Welkom

Hofke van Marijke                                       St. Jozefkerk

 

Welkom

Welkom op de website van de KBO St.Jozef. Onze vereniging KBO-St.Jozef is een vereniging van en voor inwoners van de St.Jozefparochie en telt ruim 330 leden. De bond is toegankelijk voor alle 50 plussers uit St.Jozef ongeacht afkomst of religie.

Al meer dan 60 jaar is de KBO-St.Jozef een afdeling van KBO Brabant,een van de grootste seniorenbonden van Nederland.

 

Doelgroep

KBO-St.Jozef rekent tot haar doelgroep; alle Parochianen vanaf 50 jaar, ongeacht hun achtergrond, ervaring en opleiding. 'Jonge' senioren die nog actief zijn in de samenleving. Vitale senioren, meer of minder actief, en oudere senioren die contacten willen met leeftijdgenoten.

 

Doelstelling 

De KBO is een organisatie van senioren, die tal van activiteiten ontplooit. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en op het bevorderen van sociale contacten. Daarmee wil de bond het welzijn van senioren en hun participatie in de samenleving bevorderen.

KBO St.Jozef is een zelfstandige organisatie die aansluit bij de wensen en behoeften van de leden. Waar leden zich ook nuttig kunnen maken op basis van hun ervaringen, kennis en kwaliteiten.

KBO St.Jozef acht het ook van belang, dat steeds meer 50 plussers het nut van de organisatie inzien. Enerzijds als zijnde hun belangenbehartiger, anderzijds als aanbieder van diensten en producten die aansluiten bij de wensen en behoeften van hun leden. Zo kunnen leden kortingen krijgen bij diverse winkels en op verzekeringen bij CZ. En staan belastingadviseurs voor de leden klaar.

KBO St.Jozef  wil ook in de komende jaren een aantrekkelijke organisatie zijn en blijven voor alle senioren van de St.Jozefparochie.


KBO St.Jozef wil activiteiten ontplooien die de volwaardige participatie van de senioren in de samenleving bevorderen; zelfstandigheid, zelfredzaamheid en saamhorigheid staan daarbij centraal.

 

 

Samenwerking

Samen met de KBO-Deurne centrum, KBO-Helenaveen , 

KBO-H.Geest, KBO-Liessel, KBO-Neerkant, KBO-Vlierden , KBO-Walsberg en KBO-Zeilberg behartigen wij de belangen van al onze senioren in de gemeente Deurne via contacten met de Gemeente Deurne en het Kringbestuur van KBO-Deurne.

 

Wekelijks programma
Wij bieden onze leden o.m. een wekelijks programma dat in, rondom of vanuit het Hofke van Marijke wordt georganiseerd. Bijna Iedere dag van de week is er wel wat te doen:

- Biljarten
- Rikken - Jokeren

- Koersbal

- Kienen
- enz. zie onder activiteiten.