Welkom bij SB-Riel

 Hartelijk welk om

op de website van 

SB-Riel

(aangesloten bij KBO Brabant)

Wij willen u op deze site kennis laten maken met SB-Riel, u inlichten over de organisatie en informeren over de activiteiten die wij organiseren.

Wij houden je ook helemaal op de hoogte via onze facebook pagina.

 Like en volg ons op social media 

 

 

Aanvullende enquête Werkgroep Wonen voor alle senioren uit Riel.

 

Op de enquête “WONEN IN RIEL” - die in december 2017 werd uitgevoerd door Werkgroep Wonen - komt een vervolg.

 

Het bestuur van Senioren Belangen Riel en de Werkgroep Wonen hebben – naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek - gesprekken gevoerd met o.a. de gemeente en Leystromen (sociale woningbouw en huur).

 

De ontwikkelingen t.a.v. de inbreidingslocaties in Riel en het ontbreken van eigen grond van de gemeente, maken het voor starters en senioren niet gemakkelijker om een en ander te realiseren.

De gemeenteraadsverkiezingen en daarmee de wisseling van de wacht op het gemeentehuis, betekenen toch weer even een pas op de plaats.

 

Toch zien wij mogelijkheden om verder te gaan; maar daar hebben we uw inbreng absoluut voor nodig.

 

Degenen die in december 2017 duidelijk aangaven in welke richting zij denken te gaan m.b.t. wonen in Riel, verzoeken wij concreter aan te geven wat hun wensen zijn.

 

Om uw wensen kenbaar te maken, vragen wij u het daartoe opgestelde “Enquêteformulier” in te vullen. Op dit formulier kunt u aangeven welke voorkeur u heeft voor type woonruimte, afmeting, prijs en of u wilt kopen of huren.

 

De formulieren liggen bij de Leybron, waar u deze ook - in de daarvoor bestemde brievenbus (een afgesloten box met brievenbus, zodat uw privacy is gewaarborgd) - kunt stoppen.

Wij stellen het op prijs als u dit formulier uiterlijk 31 mei 2018 inlevert in de brievenbus in de Leybron.

 

Met de gegevens gaan wij concreet aan de slag; de tijd dringt - dat is wel duidelijk.

 

Met een gezamenlijke inzet van o.a. gemeente, grondeigenaren, initiatiefnemers, architecten en aannemers zien wij serieuze kansen tot realisatie van een aantal plannen.

 

Wij danken u voor uw medewerking en houden u via de Nieuwsbrief van SB-Riel en/of Goirles Belang op de hoogte.

 

Bestuur Senioren Belangen Riel en Werkgroep Wonen.

Verandering in persoonlijke gegevens / opzegging
#MutatieformulierOmdat al onze leden maandelijks het magazine ONS van KBO-Brabant en onze lokale nieuwsbrief ontvangen, is het belangrijk dat de ledenadministratie up-to-date is. Daarom vragen wij uw medewerking. 
 
Wilt u bij verandering van uw persoonlijke gegevens door bijvoorbeeld verhuizing of wijziging emailadres of telefoonnummer, dit zo snel mogelijk doorgeven aan onze ledenadministratie. Ook opzegging lidmaatschap en bij overlijden, dit graag door (laten) geven aan de ledenadministratie.
Let op! U dient bij opzegging en opzegtermijn van minimaal 1 maand in acht te houden. Reeds betaalde jaarcontributie kan niet worden gerestitueerd.
 
U kunt hiervoor gebruik maken van het Mutatieformulier ,u kunt dit formulier downloaden, volledig invullen, ondertekenen en verzenden. Ook kunt u de wijziging schriftelijk of telefonisch melden bij de ledenadministratie op onderstaand adres:
 
Ledenadministratie SB-Riel
De heer A. Schellekens,
Kempenland 2
5133 CR  Riel
telefoon 013 – 518 1449
(terugkerende) Activiteiten

Meer informatie over deze terugkerende activiteiten vindt u hier.

 

Maandag

Ouderengym 10:00 - 11:00
Kaarten- spelletjesmiddag 13:30 - 16:30
Schilderen / tekenen 19:30 - 22:00

Dinsdag

Yoga                     08:45 - 09:45
Yoga 10:00 - 11:00

Woensdag

Fietsen (bij goed weer)     

vertrek 13:00

Wandelen 

vertrek 09:30

 

Donderdag

Jeu de Boules              

vanaf 13:30

Vrijdag

Koersbal (2e v/d mnd niet) 14:00 - 16:30
Bingo 14:00 - 16:00

 

 

 

 
Dorpscollectief Zorg en Welzijn Riel

Elke donderdagmiddag van 13.00 - 14.00 uur inloopspreekuur door een van de Dorpsondersteuners in de Leybron in Riel.

Telefoon 06 - 386 92845

Vragen over de website

 Wij willen deze website graag zo interessant mogelijk voor u maken. Als u van mening bent dat wij iets over het hoofd zien, dat er meer onderwerpen aangekaart zouden moeten worden of dat er inlichtingen specifiek over

SB-Riel ontbreken, dan horen wij dat graag van u. U kunt met al uw vragen en opmerkingen terecht bij mij.

                           

  Met vriendelijke groet,

  Siem Maas

  Webmaster SB-Riel

  webmaster@sb-riel.nl

    06-13931125

 

Tip: Wilt u de letters wat groter, druk dan op Ctrl+. Met Ctrl- gaat u weer naar de oorspronkelijke instelling.

counter for tumblr

Bezoekers op de website
U bent vandaag de 1e bezoeker.
Gisteren gingen 1 personen u voor.
Vorige week werd SB-Riel bezocht door 1 bezoekers.