Introductie

Welkom,

U bevindt zich op de openbare pagina cliëntondersteuning. Onze cliëntondersteuners kunnen u bijstaan als u een Wmo-melding doet. Onze cliëntondersteuners zijn gecertificeerde vrijwilligers, lid van een Brabantse ouderenbond en werken volledig onbetaald en onafhankelijk. De vrijwilligers hebben allen HBO-niveau en zijn opgeleid voor dit onderwerp.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marieke Pette, projectleider, op 073 6444066 of via email: clientondersteuning@kbo-brabant.nl

 

Geslaagde excursie Provinciehuis voor cliëntondersteuners 15 oktober

Op donderdag 15 oktober kwam een twintigtal cliëntondersteuners bijeen in het Provinciehuis in Den Bosch.

In het voorjaar had het project Cliëntondersteuning een prijs gewonnen; destijds vond een kennisdelingsbijeenkomst van Leefbaarheid Brabant plaats, onder de titel Ontmoeten, Omdenken en Oogsten. Partijen die in Brabant actief zijn om Brabant leefbaarder te maken waren uitgenodigd om hun projecten te visualiseren en te presenteren in een veilingkistje. Dit alles om anderen te informeren en te inspireren. Het VBOB-project Cliëntondersteuning presenteerde zich ook en won uit 38 inzendingen de eerste prijs!

Deze prijs is op 15 oktober ingewisseld. Hij bestond uit een rondleiding op het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch en een workshop over social media.

Tijdens de rondleiding werd een toelichting gegeven op diverse kunstwerken die in de centrale hal, in de Bois-le Duc zaal en de Statenzaal hangen. Ook hebben we vanaf de bovenste verdieping genoten van het spectaculaire uitzicht over Noord-Brabant.

De workshop social media werd verzorgd door Marjolein Bongers. Zij liet het gezelschap de mogelijkheden zien van onder andere Twitter, Facebook, Pinterest, YouTube, Instagram en Linkedin. Er werd heftig gediscussieerd over de voor- en nadelen. Met name Privacy-aspecten speelden daarin een rol. De conclusie van het gezelschap was dat je niet meer om de social media heen kunt, maar dat je goed in de gaten moet houden wat je van jezelf laat zien. Het is zaak je daarover goed te laten inlichten.

Wmo-melding en cliŽntondersteuning

Stel u hebt zorg of hulpmiddelen nodig om thuis te kunnen blijven wonen. Dan kunt u zich wenden tot de gemeente en een Wmo-melding doen. De gemeente start dan een onderzoek om te kijken wat u nodig heeft. Uitleg over deze procedure vindt u hier. Algemene informatie over cliëntondersteuning vindt u hier.

De cliëntondersteuner kan u hiermee helpen. Informatie over de VBOB-cliëntondersteuners vindt u in deze folder.

Bij de start van het onderzoeksproces kan het goed zijn een persoonlijk plan op te stellen, zo nodig met hulp van mantelzorgers, het eigen netwerk en de cliëntondersteuner.  

Hoe vind ik een cliŽntondersteuner?

Het VBOB werkt er hard aan om zo snel mogelijk een Brabantbreed netwerk van cliëntondersteuners in te kunnen zetten. Hier vindt u een overzicht van gemeenten waar al cliëntondersteuners zijn.

U kunt contact met hen opnemen via uw lokale Afdelingsbestuur.

Mocht u ondersteuning nodig hebben in een gemeente die niet op de lijst staat, kunt u contact opnemen met: projectleider Marieke Pette, 073 6444066 of per e-mail: mpette@kbo-brabant.nl

U bent het niet eens met het besluit van de gemeente

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente op uw Wmo-melding, dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. U vindt hier alle informatie over procedures en voorbeeld bezwaarschriften. Eventueel kan uw cliëntondersteuner u hierbij terzijde staan. Cliëntondersteuners van KBO-Brabant kunnen voor leden van KBO-Brabant gebruik maken van ondersteuning van de juridische helpdesk van Yuris rechtshulp in Tilburg.

 

Afspraken tussen cliŽnt en cliŽntondersteuner

De VBOB-cliëntondersteuners werken volgens een bepaalde procedure. In deze meegeefbrief vindt u de afspraken tussen cliënt en cliëntondersteuner. Mocht u desondanks toch een klacht hebben, dan vindt u hier verdere informatie over de klachtenprocedure en klachtenformulier.

CliŽntondersteuning in de pers

Hieronder treft u een greep uit de krantenberichten over cliëntondersteuning en relevante zaken.

- Cliëntondersteuning Landerd

Informatie Wmo

Op veel plaatsen kunt u informatie vinden over de Wmo en de meldingsprocedure. Hieronder vindt u een aantal relevante documenten en websites.

- wettekst Wmo 2015

- de Vereniging van Nederlandse gemeenten geeft informatie aan haar leden hier

- de rijksoverheid geeft cliënten informatie via een speciale website

- Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, geeft veel informatie

- vereniging PerSaldo geeft informatie over het PGB 

- KBO-Brabant heeft elders op de website interessante artikelen en achtergrondinformatie staan

 

 

 

 

Projectdocumenten