Welkom

Welkom op de website van KBO Baarle Nassau     

 
                                                                                           

 

Speciale activiteiten / Belangrijke informatie

    Voor informatie over het tot nu toe bekende jaarprogramma 2018, klik hier

    Voor overzicht van de repetities van het Enclavekoor, klik hier

    Voor overzicht van de optredens van het Enclavekoor, klik hier


    In verband met een tweetal signalen (waarschijnlijk geen babbeltruc, maar wel het verkopen van een alarmsysteem aan client) die ons bereikten afgelopen week brengen wij graag de folder "Babbeltruc" onder uw aandacht. Meer informatie

    De gemeente Baarle-Nassau ondersteunt financieel inwoners met een laag inkomen. Meer informatie

    Hebt u interesse om als werkgroeplid een fijne en zinvolle bijdrage te leveren aan de activiteiten voor dementerenden in het Alzheimercafé in de Geerhof in Chaam? Meer informatie

    Heeft u vragen over uw bankzaken? Dan kunt u bij de Rabobank altijd terecht op een plek bij u in de buurt. Meer informatie.

  Heb je zin in om bij de plaatselijke bibliotheek voorleesvrijwilliger te worden of ben je geïnteresseerd in techniek om die te delen met kinderen van de basisschool? Meer informatie over voorleesvrijwilliger, meer informatie over het techniek project

 

Aanmelden/inschrijven

Wilt u zich aanmelden,

- als lid, klik hier

- voor een activiteit, klik hier

- voor het verrichten van een klusje door een van de klussers van onze hulp- en klussendienst, klik hier

- voor het ontvangen van nieuwsbrieven van onze vereniging op uw e-mailadres, klik hier

 

Laatste nieuws

 

Sponsoractie JUMBO
 

Na de succesvol verlopen Clubkas Campagne van Rabobank de Zuidelijke Baronie (opbrengst € 943,50 met dank aan de deelnemers en de bank!) dient een nieuwe sponsoractie zich aan.

Onze plaatselijke supermarkt Jumbo organiseert vanaf 6 juni t/m 3 juli 2018 een sponsoractie ‘Sparen voor je buurt of vereniging’. Ook wij nemen daaraan deel.

Wij hopen dat veel mensen die sympathie hebben voor KBO Baarle-Nassau, een stem op onze vereniging uitbrengen.

 


 

Mensen die hun boodschappen doen bij de Jumbo in Baarle-Nassau, ontvangen de komende tijd aan de kassa bij elke € 10,00 aan boodschappen een zogenaamd buurtpunt met een unieke code. Met die code kan via de scanzuil bij de draaideur van de winkel, heel eenvoudig gekozen worden voor onze vereniging. Hoe meer punten op KBO Baarle-Nassau worden uitgebracht, hoe groter het aandeel is in het door Bart en Katja de Bresser beschikbaar gestelde sponsorbedrag van € 7.000,00.
Wij danken jullie alvast voor de medewerking!

 

 

Kom je ook jeu de boules meespelen?

 

 

Onze vereniging heeft jeu de boules als activiteit op het programma staan.

Deze gezellige, toch wel enigszins zomerse activiteit kan door iedereen beoefend worden. We spelen het spel op de banen aan de achterzijde van verzorgingshuis Janshove aan de Rector van de Broekstraat. De banen liggen er perfect bij.
Wij nodigen dan ook alle liefhebbers en beginners van harte uit om op elke woensdagmiddag vanaf 13.30 uur mee te komen spelen. Er zijn geen kosten aan verbonden, je moet wel lid zijn of worden van KBO Baarle-Nassau.

 


Normaal gesproken gaat het spel altijd door, of het weer moet zó slecht zijn dat spelen niet meer leuk is. Er is op deze locatie de mogelijkheid om een consumptie te gebruiken en gebruik te maken van de toiletten. De eindtijd wordt in onderling overleg geregeld.
Mocht je zelf nog geen setje ballen hebben dan kan dat ter plaatse geregeld worden voor je. Wil je eerst eens kijken en uitproberen? Dat kan en mag natuurlijk ook altijd.
 

 

Heb je nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden dan kunt u ten alle tijden terecht bij de coördinator van deze activiteit: Frans Zirkzee. Hij is telefonisch bereikbaar onder nummer 06 40000322 of per mail: frans.gerda@hotmail.com
Hopelijk mogen we jullie ook begroeten op de woensdagmiddag.

 

 

 

Gezellige afsluiting lustrum Sjoelseizoen 2017-2018

 

Nu de zomerzon dagelijks weer volop aanwezig is met voor velen de vakanties in het vooruitzicht, is het sjoelseizoen 2017-2018 ook weer aan zijn einde gekomen. Het afgelopen jaar was ook een lustrumjaar voor de club, we bestaan al weer 5 jaar. Alle leden waren dan ook nagenoeg aanwezig om het seizoen af te sluiten met een heerlijke en prima verzorgde warme en koude lunch in Café - Restaurant de Lindeboom. Namens zijn mede-coördinatoren, Lies Kusters en Toos van de Lindeloof, heette Frans Zirkzee alle leden en Cor Neelen, die namens het bestuur aanwezig was, van harte welkom.
Cor feliciteerde de coördinatoren en de leden van de sjoelclub met hun eerste lustrum en overhandigde hen een enveloppe met inhoud om deze feestelijke maaltijd mee te ondersteunen.

 Frans blikte terug op het ontstaan van de sjoelclub en gaf een overzicht van het afgelopen seizoen, alsook een uitgebreide opsomming van de behaalde gemiddeldes die zijn behaald of behaald moesten worden op de wekelijkse sjoelmiddag. Het was fantastisch hoe hij alles zo keurig en netjes had uitgerekend en aan het papier heeft toevertrouwd, een groot applaus was hier dan ook op zijn plaats. Na de toelichting en opsomming van Frans werd er dan ook gretig gebruik gemaakt om de standen en rangen te bekijken en dit uitgebreid met elkaar te bespreken.

 Er is het afgelopen seizoen ook weer in drie klassen gesjoeld, de A-klasse, B-klasse en de C-klasse, zodat ieder naar eigen kunnen en vermogen zijn bonuspunten kon behalen. Voor de eerste drie in elke klasse was er een prijsje beschikbaar. Lies Kusters sjoelde het afgelopen seizoen zelfs 9x 148 punten; één keer had ze aan tweemaal gooien in plaats van drie al voldoende. Jos Versmissen lukte het 2x de maximale score te behalen en Toos van de Lindeloof behaalde 1x deze totaalscore in één beurt gooien. Proficiat allen met deze scores.

Enkele cijfertjes op een rij: er zijn nu 34 leden bij deze activiteit; er is 34 keer gesjoeld dit seizoen, gemiddeld over het gehele seizoen genomen waren er 27 deelnemers per middag aanwezig.

De eerste drie in de eindrangschikking van de verschillende klassen:
A-klasse: 1. Henk Gulickx, 2. Ad Gulickx- Geerts en Jos Versmissen, 3. Jos van Sas
B-klasse: 1. Marga Muurlink, 2. Sjef Bierens en Annie Verschuren, 3. Frans Zirkzee
C-klasse: 1. Gré de Boer, 2. Gerardie Meijs, 3. May Bierens.

 

 

 

Het nieuwe sjoelseizoen 2018-2019 start weer op maandag 3 september om 13.30 uur

Mocht u ook graag met ons een fijne en ontspannen middag gezellig bezig willen zijn met sjoelen geef u dan even op bij een van de coördinatoren van deze activiteit, u bent van harte welkom. Twijfelt u nog, u kunt altijd een of meerdere keren op vrijblijvende basis eens mee komen doen of komen kijken.

Voor opgave of meer informatie over deze activiteit kunt u altijd even bellen met een van de coördinatoren: Mevr. Lies Kusters 013 5078670, Mevr. Toos van de Lindeloof 013 5079057 of Dhr. Frans Zirkzee 06 40000322.

Ook op onze website KBO Baarle-Nassau vindt u informatie en foto’s over het sjoelen en ook alle andere activiteiten die er voor u georganiseerd worden door KBO Baarle-Nassau.

 

 

 

 

Mooie onderscheiding voor Cees Raats

 

Tijdens de eind maart 2018 gehouden Algemene Ledenvergadering van onze vereniging, werd Cees Raats benoemd tot erelid van onze vereniging.
Maandagmorgen 28 mei wachtte hem een nieuwe verrassing.

Toen was de gewone vergadering van het regioberaad van de KBO voor West-Brabant in Oudenbosch.
De grote verrassing kwam aan het einde van de vergadering. De voorzitter van KBO-Brabant, de heer Leo Bisshops, vroeg nog even het woord om Cees Raats te huldigen. Hij had lovende woorden voor Cees voor de grote inzet voor de KBO zowel in de afdeling als in de kring, in de regio en bij KBO-Brabant; overal is hij een bekende. Cees was ook voorzitter van de commissie beleid. Zijn kennis en ervaring op het gebied van zorg en welzijn is bijna ongeëvenaard. Vele besturen en commissies kunnen dankbaar gebruik maken van zijn kennis.

 


Hij werkt ook als vrijwillige cliëntondersteuner. Altijd is Cees bezig om mensen te helpen, aldus de voorzitter.
Leo Bisschops vond het een eer om namens KBO-Brabant aan Cees een mooie speld van verdiensten in zilver en goud te mogen opspelden, en daar hoort een mooie oorkonde bij. Hij feliciteerde hem namens de bond en hoopt dat de KBO nog veel jaren van zijn kennis gebruik zal mogen maken.

Cees was duidelijk verrast en zei in zijn dankwoordje niet graag in het middelpunt van de belangstelling te staan, maar met deze onderscheiding was hij heel blij.

Cees, namens de KBO kring Baarle-Nassau (bestaande uit KBO Ulicoten en KBO Baarle-Nassau), van harte gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding!

 

 

 

Geslaagd optreden Enclavekoor in Oosterhout

 

Het Enclavekoor werd op 23 mei gastvrij ontvangen in de Soos Veronica in Oosterhout.

Een soos voor mensen met een verstandelijke en/of geestelijke beperking.

 

 

Het publiek zong enthousiast mee en af en toe durfde iemand achter de microfoon met het koor mee te zingen.

En onze dirigent werd meerdere keren geassisteerd door één van de aanwezige dames, die op kundige manier, zeer ritmisch, mee dirigeerde.

 

In de pauze werden we verwend met een consumptie en hapjes. Daarna zat de stemming er weer snel in.

Het publiek liep de polonaise, er werd gedanst en er meldden zich weer een paar solisten uit de zaal.

 

Daardoor werd het wel iets later, maar de stemming zat er zo goed in dat niemand dat erg vond.

Tot slot kreeg Jac van één van de gasten een doos chocola (die op de eerstvolgende repetitie getrakteerd werd).

Met een fijn en voldaan gevoel ging het publiek naar de taxi’s en wij in onze auto’s naar huis.

 

Van het optreden zijn nog meer foto's gemaakt, die u kunt bekijken in ons fotolabum. Klik hier.

 

 

 

Onze klussers willen u graag helpen!

 

Zit u met de handen in het haar omdat er een kleine klus in of rond uw huis verricht moet worden waar u tegenop ziet?  
Geen probleem!

Acht handige vrijwilligers van KBO Baarle en Ulicoten zijn graag bereid om dat klusje voor u te klaren!

Met de klussendienst willen wij er een bijdrage aan leveren dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

 

De kleine karweitjes moeten te maken hebben met het opheffen van ongemakken en onveilige situaties in en om uw huis, en waarvoor u een commercieel bedrijf niet kunt laten komen.
In principe moet de klus binnen 2 uur geklaard zijn. De prijs is bijzonder laag, namelijk 5 euro per uur + een vergoeding voor eventuele auto- en materiaalkosten.

 

Wie kunnen een beroep doen op de klussendienst?

Deze is er voor leden van KBO Baarle en Ulicoten. Maar ook voor inwoners van Baarle-Nassau, Castelre en Ulicoten die géén lid zijn van de KBO maar die door een handicap of chronische ziekte niet in staat zijn om kleine klusjes te doen. We denken daarbij ook aan gasten van Zonnebloem Baarle.

 


Klusser Huub Smeets aan het werk bij een van de KBO leden

 

Voorbeelden van mogelijke klussen:
Het ophangen van een schilderijtje, het plaatsen van beugels op het toilet of badkamer, het vervangen van een kraan, het plaatsen van een rookalarm, een klemmende deur afschaven, een gootsteen ontstoppen, een trapleuning vastzetten, bijvullen en ontluchten van de Cv-installatie, repareren van de deurbel, sloten repareren / vervangen, bouwpakket van een meubelstuk in elkaar zetten, een gordijnrail ophangen, een tochtstrip aanbrengen, vastzetten van klinken, enzovoort.

Het zijn maar kleine ingrepen, maar als u het zelf niet kunt of niemand in de buurt heeft om u te helpen is het fijn als er iemand is die het voor u kan doen. De eerste mensen die door de klussers zijn geholpen, toonden zich erg tevreden over de geboden hulp!

 

Met Henk Gulickx kunt u voor een klusafspraak contact opnemen  

 

Hoe bereikt u de klussendienst van de KBO?
U kunt telefonisch contact opnemen met bestuurslid Henk Gulickx van KBO Baarle. Zijn telefoonnummer is 013 507 8335. Mailen kan ook: hg_ag@kpnmail.nl

Leg uw probleem uit en hij zorgt ervoor dat een van de KBO-klussers met u een afspraak maakt om de klus te klaren.

Beste mensen, aarzel niet en bel of mail gerust. De klussers staan voor u klaar!

 

 

 

Huis-aan-huis brochure KBO Baarle valt in de smaak!

 

De huis-aan-huis brochure ‘KBO Baarle stelt zich aan u voor’ is inmiddels bij de inwoners van Baarle-Nassau en Castelre bezorgd. Hebt u onverhoopt de brochure nog niet ontvangen? Neem dan even contact op met André Moors, telefoon 06 521 80 388. Hij regelt dan dat bij u alsnog een exemplaar wordt thuis bezorgd.

De kleurenbrochure, prachtig opgemaakt en gedrukt door Koninklijke Drukkerij Em. de Jong, telt niet minder dan 60 pagina’s en 60 kleurenfoto’s. Er is alle reden voor onze vereniging om trots te zijn!

 

Dat blijkt ook uit de eerste lovende reacties die we hebben gekregen.

Op dinsdag 20 september jl. zijn de eerste exemplaren overhandigd aan burgemeester M. de Hoon-Veelenturf en wethouder J. Vermeer van de gemeente Baarle-Nassau (zie enkele foto’s bij dit artikel).

Voorzitter André Moors overhandigt aan burgemeester M. de Hoon-Veelenturf het eerste exemplaar van de brochure (Foto gemaakt door Hanne Dirven)

 

In de brochure staat o.a. beschreven wat de doelen zijn van onze vereniging en welke activiteiten er allemaal worden georganiseerd. Uiteraard is er ook aandacht voor enkele nieuwe activiteiten: Taiji/qi gong, Senioren in beweging (gymnastiek), de Hulp-en Klussendienst, Samen uit dineren en Meerdaagse busreizen. Via deze website, Ons Weekblad, Facebook, Lokale Omroep en via de maandelijkse informatieverstrekking, gevoegd als bijlage bij de ONS, houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen op dit terrein.

Wethouder J. Vermeer neemt eveneens een exemplaar in ontvangst (Foto gemaakt door Hanne Dirven)

 

Erg leuk is dat naar aanleiding van de bezorging van de brochures de eerste nieuwe leden voor onze vereniging zich al hebben aangemeld.

Is uw interesse voor onze vereniging na het lezen van de brochure ook gewekt? Schroom niet, meld u aan. U bent van harte welkom!

In de brochure kunt u ook lezen dat we nog op zoek zijn naar meer vrijwilligers die handig zijn en die hun diensten willen aanbieden voor de Hulp- en Klussendienst. Ook daarvoor hebben zich al enkele mensen aangemeld. Geweldig toch!

V.l.n.r. penningmeester Joke Laurijssen, wethouder J. Vermeer, burgemeester M. de Hoon-Veelenturf, voorzitter André Moors en secretaris Cees Raats (Foto gemaakt door Hanne Dirven)

 

Via de link lees meer kunt u de brochure ook op uw computer bekijken.

 Voorzitter André Moors bladert met de nodige trots door de mooie brochure (Foto gemaakt door Hanne Dirven)

 

Alle nieuws artikelen
Samen uit dineren bij PARTY CENTRUM ROYAL
  Samen uit dineren bij PARTY CENTRUM ROYAL   ......
Lees verder >
Sponsoractie JUMBO
  SPONSORACTIE JUMBO   Na de succesvol verlopen Clubkas ......
Lees verder >
Meer nieuwsberichten...
KBO Baarle Nassau nieuwsarchief