Welkom bij KBO afdeling Riel

 Hartelijk welk om

op de website van

KBO afdeling Riel

(aangesloten bij KBO Brabant)

Wij willen u op deze site kennis laten maken met KBO afdeling Riel, u inlichten over de organisatie en informeren over de activiteiten die wij organiseren.

Nieuws
Introductie
Door de toenemende vergrijzing neemt het aantal senioren in Nederland sterk toe. Sinds enige jaren overtreft het aantal senioren zelfs het aantal jongeren; ook in Riel wonen steeds meer 50-plussers. Om sterker te staan ten opzichte van o.a. de politiek en de samenleving is het wenselijk dat de ouderen hun krachten bundelen. Bent u 50 jaar of ouder (deze leeftijdsgrens is een voorwaarde van KBO-Brabant), dan kunt u lid worden ......
Lees verder >
Nieuwe naam KBO Riel

21 september a.s. wordt er een extra Algemene Ledenvergadering georganiseerd om te stemmen over de nieuwe naam van onze vereniging. 

 

Weet u een leuke, nieuwe, moderne alles omvattende naam die de lading dekt waarvoor wij als vereniging staan? 

 

Doe dan mee en geeft uw suggestie uiterlijk 10 september door! Stuur een email naar kboriel.secr@gmail.com en misschien wordt uw naam wel gekozen en ontvangt u een leuke attentie!

Verandering in persoonlijke gegevens / opzegging
Omdat al onze leden maandelijks het magazine ONS van KBO-Brabant en onze lokale nieuwsbrief ontvangen, is het belangrijk dat de ledenadministratie up-to-date is. Daarom vragen wij uw medewerking. 
 
Wilt u bij verandering van uw persoonlijke gegevens door bijvoorbeeld verhuizing of wijziging emailadres of telefoonnummer, dit zo snel mogelijk doorgeven aan onze ledenadministratie. Ook opzegging lidmaatschap en bij overlijden, dit graag door (laten) geven aan de ledenadministratie.
Let op! U dient bij opzegging en opzegtermijn van minimaal 1 maand in acht te houden. Reeds betaalde jaarcontributie kan niet worden gerestitueerd.
 
U kunt hiervoor gebruik maken van het mutatieformulier, u kunt dit formulier downloaden, volledig invullen, ondertekenen en verzenden. Ook kunt u de wijziging schriftelijk of telefonisch melden bij de ledenadministratie op onderstaand adres:
 
Ledenadministratie KBO afdeling Riel
De heer A. Schellekens,
Kempenland 2
5133 CR  Riel
telefoon 013 – 518 1449
(terugkerende) Activiteiten

Ontmoetingscentrum de Leybron is in verband met vakantie gesloten van 24 juli t/m 13 augustus. In deze periode organisatie KBO Riel de zogehete "Zomerschool". Meer informatie over het programma vindt u hier.

 

Maandag

Ouderengym

10:00 - 11:00

Biljarten (competitie)

13:00 - 17:00

Kaarten- Spelletjesmiddag

13:30 - 16:30

Schilderen/tekenen

19:30 - 22:00

Dinsdag

Yoga  

08:45 - 09:45

Yoga

10:00 - 11:00

Biljarten (competitie)        

13:00 - 17:00

Woensdag

Fietsen (bij goed weer)     

vertrek 13:30

Wandelen *

vertrek 09:30

* elke 2e en laatste woensdag van de maand

Donderdag

Jeu de Boules              

vanaf 13:30

Vrijdag

Koersbal (2e v/d mnd niet)

14:00 - 16:30

Biljarten (vrij spelen)

13:00 - 17:00

Bingo (elke 2e v/d mnd)

14:00 - 16:00

Meer informatie over deze terugkerende activiteiten vindt u hier.

Vrijwilligersmiddag

13 september 2017 - De Leemput Rijen

 

55+ verwendag
in oktober 2017

 

 
Dorpscollectief zorg en welzijn Riel

LET OP! IN DE ZOMERPERIODE IS ER NIET ALTIJD SPREEKUUR. Belt u voor de zekerheid eerst even! 

 

Elke donderdagmiddag van 13.00 – 15.00 uur inloopspreekuur door Karin de Bruin (Thebe) en Marleen van Esch (Contour de Twern) in de Leybron in Riel.

 

Tel. 06-38692845

Vragen over de website

Wij willen deze website graag zo interessant mogelijk voor u maken. Als u van mening bent dat wij iets over het hoofd zien, dat er meer onderwerpen aangekaart zouden moeten worden of dat er inlichtingen specifiek over KBO afdeling Riel ontbreken, dan horen wij dat graag van u. U kunt met al uw vragen en opmerkingen terecht bij mij.

 

 Groetjes,

 

 Patricia van de Louw

 Webmaster KBO Riel

 patriciavandelouw@ziggo.nl

 06-43035784

Tip: Wilt u de letters wat groter, druk dan op Ctrl+. Met Ctrl- gaat u weer naar de oorspronkelijke instelling.

counter for tumblr

Bezoekers op de website
U bent vandaag de 1e bezoeker.
Gisteren gingen 1 personen u voor.
Vorige week werd KBO Riel bezocht door 2 bezoekers.