Welkom

Welkom op de website van KBO Baarle Nassau     

 
                                                                                           

 

Speciale activiteiten / Belangrijke informatie

    Voor informatie over het tot nu toe bekende jaarprogramma 2018, klik hier

    Dinsdag-Woensdag 17-18 april, Zin om een lenteconcert bij te wonen van het Regionaal Seniorenorkest in de Concertzaal in Tilburg op 17 of 18 april? Voor meer informatie, klik hier

    Woensdagavond 25 april, vindt om 19.30 uur in de La Salle zaal  van het Cultureel Centrum een bijzonder interessante voorlichtingsbijeenkomst plaats over dementie en langer thuis wonen. Meer informatie

    Zondag 6 en 13 mei, Bibliotheek Theek 5  in Baarle organiseert in de maand mei een grote activiteit onder de naam: Heel Baarle bakt. Meer informatie

    Voor overzicht van de repetities van het Enclavekoor, klik hier

    Voor overzicht van de optredens van het Enclavekoor, klik hier


    In verband met een tweetal signalen (waarschijnlijk geen babbeltruc, maar wel het verkopen van een alarmsysteem aan client) die ons bereikten afgelopen week brengen wij graag de folder "Babbeltruc" onder uw aandacht. Meer informatie

    De gemeente Baarle-Nassau ondersteunt financieel inwoners met een laag inkomen. Meer informatie

    Hebt u interesse om als werkgroeplid een fijne en zinvolle bijdrage te leveren aan de activiteiten voor dementerenden in het Alzheimercafé in de Geerhof in Chaam? Meer informatie

    Heeft u vragen over uw bankzaken? Dan kunt u bij de Rabobank altijd terecht op een plek bij u in de buurt. Meer informatie.

Aanmelden/inschrijven

Wilt u zich aanmelden,

- als lid, klik hier

- voor een activiteit, klik hier

- voor het verrichten van een klusje door een van de klussers van onze hulp- en klussendienst, klik hier

- voor het ontvangen van nieuwsbrieven van onze vereniging op uw e-mailadres, klik hier

 

Laatste nieuws

 

THEMA-AVOND OVER DEMENTIE EN LANGER THUIS WONEN

 

Op woensdag 25 april 2018 van 19.30 tot 21.30 uur vindt in de La Sallezaal van het Cultureel Centrum een voorlichtingsbijeenkomst plaats over twee belangrijke thema’s waar senioren mee te maken hebben of kunnen krijgen: Dementie en langer thuis wonen.
De bijeenkomst is bedoeld voor leden van KBO Baarle-Nassau en Ulicoten, én voor de overige senioren en mantelzorgers in de gemeente Baarle-Nassau.

De toegang is gratis. 

 

Bron: telegraaf.nl

 

Het is een project van VBOB, Stichting Alzheimer Nederland, het Huis van Morgen en Dementie Vriendelijke Gemeenten.
De KBO’s van Ulicoten en Baarle-Nassau willen de informatieachterstand die er is rond dementie en langer thuis wonen inhalen.

Daarom bevelen wij deze avond aan.
De bijeenkomst start met Stichting Alzheimer Nederland en Samen dementievriendelijk.
Hun vertegenwoordigers zullen de mensen informeren over vergeetachtigheid en dementie.

 

Dan is er een koffiepauze waarna ambassadeurs van het Huis van Morgen vertellen over nieuwe (technologische) toepassingen in woningen die senioren kunnen ondersteunen.

Zij zullen vertellen over de verschillende toepassingen aan de hand van een presentatie, filmpjes en natuurlijk door een product te demonstreren.
De overige tijd is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan een panel dat bestaat uit deskundigen uit de regio.

WMO-ambtenaar Kitty Vrolijk van de gemeente Baarle-Nassau, Marieke Aarts casemanager dementie van Careyn in Alphen, Chaam, Ulvenhout, Bavel en Baarle-Nassau en ergotherapeut Lisanne van Gils hebben zitting in het panel.

U hoeft zich niet aan te melden.

De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema.

De zaal is een half uur voor aanvang open en de koffie staat klaar.

 

 

Samenwerking vijf Baarlese verenigingen smaakt naar meer!

 

Zaterdagmiddag 7 april organiseerden vijf Baarlese verenigingen in de aula van het Cultureel centrum een zeer geslaagde ontspanningsmiddag voor hun leden.

Samana en Okra uit Baarle-Hertog, Zonnebloem Baarle, KBO Baarle-Nassau en KBO Ulicoten hadden de Grensmuzikanten uitgenodigd om te zorgen voor een muzikaal programma.

Vooraf konden de 130 aanwezigen genieten van een uitstekende warme lunch, verzorgd door chef kok Aline de Jong van Samana.

 

 

 

 

 

Zoals gezegd, de warme lunch die vanaf 12.30 uur werd geserveerd, smaakte voortreffelijk. De organiserende verenigingen hadden voor voldoende vrijwilligers gezorgd.

Daardoor verliep het opdienen van de warme lunch en de drankjes de hele middag erg vlot.
De bekende accordeongroep de Grensmuzikanten met in hun midden enkele Baarlenaren, speelden vanaf 13.30 uur vele Nederlandstalige nummers die regelmatig uit volle borst werden meegezongen.

 


Op een bepaald moment werd een van de aanwezigen ‘uitgeloot’ om op het toneel een lied te zingen, begeleid door de Grensmuzikanten.

En wat bleek? Cor Neelen van KBO Baarle-Nassau bulkte van het zelfvertrouwen en liet horen over veel zangtalent te beschikken.

Henk Gulickx en André Moors wilden niet achterblijven, klommen op het toneel en zongen ook een lekker in het gehoor liggend lied.

 

 

 

De sfeer in de zaal werd er alleen maar gezelliger door. Zó gezellig, dat er door een aantal leden van de vijf Baarlese verenigingen ook nog gedanst werd!

 


Aan het einde van de middag werd de afsluitende vraag of zo’n soort middag voor herhaling vatbaar is, door de aanwezigen met een luid applaus onderstreept.
En zo keerden alle aanwezigen met een fijn gevoel tevreden huiswaarts.

In ons fotoalbum staan nog meer leuke foto's die gemaakt zijn tijdens de ontspanningsmiddag.  Klik hier om die te bekijken.

 

 

 

Belangrijke besluiten Algemene Ledenvergadering

 

Woensdagmiddag 28 maart was de La Sallezaal van het Cultureel Centrum uitstekend bezet met leden en genodigden.

De Algemene Ledenvergadering nam verschillende belangrijke besluiten.

Zo werden drie nieuwe bestuursleden en een nieuwe voorzitter gekozen, afscheid nemend bestuurslid Cees Raats werd benoemd tot erelid van de vereniging en er was brede instemming voor een nieuwe naam voor de vereniging: ‘Seniorenvereniging Baarle-Nassau’.

 


Voorzitter André Moors spreekt de leden toe


Voorzitter André Moors gaf in zijn inleiding aan trots te zijn over de wijze waarop KBO Baarle-Nassau de laatste jaren aan de weg heeft getimmerd.

Daarna herdacht bestuurslid Will van Gool op een waardige wijze onze overleden leden.

De inspirerende toespraak van Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant, viel bij de aanwezigen in de smaak.
Tijdens de korte koffiepauze die daarop volgde, werden de aanwezigen verrast met een heerlijk gebakje, aangeboden door Rabobank De Zuidelijke Baronie.

Dit vanwege hun maatschappelijke betrokkenheid bij onze vereniging.

 


Bestuurslid Will van Gool herdenkt de overleden leden

 


Voorzitter Leo Bisschops van KBO-Brabant

 

Nieuwe naam voor de vereniging
Vanaf de oprichting in maart 1969 was de naam van de vereniging ‘Bejaardenvereniging Baarle-Nassau’. In maart 1988 werd die gewijzigd in ‘KBO Baarle-Nassau’.

In de nieuw voorgestelde naam verandert er dus weinig ten opzichte van de eerste naam.
Het enige dat nú verandert is dat door vervanging van het woord ‘Katholiek’ in ‘Seniorenvereniging’, het ook naar buiten toe voortaan voor iedereen duidelijk is dat alle senioren van Baarle welkom zijn bij onze vereniging, ongeacht geloof of afkomst. Dat was al zo, maar dat blijkt dan óók uit de naam.

Door vervanging van de woorden ‘Bond’ en ‘Ouderen’ wordt onze naam ook nog eens in een moderner jasje gestoken.

Gezien onze verbondenheid met KBO-Brabant voegen we in het nieuwe verenigingslogo aan de nieuwe naam toe ‘aangesloten bij KBO-Brabant’.

 


Het nieuwe logo van onze vereniging
 
Verschillende leden, voor- en tegenstanders, namen het woord om hun visie te geven op het voorstel van het bestuur om de naam KBO Baarle-Nassau te wijzigen in Seniorenvereniging Baarle-Nassau, aangesloten bij KBO-Brabant.
Er werd open en eerlijk over het voorstel gediscussieerd. De voorzitter sloot de discussie af met de opmerking dat de gevolgde procedure volledig in overeenstemming is met de door de leden vastgestelde statuten. Er zal niets veranderen in hetgeen er voor de Baarlese senioren wordt gedaan.
Bij de stemming over het voorstel bleek 92% van de leden in te stemmen met de naamswijziging.

 


Heel veel handen gaan omhoog als instemming met de nieuwe naam

 

Bestuursverkiezingen
Aftredend en herkiesbaar was penningmeester Joke Laurijssen. En dat laatste gebeurde ook onder luid applaus.
André Moors sprak waarderende woorden aan het adres van de aftredende bestuursleden An van Gerwen, Will van Gool en Cees Raats. De leden waardeerden het zeer dat Will van Gool als vrijwilliger coördinator blijft voor onder andere de bezorging van de ONS en de overlijdenskaartjes.

Nadat de nieuwe bestuursleden Lies van Moorsel, Cor Neelen en Geert Hoek zich aan de aanwezigen hadden voorgesteld, konden zij onder applaus plaats nemen aan de bestuurderstafel.
Omdat bestuurslid Hennie van Hout-Witte recentelijk te kennen heeft gegeven om persoonlijke redenen te stoppen met haar bestuurslidmaatschap, wordt later bezien hoe in die vacature wordt voorzien.

 


Kascommissielid Kees de Ruijter brengt verslag uit

 

Cees Raats erelid

Bijzondere aandacht was er voor het terugtreden van bestuurslid Cees Raats, die vanaf 2002 bijna onafgebroken actief is geweest voor de KBO en de Baarlese senioren.
Voorzitter André Moors zei zeker te weten mede namens de leden te spreken dat we Cees hebben leren kennen als een vurige pleitbezorger voor de belangen van onze Baarlese senioren. “In al die jaren stond jij voor de KBO en senioren klaar. Enorm veel tijd en energie stopte jij in jouw vrijwilligerstaak. Jij had oog voor de noden, problemen en belangen van individuele leden en andere senioren”, aldus André.
Vanwege die grote verdiensten werd Cees benoemd tot erelid van de vereniging en overhandigde de voorzitter hem de daarbij behorende oorkonde.

 


Cees Raats is zojuist benoemd tot erelid

 

Nieuwe voorzitter
Omdat André Moors om persoonlijke redenen wilde terugtreden als voorzitter, werd Staf van Aelst in die functie benoemd. André blijft wel als vicevoorzitter actief in het bestuur. Hij bedankte de leden voor het genoten vertrouwen in de afgelopen jaren.

Na afloop van de vergadering genoten de aanwezigen geruime tijd van de door het bestuur aangeboden aangeklede borrel.

 


De uittredende voorzitter André (l) en de nieuwe voorzitter Staf (r)

 

 

De foto’s zijn gemaakt door ons lid Ad Laurijssen, waarvoor dank.

In ons fotoalbum staan nog meer leuke foto's die gemaakt zijn bij de ALV. Klik hier om die te bekijken.

 

 

 

Het Enclavekoor ging 13 maart de GRENS over

 

Dat de leden van het Enclavekoor in Nassau en Hertog wonen is natuurlijk niet bijzonder. Maar het feit dat het een optreden betrof in het verzorgingshuis Stede Akkers in Hoogstraten is het vermelden waard.

 

 

In het prachtige Stede Akkers wonen immers een aantal familieleden van het Enclavekoor en na een eerste optreden in 2017 mochten we ook dit jaar een optreden verzorgen. We kunnen vaststellen dat het een succes was, immers het aantal toehoorders was meer dan 100 en gedurende het gehele optreden werd goed meegezongen.

 

 

De artistieke leiding van het Enclave team, Sjaak, Jos en Cor, had het idee opgevat om speciaal voor ons optreden in Hoogstraten enkele liedjes van de Belgische zanger Eddy Wally in te studeren. Toen het koor de hit ‘het vliegmachine’ inzette, werd er dusdanig meegezongen dat het dak er (bijna) afging!

 

 

De directie van de Stede Akkers moest Sjaak eraan herinneren dat de maaltijden voor de bewoners opgediend moesten worden, anders was de samenzang nog steeds aan de gang geweest!

 

 

Met de gezongen raadgeving ‘Je moet niet aan je zorgen zitten denken’ werd afscheid genomen en zocht het Enclavekoor de grens met Holland weer op.

 

 

 

 

Dansavond voor herhaling vatbaar

 

 

De voor de eerste keer door de Line Dance groep van onze vereniging georganiseerde dansavond zit er op. Onze leden en andere belangstellende Baarlese senioren waren daarvoor uitgenodigd.
Vrijdagavond 9 maart was de La Sallezaal van het Cultureel Centrum daarvoor gezellig ingericht. De opkomst was met ongeveer 60 mensen redelijk te noemen.

Voorzitter André Moors heette om 19.30 uur iedereen welkom.
Meteen daarna lieten de dames van de Line Dance groep de aanwezigen genieten van hun dans. Dat gebeurde, zoals te doen gebruikelijk, onder leiding van Fientje Haneveer. Haar man Jan zat de hele avond achter de knoppen en trakteerde ons op nostalgische muziek uit de jaren ’60 en ‘70.

 


Tussen de diverse optredens van de Line Dance groep door, waagden de meeste aanwezigen een foxtrotje, een walsje of andere dansjes die ze vroeger geleerd hadden.
Met onze gedachten waren we weer in onze vroege jeugd, toen we uitgingen bij de Bonten Os, den Bierings en Landgoed Schaluinen. 
Het werd een gezellige avond!

 Veel mensen waren positief en vonden de dansavond voor herhaling vatbaar.
We zijn daarom van plan in het najaar weer zo’n dansavond te organiseren en hopen we op een hogere opkomst.
Een woord van dank is op zijn plaats aan de organisatoren en aan de mensen die door hun aanwezigheid gezorgd hebben voor een gezellige, nostalgische avond.

Bent u geïnteresseerd om eens mee te oefenen met de Line Dance groep? Dat kan! Kom een keer op woensdagochtend naar de La Salle zaal van het Cultureel Centrum. Daar wordt dan gedanst van 09.30 tot 11.00 uur. Wie weet sluit u zich aan bij de groep!

 

 

 

Onze klussers willen u graag helpen!

 

Zit u met de handen in het haar omdat er een kleine klus in of rond uw huis verricht moet worden waar u tegenop ziet?  
Geen probleem!

Acht handige vrijwilligers van KBO Baarle en Ulicoten zijn graag bereid om dat klusje voor u te klaren!

Met de klussendienst willen wij er een bijdrage aan leveren dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

 

De kleine karweitjes moeten te maken hebben met het opheffen van ongemakken en onveilige situaties in en om uw huis, en waarvoor u een commercieel bedrijf niet kunt laten komen.
In principe moet de klus binnen 2 uur geklaard zijn. De prijs is bijzonder laag, namelijk 5 euro per uur + een vergoeding voor eventuele auto- en materiaalkosten.

 

Wie kunnen een beroep doen op de klussendienst?

Deze is er voor leden van KBO Baarle en Ulicoten. Maar ook voor inwoners van Baarle-Nassau, Castelre en Ulicoten die géén lid zijn van de KBO maar die door een handicap of chronische ziekte niet in staat zijn om kleine klusjes te doen. We denken daarbij ook aan gasten van Zonnebloem Baarle.

 


Klusser Huub Smeets aan het werk bij een van de KBO leden

 

Voorbeelden van mogelijke klussen:
Het ophangen van een schilderijtje, het plaatsen van beugels op het toilet of badkamer, het vervangen van een kraan, het plaatsen van een rookalarm, een klemmende deur afschaven, een gootsteen ontstoppen, een trapleuning vastzetten, bijvullen en ontluchten van de Cv-installatie, repareren van de deurbel, sloten repareren / vervangen, bouwpakket van een meubelstuk in elkaar zetten, een gordijnrail ophangen, een tochtstrip aanbrengen, vastzetten van klinken, enzovoort.

Het zijn maar kleine ingrepen, maar als u het zelf niet kunt of niemand in de buurt heeft om u te helpen is het fijn als er iemand is die het voor u kan doen. De eerste mensen die door de klussers zijn geholpen, toonden zich erg tevreden over de geboden hulp!

 

Met Henk Gulickx kunt u voor een klusafspraak contact opnemen  

 

Hoe bereikt u de klussendienst van de KBO?
U kunt telefonisch contact opnemen met bestuurslid Henk Gulickx van KBO Baarle. Zijn telefoonnummer is 013 507 8335. Mailen kan ook: hg_ag@kpnmail.nl

Leg uw probleem uit en hij zorgt ervoor dat een van de KBO-klussers met u een afspraak maakt om de klus te klaren.

Beste mensen, aarzel niet en bel of mail gerust. De klussers staan voor u klaar!

 

 

 

Huis-aan-huis brochure KBO Baarle valt in de smaak!

 

De huis-aan-huis brochure ‘KBO Baarle stelt zich aan u voor’ is inmiddels bij de inwoners van Baarle-Nassau en Castelre bezorgd. Hebt u onverhoopt de brochure nog niet ontvangen? Neem dan even contact op met André Moors, telefoon 06 521 80 388. Hij regelt dan dat bij u alsnog een exemplaar wordt thuis bezorgd.

De kleurenbrochure, prachtig opgemaakt en gedrukt door Koninklijke Drukkerij Em. de Jong, telt niet minder dan 60 pagina’s en 60 kleurenfoto’s. Er is alle reden voor onze vereniging om trots te zijn!

 

Dat blijkt ook uit de eerste lovende reacties die we hebben gekregen.

Op dinsdag 20 september jl. zijn de eerste exemplaren overhandigd aan burgemeester M. de Hoon-Veelenturf en wethouder J. Vermeer van de gemeente Baarle-Nassau (zie enkele foto’s bij dit artikel).

Voorzitter André Moors overhandigt aan burgemeester M. de Hoon-Veelenturf het eerste exemplaar van de brochure (Foto gemaakt door Hanne Dirven)

 

In de brochure staat o.a. beschreven wat de doelen zijn van onze vereniging en welke activiteiten er allemaal worden georganiseerd. Uiteraard is er ook aandacht voor enkele nieuwe activiteiten: Taiji/qi gong, Senioren in beweging (gymnastiek), de Hulp-en Klussendienst, Samen uit dineren en Meerdaagse busreizen. Via deze website, Ons Weekblad, Facebook, Lokale Omroep en via de maandelijkse informatieverstrekking, gevoegd als bijlage bij de ONS, houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen op dit terrein.

Wethouder J. Vermeer neemt eveneens een exemplaar in ontvangst (Foto gemaakt door Hanne Dirven)

 

Erg leuk is dat naar aanleiding van de bezorging van de brochures de eerste nieuwe leden voor onze vereniging zich al hebben aangemeld.

Is uw interesse voor onze vereniging na het lezen van de brochure ook gewekt? Schroom niet, meld u aan. U bent van harte welkom!

In de brochure kunt u ook lezen dat we nog op zoek zijn naar meer vrijwilligers die handig zijn en die hun diensten willen aanbieden voor de Hulp- en Klussendienst. Ook daarvoor hebben zich al enkele mensen aangemeld. Geweldig toch!

V.l.n.r. penningmeester Joke Laurijssen, wethouder J. Vermeer, burgemeester M. de Hoon-Veelenturf, voorzitter André Moors en secretaris Cees Raats (Foto gemaakt door Hanne Dirven)

 

Via de link lees meer kunt u de brochure ook op uw computer bekijken.

 Voorzitter André Moors bladert met de nodige trots door de mooie brochure (Foto gemaakt door Hanne Dirven)

 

Alle nieuws artikelen
Thema-avond over dementie en langer thuis wonen
  THEMA-AVOND OVER DEMENTIE EN LANGER THUIS WONEN   ......
Lees verder >
Antwoord op vragen KBO Baarle over afvalinzameling
  Antwoord op vragen KBO Baarle over afvalinzameling   ......
Lees verder >
Meer nieuwsberichten...
KBO Baarle Nassau nieuwsarchief