Welkom bij KBO Eindhoven Woensel-Oost

 

KBO Woensel-Oost is een actieve vereniging voor mensen vanaf 50 jaar.

Wij zijn een afdeling van de Kring Eindhoven welke is ondergebracht bij KBO Brabant.

Onze afdeling betreft het gebied ten oosten van de Kennedylaan tot de Dommel en vanaf het Maxima Medisch Centrum t/m het Bokt.

We ontmoeten elkaar, doen samen aan ontspanning en sport, nemen deel aan culturele activiteiten. 

De activiteiten worden vooral mogelijk gemaakt door de vrijwillige inzet van een groep actieve leden.

Het lidmaatschap van een afdeling betekent tegelijkertijd het lidmaatschap van KBO-Brabant. Hiervoor ontvangt u een ledenpas.
Het grote ledenaantal maakt KBO-Brabant tot een serieuze gesprekspartner, zowel voor de landelijke als provinciale overheden. 
Het stelt ons in staat de belangen van senioren op die niveaus te behartigen.

Actueel
   
  • Met dit bericht willen wij u melden dat de ledenpas van KBO-Brabant,
    met vermelding van 2015/2016/2017 tot het najaar van 2018 geldig blijft.
    Dan ontvangen alle leden een nieuwe hard plastic ledenpas (zoals een bankpas).
 
 
 
 
   
   

 

naar de agenda >