Adres ouderensociëteit Don Bosco

Wijkcentrum Schadewijk

Leeuwerikstraat 2

5348XA Oss

 

KBO-Don Bosco

rek.nr. NL45RABO 0190422467

Telefoonnummer Wijkcentrum Schadewijk

Nieuwe telefoonnummer Wijkcentrum Schadewijk.

Sinds kort is ons Wijkcentrum te bereiken op telefoonnummer 0412-859037.

In principe wordt dit nummer opgenomen door de beheerder van het Wijkcentrum.

Leden van de KBO Don Bosco kunnen dit nummer bellen voor spoedeisende zaken.

Welkom

Welkom op de site van "Don Bosco", de KBO-afdeling in de Schadewijk van Oss. Kenmerkend voor deze wijk is dat ze gebouwd is voor en bewoond  door (oud)arbeiders van de bekende industriebedrijven in Oss. Nadat hier de H.Don Boscokerk gebouwd werd kwamen er ook scholen en o.a. een ouderenvereniging. Deze vereniging werd ook genoemd naar de parochieheilige Don Bosco. 

De afdeling telt momenteel ongeveer 180 leden en maakt gebruik van de voormalige basisschool Maria Goretti in de Leeuwerikstraat. Nu dit gebouw gerenoveerd is, is dit het Wijkcentrum Schadewijk.  Daar is elke middag wel wat te doen. Zie agenda.

 

De contributie voor het jaar 2018 bedraagt  € 28,00.

samenstelling bestuur

Dhr. T. Vos, voorzitter

Mevr. J. Maigret-Smits, secretaris 

Dhr. N. van Geenen, penningmeester

Dhr. R. Bloks

Mevr. S. Timmer- Ulijn 

Dhr. H. van Hoorn

Dhr. T. Gijsbers

Historie KBO Don Bosco

Op zaterdag 3 oktober 2009 vierde de Ouderenbond Don Bosco haar veertigjarig jubileum als afdeling van de Katholieke Bond van Ouderen. De geschiedenis van deze ouderensociëteit in de Don Boscoparochie in de Schadewijk begint in 1965 als initiatief van de Vincentiusvereniging.

lees verder...

 

WEEKAGENDA

maandag  13.00 uur:  biljarten, bloemschikken, computerhoek

 

dinsdag  13.00 uur: sjoelen, biljarten, computerhoek

 

woensdag  13.00 uur:  kienen, biljarten, tekenen-schilderen-kleuren

 

donderdag 13.00 uur:prijskaarten, handwerken, biljarten, computerhoek

 

vrijdag  13.00 uur: koersbal, biljarten

 

Aanmelden als lid KBO Don Bosco

Wilt u lid worden van onze afdeling meldt u zich dan hier aan.

COMPUTERHOEK DON BOSCO

In 2004 is RIGOM in samenwerking met KBO-Don Bosco gestart met een computerhoek in ons gebouw. Voor 55-plussers die alsnog kennis willen maken met de computer is er bij ons gelegenheid om kennis te maken met de basishandelingen op een computer. Door persoonlijke aandacht is deze instructie vooral geschikt voor ouderen die nog wat knoppenangst hebben.

Ook voor gebruik van een tablet en mobiele telefoon kan men hier terecht.

Meer informatie bij J. Willemen ( tel. 0412-625639)

Informatiebulletin

Onze afdeling heeft voor de leden een informatieblad dat tien keer per jaar samen met het blad ONS onder de leden verspreid wordt. 

Nieuws van het bestuur
Kerstviering op vrijdag 15 december 2017.
 

De kerstviering was sfeervol en gezellig druk. In de mooi versierde hal werd genoten van de goedverzorgde lunch. En wat een bediening!

Ans Maigret zorgde voor de lezing van het kerstverhaal. We konden meezingen met de kerstliedjes  door het Dickenskoor uit Oss. Hun opttreden was geweldig.

De dames vrijwilligers en ook de organisatoren van de kienmiddagen werden door de voorzitter in het zonnetje gezet en met een geschenk bedankt voor het vele werk.

Traditioneel gaat de middag voorbij met veel praatjes, hapjes en drankjes en tot slot een luxe loterij.

Fijn dat jullie met zoveel aanwezig waren, dat maakt de middag tot een echte kerstmiddag.

 

Wie is Don Bosco eigenlijk?

?Een Italiaanse priester die in Turijn geboren is en leefde van 1815 tot 1888. Giovanni Don Bosco trok zich het lot aan van de arme jongeren. Dit viel niet goed bij de leiding van de Katholieke instanties in die tijd, maar hij trok zich daar niets van aan. Hij wist zowel jongeren als een groep van de elite voor zich te winnen. Deze laatste zorgde er voor dat hij geld kreeg om deze jongeren te helpen met scholing, voedsel e.d. In 1859 werd door Don Bosco de R.K.-congregatie van de Salesianen gesticht. Deze congregatie ijvert in veel landen voor de opvoeding van verwaarloosde jeugd.

De voormalige parochie in de Schadewijk was naar hem vernoemd.

 

 

 

 

vergaderingen en evenementen

2018

Maandag 22 januari  10.00 uur: bestuursvergadering

 

Maandag 5 februari 14.00 uur: Algemene ledenvergadering

 
Maandag 12 februari en dinsdag 13 februari geen activiteiten i.v.m. carnaval
 
Maandag 5 maart 10.00 uur: bestuursvergadering
 
Donderdag 29 maart 14.00 uur: Paasviering
 

maandag 2 april geen activiteiten i.v.m. Tweede Paasdag

 

Maandag 9 april 10.00 uur: bestuursvergadering
 
Vrijdag 27 april geen activiteiten i.v.m. Koningsdag
 
Donderdag 10 mei geen activiteiten i.v.m. Hemelvaartsdag?
 
Vrijdag 11 mei geen activiteiten
 
Maandag 21 mei geen activiteiten i.v.m.Tweede Pinksterdag
 
Vrijdag 1 juni 14.00 uur: Vader-Moederdag
 
Maandag 4 juni 10.00 uur: bestuursvergadering
 
Maandag 2 juli  10.00 uur: bestuursvergadering
 
Maandag 23 juli t/m vrijdag 10 augustus geen activiteiten i.v.m. zomervakantie.
 
Dinsdag 7 augustus: dagreisje
 

Dinsdag 14 augustus: jaarlijkse fietstocht

 

Maandag 3 september 10.00 uur: bestuursvergadering

 

Maandag 1 oktober 10.00 uur: bestuursvergadering

 

Maandag 5 november 10.00 uur: bestuursvergadering

 

Vrijdag 30 november 14.00 uur: Sinterklaasviering

 

maandag 3 decenber 10.00 uur: bestuursvergadering

 

vrijdag 14 december 13.00 uur Kerstviering 

 

Dinsdag en woensdag 25 en26 december geen activiteiten i.v.m. Kerst