Opgericht 1952    Senioren Vereniging Waalre    (KBO)

                    Fijn u te mogen begroeten op onze website.

 

 
Senioren Vereniging Waalre heeft oog voor de zwakkeren in de samenleving.
 
SVW verspreidt maandelijks de ‘ONS' (KBO-Blad) en het eigen ‘Nieuwsblad’ bij de leden waarin informatie wordt gegeven over de komende activiteiten en plaatselijk nieuws.
 

KBO-Waalre nodigt U allen uit om U te melden als lid van de Senioren Vereniging Waalre

(AANMELDING NIEUW LID S.V.Waalre)

Samen kunnen we een vuist maken.
U bent van harte welkom bij de KBO-Waalre.
 
Het bestuur hoopt en verwacht dat u deze site toevoegt aan uw favorieten en deze vaak zult bezoeken.
 
Contributie of andere betaling aan onze S.V.Waalre
kan via ons Banknr.:  NL75 RABO 0155 7098 95
                                    t.n.v. KBO afd. Waalre
                                    Lidnr.:  ..................
           (Als U lid bent graag ook Uw lidnr. invullen)
 
Bestuur KBO-Waalre

Wapen Gemeente Waalre

   

 
 Waalre