

 

Fietsen; iedere donderdag vertrek om 13.30 uur bij “Onze School”

meer info: Harrie Biemans tel 592818 of Peter Joppen tel 593247. Op donderdag 24 augustus is de tweede tocht van 60 km.

 

Jeu de boules; woensdagmiddag vanaf 13.30 uur, graag op tijd aanwezig zijn, omdat er anders gedacht wordt dat er niet voldoende animo is en dan gaat men weer weg.  U kunt ook op andere momenten spelen en tijdens de openingsuren van Ons Kwartier vindt u de ballen in de witte kast.

 

Kaarten; elke donderdagavond, start om 19.30 uur meer info: Leo Dekkers tel 592387

elke dinsdagmiddag, vrij kaarten vanaf 13.30 uur, ook in de maand augustus. Zijn er niet voldoende kaarters dan kan er altijd een ander spelletje gespeeld worden.

 

Kienen:  Eerst volgende keer op vrijdagmiddag 8 september , start om 13.30 uur

meer info: Mariet van Geldrop tel: 592699

 

Knutselen; Eerst volgende keer op woensdagmiddag   13 september, aanvang 13.30 uur

meer info: Ans Baks tel 592019

 

Koersballen; Eerst volgende keer op woensdagmiddag 6 september, aanvang 13.30 uur

meer info: Angeline van Diesen  tel 591502

 

Lunch op zondag;  Op zondag 3 september aanvang 12.00 uur  Inschrijven kan t/m dinsdag 29 aug.

tijdens de openingsuren van Ons Kwartier.

 

Ouderenadviseurs; Op dinsdag en woensdag is er altijd een ouderen adviseur aanwezig, meer info: Andre Oud tel 591337

 

Sjoelen;  De eerst volgende keer sjoelen is, op vrijdagmiddag 22 september  13.30 uur , niet in Ons Kwartier, ivm de luistermiddag.  We vinden een andere plek in Onze School.

meer info Mariet van Geldrop tel 592699

 

Volksdansen; o.l.v. Hanneke van Hout start weer op dinsdag 5 september van 9.00 tot 10.00 uur

info bij  Anny van Weert 593728

 

Wandelen; elke zondag vertrek vanaf “Onze School” om 9.00 uur de wandeling van 2 uur en om 10.00 uur de wandeling van 1 uur  meer info: Harrie van Horne tel 592173

 

Ziekenbezoek; Melden Mw. Maria Rijkers tel 591523 óf Mw. Bertha Biemans tel 591472

 

Overige activiteiten:

Huiskamer; de Huiskamer is van maandag t/m vrijdag geopend van 10.00 uur tot 12.30 uur en voor iedereen toegankelijk.

 

 


 

 


 

 


 

 
 

 


 


 

 

Barbeque aug 2017
50 jaar KBO Maarheeze

KBO Maarheeze

Geschiedschrijving 1960 - 2010

 

 

 

Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI)

De Seniorenvereniging Maarheeze, afdeling KBO Maarheeze, heeft de ANBI status. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, culturele, maatschappelijke instelling die het algemeen belang dient. Giften aan zo,n instelling zijn fiscaal aftrekbaar en de instelling hoeft geen schenk- of erfbelasting te betalen.

 

uittreksel kvk <<<lees verder>>>

beleidsplan <<< lees verder>>>

activiteiten <<< lees verder>>>

resultatenrekening 2014 <<<lees verder>>>

begroting 2014 <<<lees verder>>>

resultatenrekening 2012<<<lees verder>>>

resultatentekening 2013 <<<lees verder>>>

balans 2016

resultatenrekening 2016

begroting 2017