Nieuws
Slimme sensoren in huis

Het Nuenense project Leefsamen ondersteunt langer thuis wonen met slimme sensoren in de woning. Klik hier voor het artikel van het Eindhovens Dagblad. 

Het belang van bewegen

Bewegen is belangrijk. Mensen die voldoende bewegen hebben minder kans om dementie te krijgen. Maar uit onderzoek blijkt dat ook mensen met dementie baat hebben bij beweging. Lees meer over het onderzoek en ideeën om te blijven bewegen op de website van Alzheimer Nederland

Overzicht nieuwsberichten

ANWB pilot autodelen in Breda

De ANWB introduceert ANWB Auto Delen. Een nieuwe service voor iedereen die een auto wil lenen of uitlenen in de eigen woonbuurt. De pilot in vijf geselecteerde wijken van steden. In Brabant betreft het Breda. Bij succes wordt de dienst landelijk uitgerold. Klik hier voor meer informatie.

6% arbeidskosten gestopt

Het verlaagde btw-tarief van 6 procent voor arbeidskosten voor renovatie en herstel van woningen is per 1 juli 2015 weer omhooggegaan naar 21 procent. Alleen het btw-tarief op arbeidsloon voor stukwerk, schilderwerk en het aanbrengen van isolatiemateriaal in de woning, schoonmaken en behangen blijft 6%. Het tarief voor bouwmaterialen bedraagt eveneens 21%.

Veilig op de scootmobiel

De regelgeving rondom scootmobiels laat te wensen over. Spiegels zijn niet verplicht. De achterverlichting is standaard veelal te laag gemonteerd, waardoor andere verkeersdeelnemers de scootmobiel minder snel zien. Verlichting en reflectoren zijn slechts verplicht in het donker of bij weersomstandigheden met slecht zicht (regen of mist). Het is daarom raadzaam om zelf alert te zijn en zonodig maatregelen te nemen, vooral met de donkere winterdagen. lees verder >...

Gladde badkamervloer

De vloer in de badkamer kan glad zijn, vooral als hij nat is. Hoe is dit te verhelpen? Inmiddels zijn er meerdere oplossingen ontwikkeld. Houd er rekening mee dat de stroevere vloer over het algemeen iets minder makkelijk is schoon te maken. De mogelijkheden met voor- en nadelen. lees verder >

Veilig mobiel

De ANWB werkt samen met Veilig Verkeer Nederland en de Bovag in BROEM. Dit staat voor 'Breed Overleg Ouderen en Mobiliteit' en heeft als doel mensen langer mobiel te houden maar op een veilige wijze. Lees meer op de website van de ANWB.

2015: Senioren en verkeer

De provincie Noord-Brabant maakt zich hard voor de verkeersveiligheid. Senioren krijgen daarbij in 2015 bijzondere aandacht. Voor dit “jaar van de senioren” ontwikkelde de provincie, onder andere samen met KBO-Brabant, meerdere nieuwe ideeën. lees verder >

Video over wonen

Video: Zelfstandig wonen op hoge leeftijd

 

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft een video gemaakt over ouderen die langer zelfstandig thuis wonen. Het doel is gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders en andere belanghebbenden een beeld te geven van de nieuwe doelgroep en hen uit te nodigen na te denken over passende oplossingen. Lees verder...

Korting rijbewijskeuring leden

Elke vijf jaar een keuring

Automobilisten die de leeftijd van 75 jaar zijn gepasseerd én hun rijbewijs moeten verlengen zijn verplicht een medische keuring te ondergaan. Vanaf 75 jaar is zo'n medische keuring elk vijf jaar verplicht. De kosten variëren van € 45,- tot het officiële landelijke tarief van € 76,60.

Korting op medische keuring

Leden van KBO-Brabant krijgen op verschillende locaties korting op een rijbewijskeuring. De prijs hiervan ligt rond de € 30,-. Klik hier of op de afbeelding hiernaast voor de lijst van rijbewijskeuringsartsen.

Versoepeling regelgeving

Mantelzorgwoningen en kostendelersnorm

Het kabinet heeft eind vorig jaar besloten dat voor de plaatsing van mantelzorgwoningen en zorgkamers in principe geen bouwvergunning meer nodig is.

Dit kabinetsbesluit biedt de mogelijkheid om zonder vergunning bouwwerken ten behoeve van mantelzorg te realiseren, zolang deze bouwwerken niet te groot zijn, een niet te groot deel van de tuin in beslag nemen en van goede kwaliteit zijn. In andere situaties gelden straks aanzienlijk eenvoudiger en kortere procedures.

 

Het realiseren van een mantelzorgwoning in de nabijheid van een familielid is een van de mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Deze woonvorm biedt voordelen voor mensen met uiteenlopende ziektebeelden, maar kan ook in sociaal opzicht meerwaarde hebben. Met het vergunningsvrij maken is een belangrijk obstakel uit de weg geruimd.

 

Een belangrijk aandachtspunt blijft wel de kostendelersnorm. Deze is inmiddels uitgesteld tot 2018, maar dus nog niet afgesteld. Meer informatie over de kostendelersnorm bij de AOW vindt u op de website van Mezzo

Wilt u meer weten over mantelzorgwoningen, dan kunt u contact opnemen met Edith Mostert.

Klimaatakkoord en uw woning

Wat betekent het klimaatakkord voor je woning? 

De overheid wil dat alle huishoudens in 2050 onafhankelijk zijn van aardgas. Nieuwbouwwoningen worden sinds 1 juli niet meer aangesloten op het gasnetwerk.

Maar als huiseigenaar hoef je niet zelf de beste aanpak te verzinnen. In het akkoord staat dat gemeenten in Nederland eind 2021 hun visie op deze transitie moeten vaststellen en daarin moet staan welke wijken wanneer worden aangepast. Lees hier het artikel op nu.nl

Energielabel huis

In 2015 ontvangt elke huiseigenaar een vereenvoudigd energielabel. Dit is een indicatief label van de overheid, dat een indicatie geeft hoe energiezuinig het betreffende huis is. Dit is bepaald op basis van het bouwjaar en kenmerken van de woning. Heeft u extra energiebesparende maatregelen genomen? Dan kunt u een gecorrigeerd label aanvragen. Op de website over energielabels.

Nieuwe dienstregeling OV

Nieuwe dienstregeling OV

Het Reizigersoverleg Brabant inventariseert verbeterpunten voor het Brabantse openbaar vervoer. Klik hier voor het artikel en lees hoe u kunt bijdragen aan de inventarisatie.

Treinkaartjes duurder

In 2015 worden de tarieven van de Nederlandse Spoorwegen voor enkele reizen en dagretours met gemiddeld 1,98 procent verhoogd.

Een Traject Vrij-, Voordeeluren-, Grens- en Altijd Vrij-abonnement wordt gemiddeld 2,15 procent duurder.

De tarieven van het Dal Voordeel-, Altijd Voordeel-, Weekend Vrij- en Dal Vrij-, Kids Vrij- en Voordeelurenabonnement blijven gelijk.

De OV-jaarkaart blijft komend jaar bestaan.

Nieuwe wetgeving

Nieuwe wetgeving belemmert vernieuwende woon-zorgvormen

In verpleeg- en verzorgingshuis Dennenrust (Wageningen) zorgen de bewoners voor elkaar. Er wonen mensen die zorg nodig hebben, maar ook mensen die daar nog niet aan toe zijn. Zij zijn feitelijk gewoon huurders en dat mag niet, omdat Dennenrust geen woonbestemming heeft. Wageningen besloot daarop dat iedereen zonder zorgindicatie het huis moest verlaten, zelfs wanneer het echtparen betrof.

 

Woont u in Brabant en herkent u deze situatie? Ervaart u op andere wijze dat wet- en regelgeving vernieuwende initiatieven op het gebied van wonen en zorg belemmeren? Dan vernemen wij dit graag. U kunt een e-mail sturen naar e-mostert@kbo-brabant.nl.

 

Klik hier voor het volledige artikel.

Vraag en antwoord scheiden wonen zorg

De tendens om langer thuis te blijven wonen, zo nodig met zorg aan huis, bestaat al enige jaren. In 2015 is daarnaast de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen door de afgeslankte Wet langdurige zorg (Wlz), waarbij eveneens een beroep wordt gedaan op zo lang mogelijk thuis blijven wonen, zonodig met ondersteuning van de gemeente of zorg via de zorgverzekering.

Het KCWZ (Kenniscentrum Wonen-Zorg) heeft de meest gestelde vragen en antwoorden over scheiden van wonen en zorg gepubliceerd op de website. 

 

Naar KBO-Brabant
Interessante links

Museum Plus Bus

De Museum Plus Bus is een initiatief van twaalf musea. Groepen senioren uit verzorgingshuizen of met thuiszorg kunnen hiermee een museum bezoeken. Klik hier om te lezen hoe het werkt.

 

Veilig Verkeer Nederland heeft een afdeling in Noord-Brabant:

Veilig Verkeer Noord Brabant

 

 

Mobiliteit en de toekomst

In 2020 bestaat de Nederlandse bevolking voor 20% uit 65-plussers. Hoewel die niet allemaal in de auto stappen, zal deze groep meer dan ooit tevoren een belangrijk deel uitmaken van de totale verkeersstroom in ons land. En dat heeft gevolgen voor de inrichting van ons wegennet. Lees hier het rapport van Rijks Waterstaat.