Welkom


KBO-afdeling Fijnaart is een lokale belangenvereniging voor senioren in de woonkern Fijnaart van de gemeente Moerdijk.  
Het aantal leden is 214.  

Zij zet zich in voor de collectieve en individuele belangen van senioren en in het bijzonder voor haar leden. Daarnaast organiseert de vereniging sociale en culturele activiteiten. Op deze wijze wil de vereniging bijdrage aan de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en het kunnen behouden van de regie over eigen leven met als doel om zolang mogelijk actief te kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.
? Lees verder...


 

Groepspagina's
Lid worden

 Inschrijfformulier   Klik op de link voor het openen van het inschrijfformulier.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen lidmaatschap
Als u uw lidmaatschap bij de KBO-Afdeling Fijnaart op wil zeggen dan kunt u daarvoor contact opnemen met de ledenadministrateur de heer Piet Frijters op telefoonnummer 0168 462225 of per email p.d.frijters@hahah.nl Ook kunt u gebruik maken van het opzegformulier.

 Opzegformulier Klik op de link voor het openen van het opzegformulier.


 

Belangrijke links

Algemeen

  consuwijzer

  juridischloket

  postbus51


Gemeente

  gemeente moerdijk


Zorginstellingen

  groenhuysen

  markenlanden/surplus

  thuiszorgwestbrabant 


Uitleenpunten hulpmiddelen

  medicure

  welzorg.nl/index.cfm


Ziektekostenverzekeringen

  cz

  oz

  vgz

  zilverenkruisachmea