Adres ouderensociëteit Don Bosco

Wijkcentrum Schadewijk

Leeuwerikstraat 2

5348XA Oss

 

KBO-Don Bosco

rek.nr. NL45RABO 0190422467

Telefoonnummer Wijkcentrum Schadewijk

Nieuwe telefoonnummer Wijkcentrum Schadewijk.

Sinds kort is ons Wijkcentrum te bereiken op telefoonnummer 0412 859039.

In principe wordt dit nummer opgenomen door de beheerder van het Wijkcentrum.

Leden van de KBO Don Bosco kunnen dit nummer bellen voor spoedeisende zaken.

Welkom

Welkom op de site van "Don Bosco", de KBO-afdeling in de Schadewijk van Oss. Kenmerkend voor deze wijk is dat ze gebouwd is voor en bewoond  door (oud)arbeiders van de bekende industriebedrijven in Oss. Nadat hier de H.Don Boscokerk gebouwd werd kwamen er ook scholen en o.a. een ouderenvereniging. Deze vereniging werd ook genoemd naar de parochieheilige Don Bosco. 

De afdeling telt momenteel ongeveer 180 leden en maakt gebruik van de voormalige basisschool Maria Goretti in de Leeuwerikstraat. Nu dit gebouw gerenoveerd is, is dit het Wijkcentrum Schadewijk.  Daar is elke middag wel wat te doen. Zie agenda.

 

De contributie voor het jaar 2016 bedraagt  € 25,00.

samenstelling bestuur

Dhr. T. Vos, voorzitter

Mevr. J. Maigret-Smits, secretaris 

Dhr. N. van Geenen, penningmeester

Dhr. R. Bloks

Mevr. S. Timmer 

Dhr. H. van Hoorn

Dhr. J. de Jonge

Historie KBO Don Bosco

Op zaterdag 3 oktober 2009 vierde de Ouderenbond Don Bosco haar veertigjarig jubileum als afdeling van de Katholieke Bond van Ouderen. De geschiedenis van deze ouderensociëteit in de Don Boscoparochie in de Schadewijk begint in 1965 als initiatief van de Vincentiusvereniging.

lees verder...

 

WEEKAGENDA

maandag  13.00 uur:  biljarten, bloemschikken, computerhoek

 

dinsdag  13.00 uur: sjoelen, biljarten, computerhoek

 

woensdag  13.00 uur:  kienen, biljarten, tekenen-schilderen-kleuren

 

donderdag 13.00 uur:prijskaarten, handwerken, biljarten, computerhoek

 

vrijdag  13.00 uur: koersbal, biljarten

 

Aanmelden als lid KBO Don Bosco

Wilt u lid worden van onze afdeling meldt u zich dan hier aan.

COMPUTERHOEK DON BOSCO

In 2004 is RIGOM in samenwerking met KBO-Don Bosco gestart met een computerhoek in ons gebouw. Voor 55-plussers die alsnog kennis willen maken met de computer is er bij ons gelegenheid om kennis te maken met de basishandelingen op een computer. Door persoonlijke aandacht is deze instructie vooral geschikt voor ouderen die nog wat knoppenangst hebben.

Ook voor gebruik van een tablet en mobiele telefoon kan men hier terecht.

Meer informatie bij J. Willemen ( tel. 625639)

Informatiebulletin

Onze afdeling heeft voor de leden een informatieblad dat tien keer per jaar samen met het blad ONS onder de leden verspreid wordt. 

Fietstocht 2015 KBO Don Bosco

Nieuws van het bestuur
Kerstviering op vrijdag 16 december 2016.

?De kerstviering was sfeervol en gezellig druk. In de mooi versierde hal werd genoten van de goedverzorgde lunch. En wat een bediening!

Ans Maigret zorgde voor de lezing van het kerstverhaal. We konden meezingen met de kerstliedjes uit vele landen door het Dickenskoor uit Oss. Hun opttreden was geweldig.

De dames vrijwilligers en ook de organisatoren van de kienmiddagen werden door de voorzitter in het zonnetje gezet en met een geschenk bedankt voor het vele werk.

Traditioneel gaat de middag voorbij met veel praatjes, hapjes en drankjes en tot slot een luxe loterij.

Fijn dat jullie met zoveel aanwezig waren, dat maakt de middag tot een echte kerstmiddag.

 

Open dag

 

Goedemiddag meneer/mevrouw,

 

Zorghotel Udens Duyn is een plek waar mensen kunnen verblijven op het moment dat thuis wonen even geen optie is. Dit kan zijn na een operatie, als brug tussen ziekenhuis en thuis, of bijvoorbeeld om de mantelzorger even te ontlasten.

Voor ons is het natuurlijk van belang dat mensen ons weten te vinden, maar andersom geldt dit natuurlijk ook. Wanneer u in een situatie terecht komt waarin u, tijdelijk, niet thuis kunt wonen is het prettig dat u weet welke alternatieven er zijn.

 

Graag wil ik jullie op de hoogte stellen van de open dag bij zorghotel Udens Duyn op 18 mrt aanstaande van 11:00 tot 16:00 uur. Op deze dag is er de gelegenheid om binnen te lopen, een rondleiding te krijgen, de sfeer te proeven en natuurlijk voor een (gratis) kopje koffie.

Wij verwelkomen u graag!

 

In de bijlage de uitnodiging. Zou u dit bericht willen delen onder de leden van uw kbo?

 

Alvast bedankt voor uw (re)actie!

 

 

Met gastvrije groet,

 

Kelly Smolders

06 46843710

vergaderingen en evenementen

2017

Maandag 23 januari  10.00 uur: bestuursvergadering

 

Donderdag 26 januari  14.00 uur:  prijsuitreiking lottotoernooi

 

Maandag 6 februari 14.00 uur: Algemene ledenvergadering

 
Maandag 27 februari en dinsdag 28 februari geen activiteiten i.v.m. carnaval
 
Maandag 13 maart 10.00 uur: bestuursvergadering
 
Maandag 10 april 10.00 uur: bestuursvergadering
 

Donderdag 13 april: 14.00 uur Paasviering

 
maandag 17 april geen activiteiten i.v.m. Tweede Paasdag
 
Donderdag 27 april geen activiteiten i.v.m. Koningsdag
 
Donderdag 25 mei geen activiteiten i.v.m. Hemelvaartsdag?
 
Vrijdag 26 mei geen activiteiten
 
Maandag 29 mei  10.00 uur bestuursvergadering
 
Vrijdag 2 juni 14.00 uur: Vader-Moederdag
 
Maandag 5 juni geen activiteiten i.v.m.Tweede Pinksterdag
 
Maandag 3 juli 10.00 uur: bestuursvergadering
 
Maandag 31 juli t/m vrijdag 18 augustus geen activiteiten i.v.m. zomervakantie.
 
Dinsdag 15 augustus: dagreisje
 

Dinsdag 22 augustus: jaarlijkse fietstocht

 

Maandag 4 september 10.00 uur: bestuursvergadering

 

Maandag 2 oktober 10.00 uur: bestuursvergadering

 

Maandag 13 november 10.00 uur: bestuursvergadering?

 

Vrijdag 24 november 14.00 uur: Sinterklaasviering

 

maandag 11 decenber 10.00 uur: bestuursvergadering

 

vrijdag 15 december 13.00 uur Kerstviering

 

Maandag 25 en Dinsdag 26 december geen activiteiten i.v.m. Kerst