Welkom

               

                                          

 

                 Welkom op de website van KBO Walsberg

 

KBO Walsberg werd in 1970 opgericht en maakt deel uit van de overkoepelende organisatie KBO-Brabant, die weer is opgedeeld in Kringen.

Verder maken alle KBO afdelingen in de gemeente Deurne ( in totaal 3200 leden) deel uit van het Gemeentelijk Centraal Overleg Orgaan, dat periodiek vergadert over zaken, die binnen de gemeente beter en effectiever behartigd kunnen worden.

De KBO Walsberg is een zelfstandige organisatie, die op geheel eigen wijze de hieronder genoemde doelstellingen gestalte geeft.

 

Doelstelling:

Het doel van de KBO is het behartigen van de belangen van ouderen, het bevorderen van sociale contacten als wel het op peil houden van de geestelijke en lichamelijke conditie. Zelfstandigheid, saamhorigheid en ontspanning staan hierbij centraal. lees meer