Welkom

Welkom op de website van KBO Baarle Nassau     

 
                                                                                           

 

Speciale activiteiten / Belangrijke informatie

    Voor informatie over het tot nu toe bekende jaarprogramma 2018, klik hier

    In de maand januari en februari, KBO rik- en joker toernooi, meer info, Uitslagen

    Zaterdag 17 februari, 14.00 uur, optreden in Monastair Rector van den Broekstraat, Baarle Nassau

    Dinsdag 13 maart, 13.30 uur, optreden Enclavekoor in verzorgingshuis Stedeakkers in Hoogstraten

    Zaterdag 14 april, 14.30 uur, optreden Enclavekoor in de Hoogt in Alphen

    Voor overzicht van de repetities van het Enclavekoor, klik hier

 


    In verband met een tweetal signalen (waarschijnlijk geen babbeltruc, maar wel het verkopen van een alarmsysteem aan client) die ons bereikten afgelopen week brengen wij graag de folder "Babbeltruc" onder uw aandacht. Meer informatie

    De gemeente Baarle-Nassau ondersteunt financieel inwoners met een laag inkomen. Meer informatie

    Hebt u interesse om als werkgroeplid een fijne en zinvolle bijdrage te leveren aan de activiteiten voor dementerenden in het Alzheimercafé in de Geerhof in Chaam? Meer informatie

    Heeft u vragen over uw bankzaken? Dan kunt u bij de Rabobank altijd terecht op een plek bij u in de buurt. Meer informatie.

Aanmelden/inschrijven

Wilt u zich aanmelden,

- als lid, klik hier

- Inloopochtend en voor gebruikers van Tablet en Laptop, klik hier

- voor een activiteit, klik hier

- voor het verrichten van een klusje door een van de klussers van onze hulp- en klussendienst, klik hier

- voor het ontvangen van nieuwsbrieven van onze vereniging op uw e-mailadres, klik hier

 

Laatste nieuws

 

Enclavekoor KBO Baarle bezocht Den Herdgang

 

Op woensdag 17 januari jongstleden mochten we optreden in den Herdgang in Tilburg. We werden heel hartelijk ontvangen door Claudia (van de feestcommissie), die diverse koorleden kent uit Baarle.

 

 

De mappen voor de bezoekers lagen al klaar, zodat men weer fijn kon meezingen. Claudia zong “de Smokkelaar” mee met een heldere stem en even later kwam een heer uit het publiek en wilde ook zijn steentje bijdragen.

Hij zong samen met Jac en het koor een emotioneel lied.

 

 

 

 

Als slot werd er, zoals gebruikelijk, gezwaaid tijdens het zingen van het lied dat gaat over niet zo zeuren als je allerlei pijntjes voelt en tegenslag hebt. “Laat maar lekker waaien”. Heel toepasselijk voor alle ouderen.

Het was weer een geslaagde middag.

 

 

Klik hier om alle foto's van de geslaagde middag te bekijken in ons fotoalbum.

 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst als vanouds!

 

De nieuwjaarsbijeenkomst van onze vereniging op woensdag 10 januari, kan weer de geschiedenisboeken in als bijzonder geslaagd.

Een grote opkomst (ruim 130 leden), gezellige ambiance, erg leuke bingo, mooie prijzen, koffie/thee met worstenbrood, lekkere hapjes en drankjes, alle ingrediënten waren er om er een leuke middag van te maken.

 

 

Voorzitter André Moors verwelkomde alle aanwezigen en bracht hen - namens het bestuur - de beste wensen over voor het nieuwe jaar.

In zijn woordje wees André er op dat we veel energie moeten gaan steken in de werving van nieuwe leden. “We moeten voorkomen dat ons ledenbestand door overlijden, verhuizingen en dergelijke terugloopt. Sterker, we moeten met elkaar een groei zien te realiseren om een dynamische vereniging te blijven.  In de loop van dit jaar zal het bestuur een actieplan presenteren. Daarin zal komen staan dat een beroep wordt gedaan op senioren die al lid zijn, om andere senioren aan te spreken ook lid te worden van onze prachtige vereniging,” aldus André.

 

 

Met deze nieuwjaarsbijeenkomst staan wij weer aan het begin van een, naar wij hopen, succesvol jaar van KBO Baarle.

 

De foto-impressie geeft, denken we, een goed beeld van deze fijne middag! Klik hier

 

 

 

Inloopochtend en voor gebruikers van Tablet en Laptop

 

 

Er is de vraag gesteld of er nog een inloopochtend komt voor de Tablet en Laptop. We willen dit nog een keer opstarten, mits er voldoende deelname is.

Dit is dan op dinsdagochtend 23 januari en op dinsdagochtend 30 januari 2018. We starten om 10.00 uur tot 12.00 uur.

We willen wel graag weten wie er komt, zodat we de instructeurs kunnen benaderen voor laptop of tablet.

Op te geven vóór 15 januari 2018 en aangeven of het voor Laptop of Tablet is. Dat kan telefonisch, via de mail, of een briefje in de bus op onderstaand adres:


Ad Laurijssen,

Korenbloemstraat 16,

5111 AH Baarle-Nassau.

Telefoon 013 5079525.

E-mail ad.laurijssen1@kpnmail.nl

 

 

 

KBO rik- en joker toernooi

 

 

Na Chaam en Ulicoten is het nu de beurt aan KBO Baarle-Nassau om het KBO rik- en joker toernooi een vervolg te geven.

Wij starten hiermee op woensdagmiddag 03 januari 2018.

 

 

U bent dan weer welkom in de la Salle zaal van het Cultureel centrum aan de Pastoor de Katerstraat in Baarle.

Vanaf 13.00 uur is de zaal open en kan men zich inschrijven.

Om 13.30 uur wordt gestart met de competitie.

 

 

De andere data voor Baarle-Nassau zijn 17 - 24 - 31 januari en 7 - 14 februari. 

Woensdag 10 januari vervalt omdat we dan onze Nieuwjaarsbijeenkomst met bingo organiseren.

Hopelijk bent u er ook dit jaar weer bij om deel te nemen aan dit gezellig toernooi.

 

 

 

Kerstviering was erg gezellig

 

 

Traditiegetrouw organiseerden wij op vrijdagmiddag 15 december onze kerstviering in zaal de Lindeboom.

Het werd weer als vanouds: druk met 161 leden, volop buurt, gezellig, een leuke muzikale bingo en een heerlijk afsluitend diner.

 

 

 

De kerstviering werd zoals gewoonlijk geopend met een mooie dienst, verzorgd door pastor Jochem van Velthoven.

Daarna werd het tijd voor een bakje koffie met wat lekkers. In een prima sfeer speelden we daarna een muzikale bingo, verzorgd door Baarlesnaar Anton van Beek.

Tal van Nederlandstalige liedjes werden meegezongen. Geen wonder dat dan een glaasje wijn of iets anders er wel in wil!

Het afsluitend diner was weer als vanouds. Joop Smits van de Lindeboom had een heerlijk 3-gangen menu voor ons klaargemaakt dat werd uitgeserveerd door de dames met jarenlange ervaring.

Vooral het toetje smaakte als een kers op de taart!

Rond de klok van 19.30 uur keerde iedereen weer erg tevreden huiswaarts.

 

 

Meer foto's van deze geslaagde middag staan in ons fotoalbum, klik hier om er direct naar toe te gaan.

 

 

 

Onze klussers willen u graag helpen!

 

Zit u met de handen in het haar omdat er een kleine klus in of rond uw huis verricht moet worden waar u tegenop ziet?  
Geen probleem!

Acht handige vrijwilligers van KBO Baarle en Ulicoten zijn graag bereid om dat klusje voor u te klaren!

Met de klussendienst willen wij er een bijdrage aan leveren dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

 

De kleine karweitjes moeten te maken hebben met het opheffen van ongemakken en onveilige situaties in en om uw huis, en waarvoor u een commercieel bedrijf niet kunt laten komen.
In principe moet de klus binnen 2 uur geklaard zijn. De prijs is bijzonder laag, namelijk 5 euro per uur + een vergoeding voor eventuele auto- en materiaalkosten.

 

Wie kunnen een beroep doen op de klussendienst?

Deze is er voor leden van KBO Baarle en Ulicoten. Maar ook voor inwoners van Baarle-Nassau, Castelre en Ulicoten die géén lid zijn van de KBO maar die door een handicap of chronische ziekte niet in staat zijn om kleine klusjes te doen. We denken daarbij ook aan gasten van Zonnebloem Baarle.

 


Klusser Huub Smeets aan het werk bij een van de KBO leden

 

Voorbeelden van mogelijke klussen:
Het ophangen van een schilderijtje, het plaatsen van beugels op het toilet of badkamer, het vervangen van een kraan, het plaatsen van een rookalarm, een klemmende deur afschaven, een gootsteen ontstoppen, een trapleuning vastzetten, bijvullen en ontluchten van de Cv-installatie, repareren van de deurbel, sloten repareren / vervangen, bouwpakket van een meubelstuk in elkaar zetten, een gordijnrail ophangen, een tochtstrip aanbrengen, vastzetten van klinken, enzovoort.

Het zijn maar kleine ingrepen, maar als u het zelf niet kunt of niemand in de buurt heeft om u te helpen is het fijn als er iemand is die het voor u kan doen. De eerste mensen die door de klussers zijn geholpen, toonden zich erg tevreden over de geboden hulp!

 

Met Henk Gulickx kunt u voor een klusafspraak contact opnemen  

 

Hoe bereikt u de klussendienst van de KBO?
U kunt telefonisch contact opnemen met bestuurslid Henk Gulickx van KBO Baarle. Zijn telefoonnummer is 013 507 8335. Mailen kan ook: hg_ag@kpnmail.nl

Leg uw probleem uit en hij zorgt ervoor dat een van de KBO-klussers met u een afspraak maakt om de klus te klaren.

Beste mensen, aarzel niet en bel of mail gerust. De klussers staan voor u klaar!

 

 

 

Huis-aan-huis brochure KBO Baarle valt in de smaak!

 

De huis-aan-huis brochure ‘KBO Baarle stelt zich aan u voor’ is inmiddels bij de inwoners van Baarle-Nassau en Castelre bezorgd. Hebt u onverhoopt de brochure nog niet ontvangen? Neem dan even contact op met André Moors, telefoon 06 521 80 388. Hij regelt dan dat bij u alsnog een exemplaar wordt thuis bezorgd.

De kleurenbrochure, prachtig opgemaakt en gedrukt door Koninklijke Drukkerij Em. de Jong, telt niet minder dan 60 pagina’s en 60 kleurenfoto’s. Er is alle reden voor onze vereniging om trots te zijn!

 

Dat blijkt ook uit de eerste lovende reacties die we hebben gekregen.

Op dinsdag 20 september jl. zijn de eerste exemplaren overhandigd aan burgemeester M. de Hoon-Veelenturf en wethouder J. Vermeer van de gemeente Baarle-Nassau (zie enkele foto’s bij dit artikel).

Voorzitter André Moors overhandigt aan burgemeester M. de Hoon-Veelenturf het eerste exemplaar van de brochure (Foto gemaakt door Hanne Dirven)

 

In de brochure staat o.a. beschreven wat de doelen zijn van onze vereniging en welke activiteiten er allemaal worden georganiseerd. Uiteraard is er ook aandacht voor enkele nieuwe activiteiten: Taiji/qi gong, Senioren in beweging (gymnastiek), de Hulp-en Klussendienst, Samen uit dineren en Meerdaagse busreizen. Via deze website, Ons Weekblad, Facebook, Lokale Omroep en via de maandelijkse informatieverstrekking, gevoegd als bijlage bij de ONS, houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen op dit terrein.

Wethouder J. Vermeer neemt eveneens een exemplaar in ontvangst (Foto gemaakt door Hanne Dirven)

 

Erg leuk is dat naar aanleiding van de bezorging van de brochures de eerste nieuwe leden voor onze vereniging zich al hebben aangemeld.

Is uw interesse voor onze vereniging na het lezen van de brochure ook gewekt? Schroom niet, meld u aan. U bent van harte welkom!

In de brochure kunt u ook lezen dat we nog op zoek zijn naar meer vrijwilligers die handig zijn en die hun diensten willen aanbieden voor de Hulp- en Klussendienst. Ook daarvoor hebben zich al enkele mensen aangemeld. Geweldig toch!

V.l.n.r. penningmeester Joke Laurijssen, wethouder J. Vermeer, burgemeester M. de Hoon-Veelenturf, voorzitter André Moors en secretaris Cees Raats (Foto gemaakt door Hanne Dirven)

 

Via de link lees meer kunt u de brochure ook op uw computer bekijken.

 Voorzitter André Moors bladert met de nodige trots door de mooie brochure (Foto gemaakt door Hanne Dirven)

 

Alle nieuws artikelen
Enclavekoor KBO Baarle bezocht Den Herdgang
  Enclavekoor KBO Baarle bezocht Den Herdgang   Op ......
Lees verder >
Nieuwjaarsbijeenkomst als vanouds!
  Nieuwjaarsbijeenkomst als vanouds!   De nieuwjaarsbijeenkomst van onze ......
Lees verder >
Inloopochtend en voor gebruikers van Tablet en Laptop
  Inloopochtend en voor gebruikers van Tablet en Laptop ......
Lees verder >
KBO rik- en joker toernooi
  KBO rik- en joker toernooi     Na ......
Lees verder >
Volgend jaar weer een meerdaagse reis!
  Volgend jaar weer een meerdaagse reis!   De ......
Lees verder >
Meer nieuwsberichten...
KBO Baarle Nassau nieuwsarchief