Welkom bij KBO afdeling Riel

 Hartelijk welk om

op de website van

KBO afdeling Riel

(aangesloten bij KBO Brabant)

Wij willen u op deze site kennis laten maken met KBO afdeling Riel, u inlichten over de organisatie en informeren over de activiteiten die wij organiseren.

Nieuws
Notulen ledenvergadering naamswijziging september 2017
21 september j.l. heeft een extra ledenvergadering plaats gevonden met als enige agendapunt "de naamswijziging" Zoals u heeft kunnen vernemen zal onze nieuwe naam per 1 januari 2018 Senioren Belangen Riel (SBR) zijn.  De notulen van deze vergadering vindt u onder "activiteiten- algemene ledenvergadering - verslag extra ledenvergadering" of u klikt hier.  ...
Lees verder >
Nieuwe webmaster gezocht!
Begin dit jaar werd ik (Patricia van de Louw) aan jullie voorgesteld als de nieuwe website beheerder van de KBO Riel. Helaas heb ik deze functie maar een jaar vorm kunnen geven. Aan het einde van dit jaar ga ik met mijn gezin namelijk verhuizen naar Alphen.    Via deze weg zou ik graag een oproep doen onder de leden, wie deze leuke en leerzame taak op zich zou willen ......
Lees verder >
Nieuwe naam KBO Riel!
Senioren Belangen Riel (SBR) is onze nieuwe naam!    Op de extra ledenvergadering op 21 september 2017 waren 32 stemgerechtigde leden aanwezig; het enige agendapunt was de keuze van onze nieuwe naam. Uit de 17 ingediende suggesties werd met meerderheid van stemmen  “Senioren Belangen Riel - SBR” gekozen.  Het bestuur gaat alles voorbereiden om ervoor te zorgen dat onze nieuwe naam vanaf  01 januari 2018 gevoerd kan worden. Diegene die de gekozen naam ......
Lees verder >
Introductie
Door de toenemende vergrijzing neemt het aantal senioren in Nederland sterk toe. Sinds enige jaren overtreft het aantal senioren zelfs het aantal jongeren; ook in Riel wonen steeds meer 50-plussers. Om sterker te staan ten opzichte van o.a. de politiek en de samenleving is het wenselijk dat de ouderen hun krachten bundelen. Bent u 50 jaar of ouder (deze leeftijdsgrens is een voorwaarde van KBO-Brabant), dan kunt u lid worden ......
Lees verder >
Verwen dag (in het kader van Internationale dag Ouderen)

Verandering in persoonlijke gegevens / opzegging
Omdat al onze leden maandelijks het magazine ONS van KBO-Brabant en onze lokale nieuwsbrief ontvangen, is het belangrijk dat de ledenadministratie up-to-date is. Daarom vragen wij uw medewerking. 
 
Wilt u bij verandering van uw persoonlijke gegevens door bijvoorbeeld verhuizing of wijziging emailadres of telefoonnummer, dit zo snel mogelijk doorgeven aan onze ledenadministratie. Ook opzegging lidmaatschap en bij overlijden, dit graag door (laten) geven aan de ledenadministratie.
Let op! U dient bij opzegging en opzegtermijn van minimaal 1 maand in acht te houden. Reeds betaalde jaarcontributie kan niet worden gerestitueerd.
 
U kunt hiervoor gebruik maken van het mutatieformulier, u kunt dit formulier downloaden, volledig invullen, ondertekenen en verzenden. Ook kunt u de wijziging schriftelijk of telefonisch melden bij de ledenadministratie op onderstaand adres:
 
Ledenadministratie KBO afdeling Riel
De heer A. Schellekens,
Kempenland 2
5133 CR  Riel
telefoon 013 – 518 1449
(terugkerende) Activiteiten

Meer informatie over deze terugkerende activiteiten vindt u hier.

 

Maandag

Ouderengym

10:00 - 11:00

Biljarten (competitie)

13:00 - 17:00

Kaarten- Spelletjesmiddag

13:30 - 16:30

Schilderen/tekenen

19:30 - 22:00

Dinsdag

Yoga  

08:45 - 09:45

Yoga

10:00 - 11:00

Biljarten (competitie)        

13:00 - 17:00

Woensdag

Fietsen (bij goed weer)     

vertrek 13:30

Wandelen *

vertrek 09:30

* elke 2e en laatste woensdag van de maand

Donderdag

Jeu de Boules              

vanaf 13:30

Vrijdag

Koersbal (2e v/d mnd niet)

14:00 - 16:30

Biljarten (vrij spelen)

13:00 - 17:00

Bingo (elke 2e v/d mnd)

14:00 - 16:00

 

55+ verwendag

19 oktober 2017

 

Kerstbrunch

15 december 2017

 

 
Dorpscollectief zorg en welzijn Riel

Elke donderdagmiddag van 13.00 – 15.00 uur inloopspreekuur door Karin de Bruin (Thebe) en Marleen van Esch (Contour de Twern) in de Leybron in Riel.

 

Tel. 06-38692845

Vragen over de website

Wij willen deze website graag zo interessant mogelijk voor u maken. Als u van mening bent dat wij iets over het hoofd zien, dat er meer onderwerpen aangekaart zouden moeten worden of dat er inlichtingen specifiek over KBO afdeling Riel ontbreken, dan horen wij dat graag van u. U kunt met al uw vragen en opmerkingen terecht bij mij.

 

 Groetjes,

 

 Patricia van de Louw

 Webmaster KBO Riel

 patriciavandelouw@ziggo.nl

 06-43035784

Tip: Wilt u de letters wat groter, druk dan op Ctrl+. Met Ctrl- gaat u weer naar de oorspronkelijke instelling.

counter for tumblr

Bezoekers op de website
U bent vandaag de 1e bezoeker.
Gisteren gingen 1 personen u voor.
Vorige week werd KBO Riel bezocht door 3 bezoekers.