Welkom

Welkom op de website van  

 

                  

                                                                               

 

Speciale activiteiten / Belangrijke informatie

    Voor informatie over het tot nu toe bekende jaarprogramma 2018, klik hier

    Voor meer informatie over het najaar programma van het Alzheimer Café Alphen, Baarle, Chaam en omstreken, klik hier

    Voor overzicht van de repetities van het Enclavekoor, klik hier

    Voor overzicht van de optredens van het Enclavekoor, klik hier

    Culturele middag, woensdag 7 november 2018 in het cultureel Centrum Den Heuvel in Alphen. Meer info

    ‘samen uit dineren’, donderdag 22 november bij eetcafé ‘De Kluis’ in Ulicoten, meer info 

    Algemene Leden Vergadering, woensdag 28 november. Meer info


    In verband met een tweetal signalen (waarschijnlijk geen babbeltruc, maar wel het verkopen van een alarmsysteem aan client) die ons bereikten afgelopen week brengen wij graag de folder "Babbeltruc" onder uw aandacht. Meer informatie

    De gemeente Baarle-Nassau ondersteunt financieel inwoners met een laag inkomen. Meer informatie

    Heeft u vragen over uw bankzaken? Dan kunt u bij de Rabobank altijd terecht op een plek bij u in de buurt. Meer informatie

  Heb je zin in om bij de plaatselijke bibliotheek voorleesvrijwilliger te worden of ben je geïnteresseerd in techniek om die te delen met kinderen van de basisschool? Meer informatie over voorleesvrijwilliger, meer informatie over het techniek project

Aanmelden/inschrijven

Wilt u zich aanmelden,

- voor inloopochtenden tablet en of de laptop, klik hier

- voor een minicursus veilig internetbankieren, klik hier

- als lid, klik hier

- voor een activiteit, klik hier

- voor het verrichten van een klusje door een van de klussers van onze hulp- en klussendienst, klik hier

- voor het ontvangen van nieuwsbrieven van onze vereniging op uw e-mailadres, klik hier

- voor het aanmelden voor buurtbemiddeling, klik hier

Laatste nieuws

 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 28 november

 


Het bestuur nodigt je uit voor deze Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden in de La Sallezaal van het Cultureel Centrum.

Aanvang: 14.00 uur


Agenda:

 1. Opening door voorzitter Staf van Aelst
 2. Mededelingen door voorzitter Staf van Aelst, waaronder:
  – Resultaat evaluatie meerdaagse reis naar het Teutoburgerwald en voorstel reis 2019 door André Moors vanuit de betreffende werkgroep
  – Viering 50-jarig bestaan in voorjaar 2019
 3. Mededelingen door secretaris Aleida Wijkenga, waaronder:
  – Het ook dit jaar weer bezorgen van kerstattenties bij onze oudste leden
  – Kerstviering
  – Nieuwjaarsbijeenkomst
 4. Vaststelling van de contributie 2019
  De contributie is al sinds 2010 niet meer verhoogd. En de financiële positie van onze vereniging is gelukkig nog steeds goed te noemen.
  Wat de toekomst betreft, zijn er een paar onzekerheden, zoals:
  – Moeten wij meer contributie gaan afdragen aan KBO-Brabant?
  – Wat zijn de financiële consequenties voor onze vereniging als de verbouw- of  nieuwbouwplannen van het Cultureel Centrum doorgaan?
  Toch stellen wij voor om het contributiebedrag ook in 2019 te handhaven op € 18,-- voor leden en € 10,-- voor gastleden.
  Een verhoging van de contributie op langere termijn is bij voorbaat niet uit te sluiten.
 5. Rondvraag / Sluiting / Pauze / Presentatie bibliotheek
  Na de pauze wordt er vanuit de bibliotheek (Theek 5) door Carla Bellaard een presentatie gegeven over de verrassende mogelijkheden van de bibliotheek.
  Aansluitend word je de gelegenheid geboden de bibliotheek te bezoeken waar nadere informatie en uitleg wordt gegeven.

 

 

Aanmelden voor de vergadering?

Om organisatorische redenen stellen wij het op prijs als je vóór maandag 26 november aanstaande aan ons doorgeeft of je de Algemene Ledenvergadering bijwoont.

Dat kan door een mailtje te sturen naar amoors@planet.nl

Als je geen mail hebt, dan is telefonisch aanmelden bij hem ook mogelijk via telefoonnummer 0652180388.

 

 

 

Waarom werden jullie lid van onze vereniging?

 

Op deze vraag zouden wij graag je antwoord weten. Waarom zal je denken?
Wel, een paar jaar geleden brachten wij onze huis-aan-huis brochure uit. Daarvoor kregen wij de nodige complimenten.

Volgend jaar bestaat onze vereniging 50 jaar. Om precies te zijn op 18 maart.

Een mooie gelegenheid, dachten wij, om een geheel nieuwe, actuele brochure te maken.

Daar zijn we momenteel volop mee bezig. De circa 48 pagina’s tellende brochure wordt wederom in kleur opgemaakt.

Eind maart / begin april is de huis-aan-huis bezorging gepland.
Voor de aardigheid hebben we de voorzijde van de brochure hieronder opgenomen.

 

 

In die brochure komt weer een heleboel informatie te staan over onze vereniging: wie we zijn, wat we doen.

Ook willen we daarin aandacht besteden aan de vraag waarom mensen lid werden van onze vereniging.

Dat kan dan weer een stimulans zijn voor senioren die nog geen lid zijn, om jullie voorbeeld te volgen.

Onze concrete vraag is daarom:
Wie wil in een paar zinnen aangeven waarom hij of zij lid werd?

 

Leden die dat willen, worden verzocht om hun boodschap te mailen naar ons bestuurslid André Moors.

Zijn e-mailadres is amoors@planet.nl

Heb je geen mail, geen probleem.

Neem dan telefonisch contact op met André via het nummer 06 521 80 388.

Bedankt voor jullie medewerking!


 

 

 

Opnieuw minicursus veilig internetbankieren

 

 

De laatste tijd horen we weer regelmatig dat er opnieuw belangstelling is om via de Rabobank uitleg te krijgen over internetbankieren.

Bovendien is de website van de Rabobank recent veranderd en dat geeft soms ook verwarring voor de mensen.

We hebben bij de Rabobank gepolst of men bereid is om jullie weer (kosteloos) wegwijs te maken op hun website en het internetbankieren.

Uiteraard doen ze dit graag voor onze leden, die niet zo goed thuis zijn in internetbankieren.

Voorwaarde is wel dat je klant bent bij de Rabobank.

 

De minicursus wordt op de Rabobank gegeven door medewerkers van de bank aan de Singel in Baarle-Nassau en zal 1 tot 1,5 uur van je tijd in beslag gaan nemen.

In deze cursus krijg je persoonlijk alle aandacht.

Je geniet uiteraard van de privacy die daar geboden wordt.

 

Heb je interesse om (nogmaals) deze minicursus te gaan volgen, zodat je duidelijk wegwijs gemaakt wordt door de Rabobank?

Meld je dan aan vóór 15 november aanstaande.

Dat kan door een mailtje te sturen naar: liesvanmoorsel49@gmail.com

Een andere mogelijkheid is om een briefje te sturen naar, dan wel in de brievenbus te stoppen bij Lies van Moorsel, Generaal Maczeklaan 2 e, 5111 XC Baarle-Nassau.

Vermeld in de e-mail of het briefje je naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer.

Je wordt te zijner tijd door personeel van de Rabobank van de exacte planning van de minicursus op de hoogte gebracht.

De Rabobank stelt voor om dan je eigen smartphone, tablet of laptop mee te nemen, zodat je met je eigen apparatuur bij hen kunt oefenen.

Na de vorige minicursus was er een bloemetje voor Monique en Eefje van de Rabobank als dank voor de uitstekende organisatie

 

 ‘Samen uit dineren’ bij De KLUIS in Ulicoten

 Op donderdag 22 november aanstaande gaan we bij eetcafé ‘De Kluis’ in Ulicoten onze zeer gewilde activiteit ‘samen uit dineren’ voortzetten.

Naast leden van onze Seniorenvereniging zijn ook leden van KBO Ulicoten daarbij van harte welkom.

Binnenkomst vanaf 17.30 uur; het diner begint om 18.00 uur.

Het restaurant heeft plaats voor 60 personen.
??

Het diner bestaat uit:
Voorgerecht:                            Carpaccio van runderhaas
                                                                of
                                             Gerookte zalm met mosterdsaus

Hoofdgerecht:                           Kip-ananas-kerrie pannetje
                                                                of
                                               Vis pannetje gegratineerd
               in combinatie met bijpassende salade, frietjes en aardappelkroketjes

Nagerecht:                                       Chocoladedroom
                                                                of
                                               Warme rijstepap met cassonade
                                                     --------------------------


De prijs van het diner à €17,50 dien je over te maken op rekening van Seniorenvereniging Baarle-Nassau NL48RABO 0103890653 met vermelding van je naam en adres en 'samen uit dineren'
Contant betalen kan ook bij de penningmeester Joke Laurijssen, Korenbloemstraat 16 in Baarle-Nassau met je naam en adres.

Aanmelding
Je aanmelding is definitief wanneer je betaling ook binnen is.

Bij aanmelding dien je je menukeuze door te geven, latere wijzigingen kunnen helaas niet worden geaccepteerd in verband met problemen in de keuken.

Heb je een dieet, vergeet dan niet dit te vermelden.
Bij binnenkomst kunnen er consumptiebonnen worden gekocht à € 2,00 per bon.
Voor fris en bier wordt 1bon gerekend, voor wijn 1,5 bon.


Aanmelding is mogelijk vanaf dinsdag 6 t/m vrijdag 16 november bij:
Jeanne van Ginneken per e-mail: jginneken@hetnet.nl of tel. 013-5079077
Alice Stadhouders per e-mail: al.stadhouders@planet.nl of tel. 013-5079816
Cor Neelen per e-mail: c.neelen@kpnmail.nl of tel. 013-5903492

Afmelden, vervoer, parkeren
Eventuele afmeldingen dienen uiterlijk 48 uur van te voren te geschieden bij een van bovengenoemde personen.

Nadien is geen restitutie meer mogelijk.
Mocht je geen vervoer hebben laat het ons weten dan verzorgen wij dit voor je.
Parkeren kan bij de kerk en aan de zij- en achterkant bij ‘De Kluis’.

 

 

 

Overlast van de buren? Buurtbemiddeling werkt

 

 

In ons land wonen we vaak dicht op elkaar. Dat kan gezellig zijn maar het kan ook leiden tot irritaties.

Dat begint vaak met een kleinigheidje als bijvoorbeeld geluidsoverlast, rommel op straat, overhangende takken.

Door hier niet met elkaar over te praten, bestaat de kans dat er een conflict ontstaat.
Als je er zelf met de buren niet uitkomt, kan Buurtbemiddeling helpen.

Als neutrale, onafhankelijke partij helpt Buurtbemiddeling jou en je buren met elkaar in gesprek te gaan en zelf een oplossing te bedenken die voor iedereen acceptabel is.

Dit voorkomt dat problemen uit de hand lopen. Samen werk je aan een oplossing die voor iedereen ac­ceptabel is.

Soms is één gesprek al voldoende om het contact te herstellen en tot afspraken te komen.

 

Deelname aan Buurtbemiddeling is op vrijwillige basis en bovendien gratis.


Waarvoor kun je Buurtbemiddeling inschakelen?

Je kunt Buurtbemiddeling inschakelen als je overlast er­vaart van je buren, bijvoorbeeld door:

harde muziek of andere geluiden, huisdieren, parkeren, pesterijen, rommel of stank,  overhangende takken of erfafscheiding

De coördinator Buurtbemiddeling bepaalt of je situatie geschikt is om te bemiddelen.

Voorwaarde is onder meer dat je bereid bent om met je buren te praten over mo­gelijke oplossingen.


Hoe werkt Buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling werkt met gemotiveerde en betrokken vrijwilligers die speciaal zijn opgeleid tot bemiddelaar.

Zij vellen geen oordeel, zijn onpartijdig en betrouwbaar, flexibel, geduldig, kunnen overtuigen en zijn bovenal goede luisteraars.

Ze worden aangestuurd door de coördinator Buurtbemiddeling van ContourdeTwern.

 

Aanmelden

Buurtbemiddeling wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Baarle-Nassau en in samenwerking met de politie.
Ervaar je overlast van de buren, kom je er samen niet uit en wil je Buurtbemiddeling inschakelen?

Of wil je je aanmelden als bemiddelaar? Neem dan contact op met de coördinator Eus van Beijsterveldt, telefoon 0416 33 34 45.

Haar e-mailadres is: buurtbemiddelingbaarle-nassau@contourdetwern.nl

 

 

 

Enclavekoor nam deel aan korenmiddag in Rijsbergen

 

 

Het Enclavekoor werd uitgenodigd om zondag 14 oktober mee te doen aan een korenmiddag in Rijsbergen.

Een flink aantal zangers en zangeressen vertrokken uit Baarle en Hoeven om er met elkaar een gezellige middag van te maken.

 

 

Het gastkoor Weerijs uit Rijsbergen beet het spits af, gekleed in zwart met rode decoratie. Ze hadden een leuk repertoire, een kundige dirigente en 3 muzikanten.

 


Hierna was het Gezelligheidskoor uit Hoeven aan de beurt. Gekleed in zwart met groene decoratie, begeleid door 4 muzikanten en ook onder leiding van een dirigente.

 


Daarna was het Enclavekoor aan de beurt. Zoals gebruikelijk in zwart-wit-rood.

Cor en Jos hadden een vrolijk repertoire bedacht en de andere koren zongen veel liedjes mee.

 

In de pauze werd de inwendige mens verwend met hapjes en werden er lootjes verkocht.

Veel koorleden konden naar huis met een prachtige prijs.


Na de pauze trad ieder koor nog een keer op en werd er meerdere keren de polonaise gelopen.

Het was een geslaagde middag. Goed verzorgd door het gastkoor Rijswijs.

 

Meer foto's staan in ons fotoalbum, klik hier om ze te bekijken.

 

 

 

 

Onze klussers willen u graag helpen!

 

Zit u met de handen in het haar omdat er een kleine klus in of rond uw huis verricht moet worden waar u tegenop ziet?  
Geen probleem!

Acht handige vrijwilligers van KBO Baarle en Ulicoten zijn graag bereid om dat klusje voor u te klaren!

Met de klussendienst willen wij er een bijdrage aan leveren dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

 

De kleine karweitjes moeten te maken hebben met het opheffen van ongemakken en onveilige situaties in en om uw huis, en waarvoor u een commercieel bedrijf niet kunt laten komen.
In principe moet de klus binnen 2 uur geklaard zijn. De prijs is bijzonder laag, namelijk 5 euro per uur + een vergoeding voor eventuele auto- en materiaalkosten.

 

Wie kunnen een beroep doen op de klussendienst?

Deze is er voor leden van KBO Baarle en Ulicoten. Maar ook voor inwoners van Baarle-Nassau, Castelre en Ulicoten die géén lid zijn van de KBO maar die door een handicap of chronische ziekte niet in staat zijn om kleine klusjes te doen. We denken daarbij ook aan gasten van Zonnebloem Baarle.

 


Klusser Huub Smeets aan het werk bij een van de KBO leden

 

Voorbeelden van mogelijke klussen:
Het ophangen van een schilderijtje, het plaatsen van beugels op het toilet of badkamer, het vervangen van een kraan, het plaatsen van een rookalarm, een klemmende deur afschaven, een gootsteen ontstoppen, een trapleuning vastzetten, bijvullen en ontluchten van de Cv-installatie, repareren van de deurbel, sloten repareren / vervangen, bouwpakket van een meubelstuk in elkaar zetten, een gordijnrail ophangen, een tochtstrip aanbrengen, vastzetten van klinken, enzovoort.

Het zijn maar kleine ingrepen, maar als u het zelf niet kunt of niemand in de buurt heeft om u te helpen is het fijn als er iemand is die het voor u kan doen. De eerste mensen die door de klussers zijn geholpen, toonden zich erg tevreden over de geboden hulp!

 

Met Henk Gulickx kunt u voor een klusafspraak contact opnemen  

 

Hoe bereikt u de klussendienst van de KBO?
U kunt telefonisch contact opnemen met bestuurslid Henk Gulickx van KBO Baarle. Zijn telefoonnummer is 013 507 8335. Mailen kan ook: hg_ag@kpnmail.nl

Leg uw probleem uit en hij zorgt ervoor dat een van de KBO-klussers met u een afspraak maakt om de klus te klaren.

Beste mensen, aarzel niet en bel of mail gerust. De klussers staan voor u klaar!

 

 

 

Huis-aan-huis brochure KBO Baarle valt in de smaak!

 

De huis-aan-huis brochure ‘KBO Baarle stelt zich aan u voor’ is inmiddels bij de inwoners van Baarle-Nassau en Castelre bezorgd. Hebt u onverhoopt de brochure nog niet ontvangen? Neem dan even contact op met André Moors, telefoon 06 521 80 388. Hij regelt dan dat bij u alsnog een exemplaar wordt thuis bezorgd.

De kleurenbrochure, prachtig opgemaakt en gedrukt door Koninklijke Drukkerij Em. de Jong, telt niet minder dan 60 pagina’s en 60 kleurenfoto’s. Er is alle reden voor onze vereniging om trots te zijn!

 

Dat blijkt ook uit de eerste lovende reacties die we hebben gekregen.

Op dinsdag 20 september jl. zijn de eerste exemplaren overhandigd aan burgemeester M. de Hoon-Veelenturf en wethouder J. Vermeer van de gemeente Baarle-Nassau (zie enkele foto’s bij dit artikel).

Voorzitter André Moors overhandigt aan burgemeester M. de Hoon-Veelenturf het eerste exemplaar van de brochure (Foto gemaakt door Hanne Dirven)

 

In de brochure staat o.a. beschreven wat de doelen zijn van onze vereniging en welke activiteiten er allemaal worden georganiseerd. Uiteraard is er ook aandacht voor enkele nieuwe activiteiten: Taiji/qi gong, Senioren in beweging (gymnastiek), de Hulp-en Klussendienst, Samen uit dineren en Meerdaagse busreizen. Via deze website, Ons Weekblad, Facebook, Lokale Omroep en via de maandelijkse informatieverstrekking, gevoegd als bijlage bij de ONS, houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen op dit terrein.

Wethouder J. Vermeer neemt eveneens een exemplaar in ontvangst (Foto gemaakt door Hanne Dirven)

 

Erg leuk is dat naar aanleiding van de bezorging van de brochures de eerste nieuwe leden voor onze vereniging zich al hebben aangemeld.

Is uw interesse voor onze vereniging na het lezen van de brochure ook gewekt? Schroom niet, meld u aan. U bent van harte welkom!

In de brochure kunt u ook lezen dat we nog op zoek zijn naar meer vrijwilligers die handig zijn en die hun diensten willen aanbieden voor de Hulp- en Klussendienst. Ook daarvoor hebben zich al enkele mensen aangemeld. Geweldig toch!

V.l.n.r. penningmeester Joke Laurijssen, wethouder J. Vermeer, burgemeester M. de Hoon-Veelenturf, voorzitter André Moors en secretaris Cees Raats (Foto gemaakt door Hanne Dirven)

 

Via de link lees meer kunt u de brochure ook op uw computer bekijken.

 Voorzitter André Moors bladert met de nodige trots door de mooie brochure (Foto gemaakt door Hanne Dirven)

 

Alle nieuws artikelen
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 28 november
  Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 28 november ......
Lees verder >
Waarom werden jullie lid van onze vereniging?
  Waarom werden jullie lid van onze vereniging?   ......
Lees verder >
Opnieuw minicursus veilig internetbankieren
  Opnieuw minicursus veilig internetbankieren     De laatste ......
Lees verder >
‘Samen uit dineren’ bij De KLUIS in Ulicoten
‘Samen uit dineren’ bij De KLUIS in Ulicoten   ......
Lees verder >
Overlast van de buren? Buurtbemiddeling werkt
  Overlast van de buren? Buurtbemiddeling werkt     ......
Lees verder >
Meer nieuwsberichten...
KBO Baarle Nassau nieuwsarchief